[GTOP] [HELP] [ORGANISMS] [SEARCH] [SUMMARY]
Nocardia farcinica IFM 10152 (nfar0)
Gene : BAD56945.1
DDBJ   :       putative cation transporter
Swiss-Prot:       

Homologs Archaea 0/68 : Bacteria 319/915 : Eukaryota 0/199 : Viruses 0/175  --->[See Alignment]
:476 amino acids
:PSIPRED
:DISOPRED
:RPS:PFM  183->448 PF02386 * TrkH 9e-20 35.5 %
:HMM:PFM  143->458 PF02386 * TrkH 7.6e-61 33.2 313/339 
:BLT:SWISS 70->451 KTRB_BACSU 8e-49 33.7 %
:TM
:SEG

SeqInfo AminoSeq See neighboring genes
Links GIB DAD Abbreviations Back to title page
GT:ID BAD56945.1 GT:GENE BAD56945.1 GT:PRODUCT putative cation transporter GT:DATABASE GIB00210CH01 GT:ORG nfar0 GB:ACCESSION GIB00210CH01 GB:LOCATION complement(2270257..2271687) GB:FROM 2270257 GB:TO 2271687 GB:DIRECTION - GB:PRODUCT putative cation transporter GB:PROTEIN_ID BAD56945.1 LENGTH 476 SQ:AASEQ MVDRPRPRWALIGAPGRARRSFAAPAPHALPAPRHPARLVVCGFAAATALGTLLLMLPVAAESRTVTAPVTALFTAVSAVCVTGLVVVDTESHWSLFGELVILGLVQVGALGIMTVASLFGLLVARRMGLRMQLIAQTETKTVRLGEIRRVVIGVLRMSLLVEAVVATALTARFLFGYDEPWGRATYLGIFHAVSAYTNAGFVLFADSLVGFAADPWIMVPITVAFVVGGLGFPVVLEVGRSLRRGARRGVAHWSLHTRITLVTYGVLAVAGILAITLLEWTNPATLGPLGLPDKLLVGGFHGLSPRTSGFNAVDVGAMHSATLLITDALMFIGGGSAGTAGGIKVTTFALLAFVIVAEIRGEPTVHVMNRRLAAEVQRQAITVALLGVGTVVAGTVTLLTITGMALDAVLFEVVSAFGTVGLSTGITAELSDPARMVVIVLMFIGRLGPITLATALALRTRRRRYELPEERPIVG GT:EXON 1|1-476:0| BL:SWS:NREP 1 BL:SWS:REP 70->451|KTRB_BACSU|8e-49|33.7|374/445| TM:NTM 10 TM:REGION 38->60| TM:REGION 68->89| TM:REGION 104->125| TM:REGION 151->173| TM:REGION 210->232| TM:REGION 258->280| TM:REGION 342->364| TM:REGION 380->402| TM:REGION 409->431| TM:REGION 437->459| SEG 23->39|aapaphalpaprhparl| SEG 45->61|aaatalgtlllmlpvaa| SEG 160->172|llveavvatalta| SEG 224->240|vafvvgglgfpvvlevg| SEG 334->343|gggsagtagg| SEG 382->404|itvallgvgtvvagtvtlltitg| SEG 452->465|tlatalalrtrrrr| RP:PFM:NREP 1 RP:PFM:REP 183->448|PF02386|9e-20|35.5|262/327|TrkH| HM:PFM:NREP 1 HM:PFM:REP 143->458|PF02386|7.6e-61|33.2|313/339|TrkH| GO:PFM:NREP 3 GO:PFM GO:0006812|"GO:cation transport"|PF02386|IPR003445| GO:PFM GO:0008324|"GO:cation transmembrane transporter activity"|PF02386|IPR003445| GO:PFM GO:0055085|"GO:transmembrane transport"|PF02386|IPR003445| OP:NHOMO 395 OP:NHOMOORG 319 OP:PATTERN -------------------------------------------------------------------- -----11----111----------------------1-------111-1111122221--11---11---11111-11----11----1111----1---1--1----1-------------------------1111111----111121111111----1111111111------------212--11--2133333333333333312331243311122221111112321111111111111122222211----1---1111---1-11----11111111--111111111111111111111111111111111--22--111111121211111111211111111111111-2111111-111------------------------------------------1---------------------1--1-------------------------------------------------------1----------------------------------1-------------1---11-----------------21--11-1121111111--------1------11-1--1--1---1-1--------1-----11-----1----1111---1111-2--1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-11------------11-1111111111----------1----1-------------1111-----12111----------------111111111---1---111------11--------1--------------------2 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DISOP:02AL 1-3, 13-30, 136-148, 460-467| PSIPRED cccccccHHHHcccccccccccccccccccccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccccccccccHHHHHHHHHHHEEEcccEEEccccccccHHHHHHHHHHHHcHHHHHHHHHHHHHHHcccccHHHHHHHHHHccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccccccccHHHcccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccHHHcccccHHHHHHHHHHHHHHHHccccEEEEHHcccHHHHHHHHHHHHHccccccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccEEEEcccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccccHHHHHHHHHHHHHHHcccccccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccccccccccccc //