[GTOP] [HELP] [ORGANISMS] [SEARCH] [SUMMARY]
Nocardia farcinica IFM 10152 (nfar0)
Gene : BAD56520.1
DDBJ   :       putative histidine kinase
Swiss-Prot:       

Homologs Archaea 0/68 : Bacteria 44/915 : Eukaryota 0/199 : Viruses 0/175  --->[See Alignment]
c.37.1d.122.1d.123.1
:713 amino acids
:SECSTR
:PSIPRED
:DISOPRED
:BLT:PDB  464->584 3dgeA PDBj 5e-05 27.5 %
:RPS:PDB  363->527 3bk9F PDBj 1e-19 14.6 %
:RPS:PDB  505->584 2dvyA PDBj 3e-08 7.1 %
:RPS:SCOP 104->177 1e3mA2 c.37.1.12 * 6e-04 17.9 %
:RPS:SCOP 406->552 1f51A d.123.1.1 * 1e-08 10.9 %
:HMM:SCOP 455->615 1gkzA2 d.122.1.4 * 3.1e-17 23.1 %
:RPS:PFM  355->407 PF01519 * DUF16 1e-04 34.0 %
:HMM:PFM  498->593 PF02518 * HATPase_c 2.6e-14 25.3 95/111 
:HMM:PFM  298->379 PF00672 * HAMP 5.8e-11 33.8 65/70 
:HMM:PFM  12->53 PF01925 * TauE 0.00037 29.3 41/239 
:BLT:SWISS 352->588 QSEC_SALTY 2e-07 31.1 %
:TM
:SEG

SeqInfo AminoSeq See neighboring genes
Links GIB DAD Abbreviations Back to title page
GT:ID BAD56520.1 GT:GENE BAD56520.1 GT:PRODUCT putative histidine kinase GT:DATABASE GIB00210CH01 GT:ORG nfar0 GB:ACCESSION GIB00210CH01 GB:LOCATION 1827991..1830132 GB:FROM 1827991 GB:TO 1830132 GB:DIRECTION + GB:PRODUCT putative histidine kinase GB:PROTEIN_ID BAD56520.1 LENGTH 713 SQ:AASEQ MNDLKRKSPLGAFGGIVGVLARWRLRWKVAAVLALPVCVAAVLAATRIQHELAQAAEFGAAAETAQVVPAVVNLGSAVDTLALTRLGATDPSAAAHEVDTATDELARLLDRSARDHREFDEPLAAVGMLRDRLMIATPPADLATRVEAIHVALLSAVTRAVAVDGAENIDRFTEQFTDAWDARRALTTQRILAETVGDDAAARVRLTFPLGAEAAAIERLAADSAAADVALVADSIQVRQNMFLGDADPVRAPHYTESVTAAARHYDTLLAGIATELVDSADAQAAAARAAALRDTAWVIGALLAALTFALLVAQSLIAPLRRLRLGALHTARRDLPAALERIRAGAAPEAESNTKLALGTGEELDELAQAIDQLHGQAIRLAGEQAATRRQVNDMFETLSRRNRALIDQQLGLIEELEHDEADPSRLRSLFRLDHLVTRMRRNGNNLLVLAGTRVRRNRAVPVDLAEVLQAAMSEVEDFHRVRLLSGPDVEIAGAVAPDLVHLLAELLDNALRFSPPDAAVDLSVAASISGGIVIEIVDTGIGMSDEDMEHANRTVAAGGAISVETARRMGLFVVGRLAERHGVTVALRRTSPETVRGGVTAAVGVPAQALVVQTVAPMAFDHGNPLSTRIVRGSGAHALRQQAAPVPDPGRPALPRRVRATDTTSWERPTPGTVPARDPDHIRSQLSQLRSGVDRARRGNGSHDEQTGAGR GT:EXON 1|1-713:0| BL:SWS:NREP 1 BL:SWS:REP 352->588|QSEC_SALTY|2e-07|31.1|222/449| TM:NTM 2 TM:REGION 18->40| TM:REGION 297->319| SEG 29->45|vaavlalpvcvaavlaa| SEG 51->65|elaqaaefgaaaeta| SEG 212->236|aeaaaierlaadsaaadvalvadsi| SEG 281->297|adaqaaaaraaalrdta| SEG 302->314|allaaltfallva| SEG 597->611|vrggvtaavgvpaqa| BL:PDB:NREP 1 BL:PDB:REP 464->584|3dgeA|5e-05|27.5|120/237| RP:PDB:NREP 2 RP:PDB:REP 363->527|3bk9F|1e-19|14.6|164/250| RP:PDB:REP 505->584|2dvyA|3e-08|7.1|70/223| RP:PFM:NREP 1 RP:PFM:REP 355->407|PF01519|1e-04|34.0|53/98|DUF16| HM:PFM:NREP 3 HM:PFM:REP 498->593|PF02518|2.6e-14|25.3|95/111|HATPase_c| HM:PFM:REP 298->379|PF00672|5.8e-11|33.8|65/70|HAMP| HM:PFM:REP 12->53|PF01925|0.00037|29.3|41/239|TauE| RP:SCP:NREP 2 RP:SCP:REP 104->177|1e3mA2|6e-04|17.9|67/223|c.37.1.12| RP:SCP:REP 406->552|1f51A|1e-08|10.9|147/181|d.123.1.1| HM:SCP:REP 455->615|1gkzA2|3.1e-17|23.1|156/193|d.122.1.4|1/1|ATPase domain of HSP90 chaperone/DNA topoisomerase II/histidine kinase| OP:NHOMO 131 OP:NHOMOORG 44 OP:PATTERN -------------------------------------------------------------------- ----9----------1111-11--1111111111117122-5462---1-----------64--575CCA6--------------------------------------------------------------------1---------------------------------------------------1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1------------------------------------------------------------------111----------------------------------------------------------------1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- STR:NPRED 282 STR:RPRED 39.6 SQ:SECSTR ##########################################################################################################################################################################################################################################################################################################################HHHHHHHHHHHHHHHHHccEEEEEEEEHHHHTTcTTEEEEcccccHcGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTcHHHHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHTTccHHHEHTTTGGGGTTccGGGcHHHHHHHHHHTcccGGGGTTTTTcHHHHHHHHHHHHcccHHHHHHHHHHTTccccTTccGGGHHHHHHHHHcTTTTHHHHHHHHHHHHccccccccEEEEccccEEEccTTTccccccccGcccccTTcccGGEEEEEccccccccccHHHHTTHHH##################################################################################################################### DISOP:02AL 1-15, 240-247, 420-425, 559-569, 612-713| PSIPRED cccccccccccccccccccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccHHHHHHHHHHHHHccHHHHHcccHHHccccccccccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccHHHHHHHHHccccccccccccccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccccccccHHHHHHHHHHHHHHHcccccccccccccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHccccccEEEEEEEEEcccEEEEEEEEccccccHHHHHHHcccccccccccccccccHHHHHHHHHHHHcccEEEEEEcccccccccEEEEEEEccHHccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccHHHHHHcccccccccccccccccccccccccc //