[GTOP] [HELP] [ORGANISMS] [SEARCH] [SUMMARY]
Nocardia farcinica IFM 10152 (nfar0)
Gene : BAD57420.1
DDBJ   :       putative membrane protein
Swiss-Prot:       

Homologs Archaea 1/68 : Bacteria 87/915 : Eukaryota 0/199 : Viruses 0/175  --->[See Alignment]
f.35.1
:700 amino acids
:PSIPRED
:DISOPRED
:HMM:SCOP 103->341 1iwgA8 f.35.1.1 * 1.5e-32 29.7 %
:HMM:SCOP 440->680 1iwgA8 f.35.1.1 * 6.5e-24 28.4 %
:RPS:PFM  114->262 PF03176 * MMPL 4e-05 24.0 %
:RPS:PFM  588->654 PF03176 * MMPL 2e-06 43.3 %
:HMM:PFM  51->371 PF03176 * MMPL 7.1e-63 35.8 310/333 
:HMM:PFM  431->682 PF03176 * MMPL 3.8e-48 32.9 249/333 
:BLT:SWISS 50->690 MMPLD_STRCO 4e-43 39.1 %
:TM
:SEG

SeqInfo AminoSeq See neighboring genes
Links GIB DAD Abbreviations Back to title page
GT:ID BAD57420.1 GT:GENE BAD57420.1 GT:PRODUCT putative membrane protein GT:DATABASE GIB00210CH01 GT:ORG nfar0 GB:ACCESSION GIB00210CH01 GB:LOCATION 2741692..2743794 GB:FROM 2741692 GB:TO 2743794 GB:DIRECTION + GB:PRODUCT putative membrane protein GB:PROTEIN_ID BAD57420.1 LENGTH 700 SQ:AASEQ MDDVNPWDRLAAVVTGRRSWLVLLALLLASGALLGLVGANDSAGQAPTSLPDSAESAQVQRLLRDFPGGDVATAIVVLDRPDGAELTEDQVAAASAAVAGLRTDAGAAPDRLTVSEDRKVALGQVPVPGELNGTALTDEIERLRTLADEAVPAGLRAQITGGPAFGADIADSFAGADVTLLVVTALVVALLLMLTYRSPVLWLVPLLVVGYADRVAAGVGVGLARVTGLTFDGSTAGITSVLVFGAGTNYALLLISRYRDELHRAEDHRAALRAAVRRCAPAIVASNVTVVLALLTLLLATLPNTRSLGLLAAAGLVVAAVFVLIALPPALALCGRRVFWPFVPRVDGRDVAGSGVWYRIAAAVVRRPLPIAAATLGALLVCATGLFGADVGLAQADQFRVRAESVDALDTVAAHFPSGASDPTVVLARAEAAAGVQAALDGTDGVSRAMRTGPAHDGLARWTVVLDAAPASAESFDTIRALRTQLDRVPGAEALVGGSDAKELDTAEAARGDQLLVIPLILAVVFLVLLALLRALPAAVLLIGVTVLSALAALGLGSLVSEHIFGFPALDTTVPLFGFLFLVALGVDYTIFLVTRAREEAPEYGTATGIVRAVSATGPVITSAGIVLAAVFCVLGVLPLITLTQLGIVVGIGIVLDTFVVRTVVVPALFALVGAQVWWPSRLDARTDTGDVPAQRAEIR GT:EXON 1|1-700:0| BL:SWS:NREP 1 BL:SWS:REP 50->690|MMPLD_STRCO|4e-43|39.1|635/705| TM:NTM 12 TM:REGION 21->43| TM:REGION 174->196| TM:REGION 205->227| TM:REGION 236->257| TM:REGION 280->302| TM:REGION 309->331| TM:REGION 373->395| TM:REGION 513->535| TM:REGION 542->564| TM:REGION 574->596| TM:REGION 611->633| TM:REGION 651->673| SEG 21->39|lvllalllasgallglvga| SEG 91->99|vaaasaava| SEG 178->195|vtllvvtalvvalllmlt| SEG 199->230|pvlwlvpllvvgyadrvaagvgvglarvtglt| SEG 269->282|raalraavrrcapa| SEG 288->302|vtvvlalltlllatl| SEG 308->333|lgllaaaglvvaavfvlialppalal| SEG 425->439|vvlaraeaaagvqaa| SEG 515->561|llviplilavvflvllallralpaavlligvtvlsalaalglgslvs| SEG 576->587|lfgflflvalgv| SEG 655->671|vldtfvvrtvvvpalfa| RP:PFM:NREP 2 RP:PFM:REP 114->262|PF03176|4e-05|24.0|149/284|MMPL| RP:PFM:REP 588->654|PF03176|2e-06|43.3|67/284|MMPL| HM:PFM:NREP 2 HM:PFM:REP 51->371|PF03176|7.1e-63|35.8|310/333|MMPL| HM:PFM:REP 431->682|PF03176|3.8e-48|32.9|249/333|MMPL| GO:PFM:NREP 2 GO:PFM GO:0016020|"GO:membrane"|PF03176|IPR004869| GO:PFM GO:0016020|"GO:membrane"|PF03176|IPR004869| HM:SCP:REP 103->341|1iwgA8|1.5e-32|29.7|219/223|f.35.1.1|1/2|Multidrug efflux transporter AcrB transmembrane domain| HM:SCP:REP 440->680|1iwgA8|6.5e-24|28.4|215/223|f.35.1.1|2/2|Multidrug efflux transporter AcrB transmembrane domain| OP:NHOMO 172 OP:NHOMOORG 88 OP:PATTERN -----------------1-------------------------------------------------- ----1-11111-1-B5644-4511873444314444122211131111211-111111--332-1111411----------------------------------------------------------------------111-----------------------------------------------1--11111-111111111------111---1---1-1111-1---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DISOP:02AL 1-4, 43-69, 110-113, 342-357, 401-402, 687-700| PSIPRED ccccccHHHHHHHHHcccHHHHHHHHHHHcccHHHHHHHHccHHccccccccHHHHHHHHHHHHHHccccccEEEEEEEccccHHccHHHHHHHHHHHHHHccccccccccccccccccEEEEEEEEcccccHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccEEEEEcccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccHHHHccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccHHHHHHHHHHHHcHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccHHHHcccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccEEccccccccccccHHHHHHHHHHHHHHHccHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccccHHHcccccHHHHHHHHHHHHccccccccEEEEEEcccccHHHHHHHHccccEEEcccccccccEEEEEEEEccccccHHHHHHHHHHHHHHccccccEEEEccccHHHHHHHHHHHcccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccHHHHHHHHHHccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccccccccccccccccccc //