[GTOP] [HELP] [ORGANISMS] [SEARCH] [SUMMARY]
Nocardia farcinica IFM 10152 (nfar0)
Gene : BAD57367.1
DDBJ   :       putative iron transporter
Swiss-Prot:       

Homologs Archaea 12/68 : Bacteria 230/915 : Eukaryota 1/199 : Viruses 0/175  --->[See Alignment]
f.22.1
:367 amino acids
:PSIPRED
:DISOPRED
:RPS:SCOP 75->359 1l7vA f.22.1.1 * 2e-23 23.4 %
:HMM:SCOP 21->359 1l7vA_ f.22.1.1 * 3.1e-60 39.9 %
:RPS:PFM  76->359 PF01032 * FecCD 8e-16 31.6 %
:HMM:PFM  43->359 PF01032 * FecCD 9.3e-79 42.2 308/311 
:BLT:SWISS 54->359 YFHA_BACSU 2e-20 34.7 %
:TM
:SEG

SeqInfo AminoSeq See neighboring genes
Links GIB DAD Abbreviations Back to title page
GT:ID BAD57367.1 GT:GENE BAD57367.1 GT:PRODUCT putative iron transporter GT:DATABASE GIB00210CH01 GT:ORG nfar0 GB:ACCESSION GIB00210CH01 GB:LOCATION complement(2684685..2685788) GB:FROM 2684685 GB:TO 2685788 GB:DIRECTION - GB:PRODUCT putative iron transporter GB:PROTEIN_ID BAD57367.1 LENGTH 367 SQ:AASEQ MNVTVQDPDTALRRVRPALRVGPVSLVLRPRMIAIVAVLAALAFLLFCCDIAFGDTTIPLGRVLDVLGGGGTRSQRFIVLESRLPRALTALVIGAALALAGAITQSILHNPLASPDLLGITTGASLGAVAVLVGTGGATGLAATVGAPLAALVGGIGTAVLIYLLAWGRTPGGEAGTTGLRFVLIGIGVNALLGAGVSWLVAQAKPEDAARAQQWLTGTLNGADHDRLLPAAVALAVVTLVALASARTLAAMRMGTDTTRVLGVRIQTQQAILVGAAVVAASVATAAVGPVAFVALAAPQIARGLLRTAGEPLIGSAVVGAILVVGADVAARTLFPVDLPVGIVTAGAGGPFLLYLLVRMNRKATLT GT:EXON 1|1-367:0| BL:SWS:NREP 1 BL:SWS:REP 54->359|YFHA_BACSU|2e-20|34.7|300/343| TM:NTM 9 TM:REGION 25->47| TM:REGION 80->102| TM:REGION 111->133| TM:REGION 144->166| TM:REGION 180->202| TM:REGION 226->248| TM:REGION 273->295| TM:REGION 314->336| TM:REGION 338->360| SEG 33->47|iaivavlaalafllf| SEG 60->71|lgrvldvlgggg| SEG 87->104|altalvigaalalagait| SEG 122->155|tgaslgavavlvgtggatglaatvgaplaalvgg| SEG 227->251|rllpaavalavvtlvalasartlaa| SEG 274->292|vgaavvaasvataavgpva| RP:PFM:NREP 1 RP:PFM:REP 76->359|PF01032|8e-16|31.6|275/313|FecCD| HM:PFM:NREP 1 HM:PFM:REP 43->359|PF01032|9.3e-79|42.2|308/311|FecCD| GO:PFM:NREP 3 GO:PFM GO:0005215|"GO:transporter activity"|PF01032|IPR000522| GO:PFM GO:0006810|"GO:transport"|PF01032|IPR000522| GO:PFM GO:0016020|"GO:membrane"|PF01032|IPR000522| RP:SCP:NREP 1 RP:SCP:REP 75->359|1l7vA|2e-23|23.4|274/324|f.22.1.1| HM:SCP:REP 21->359|1l7vA_|3.1e-60|39.9|321/324|f.22.1.1|1/1|ABC transporter involved in vitamin B12 uptake, BtuC| OP:NHOMO 437 OP:NHOMOORG 243 OP:PATTERN -------------------------1111-11-------------1112--------1-2-------- ----1412446322----------------------1523-1121---2-1-22---311---14212372---------2--------------------------11--------------------1---1---11-----5-1-1-11-----------11--12--------------1-------1--22222212-12221214442421113112-1------5--------------------------------------------------------------------------------------------23113334244232-----312-3---1---111------1-----------------------------1-1-----------2---------1----22-111212-1-----11211111--------------------------------------------------------------------------------------------------1-------1--1---------------3----1----------------2-----111------------------------------11-1-1--------1-------1--11-------------5112-2-2333233322-323233323233322222222211--11111111111111111222222221-2--------------------------413----1------------------1----------2----1--11---------1----11111212----------------------------------1-----------------------------1---1-1---- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1---------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DISOP:02AL 1-17, 363-367| PSIPRED cccccccccccccccccccccccEEEEEcccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccccHHHHHHHHHcccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccHHHHHHHHHHHccccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccHHHccHHHHHHccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccc //