[GTOP] [HELP] [ORGANISMS] [SEARCH] [SUMMARY]
Nocardia farcinica IFM 10152 (nfar0)
Gene : BAD57561.1
DDBJ   :       putative cation transporter ATPase
Swiss-Prot:       

Homologs Archaea 45/68 : Bacteria 716/915 : Eukaryota 196/199 : Viruses 0/175  --->[See Alignment]
a.23.2b.82.7d.220.1f.33.1
:1597 amino acids
:SECSTR
:PSIPRED
:DISOPRED
:BLT:PDB  807->897,1023->1434 3b8eA PDBj 2e-32 30.9 %
:RPS:PDB  834->903,987->1380 3b8cA PDBj 5e-63 31.5 %
:RPS:SCOP 841->920 1iwoA1 b.82.7.1 * 2e-08 32.5 %
:RPS:SCOP 1015->1063 1dioG a.23.2.1 * 8e-10 10.2 %
:RPS:SCOP 1041->1227 1iwoA3 d.220.1.1 * 6e-17 16.6 %
:RPS:SCOP 1219->1432 1iwoA4 f.33.1.1 * 4e-33 13.8 %
:HMM:SCOP 730->1582 1su4A4 f.33.1.1 * 1.9e-51 27.5 %
:RPS:PFM  812->909 PF00122 * E1-E2_ATPase 5e-09 39.6 %
:RPS:PFM  1218->1336 PF00702 * Hydrolase 1e-14 45.7 %
:HMM:PFM  811->1040 PF00122 * E1-E2_ATPase 1.6e-52 39.8 221/228 
:HMM:PFM  1044->1337 PF00702 * Hydrolase 2.1e-24 30.1 173/192 
:HMM:PFM  1409->1562 PF00689 * Cation_ATPase_C 2e-12 26.5 147/183 
:BLT:SWISS 211->301,620->1554 CTPI_MYCTU e-103 45.0 %
:PROS 1050->1056|PS00154|ATPASE_E1_E2
:TM
:SEG

SeqInfo AminoSeq See neighboring genes
Links GIB DAD Abbreviations Back to title page
GT:ID BAD57561.1 GT:GENE BAD57561.1 GT:PRODUCT putative cation transporter ATPase GT:DATABASE GIB00210CH01 GT:ORG nfar0 GB:ACCESSION GIB00210CH01 GB:LOCATION complement(2878577..2883370) GB:FROM 2878577 GB:TO 2883370 GB:DIRECTION - GB:PRODUCT putative cation transporter ATPase GB:PROTEIN_ID BAD57561.1 LENGTH 1597 SQ:AASEQ MGFSVRRDLLGPLVTTPMSLAGTVARAGAGLALDAGGKVATVPLRAVESGVQWAAAGTEALLPETTARLREETVRWRDDLIDLIDPRPDRTHRRVDLHEQRATVEVRGLDGDRAPDIAEALGKRLDRLRAVRWWEINSVTGRVVAALADGAADLPALLAEVERTERDTDVADRDWSRRAEFPADREPLLATTIQVAGDLAALGVAAAGLLIPGKPPTRVLRAAATLTDTQPRLRKVLEERLGRPRTDLLLSITNAVGNALNEGAAEGVVNLVVDTVQRSIMMTEAITRHQQWRAWEHTLTSHDALAVDQPLPAHERPAEMPKGPVERVADETAAGALAGAGAFGIAGRLGPAASALELGAPKAARATREAYAAAASTTLARAGVLTLHPGAWRRFDRLSVLVVDGESLLTRRRMVLDAEAVDPHWRDPGTARRADPAFSRDGSADRTERATAMIPADEHPADAPTGAATPGQDTAPTDSAHSPADEARAAAHVWTAAQRLLHEQEKGGAAAGGLRLVHPDTGSPDRGATLRPAWRELRDGDRVVGRVLVGRELDRRAHAVLTAARNAGLRVVLVGGDDVAELRTLADEFRTSAGSMSAVVHRAQEDGHVVAVLSPRAYKALAWADVAIGLSPVEHGCPRPPWSSDIVCRDLVQVQRVLAAVGPARQASERGRALALSGAALAALLLAIGPEQRGRTSPIVTAHVLGLLNGAVGGWQAVRRQPRDDLAPLLPWHALGPGEVLARLPEPPGLDERAEAQRSRLGAALAPLAPAVSFGRQLRRELADPLTPILGVGAVATAILGSPSDAILLSSVLTVNAVVSARQRQRAEHALQDLMADEELTARLVGRSGDAEQVIPAHRLRVGDLIRLRAGDVVPADARLIELDDLELDESGLTGESVTVEKQLAATPGAALGDRACMVFEGSTVVSGAGTAVVVAVGADTQAGRAAAGAMPPEKGGVQAQLRRLTDRALPLTLAGGTAVTALGGLRRQPLRTAIADGVGVAVAAVPEGLPLVATVAQLAAARRLSRFGVLVRASRTVEALGRVDTLCFDKTGTLTEGKLRLTTLADLDEQWEPDTDSDRARRLLRAAARACPDPADGPVLHATDRAVLDAAEVLGDEAHRWDPIEEIPFESNRGYAAAIGQTTRRLRLVVKGAPEVVLPRCSKVRTGDQPKQALTEELRERAVRRVAELAEQGLRVLVVARRDLADRPEDMEDAVGELTLLGFLGLADTPRPQTLPLVKSLQDNGIGVRMITGDHPVTAAAVAKQLGIEVGEVTTGADLDRLDETAQIERIERSTVFARVSPEHKVRIVAALRKAGHVVGMTGDGSNDAAAIRTADVGIGLAAHGSAAARNAADMVLTDADPTALLHALVEGRGMWQRISAAVGVLVGGNAGEVAFTLYGTAVSGHAPLGTRQFLLVNMLTDMFPALALALAQDRETAAGVDTAQRAAQLSEIPPAHLGAELAHTIAVRGLATAAGAAGAWTVGRFVATPRRAATIGLVALIGTQLGQTLVSGHRSPGVWLTTAVSGAVLCGVVMTPGVCHYFGCTPLGPLGWTIATTSAVAATAGSIVLPRVLPNGLLPNGVLPAAPASSDADPQ GT:EXON 1|1-1597:0| BL:SWS:NREP 1 BL:SWS:REP 211->301,620->1554|CTPI_MYCTU|e-103|45.0|999/1625| PROS 1050->1056|PS00154|ATPASE_E1_E2|PDOC00139| TM:NTM 3 TM:REGION 1494->1515| TM:REGION 1519->1541| TM:REGION 1550->1572| SEG 27->37|agaglaldagg| SEG 77->90|rddlidlidprpdr| SEG 145->159|aaladgaadlpalla| SEG 195->210|vagdlaalgvaaagll| SEG 333->350|aagalagagafgiagrlg| SEG 360->382|apkaaratreayaaaasttlara| SEG 460->471|padaptgaatpg| SEG 535->556|relrdgdrvvgrvlvgreldrr| SEG 568->579|glrvvlvggddv| SEG 673->687|alalsgaalaallla| SEG 763->771|aalaplapa| SEG 882->890|elddlelde| SEG 922->950|gstvvsgagtavvvavgadtqagraaaga| SEG 969->986|alpltlaggtavtalggl| SEG 996->1014|adgvgvavaavpeglplva| SEG 1080->1091|rarrllraaara| SEG 1174->1192|alteelreravrrvaelae| SEG 1343->1354|aahgsaaarnaa| SEG 1382->1396|aavgvlvggnageva| SEG 1468->1486|avrglataagaagawtvgr| SEG 1555->1570|tiattsavaatagsiv| SEG 1574->1596|vlpngllpngvlpaapassdadp| BL:PDB:NREP 1 BL:PDB:REP 807->897,1023->1434|3b8eA|2e-32|30.9|500/998| RP:PDB:NREP 1 RP:PDB:REP 834->903,987->1380|3b8cA|5e-63|31.5|439/833| RP:PFM:NREP 2 RP:PFM:REP 812->909|PF00122|5e-09|39.6|96/236|E1-E2_ATPase| RP:PFM:REP 1218->1336|PF00702|1e-14|45.7|105/195|Hydrolase| HM:PFM:NREP 3 HM:PFM:REP 811->1040|PF00122|1.6e-52|39.8|221/228|E1-E2_ATPase| HM:PFM:REP 1044->1337|PF00702|2.1e-24|30.1|173/192|Hydrolase| HM:PFM:REP 1409->1562|PF00689|2e-12|26.5|147/183|Cation_ATPase_C| GO:PFM:NREP 6 GO:PFM GO:0005524|"GO:ATP binding"|PF00122|IPR008250| GO:PFM GO:0006754|"GO:ATP biosynthetic process"|PF00122|IPR008250| GO:PFM GO:0016020|"GO:membrane"|PF00122|IPR008250| GO:PFM GO:0016820|"GO:hydrolase activity, acting on acid anhydrides, catalyzing transmembrane movement of substances"|PF00122|IPR008250| GO:PFM GO:0003824|"GO:catalytic activity"|PF00702|IPR005834| GO:PFM GO:0008152|"GO:metabolic process"|PF00702|IPR005834| RP:SCP:NREP 4 RP:SCP:REP 841->920|1iwoA1|2e-08|32.5|80/115|b.82.7.1| RP:SCP:REP 1015->1063|1dioG|8e-10|10.2|49/137|a.23.2.1| RP:SCP:REP 1041->1227|1iwoA3|6e-17|16.6|187/239|d.220.1.1| RP:SCP:REP 1219->1432|1iwoA4|4e-33|13.8|189/472|f.33.1.1| HM:SCP:REP 730->1582|1su4A4|1.9e-51|27.5|407/0|f.33.1.1|1/1|Calcium ATPase, transmembrane domain M| OP:NHOMO 4968 OP:NHOMOORG 957 OP:PATTERN 112---1-111111--3----11-511--111113213322214533645787------2111-1--- 322211-633422153377-7E22E3777776D6985978134413245112416222--32332-5243333332333-3-3222243321-111---322-22142---------1111111-3313221221223354---264E685672333------4833D864------------15121212323555555854456665322233546242222443333343133232222233322-122197537841758772276322333567433222254322222222232222222222222243344433323134777787A877749775453A3312322243243433212546321112-6114-----323277124354322222222222-243-5714221-211411141125741215-212-1-1-3333333342111331------------------------------1413121--2322112122221123333315246-223--56131-672625114-3231-23-------25322322432242231444-12232323324325662-----1-11-----------1-1136611413111214-111121231-2211-32----4326------22212411111111211-121111111211111111-55411111323133333322321221111112--433333333333--131111-356581421---------------211221222142333422123222-5112---------4-1-11111111-1132---------------332--22----------544432-2231211111-42111111113-112111223 1222897-E672AAH89CACDEBEEFE998858BBB8999A99899B9CFIHMKGFEBAAAA655455-5634665825745665775-7E9987C6466688LKP1A9A8RZHVRRGDC9DGDZgDdF**Y3mOr7CCCKCEND6FCE6M7AdDPCFI4FXM65B6T98YAL864E85*65679IMQiBVD69GNHJD ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- STR:NPRED 724 STR:RPRED 45.3 SQ:SECSTR #########################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################cccccccHHHHHHHHTccTccHHHHHHHHHHHccccccccccccccTTTTTTTHTTTTTTcccccccGGGTTTHHHHHHHHHHHHHHHHTTTTTcccccccHHHTTTccccccccccccccccccccTTTTcTTcccccccccccccccccccccccccccccTTccccccccccccccccTTTTcTTEEccEEEEEEEEEEEEEcGGGcHHHHHHHHHHHccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHTTTcTccccTTHHHHHHHHTTTTccccTTTHHHHTTTHHHHHHTTTccccccGGGHHHHTTccccEEEccccccccccccccEccccccccccTTHHHHHHHHHHHccccccccccHHHccHHHHHHHTTccTTcccccccccccccccTTTccccccccccccccccccccGGGTccccccEcccTTTTTHHHHHHHHTTHHHHHHHTTTTcEEEEEccccccccccccccccccccccEEEEEcccccHHHHHHHHHHHHTTcccEEEEcccHHHHTHHHHTTTcTTcccTTccGGTTcccccHHHHHHTcccEEcccHHHHHHHHHHHHHTTccccccccccTTHHHHHHcccccccTcccHHHHGGGcccccccccHHHHTHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHTTHHHHHHHHHHHHTcccccccHHHHTTTTTTTcHHHHHHHHHEEEETEEEEEEEEcccTTccc################################################################################################################################################ DISOP:02AL 1-3, 172-173, 175-180, 305-326, 450-460, 713-731, 948-961, 1441-1449, 1585-1597| PSIPRED cccEEEHHHcccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccccccccccccccccccccccccccccEEEEEEcccccccHHHHHHHHHHHHcccccEEEEcccEEEEEEEEEcccccHHHHHHHHHccccccHHHcccccccccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccHHHHHHHHHHHccHHHHHHHHHHcccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccccccccccccccccccccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccHHHHHHHHHHccccccccHHHHHHHHHHHHHHccccEEcHHHHHHHccEEEEEEcccEEEcccHHHHHEEccccccccHHHHHHHHHHHHHcccccccccccccccccccccHHHHHHccccccccccccHHHHHHHcccccccEEHHHHHHHHHccccccccccccccccccccccccccccHHHHHccHHHHHHHHHHccccccccHHHHHHHHHcEEEEEEEcccccccccccHHccccccccHHHHHHHHcccccEEEEEEcHHHHHHHHHHHHccccccccccccccccHHHHHHHHHHHHHHHccccccHHHHHHHHHHHHcccccccHHcccHHHHccccccccHHHHccccccccccccccccccccccccccHHHcccHHHHHHHccccccccHHHHHHHHHcccccccccccccHHHHHHHHHHcHHHHHHHHHHHHHHHHccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccEEEEEEEcccEEEEEEHHHcccccEEEEccccEEEccEEEEEcccEEEEEHHcccccccEEccccccccccccccccEEEEcEEEEccEEEEEEEEEccccHHHHHHHHHccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccHHHHHHHHHHHHHHHHHcHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccEEccHHHHHHHHcccEEEEccccccccccEEEEEEEEcccEEccccccHHHHHHHHHHHHHccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccEEEEEccccEEEEEEEEEccccEEEEEEccHHHHHHHccEEEccccccccccHHHHHHHHHHHHHHHHcccEEEEEEEEccccccccccccccccEEEEEEEEcccccccHHHHHHHHHHcccEEEEEEcccHHHHHHHHHHcccccccEEccHHHHcccHHHHHHHccccEEEEEccHHHHHHHHHHHHHcccEEEEEccccccHHHHHcccccEEEcccHHHHHHHHccEEEEcccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccHHHccccccccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccccccccccccccccccccc //