[GTOP] [HELP] [ORGANISMS] [SEARCH] [SUMMARY]
Nocardia farcinica IFM 10152 (nfar0)
Gene : BAD56674.1
DDBJ   :       putative ABC transporter ATP-binding protein
Swiss-Prot:SSUB2_NOCFA RecName: Full=Aliphatic sulfonates import ATP-binding protein ssuB 2;     EC=3.6.3.-;

Homologs Archaea 68/68 : Bacteria 907/915 : Eukaryota 122/199 : Viruses 0/175  --->[See Alignment]
c.37.1
:240 amino acids
:PSIPRED
:DISOPRED
:BLT:PDB  2->197 1q12A PDBj 3e-28 39.8 %
:RPS:PDB  2->191 2dwoA PDBj 2e-33 7.4 %
:RPS:SCOP 1->194 1sgwA c.37.1.12 * 2e-34 19.0 %
:HMM:SCOP 1->196 1tq4A_ c.37.1.8 * 4.1e-54 45.4 %
:RPS:PFM  114->144 PF00005 * ABC_tran 6e-08 64.5 %
:HMM:PFM  41->145 PF00005 * ABC_tran 1.1e-19 36.9 103/118 
:HMM:PFM  26->55 PF03193 * DUF258 1.6e-05 36.7 30/161 
:BLT:SWISS 1->240 SSUB2_NOCFA e-108 100.0 %
:PROS 118->132|PS00211|ABC_TRANSPORTER_1
:SEG

SeqInfo AminoSeq See neighboring genes
Links GIB DAD Abbreviations Back to title page
GT:ID BAD56674.1 GT:GENE BAD56674.1 GT:PRODUCT putative ABC transporter ATP-binding protein GT:DATABASE GIB00210CH01 GT:ORG nfar0 GB:ACCESSION GIB00210CH01 GB:LOCATION 2000440..2001162 GB:FROM 2000440 GB:TO 2001162 GB:DIRECTION + GB:PRODUCT putative ABC transporter ATP-binding protein GB:PROTEIN_ID BAD56674.1 LENGTH 240 SQ:AASEQ MVRTRELRRGFGDRTVLRGIDLDIARGEFVALLGRSGSGKSTLLRALAELDDAGTGSGELRVPSERAVVFQDSRLLPWARVLDNVILGLSGADAAARGRAALAEVGLAGRERAWPRELSGGEQQRVALARSLVREPELLLADEPFGALDALTRIRMHALLQDLCARHKPAVLLVTHDVDEAVLLADRVLVLQDGRLATDLRIELPRPRRHSAPEFIHARELLLAALGVDLAAPEEEKQAS GT:EXON 1|1-240:0| SW:ID SSUB2_NOCFA SW:DE RecName: Full=Aliphatic sulfonates import ATP-binding protein ssuB 2; EC=3.6.3.-; SW:GN Name=ssuB2; OrderedLocusNames=NFA_18280; SW:KW ATP-binding; Cell membrane; Complete proteome; Hydrolase; Membrane;Nucleotide-binding; Transport. SW:EXACT T SW:FUNC + BL:SWS:NREP 1 BL:SWS:REP 1->240|SSUB2_NOCFA|e-108|100.0|240/240| GO:SWS:NREP 6 GO:SWS GO:0005524|"GO:ATP binding"|ATP-binding| GO:SWS GO:0005886|"GO:plasma membrane"|Cell membrane| GO:SWS GO:0016787|"GO:hydrolase activity"|Hydrolase| GO:SWS GO:0016020|"GO:membrane"|Membrane| GO:SWS GO:0000166|"GO:nucleotide binding"|Nucleotide-binding| GO:SWS GO:0006810|"GO:transport"|Transport| PROS 118->132|PS00211|ABC_TRANSPORTER_1|PDOC00185| SEG 87->110|lglsgadaaargraalaevglagr| SEG 221->232|lllaalgvdlaa| BL:PDB:NREP 1 BL:PDB:REP 2->197|1q12A|3e-28|39.8|196/367| RP:PDB:NREP 1 RP:PDB:REP 2->191|2dwoA|2e-33|7.4|188/449| RP:PFM:NREP 1 RP:PFM:REP 114->144|PF00005|6e-08|64.5|31/123|ABC_tran| HM:PFM:NREP 2 HM:PFM:REP 41->145|PF00005|1.1e-19|36.9|103/118|ABC_tran| HM:PFM:REP 26->55|PF03193|1.6e-05|36.7|30/161|DUF258| GO:PFM:NREP 2 GO:PFM GO:0005524|"GO:ATP binding"|PF00005|IPR003439| GO:PFM GO:0016887|"GO:ATPase activity"|PF00005|IPR003439| RP:SCP:NREP 1 RP:SCP:REP 1->194|1sgwA|2e-34|19.0|189/200|c.37.1.12| HM:SCP:REP 1->196|1tq4A_|4.1e-54|45.4|194/400|c.37.1.8|1/1|P-loop containing nucleoside triphosphate hydrolases| OP:NHOMO 24131 OP:NHOMOORG 1097 OP:PATTERN CCD5F9B7FFEEGBGBOADDAB9ERFHRRDKD8599A9FFEDADHHIMDHogT6DHFGB9DCA7E145 IIJ9*KKGMMSGICJIHFF-FP77GrFFFFFDYSUSTkon9bGbXgZIPUNFaedCFN33QSMMlPhvjyILEEEXKKGFQGX95778DD7B2B575--77B679D7FEB55555557664444AFGACH9BEGDEONOYU657RMMHFOGGHINFG889785CGFJXVRD5D54767A5455GCIAAVP5ILSlmmkmltrasrojkvyeVVbTrquKKTjdQRQRRRQR*wJPPONOMONNPPPNMIMLJEXMLKUSJFHHJSREFUWLGJGKOPPOPPPQUQVPUTORPPPNOQOOOJIJJIJIJJJIIJTKJHHHKKKOElTYgXYXddbWMVKJgYYHKJIlORUKfLKF9ztLQKJPTIIPNOE8LKDALIGGC8BB99OL***DCQlYSnQhlhllfkbeg*-SV*QQvNt**C6*************l58Akx*qorxninEDEEEEEESLO9EGHi33344444322222222222222225354A7ABA6f*zhix*****eddeZxx**lijkOjww*aZjY37XWUVNZPSoXyg**HSPEGBDQLAA88888IHEILIKNnBONUQGMUMLV9KMJHHGOHMFGDGScJU9BCF8DDDEC997AAAAAAABH8AABBZWTCWFK8C8XCFGGFADJECCEAGICEHF4-4AJHC11-111ic**LodaddZbaYaZZ-daZaaaabWadaZWXZXWWw*z**MOPTVTSUTTTTTTRTRSStWTTWWVYK2ejkjllkhllll229A77567CCCDDBdVqLLJKMMCGJGHJEGPHIIHI9G9GJaJfeeebqnyYcjXdQwuw898779889ALRQZSSSSSVZaYYFFFCBCBBCC777723AIAA989923333432O4C97787-86B9977AAA6E8797224DJNEDWZVRU4IE ----32--421--132111-------1-------11-2121-1---1132232211--1---1------------------------1-12111--2222111----1B3112222511-1223--271BI2-32121121-1133211-2-14-1119---1C141422F1144221-D22-22411F17A1-D2832 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DISOP:02AL 228-240| PSIPRED cEEEEEEEEEcccEEEEEccccEEccccEEEEEccccccHHHHHHHHHccccccccEEEEEccccEEEEEccccccccccHHHHHHccccHHHHHHHHHHHHHHHccHHHHHcccHHcccHHHHHHHHHHHHHccccEEEEcccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccEEEEEEccHHHHHHHccEEEEEcccEEEEEEccccccccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccHHccc //