[GTOP] [HELP] [ORGANISMS] [SEARCH] [SUMMARY]
Nocardia farcinica IFM 10152 (nfar0)
Gene : BAD56497.1
DDBJ   :       putative transcriptional regulator
Swiss-Prot:       

Homologs Archaea 0/68 : Bacteria 4/915 : Eukaryota 0/199 : Viruses 0/175  --->[See Alignment]
a.24.16a.4.1
:303 amino acids
:SECSTR
:PSIPRED
:DISOPRED
:RPS:PDB  208->287 1bl0A PDBj 5e-09 12.5 %
:RPS:SCOP 208->287 1v4aA1 a.24.16.4 * 2e-05 10.0 %
:HMM:SCOP 241->305 1d5yA2 a.4.1.8 * 9.6e-06 18.5 %
:HMM:PFM  207->235 PF00165 * HTH_AraC 2.9e-05 27.6 29/42 
:HMM:PFM  256->288 PF00165 * HTH_AraC 1.1e-06 21.9 32/42 
:SEG

SeqInfo AminoSeq See neighboring genes
Links GIB DAD Abbreviations Back to title page
GT:ID BAD56497.1 GT:GENE BAD56497.1 GT:PRODUCT putative transcriptional regulator GT:DATABASE GIB00210CH01 GT:ORG nfar0 GB:ACCESSION GIB00210CH01 GB:LOCATION 1800568..1801479 GB:FROM 1800568 GB:TO 1801479 GB:DIRECTION + GB:PRODUCT putative transcriptional regulator GB:PROTEIN_ID BAD56497.1 LENGTH 303 SQ:AASEQ MPLGVAAETGAHAGAIGHRDVRGALPRRPAAPCDDARVELRRACRAVGIGVVTAGEHDGPDRVHRAVPALSTRLVVSLGAPLEFHYDGAVHTARAVVTGLMRPGVATPATALRSRQPVVYAELAPAALQRLIGVPLRDVDAGGLAADAVLPWVNALCEELAGRPVGDRVHVMRVRLLERLVGTDRAAGPDDAFRTLGRIRAGGGTVPVSTLAGEAHLSPRRLREVMRRSLGVTPKFASRVARLASAVERAAAGADSWTTVAADSGYHDQSHLVHDFRDLMDTTPTAWLGEEGRNLQGWWPPRP GT:EXON 1|1-303:0| SEG 138->150|dvdagglaadavl| SEG 237->254|asrvarlasaveraaaga| RP:PDB:NREP 1 RP:PDB:REP 208->287|1bl0A|5e-09|12.5|80/116| HM:PFM:NREP 2 HM:PFM:REP 207->235|PF00165|2.9e-05|27.6|29/42|HTH_AraC| HM:PFM:REP 256->288|PF00165|1.1e-06|21.9|32/42|HTH_AraC| RP:SCP:NREP 1 RP:SCP:REP 208->287|1v4aA1|2e-05|10.0|80/151|a.24.16.4| HM:SCP:REP 241->305|1d5yA2|9.6e-06|18.5|65/0|a.4.1.8|1/1|Homeodomain-like| OP:NHOMO 4 OP:NHOMOORG 4 OP:PATTERN -------------------------------------------------------------------- ------------------------------------1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1--------------------------------------------------1---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- STR:NPRED 80 STR:RPRED 26.4 SQ:SECSTR ###############################################################################################################################################################################################################cHHHHHHccccHHHHHHHHHHHHcccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccHHHHHHHTTcccHHHHHHHHHHHHcccHHHH################ DISOP:02AL 1-4, 302-303| PSIPRED ccccccccccccccHHHHHHHHHcccccccccccccccHHHccHHHHHHHHEEEccccccccccEEcccccEEEEEEcccccccccccccccHHHHHHHHHccHHHHHHHHHHccccEEEEEEccHHHHHHHcccHHHccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccccHHHHHHHHHHHcccccccHHHHHHHHcccHHHHHHHHHHHHcccHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccHHHHHHHHccccHHHHHHHHHHHHcccHHHHHHHHcccccccccccc //