[GTOP] [HELP] [ORGANISMS] [SEARCH] [SUMMARY]
Nocardia farcinica IFM 10152 (nfar0)
Gene : BAD57465.1
DDBJ   :       putative transcriptional regulator
Swiss-Prot:       

Homologs Archaea 0/68 : Bacteria 8/915 : Eukaryota 0/199 : Viruses 0/175  --->[See Alignment]
:421 amino acids
:PSIPRED
:DISOPRED
:HMM:PFM  352->376 PF02954 * HTH_8 2.2e-05 40.0 25/42 
:BLT:SWISS 360->397 Y2266_MYCBO 1e-05 57.9 %
:SEG

SeqInfo AminoSeq See neighboring genes
Links GIB DAD Abbreviations Back to title page
GT:ID BAD57465.1 GT:GENE BAD57465.1 GT:PRODUCT putative transcriptional regulator GT:DATABASE GIB00210CH01 GT:ORG nfar0 GB:ACCESSION GIB00210CH01 GB:LOCATION 2788563..2789828 GB:FROM 2788563 GB:TO 2789828 GB:DIRECTION + GB:PRODUCT putative transcriptional regulator GB:PROTEIN_ID BAD57465.1 LENGTH 421 SQ:AASEQ MTPPPTADPDLIVSGRPASTHLRDVRTISRRMVGHFVENVVPCGTLPGDALAGDVTAVTRACLELTRRMLDGHEIGENIDEVAAAAAGWAREGIPIDTIQHAIHEGFKLSFDLIQSQASAQDYESLINVARRFMEILDAITVAVSAAYVRELRAVVGEHHTAVHTLTSALLAGNTTSTMVRECGIPIAASYHVLALAVPQHPDEHNPALDGGVVARRKLRRVQAELATRVGEAALSLLSVDGGTVLIPTDACADEALDDLVARLSGAAQVPVRAAVVAAEPDRVPQAADQAHELLDMVQRMHSEPGLYRFTDLALEYQLTRPGPAREYLGGLLDPLEEYPELLETLRVHISTNLNRQRTARLLHVHTNTVDYRLKRIGHLIGFDPTNPSGLWYLRSALVARTHRTAEPAAGPDGARVRRRA GT:EXON 1|1-421:0| BL:SWS:NREP 1 BL:SWS:REP 360->397|Y2266_MYCBO|1e-05|57.9|38/414| SEG 83->87|aaaaa| SEG 267->279|aaqvpvraavvaa| SEG 327->346|eylgglldpleeypelletl| HM:PFM:NREP 1 HM:PFM:REP 352->376|PF02954|2.2e-05|40.0|25/42|HTH_8| OP:NHOMO 14 OP:NHOMOORG 8 OP:PATTERN -------------------------------------------------------------------- ----1---------1---------------------6211--------------------------1--1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DISOP:02AL 1-4, 406-421| PSIPRED ccccccccccEEEccccccccHHHHHHHHHHHHEEEEccccccccccHHHHcccHHHHHHHHHHHHHHHHccccccccHHHHHHHHHHHHHccccHHHHHHHHHEEEEEEEEEcccccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccHHHHHHHcccccccccEEEEEEccccccccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccEEEEEEEcccEEEEEcccccHHHHHHHHHHHHHcccEEEEEEEccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccEEEHHHHHHHHHHcccHHHHHHHHHHHHHHHHcHHHHHHHHHHHHccccHHHHHHHHcccHHHHHHHHHHHHHHHccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHccccccccccccccccc //