[GTOP] [HELP] [ORGANISMS] [SEARCH] [SUMMARY]
Nocardia farcinica IFM 10152 (nfar0)
Gene : BAD57642.1
DDBJ   :       putative non-ribosomal peptide synthetase
Swiss-Prot:       

Homologs Archaea 43/68 : Bacteria 700/915 : Eukaryota 181/199 : Viruses 0/175  --->[See Alignment]
a.28.1c.43.1c.69.1d.129.7e.23.1
:6036 amino acids
:SECSTR
:PSIPRED
:DISOPRED
:BLT:PDB  124->464 1l5aA PDBj 7e-23 24.0 %
:BLT:PDB  522->1064 2vsqA PDBj 3e-67 32.0 %
:BLT:PDB  1576->2588 2vsqA PDBj 1e-90 26.6 %
:BLT:PDB  2630->2827 2vsqA PDBj 2e-16 27.1 %
:BLT:PDB  2884->3651 2vsqA PDBj 2e-49 24.2 %
:BLT:PDB  3669->4717 2vsqA PDBj 2e-93 28.6 %
:BLT:PDB  4830->5886 2vsqA PDBj 1e-98 30.2 %
:RPS:PDB  48->427 2e1tA PDBj 1e-29 10.1 %
:RPS:PDB  490->993 1amuB PDBj 7e-59 28.3 %
:RPS:PDB  1002->1064 1dnyA PDBj 2e-09 28.1 %
:RPS:PDB  1088->1534 3b2sA PDBj 8e-11 5.9 %
:RPS:PDB  1576->1996 3b30A PDBj 1e-42 9.6 %
:RPS:PDB  2030->2516 1amuA PDBj 2e-48 29.9 %
:RPS:PDB  2517->2588 2afdA PDBj 4e-08 16.0 %
:RPS:PDB  2628->3043 3b30A PDBj 2e-32 8.6 %
:RPS:PDB  3077->3568 3dlpX PDBj 9e-33 15.6 %
:RPS:PDB  3665->4091 3b30A PDBj 1e-62 9.3 %
:RPS:PDB  4109->4631 1amuB PDBj 3e-49 25.4 %
:RPS:PDB  4636->4712 1dnyA PDBj 1e-11 31.2 %
:RPS:PDB  4728->5154 3b30A PDBj 3e-51 5.2 %
:RPS:PDB  5174->5678 1amuB PDBj 4e-69 30.8 %
:RPS:PDB  5682->5757 1dnyA PDBj 2e-12 34.2 %
:RPS:PDB  5772->6025 3bf8A PDBj 9e-11 11.6 %
:RPS:SCOP 52->229 1l5aA1 c.43.1.2 * 1e-21 20.1 %
:RPS:SCOP 231->466 1l5aA2 c.43.1.2 * 4e-21 22.8 %
:RPS:SCOP 523->991 1md9A e.23.1.1 * 3e-58 22.7 %
:RPS:SCOP 1002->1064 1dnyA a.28.1.2 * 2e-15 28.1 %
:RPS:SCOP 1091->1253 1q9jA1 c.43.1.2 * 4e-11 18.4 %
:RPS:SCOP 1580->1750 1l5aA1 c.43.1.2 * 8e-27 18.4 %
:RPS:SCOP 1761->2010 1l5aA2 c.43.1.2 * 3e-27 8.7 %
:RPS:SCOP 2001->2514 1amuA e.23.1.1 * 2e-50 25.9 %
:RPS:SCOP 2525->2588 1dnyA a.28.1.2 * 3e-11 21.5 %
:RPS:SCOP 2634->2806 1l5aA1 c.43.1.2 * 2e-27 18.4 %
:RPS:SCOP 2879->3057 1l5aA2 c.43.1.2 * 4e-18 10.4 %
:RPS:SCOP 3222->3568 1md9A e.23.1.1 * 1e-30 22.6 %
:RPS:SCOP 3574->3649 1dnyA a.28.1.2 * 1e-04 19.7 %
:RPS:SCOP 3629->3696 1j3mA d.129.7.1 * 8e-06 13.0 %
:RPS:SCOP 3669->3843 1l5aA1 c.43.1.2 * 2e-37 20.5 %
:RPS:SCOP 3855->4114 1l5aA2 c.43.1.2 * 1e-45 12.7 %
:RPS:SCOP 4152->4632 1md9A e.23.1.1 * 2e-54 19.7 %
:RPS:SCOP 4636->4712 1dnyA a.28.1.2 * 8e-19 31.6 %
:RPS:SCOP 4732->4906 1l5aA1 c.43.1.2 * 3e-28 15.4 %
:RPS:SCOP 4918->5176 1l5aA2 c.43.1.2 * 7e-47 15.1 %
:RPS:SCOP 5174->5679 1amuA e.23.1.1 * 2e-68 29.5 %
:RPS:SCOP 5682->5757 1dnyA a.28.1.2 * 9e-18 34.2 %
:RPS:SCOP 5777->6029 1jmkC c.69.1.22 * 1e-23 22.2 %
:HMM:SCOP 52->241 1l5aA1 c.43.1.2 * 3.9e-31 30.1 %
:HMM:SCOP 230->483 1l5aA2 c.43.1.2 * 3.1e-34 25.8 %
:HMM:SCOP 462->1015 1pg4A_ e.23.1.1 * 3.1e-149 38.6 %
:HMM:SCOP 999->1073 1dnyA_ a.28.1.2 * 2.5e-16 45.3 %
:HMM:SCOP 1083->1284 1q9jA1 c.43.1.2 * 8.4e-30 33.7 %
:HMM:SCOP 1270->1577 1l5aA2 c.43.1.2 * 3.9e-23 25.1 %
:HMM:SCOP 1571->1768 1q9jA1 c.43.1.2 * 2.4e-44 47.1 %
:HMM:SCOP 1752->2031 1l5aA2 c.43.1.2 * 1.7e-50 37.7 %
:HMM:SCOP 1973->2539 1pg4A_ e.23.1.1 * 4.5e-147 39.8 %
:HMM:SCOP 2523->2597 1dnyA_ a.28.1.2 * 6.1e-15 44.0 %
:HMM:SCOP 2625->2823 1q9jA1 c.43.1.2 * 1.3e-43 43.9 %
:HMM:SCOP 2807->3052 1l5aA2 c.43.1.2 * 3.6e-41 36.7 %
:HMM:SCOP 3078->3590 1pg4A_ e.23.1.1 * 2.4e-147 42.6 %
:HMM:SCOP 3574->3681 1klpA_ a.28.1.1 * 3.1e-22 34.3 %
:HMM:SCOP 3669->3862 1l5aA1 c.43.1.2 * 1.1e-48 45.9 %
:HMM:SCOP 3853->4126 1l5aA2 c.43.1.2 * 1.4e-63 42.7 %
:HMM:SCOP 4094->4652 1pg4A_ e.23.1.1 * 5e-151 37.9 %
:HMM:SCOP 4636->4744 1klpA_ a.28.1.1 * 8.5e-20 32.1 %
:HMM:SCOP 4732->4925 1l5aA1 c.43.1.2 * 2e-48 44.3 %
:HMM:SCOP 4916->5189 1l5aA2 c.43.1.2 * 3e-60 41.1 %
:HMM:SCOP 5157->5698 1pg4A_ e.23.1.1 * 7e-174 41.2 %
:HMM:SCOP 5682->5793 1klpA_ a.28.1.1 * 3.2e-16 28.6 %
:HMM:SCOP 5762->6027 1xktA_ c.69.1.22 * 3.7e-58 36.5 %
:RPS:PFM  52->339 PF00668 * Condensation 4e-18 29.8 %
:RPS:PFM  523->918 PF00501 * AMP-binding 3e-44 40.1 %
:RPS:PFM  1013->1064 PF00550 * PP-binding 6e-05 41.8 %
:RPS:PFM  1577->1865 PF00668 * Condensation 6e-26 36.0 %
:RPS:PFM  2079->2435 PF00501 * AMP-binding 3e-31 33.4 %
:RPS:PFM  2631->2918 PF00668 * Condensation 1e-18 29.9 %
:RPS:PFM  3130->3485 PF00501 * AMP-binding 8e-22 30.7 %
:RPS:PFM  3668->3965 PF00668 * Condensation 1e-51 50.2 %
:RPS:PFM  4155->4559 PF00501 * AMP-binding 1e-32 31.3 %
:RPS:PFM  4650->4708 PF00550 * PP-binding 6e-07 47.5 %
:RPS:PFM  4731->5025 PF00668 * Condensation 3e-41 43.3 %
:RPS:PFM  5221->5608 PF00501 * AMP-binding 7e-37 34.1 %
:RPS:PFM  5696->5752 PF00550 * PP-binding 8e-04 35.6 %
:RPS:PFM  5787->5886 PF00975 * Thioesterase 4e-19 54.0 %
:HMM:PFM  523->919 PF00501 * AMP-binding 2e-102 36.5 389/418 
:HMM:PFM  2057->2445 PF00501 * AMP-binding 4.6e-96 36.9 382/418 
:HMM:PFM  3104->3498 PF00501 * AMP-binding 4.5e-101 38.3 392/418 
:HMM:PFM  4155->4560 PF00501 * AMP-binding 1.5e-96 36.1 399/418 
:HMM:PFM  5221->5606 PF00501 * AMP-binding 1.4e-116 40.8 382/418 
:HMM:PFM  49->341 PF00668 * Condensation 4.3e-39 24.9 289/301 
:HMM:PFM  1096->1394 PF00668 * Condensation 2.7e-37 25.4 283/301 
:HMM:PFM  1576->1865 PF00668 * Condensation 1.9e-64 34.7 288/301 
:HMM:PFM  2630->2918 PF00668 * Condensation 8.2e-65 30.9 288/301 
:HMM:PFM  3665->3965 PF00668 * Condensation 1.8e-71 36.9 290/301 
:HMM:PFM  4728->5028 PF00668 * Condensation 2.6e-70 36.0 292/301 
:HMM:PFM  1010->1068 PF00550 * PP-binding 1.8e-13 39.0 59/67 
:HMM:PFM  2533->2594 PF00550 * PP-binding 1.3e-12 37.1 62/67 
:HMM:PFM  3584->3646 PF00550 * PP-binding 3.7e-16 41.3 63/67 
:HMM:PFM  4647->4709 PF00550 * PP-binding 9.4e-13 41.3 63/67 
:HMM:PFM  5692->5755 PF00550 * PP-binding 2.9e-11 29.7 64/67 
:HMM:PFM  5786->6020 PF00975 * Thioesterase 1.5e-33 31.2 218/229 
:BLT:SWISS 52->1045,1577->5755 TYCC_BREPA 0.0 31.1 %
:BLT:SWISS 5770->5886 PKSR_BACSU 4e-10 32.2 %
:PROS 1031->1046|PS00012|PHOSPHOPANTETHEINE
:PROS 2555->2570|PS00012|PHOSPHOPANTETHEINE
:PROS 4669->4684|PS00012|PHOSPHOPANTETHEINE
:PROS 5714->5729|PS00012|PHOSPHOPANTETHEINE
:PROS 5099->5110|PS00141|ASP_PROTEASE
:PROS 3382->3391|PS00178|AA_TRNA_LIGASE_I
:PROS 650->661|PS00455|AMP_BINDING
:PROS 2173->2184|PS00455|AMP_BINDING
:PROS 3231->3242|PS00455|AMP_BINDING
:PROS 4286->4297|PS00455|AMP_BINDING
:PROS 5329->5340|PS00455|AMP_BINDING
:PROS 5171->5185|PS00678|WD_REPEATS_1
:TM
:REPEAT 5|28->1023|1555->2547|2609->3598|3654->4661|4715->5706
:REPEAT 3|1024->1064|2548->2588|4662->4703
:SEG

SeqInfo AminoSeq See neighboring genes
Links GIB DAD Abbreviations Back to title page
GT:ID BAD57642.1 GT:GENE BAD57642.1 GT:PRODUCT putative non-ribosomal peptide synthetase GT:DATABASE GIB00210CH01 GT:ORG nfar0 GB:ACCESSION GIB00210CH01 GB:LOCATION 2967049..2985159 GB:FROM 2967049 GB:TO 2985159 GB:DIRECTION + GB:PRODUCT putative non-ribosomal peptide synthetase GB:PROTEIN_ID BAD57642.1 LENGTH 6036 SQ:AASEQ MTQSKRNLDSTPEWSGDPRRHSPDATRHLVSGGDSRADSASAASPPPEVLRLTAAQRGIWFAQHLAGGSPISVAQYVEIVGELRPDLLVEACRTASREFGSGHVRLIEVDGEPCQFVDLTLDAPVSVVDLRGHTDPVATAHRLMVEDYSAPLDLLTDRLMKSYVYQVGPQHYLWYQRAHHIALDGFAAVTMLRRITELYNAWVRGEDAPLPAAQNLADIVDQDLAYRDSTRFDNDRKYWTEHLAGAPPVVSLAGRVGKPTLHPTLISAPLPDDTARLLDEVIAARGTSVTPIAVAAFAAYLARMTGSDEVLLSLPVSGRHSAVLRRSGGMVANVVPLRVRVAGRAVGELIEATQGELTSALRRQRYRQEDIFADMGIARDEAASFGPAVNLMMIENEVVFGETTGRLHVLTSGPTADLFVNIYPGAGRESTHIDFQGNPNIYTRAELAGHHRRFLRFLHAFLARGADCPVAALPLLEPAERAALLPVRGPNPAPPRLLPDILGAAARRDPAATAIIAPDATVTYGELDRESARLARRLVALGCGPETAVGIVLRRSVESVLAAWAVARCGAAIVQIDPAYPAARIEHMIADSGARTVLTVAEHRDRVPDGVAALVLDDPATRAALAGTADGPVGDDERTRPLRPADTAYLTYTSGSTGTPKGVQVTHAGLAGLIADRVAAYGMAADSRVSYALSPSFDASLEQFLTCFASGAALVVVPPEIIGGEGLTRLLAQARVTHLTLTPAMLATVDPEPLTELRAVVVGGDVCPPNVVERWTGPWALLNEYGPTEATVTAACARLRPGHDRTVGGPIRGVAAMVLDRTLQPVPPGTPGELYLAGPGLARGYRHRVGETAARFVADPYGAPGERMYRTGDLARWRTDSAEPELELLGRSDFQVKIRGYRIEPGEIDAALTGHEHVELSVTVPVPNKSGTTVLASYVVPVRGHRLDVAELQRFARATLPPHMVPTVLMPLESLPVNAFGKVDRRALPEPDFGAVPVGRRPETPRERIVAELFSEVLGVPEVGADDSFFALGGDSILSIRLVARAKAKGLNFSTQDVFDHKTVAGLALIAADAGAERLPELPGGGIGPMPLSPIMHAMLARGHYDRFAQAALVQLPADLRRDDLVRAIQAVLDRHDMLRAVLRAAGSADRFVDVLERGTIDAAAVLTRVRLARRDAAEVDRHLQAAADRLDPHDGVLVQAVWLDGGDAGADLLWLVVHHLAVDAVSWRILLGDLAQAWAQVAEGGDPRFDAPTTSVRRWVHGLVEQAPRRRADELALWSDVLECGDDLLGARRLDPDRDVAAAAEQVRLRVPAEVTETVLTTVPARFHGGANDPLLAALGLALRAWRRARGRSAGAELIALEGHGREEQAVPGADLAATVGWFTTRFPLRLDLGDLDLDDAFAGGNAAGLAVRRVKEQLRAVPDNGIGYGMLRHLDSLGAAVLGGAPEPQISFNYLGRVGAGEHTGPWTPTTEFTALTATVDPRMALPAVLDVNAIAEHGPDGYELEVTWDYAAEVLDRAEVAELAGLWEAALRGLAAHARSADAGGFTPSDFPLVPVTQDDLDRWRREYPAMTDVWPLTALQAGLLFHAVYDTDGQDGYTVQATLTLAGPVLADRMRRAAQALVDRHDSLRTAFVESADGPRQIVLGEAETAWRTSDLTDSADPDERLRILAAAEAAPFDPARPPLVRFHLVRTGADEFRLIVTNHHIVLDGWSMPLLIHELLARYADETGADLPPAHSYRDYLQWLHAQDDDAAIAAWQRMLAGIESPTRVTGGERTVTADSGEVGVELAAATSAAILDLGRSHGVTANTSVQVAWALLLTVLTGRSDVVFGNTVSHRPPQVAGVERMIGLFINTVPVRVRLDPHERVAELLVRVQSEQAAMLDHRHIGLAELQRATGVADLFDTVTVLESYPLGRDELARDLDDAGLRLVDVDAHDATPYPLSLQVTPPRPARDGQAAPGETGTHTVILRYATDRFDGEQARTLLARFERILAQIVTDPERRVAAITAEPGVPEDVSRSDEQLPARTLRDILTATAAAHPDATAVRAGTTSLTYRALAERAADLARRLIARGARPESFVAVVAPRSAELPVAIWAVAMTGAAFVPIDPANPPERIAGLLADAHCALGVTIDAVAHQLPSTVEWLRADEETVATVPSPAGPVLPDTTAYVIYTSGSTGTPKAVQVSHRGLANLVAAQADAFAVDTASVVLQVASPGFDACVSELLLAHSRGACLSIAPPQVYGGSELEDLIGREHITHAIITPSVLGTMAPDRVPSLATVAVVGEATGADLVRRWGAGRRLLNHYGPTETTIWATGSTELRPGDQVTIGAPIPGTSVRVLDAWLRPVPVGVTGELYVGGPGLARGYHERPGLTATRFVADPDRPGERIYRTGDAVRWVRGRDGLELAYLGRNDQQVKIHGLRIEPGEIDAHLARRPAVARVATVDQRGPAGEPVLVSYVVPAAGAELDVTALRADLERALAHYMIPAAIVVLDDLPLTPVGKVDRKALRARPVRARQESGRPPATPAEQTVARLFAEVLQLDTVTADSNFFTLGGDSIVSLRLVALARSAGLRFTPRDVFEGKTVAALAALARAEGATEAPDAGAPLVRLAEADLDRLRQRYPALADVWPLSPIQAGIHFHAGLGGDRDDYTVQTMIGFAGTVDGERLRAAAQAVVARHDILRAAFAETANGPCQIVLAHADVPFRTLDLTDRSEPRRAADEIAAADAAAGFDLSVPPLIRFTLIRLAPDRFRLLVTNHHVVLDGWSMPLLLRELLDFYGRPAHIDSAGAAPSYRDYLAWLRRQDADAAKTAWARELSDVTAPTRVSRGVPAAATAEEVAELTATEVDALRRVAADTAVTVNTALAAAWAMTLRVHAGETDVLFGTAVSGRPPELPDVDRALGMYLNTIPVRAQLDPAAPIARLLAELQAQQARMLDHHHIGLPEIHRAAGLPELFDTALAFQSFPIDRTALQELVDSAGLRVEELAGVDATPYPLSLVVAPTRPAADGTSALRITLRYRVGEFDAAAARQILDRYTAMLHRIAADPQAATAAVGGGEDGPMRPENSGRGAEPRTLPGILAASAAAAPDAIAVRCADEALTYRELDERSDRLARLLLARTAGHDRVVAIALPRSLAAVTAVWAVAKAGAAFLPIDPSLPAERIAFLLSDSGAALAVTDSAAAAAVPAAVATLVLDDEDTRRAVESVPAGRVTDAERGGPVRLDDVAYLIYTSGSTGTPKGVLVTHRGLADLVAAQHRLLGVDRNAAVLQVAAPSFDASVFELLLAHGAGARLIVAPPQVYGGPQLADLIRGEHVTHAVVTPSALATVPADGLDELRVLATAGEAVGVELVERWAPGRRMVNLYGPSESTIWATAGDLRPGAPITIGGPVGPVAAVVLDTWLRPAPIGVVGELYLFGAGVAAGYAGRRGLTAARFVACPFDGGRMYRTGDLVRRNRDGALEFVGRNDFQVKIRGTRVELGEIDAALAAQDAVAFAVTVPRRIGGGAVVPVSYVVPAAGAAVSGTELRGALADELPAYMVPAAVVVLDEVPLTANGKLDRDALPEPAFAAREYRAPSTWSEAAVAAAFAEVLGLDRVGADDDFFALGGDSLSAASVAARIGAAMNTTVPVRAVFDFPTVAALATHAASLGGGQRVALTAVARPERLPLSLAQQRMWFLNRFEPDSAAYNVPVLLRLSGRLDPAALAAALRDVMARHEVLRTVYPETDGEPRQVILDEPEIALESVRVDPAAVEDTIGEFVRRGFDVTTRVPLRVGLFELAGTTGEFLLALVVHHIAGDGRSMGPLARDVMTAYAARTAGQAPAWAPLPVQYADYALWQRAVLGTAEDPGSLMSAQLAFWRATLAGAPDRLELPTDRPRPPVASLSGARMPVEIGADLHARLLELARSHGTSLFMVLHAALAVVLARASGSDDVVIGTPVAGRGEPGLDELVGMFVNTLALRTPLDGGEPFADLLARARETDLRAFEHADVPFERVVEDLNPDRSAPHHPVFQVMLAWQNLADTQVSLPDVQVSLAEADTGISQFDLQWVVSDSYGKGGVAEGISGMLMYARELFDPATVAGFGRRLVRVLEAVADDPSVSVGEIDWLDADERSHLLARTGATPAPTVLLPEVFDAAVRSAGAGVAVVSGQTRLTYAELDERSNRLARHLIRRGAGPERTVLVAVARSVESVVAWWAVVKTGAAYVPVDPGYPAGRIEQMVTDSGATLGLTVAAVRDRLPAAVEWVVLDADARADDTAARLAALPGGRIGDAERLRPLRPANTAYVVFTSGSTGVPKGVAVTHAGIADFLAGQRGYGVGPDSRVLHFASPSFDASLLEILLAVGGAAALVIAPTELYGGTELGEFLRTQRVTHAFVTPAALASVDPAGLDDLRVVLSGGDEVPADLVRRWTGTDDAGVREFRVLYGPTEATIVATAVDRGQPTARSCIGTPVPGMRTLVLDARLQPVPVGVAGELYLAGPGLARGYLDRPGTSAGRFVACPYAGPGERMYRTGDLVRWNRAGALEFMGRNDFQVKVRGFRVELGEIDAALTARPDVRYAVTVPRRDGAGPVMLVSYVVPEAGALPAEADLRAALTTVLPSYMVPAAVLILDRIPLSPNGKLDRRALPAPVLQPKRFRAPSTPIEEIVAGVFAETLGLTGPVGADDDFFALGGNSLVATRVAARLGAAIDASVPVQLIFEAPTVATLAARAESHADTGRVALTAQPRPERVPLSYAQQRMWFLNRFEPESAAYSIPVVIRLSGSLDRDALRAALDDVVGRHEILRTVYPLVAGEPVQVVLPVAEAAAAPEVVRVDRDAVAEAVRAFLATVFDVTTQPPFRVRLFDLGGDEWVLAAAMHHIGGDGASLAPLARDMMLAYEARLLGQAPAWTPLPVQYADYAIWQRAVLGAEEDPASLLHAQIDYWTTHLADLPPRLELPTDRPRPPVQSYAGASVPIRIGAELHADLERVAREHNTTLFMVFHAALAATLGRLAGTDDVAVGTPYAGRGEPQLDDLVGMFVNTLVLRTRMRPGTTFAELLAHVRATDLAAFGHADVPFERLVQELNPVRSHAHHPLFQVMLAFQNLGATDFALPGLSATVADADTGTSLFDLHVTVSDSYDADGTPAGITGGISYATDLFDATTVIGFVDRLQRMLAALVTDPGRPVHEVELLTAAERDAVLVGWNATDHALPAGDTLVSLFGRAVRAHADAPAVEFEGRSLTYAEFAARVNRLARWLIARGVGPETAVGLRMRRSLDQVTAMYAVHAAGGAYVPIDPDLPADRIDYMLATAAPVVVLTALDDLDLAGLDATQVTDAERLAPLRPDHLAYILFTSGSTGRPKGVAIPHRAVVNQVRWLTDAYALGPGDVVLQKTPATFDVSVWELFGSLAVGARLVIARPGGHTDPAYLAEVIAAHGVTITSFVPSMLAAFAQSAPASALRSLRALLVAGEAFGADVVAAVRRVLPEVELHNLYGPTEFTVHATARPVRAGDTGAVPMGTPVWNARAYVLDARLRPVPPGVVGELYLAGVQVARGYHARPGLTAERFVPDPYGHGERLYRTGDLVRRNRTGDLEYLGRTDFQVKLRGLRIELGEVEAVLAEHPGVARALAAVRSTGAAARLVGYLVPAPGATLDVDAVLAHAAAELPDYMVPGAVVVLDSVPLTPSGKLDRNRLPEPDVAHGAYREPATWLEREVAEVFEHVLGVERVGADDDFYALGGNSLRSVQVAGELSRDLHYEVPVSWFLSDPRPADLAKRIETGMRSGRPAPEPTAALFDVLLPIRTGGEQPPLFCIHPASGLAWCYRPLAEFLTGDRPIYGLQAPQLGGEEPGPDSIVETARRYVAEIRGVQPHGPYHLLGWSLGGLIAHAVAAEIRAAGEDVALLAMLDAEVDGIDASTVTTVTAGELIANLGPVIGIDFVPTDATPEEAADLIRRRLGDGLAIDAAAIERLTDTYNRSIRAAGDWEPGVLDSDLLYFTALRDRRPDARGHRGWAPVVAGEITNVDVDAAHLAMTEPSVLARIARVLDERLAPGPGPLRR GT:EXON 1|1-6036:0| BL:SWS:NREP 2 BL:SWS:REP 52->1045,1577->5755|TYCC_BREPA|0.0|31.1|4984/6486| BL:SWS:REP 5770->5886|PKSR_BACSU|4e-10|32.2|115/2543| PROS 1031->1046|PS00012|PHOSPHOPANTETHEINE|PDOC00012| PROS 2555->2570|PS00012|PHOSPHOPANTETHEINE|PDOC00012| PROS 4669->4684|PS00012|PHOSPHOPANTETHEINE|PDOC00012| PROS 5714->5729|PS00012|PHOSPHOPANTETHEINE|PDOC00012| PROS 5099->5110|PS00141|ASP_PROTEASE|PDOC00128| PROS 3382->3391|PS00178|AA_TRNA_LIGASE_I|PDOC00161| PROS 650->661|PS00455|AMP_BINDING|PDOC00427| PROS 2173->2184|PS00455|AMP_BINDING|PDOC00427| PROS 3231->3242|PS00455|AMP_BINDING|PDOC00427| PROS 4286->4297|PS00455|AMP_BINDING|PDOC00427| PROS 5329->5340|PS00455|AMP_BINDING|PDOC00427| PROS 5171->5185|PS00678|WD_REPEATS_1|PDOC00574| TM:NTM 5 TM:REGION 557->579| TM:REGION 698->720| TM:REGION 3504->3526| TM:REGION 3537->3559| TM:REGION 4335->4357| NREPEAT 2 REPEAT 5|28->1023|1555->2547|2609->3598|3654->4661|4715->5706| REPEAT 3|1024->1064|2548->2588|4662->4703| SEG 39->47|sasaasppp| SEG 469->487|pvaalpllepaeraallpv| SEG 504->521|aaarrdpaataiiapdat| SEG 1065->1076|aglaliaadaga| SEG 1162->1178|daaavltrvrlarrdaa| SEG 1330->1357|ggandpllaalglalrawrrargrsaga| SEG 1392->1412|ldlgdldlddafaggnaagla| SEG 1470->1481|tptteftaltat| SEG 1674->1687|aaaeaapfdparpp| SEG 1751->1760|aqdddaaiaa| SEG 1917->1938|lgrdelardlddaglrlvdvda| SEG 2037->2051|tataaahpdatavra| SEG 2059->2078|ralaeraadlarrliargar| SEG 2193->2209|lanlvaaqadafavdta| SEG 2281->2292|atvavvgeatga| SEG 2436->2447|arrpavarvatv| SEG 2589->2603|aalaalaraegatea| SEG 2672->2681|raaaqavvar| SEG 2722->2733|aadeiaaadaaa| SEG 2833->2878|vpaaataeevaeltatevdalrrvaadtavtvntalaaawamtlrv| SEG 2927->2936|llaelqaqqa| SEG 3084->3099|aasaaaapdaiavrca| SEG 3106->3122|reldersdrlarlllar| SEG 3139->3153|aavtavwavakagaa| SEG 3175->3199|aalavtdsaaaaavpaavatlvldd| SEG 3389->3399|ggpvgpvaavv| SEG 3419->3431|gagvaagyagrrg| SEG 3486->3500|aalaaqdavafavtv| SEG 3505->3525|gggavvpvsyvvpaagaavsg| SEG 3582->3592|eaavaaafaev| SEG 3599->3610|gadddffalggd| SEG 3614->3624|aasvaarigaa| SEG 3704->3710|aalaaal| SEG 3916->3928|vlhaalavvlara| SEG 4136->4150|aavrsagagvavvsg| SEG 4181->4199|vlvavarsvesvvawwavv| SEG 4248->4264|ldadaraddtaarlaal| SEG 4336->4352|lleillavggaaalvia| SEG 4764->4775|ldrdalraaldd| SEG 4794->4824|pvqvvlpvaeaaaapevvrvdrdavaeavra| SEG 4982->4994|aalaatlgrlagt| SEG 5287->5310|lataapvvvltalddldlagldat| SEG 5424->5445|smlaafaqsapasalrslrall| SEG 5629->5642|atldvdavlahaaa| SEG 5864->5874|ahavaaeiraa| BL:PDB:NREP 7 BL:PDB:REP 124->464|1l5aA|7e-23|24.0|337/424| BL:PDB:REP 522->1064|2vsqA|3e-67|32.0|524/1273| BL:PDB:REP 1576->2588|2vsqA|1e-90|26.6|989/1273| BL:PDB:REP 2630->2827|2vsqA|2e-16|27.1|198/1273| BL:PDB:REP 2884->3651|2vsqA|2e-49|24.2|750/1273| BL:PDB:REP 3669->4717|2vsqA|2e-93|28.6|1006/1273| BL:PDB:REP 4830->5886|2vsqA|1e-98|30.2|1006/1273| RP:PDB:NREP 16 RP:PDB:REP 48->427|2e1tA|1e-29|10.1|370/440| RP:PDB:REP 490->993|1amuB|7e-59|28.3|486/508| RP:PDB:REP 1002->1064|1dnyA|2e-09|28.1|63/76| RP:PDB:REP 1088->1534|3b2sA|8e-11|5.9|415/448| RP:PDB:REP 1576->1996|3b30A|1e-42|9.6|408/446| RP:PDB:REP 2030->2516|1amuA|2e-48|29.9|477/509| RP:PDB:REP 2517->2588|2afdA|4e-08|16.0|72/88| RP:PDB:REP 2628->3043|3b30A|2e-32|8.6|409/446| RP:PDB:REP 3077->3568|3dlpX|9e-33|15.6|486/504| RP:PDB:REP 3665->4091|3b30A|1e-62|9.3|408/446| RP:PDB:REP 4109->4631|1amuB|3e-49|25.4|501/508| RP:PDB:REP 4636->4712|1dnyA|1e-11|31.2|76/76| RP:PDB:REP 4728->5154|3b30A|3e-51|5.2|408/446| RP:PDB:REP 5174->5678|1amuB|4e-69|30.8|497/508| RP:PDB:REP 5682->5757|1dnyA|2e-12|34.2|76/76| RP:PDB:REP 5772->6025|3bf8A|9e-11|11.6|250/255| RP:PFM:NREP 14 RP:PFM:REP 52->339|PF00668|4e-18|29.8|282/297|Condensation| RP:PFM:REP 523->918|PF00501|3e-44|40.1|377/405|AMP-binding| RP:PFM:REP 1013->1064|PF00550|6e-05|41.8|52/67|PP-binding| RP:PFM:REP 1577->1865|PF00668|6e-26|36.0|286/297|Condensation| RP:PFM:REP 2079->2435|PF00501|3e-31|33.4|346/405|AMP-binding| RP:PFM:REP 2631->2918|PF00668|1e-18|29.9|284/297|Condensation| RP:PFM:REP 3130->3485|PF00501|8e-22|30.7|347/405|AMP-binding| RP:PFM:REP 3668->3965|PF00668|1e-51|50.2|287/297|Condensation| RP:PFM:REP 4155->4559|PF00501|1e-32|31.3|389/405|AMP-binding| RP:PFM:REP 4650->4708|PF00550|6e-07|47.5|59/67|PP-binding| RP:PFM:REP 4731->5025|PF00668|3e-41|43.3|286/297|Condensation| RP:PFM:REP 5221->5608|PF00501|7e-37|34.1|374/405|AMP-binding| RP:PFM:REP 5696->5752|PF00550|8e-04|35.6|57/67|PP-binding| RP:PFM:REP 5787->5886|PF00975|4e-19|54.0|100/219|Thioesterase| HM:PFM:NREP 17 HM:PFM:REP 523->919|PF00501|2e-102|36.5|389/418|AMP-binding| HM:PFM:REP 2057->2445|PF00501|4.6e-96|36.9|382/418|AMP-binding| HM:PFM:REP 3104->3498|PF00501|4.5e-101|38.3|392/418|AMP-binding| HM:PFM:REP 4155->4560|PF00501|1.5e-96|36.1|399/418|AMP-binding| HM:PFM:REP 5221->5606|PF00501|1.4e-116|40.8|382/418|AMP-binding| HM:PFM:REP 49->341|PF00668|4.3e-39|24.9|289/301|Condensation| HM:PFM:REP 1096->1394|PF00668|2.7e-37|25.4|283/301|Condensation| HM:PFM:REP 1576->1865|PF00668|1.9e-64|34.7|288/301|Condensation| HM:PFM:REP 2630->2918|PF00668|8.2e-65|30.9|288/301|Condensation| HM:PFM:REP 3665->3965|PF00668|1.8e-71|36.9|290/301|Condensation| HM:PFM:REP 4728->5028|PF00668|2.6e-70|36.0|292/301|Condensation| HM:PFM:REP 1010->1068|PF00550|1.8e-13|39.0|59/67|PP-binding| HM:PFM:REP 2533->2594|PF00550|1.3e-12|37.1|62/67|PP-binding| HM:PFM:REP 3584->3646|PF00550|3.7e-16|41.3|63/67|PP-binding| HM:PFM:REP 4647->4709|PF00550|9.4e-13|41.3|63/67|PP-binding| HM:PFM:REP 5692->5755|PF00550|2.9e-11|29.7|64/67|PP-binding| HM:PFM:REP 5786->6020|PF00975|1.5e-33|31.2|218/229|Thioesterase| GO:PFM:NREP 15 GO:PFM GO:0003824|"GO:catalytic activity"|PF00501|IPR000873| GO:PFM GO:0008152|"GO:metabolic process"|PF00501|IPR000873| GO:PFM GO:0048037|"GO:cofactor binding"|PF00550|IPR006163| GO:PFM GO:0003824|"GO:catalytic activity"|PF00501|IPR000873| GO:PFM GO:0008152|"GO:metabolic process"|PF00501|IPR000873| GO:PFM GO:0003824|"GO:catalytic activity"|PF00501|IPR000873| GO:PFM GO:0008152|"GO:metabolic process"|PF00501|IPR000873| GO:PFM GO:0003824|"GO:catalytic activity"|PF00501|IPR000873| GO:PFM GO:0008152|"GO:metabolic process"|PF00501|IPR000873| GO:PFM GO:0048037|"GO:cofactor binding"|PF00550|IPR006163| GO:PFM GO:0003824|"GO:catalytic activity"|PF00501|IPR000873| GO:PFM GO:0008152|"GO:metabolic process"|PF00501|IPR000873| GO:PFM GO:0048037|"GO:cofactor binding"|PF00550|IPR006163| GO:PFM GO:0009058|"GO:biosynthetic process"|PF00975|IPR001031| GO:PFM GO:0016788|"GO:hydrolase activity, acting on ester bonds"|PF00975|IPR001031| RP:SCP:NREP 23 RP:SCP:REP 52->229|1l5aA1|1e-21|20.1|173/174|c.43.1.2| RP:SCP:REP 231->466|1l5aA2|4e-21|22.8|233/250|c.43.1.2| RP:SCP:REP 523->991|1md9A|3e-58|22.7|458/536|e.23.1.1| RP:SCP:REP 1002->1064|1dnyA|2e-15|28.1|63/76|a.28.1.2| RP:SCP:REP 1091->1253|1q9jA1|4e-11|18.4|137/163|c.43.1.2| RP:SCP:REP 1580->1750|1l5aA1|8e-27|18.4|166/174|c.43.1.2| RP:SCP:REP 1761->2010|1l5aA2|3e-27|8.7|228/250|c.43.1.2| RP:SCP:REP 2001->2514|1amuA|2e-50|25.9|501/510|e.23.1.1| RP:SCP:REP 2525->2588|1dnyA|3e-11|21.5|64/76|a.28.1.2| RP:SCP:REP 2634->2806|1l5aA1|2e-27|18.4|169/174|c.43.1.2| RP:SCP:REP 2879->3057|1l5aA2|4e-18|10.4|164/250|c.43.1.2| RP:SCP:REP 3222->3568|1md9A|1e-30|22.6|331/536|e.23.1.1| RP:SCP:REP 3574->3649|1dnyA|1e-04|19.7|76/76|a.28.1.2| RP:SCP:REP 3629->3696|1j3mA|8e-06|13.0|68/127|d.129.7.1| RP:SCP:REP 3669->3843|1l5aA1|2e-37|20.5|171/174|c.43.1.2| RP:SCP:REP 3855->4114|1l5aA2|1e-45|12.7|246/250|c.43.1.2| RP:SCP:REP 4152->4632|1md9A|2e-54|19.7|471/536|e.23.1.1| RP:SCP:REP 4636->4712|1dnyA|8e-19|31.6|76/76|a.28.1.2| RP:SCP:REP 4732->4906|1l5aA1|3e-28|15.4|172/174|c.43.1.2| RP:SCP:REP 4918->5176|1l5aA2|7e-47|15.1|245/250|c.43.1.2| RP:SCP:REP 5174->5679|1amuA|2e-68|29.5|498/510|e.23.1.1| RP:SCP:REP 5682->5757|1dnyA|9e-18|34.2|76/76|a.28.1.2| RP:SCP:REP 5777->6029|1jmkC|1e-23|22.2|212/222|c.69.1.22| HM:SCP:REP 52->241|1l5aA1|3.9e-31|30.1|173/0|c.43.1.2|1/6|CoA-dependent acyltransferases| HM:SCP:REP 230->483|1l5aA2|3.1e-34|25.8|248/0|c.43.1.2|1/6|CoA-dependent acyltransferases| HM:SCP:REP 462->1015|1pg4A_|3.1e-149|38.6|546/643|e.23.1.1|1/5|Acetyl-CoA synthetase-like| HM:SCP:REP 999->1073|1dnyA_|2.5e-16|45.3|75/76|a.28.1.2|1/6|ACP-like| HM:SCP:REP 1083->1284|1q9jA1|8.4e-30|33.7|172/175|c.43.1.2|2/6|CoA-dependent acyltransferases| HM:SCP:REP 1270->1577|1l5aA2|3.9e-23|25.1|247/0|c.43.1.2|2/6|CoA-dependent acyltransferases| HM:SCP:REP 1571->1768|1q9jA1|2.4e-44|47.1|170/175|c.43.1.2|3/6|CoA-dependent acyltransferases| HM:SCP:REP 1752->2031|1l5aA2|1.7e-50|37.7|239/0|c.43.1.2|3/6|CoA-dependent acyltransferases| HM:SCP:REP 1973->2539|1pg4A_|4.5e-147|39.8|560/643|e.23.1.1|2/5|Acetyl-CoA synthetase-like| HM:SCP:REP 2523->2597|1dnyA_|6.1e-15|44.0|75/76|a.28.1.2|2/6|ACP-like| HM:SCP:REP 2625->2823|1q9jA1|1.3e-43|43.9|171/175|c.43.1.2|4/6|CoA-dependent acyltransferases| HM:SCP:REP 2807->3052|1l5aA2|3.6e-41|36.7|229/0|c.43.1.2|4/6|CoA-dependent acyltransferases| HM:SCP:REP 3078->3590|1pg4A_|2.4e-147|42.6|505/643|e.23.1.1|3/5|Acetyl-CoA synthetase-like| HM:SCP:REP 3574->3681|1klpA_|3.1e-22|34.3|108/115|a.28.1.1|3/7|ACP-like| HM:SCP:REP 3669->3862|1l5aA1|1.1e-48|45.9|170/0|c.43.1.2|5/6|CoA-dependent acyltransferases| HM:SCP:REP 3853->4126|1l5aA2|1.4e-63|42.7|246/0|c.43.1.2|5/6|CoA-dependent acyltransferases| HM:SCP:REP 4094->4652|1pg4A_|5e-151|37.9|552/643|e.23.1.1|4/5|Acetyl-CoA synthetase-like| HM:SCP:REP 4636->4744|1klpA_|8.5e-20|32.1|109/115|a.28.1.1|4/7|ACP-like| HM:SCP:REP 4732->4925|1l5aA1|2e-48|44.3|174/0|c.43.1.2|6/6|CoA-dependent acyltransferases| HM:SCP:REP 4916->5189|1l5aA2|3e-60|41.1|246/0|c.43.1.2|6/6|CoA-dependent acyltransferases| HM:SCP:REP 5157->5698|1pg4A_|7e-174|41.2|537/643|e.23.1.1|5/5|Acetyl-CoA synthetase-like| HM:SCP:REP 5682->5793|1klpA_|3.2e-16|28.6|112/115|a.28.1.1|6/7|ACP-like| HM:SCP:REP 5762->6027|1xktA_|3.7e-58|36.5|260/0|c.69.1.22|1/1|alpha/beta-Hydrolases| OP:NHOMO 7607 OP:NHOMOORG 924 OP:PATTERN 22----2597789874--41332842231145311---2-22-7456822423---------1----- 3365Z752334A59SjSII-HZ66mlIIIIILbYfZbp**-ZEX4-23396174B57A--WWF2iFeaKh7--------174D--1--4421-1--1---18--1H-112-------1-------21--1--1--1888BC---h588B4EED-----1-11---14I9Y3--1----2----53554--2B5M77878D6BA999AC756CCEH78D8B8D822233333U41444444444444443333311211111121131111111111211111112116511111111111111111111211111112211121---52222622122J277------61-6114-BA4142--831111---613C88E-----89NJU335QNSMH33443343444-A9BA9FAB8GA-8BBE56654996BK3759AJ455578E1111111161--1C74------------------------------8CVC-5HG9CEKMNNMPHKKEBBGPbbcbFWRCUTZgP14DDE79D55O7CGPM117----912222222114D662RB42435672333-4644514453343cI7711-1-111111----------1114--691337314313343394334335342345--12751------E4J9533566C5DD854-557545858858855555476AB9RW3636565666574645794434444--476767444363---313131555444R2B111121-111-1111999B937444C4ILHJQMGJ7CBEB5HIO311112111-122A566665215533635333331111--1---11----------1--------------------------------------A1 ----333-44--77DMSSIUOZTffdlFFHGGHOSPLHFHKJHACCJBLdSTUSJGQPFAAB42131312222112212232211133-8I3S7932221328977-596E24-3454-21362F8-32Fh8-59C221141232244-192-B2673A6545M9D537B655B8---4U32444FECVUHH237653A ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- STR:NPRED 5968 STR:RPRED 98.9 SQ:SECSTR ###############################################ccEEccGGGGcHHHHTcEEEEEEEEEEcccGGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHcGGGGcEEEEEcccEEEEEccccccEEEEEEcTTcTTcccHHHHHHcccccccccTTccTTcccccEEEEcTEEEEEEEEETTTccHHHHHHHHHHHHHHHHTccHTccccHHHEEcHHHTTcccTTcccccTTccccGGGTTccccTTccccTccEEEEEcHHHHHHHHHHHHTTccTTcccccHHHHHHHHHHHHHHHHHTTTccTTcEEEEEEEEEcHHHHTccTTcccccEEEEEEEEHHHccHHHHHHHHHTTccHHHHHHHHHHHHHHHHHccccTTccTTTTccTTTcEEEGccTTcccccccEEEcccccTTEEEEccccTTccEEEEEEEEHHHHHHHHHcHHHHTTcEEccGGGGcccGGGccEEEEEEEcccEEEEEEETccccTTccHHHHHHHHHHHcTTcEEEEETTEEEEHHHHHHHHHHHHHHHHHHTccTTcEEEEEccccTTTHHHHHHHHHHTcEEEEEcTTccHHHHHHHHHHHcccEEEEcTTTHHHHTcccccTTcccHHHHHHHTccTTccGGGcccccccTTTcEEEEEcccccccccccEEEEHHHHHHHHTcTTTcccccTTcEEEEcccTTcHHHHHHHHHHHHTTcEEEEcccccHcHHHHHHHHHHTTEEEEEEcHHHHccGGGcccTTccEEEEccccccHHHHHHHTTccccEEEEEcGGGccEEEEccTTcccTTcccEEcTTcEEEEcTTTcccccTTccEEEEEEcTTcccEETTcHHHHHHHccTTcEEEcTTccEEEEEEEEEcTTcTTccEEEEEEGGGccccTTccccHHHHHHHHHTcTTEEEEEEEEEEETTTEEEEEEEEEEcTTcccHHHHHHHHHTTccGGGccTTcEEEcccccccTTccccHHHHHHHHHcccEEEEccEEEEEETTEEEEEEEEEEEEHHHHHHHcccGGGccEEcccEEEccccTTccccccGGGcEEEcccccccccEEEEEEccTTccccEEEEccccccccccTTcccccTTHHHHHTTccEEccccHHHHHHTcccccccccEEEccccccEEEEEEcTTcTTcccHHHHHHHTccGGGccHHHHccccccccTTccTTcccEEEEEEEcTEEEEEEEEETTTccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTccccHHHHHHTTcccTTccccccccTTccccGGGTTccccTTcccccccEEEEEEEEcHHHHHHHHHHHHTTccTTcccccHHHHHHHHHHHHHHHHHTTTccTTcEETTTccEEEEEEEcHHHHTccT###TTTcccccEEEEEE######EEEHHHHHHccHHHHHHHHHTTccHHHHHHHHHHHHHHHHHcccTTccTTTTccTTTcEcTTEEEEcTTccGGGccTTcccccccEEEcccccccTTEEEEccccTTccEEEEEEEEHHHHHHHHHcHHHHTTcEEc##HHHHHTTTEEHTTccHHHHTTccEEEGEEccccccTTcccccEccGGccEEEEcccccEEEEEEHHHHHHHccTTccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTTccHHHHHHHHHHcccccEEEEEEcTTcTTcccHHHHHcccccccccTTccTTcccccEEEEcTEEEEEEEEETTTccHHHHHHHHHHHHHHHHTccccHHHHHHTTcccTTcccccTTccccGGGTTccccTTccccEEEEEEEEcHHHHHHHHHHHHTTccTTcccccHHHHHHHHHHHHHHHHHTTTccTTcEEEEEEEEEcHHHTccTTcccccEEEEEEEEEHHHHHHccHHHHHHHHHTTccHHHHHHHHHHccccTTccTTTTccTTTcEEEEETTccGGGccTTcccccccEEEcccccccTTEEEEcccccccccTccEETTccEEEEEEEEHHHHHHHHHcHHHHTTcEEcEEEEccccccccGGGGcccccEEEEEEETTETTccHHHHHHHHHHHcTTcEEEEETTEEEEHHHHHHHHHHHHHHHHHHTccTTcEEcTTEEETTEEEEETTcHHHHTTcccTTccHHHHHHHHGGGGcTTEEEEEEEEEccTTccccHHHHHHHHHHHHccccHHHccTTcccEEEEEEEccTTcTTcHHHHHHHHHHHHHHHHHTccccTTcEEEEcccTTcTHHHHHHHHHHTTTcEEEEccHHHHTcHHHHHHHHHTTccEEEEcHHHHTTccTTTcccccEEEEEcccccHHHHHHHTTTcEEEEEEccGGGccccEEEccccccccHHHHHHHHTTccEEEGGGEEEcccccEEEEEETTEEEEEEEEcTTccEEEEEEEccccccTTTcccTTcEEEEEEcTTccEEEEEEGGGEEEETTEEEEHHHHHHHHHTcTTEEEEEEEEEEcTTccEEEEEEEEEcccccccHHHHHHHHHHHccGGGcccEEEEcccccccTTccccGGGccccccHHccEEEEEcGGGHHHHHcGGGHHHHHHHHHHcEEEEEEcccEEEHHHHHHHHHHcccGGGGGGcTTccHHHHHHHTTTEEccccccccEETTcEEEEEEEEEcccTTTccccccEEccGGGGcHHHHTcEEEEEEEEEEEcccGGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTccEEEEEEcccccHHHHHHHHHHHHTccccccccTTTHHHHHHHHHHHHGHHHHHHcTTTHHHHHHccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccHHHHHHHHHTcHcccHHHHHHHTTccHHHHcHHHHHHHHHHccGGGGcccTcccEEEEEEEcHHHHHHHHHHHHTTccTTcccccHHHHHHHHHHHHHHHHHTTTccTTcEEEEEEEEEcHHHTccTTcccccEEEEEEEEEHHHHHHccHHHHHHHHHTTccHHHHHHHHHHccccTTccTTTTccTTTcEEEEEcTTccGGGccTTccccccEEEcccccccTTEEEEcccccTTcTTccEEEEEEEEHHHHHHHHHcHHHHTTcEEcHHHHHcTTccGGGcccccHHHHHHHHTTcccTTccHHHHHHHHHHHcTTcEEEEETTEEEEHHHHHHHHHHHHHHHHHHTccTTcEEEEEccccHHHHHHHHHHHHTTcEEEEccTTccHHHHHHHHHHHcccEEEEcGGGGGGGccccccEEEEcccccGGGcccTTTTcccccccccccTTcEEEEEEcccTTccccEEEEEHHHHHHHHHHHHHTccccTTcEEEEcccTTcTHHHHHHHHHHTTTcEEEEccHHHHTcHHHHHHHHHTTccEEEEcHHHHTTccTTTcccccEEEEEcccccHHHHHHHTTTcEEEEEEccGGGccccEcccccccccccccEEcTTEEEEEEcTTcccccTTccEEEEEEETTcccEETTcHHHHHHHEEEcccTTcEEEEEEEEEEEcTTccEEEEEEGGGEEEETTEEEEHHHHHHHHHTcTTEEEEEEEEEEcccTTccEEEEEEEEEcccccHHHHHHHHHHHccGGGcccEEEEcccccccTTccccGGGcccccccHHTEEEcGGGHHHHHcGGGHHHHHHHHHHTTTcccTTcEEEEEEEHHHHHHHHHHcGGGccEEEEcHHHHHHHHHHHHHTTccGGcccTTTcccccEEccGGGGcHHHHTcEEEEEEEEEEEcccGGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHcGGGGcEEEEEcccEEEEEccccccEEEEEEcTTcTTcccHHHHccccccTTccTTcccccEEEEEEETEEEEEEEEETTTccHHHHHHHHHHHHHHHHTccccccccHHHHHHTTcccTTcccccTcHHHHHHHHTccccGGGTTccccTTccccTccEEEEEEEEcHHHHHHHHHHHHTTccTTcccccHHHHHHHHHHHHHHHHHTTTccTTcEEEEEEEEEcHHHHTccTTcccccEEEEEEHHHHHHccHHHHHHHHHTTccHHHHHHHHHHHHHHHHccccTTccTTTTccTTTcEEEEEcTTccGGGccTTcccccccccccTTEEEEccccTTccTTccEEEEEEEEHHHHHHHHHcHHHHTTcEEcEEEEccccccccGGGGcccHHHHHHHHcccccccTTccHHHHHHHHHHHcTTcEEEEETTEEEEHHHHHHHHHHHHHHHHHHTccTTcEEEEEccccHHHHHHHHHHHHTTcEEEEccTTccHHHHHHHHHHHcccEEEEcGGGGGGGccccccEEEEccHHTcccccccTTcccHcccGGGcccccccccccTTcEEEEEEccccEEEEEHHHHHHHHHHHHTccccTTcEEEEcccTTcTHHHHHHHHHHTTTcEEEEccHHHTcHHHHHHHHHHTccEEEcTTccEEccTTccccEEEEEEEcTTccEEEEEEEETTEEEEEEEEEEEEccccTTccccEEccccEEcccccTTHHHHHHHHHHccccTTcEEEEEEEccHHHHHTTcEEEEEccccccEEEEEcGGGccTTcEEEEEEEEEEccccccEEEEEcccTHHHHHHHHHHcHHHHTTcEEEEEEEEETTTEEEEEEEEccTTccHHHHHHcGGGHHHHHHHHHHHTTTcEEEEEEccccHHHHHHHHTTTccccEEETTTEEEEEEcGGGHHHHHcGGGHHHHHHHHHHccEEEEEEEEEEEEHHHHHHHHHHcGGGccEEEEcHHHHHHHHHHHHHTTccGGGcEEEEEETTEEEEEEcccccGGGTTTTcccTHHHHHHHHHHHHHHTEccccEEEEEEEEEETTEEEEEEEEEEEEETTTcccEEEEEccccccEEEEEEcTTcTTcccHHccccTTEEEEEEEEEEEEEccccEEEEcEEEEEEETTTTEEEEEEEcccccEEcccccccTcccEEEEEEEEcTTccEEEccTTccEEEEEEEHHEEETTcEEEEEEEEccccccccccccHHHHHHHHHHHHTTccTTcccccHHHHHHHHHHHHHHHHHTTTccTTccHHHHHHHHHHHcTTccccHHHHHHHHTGTcTTccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTTTTTTcccEEEEEcTTccEEEHHHHHHHHHHHHHHHTTTcEEEEEETTccccHHHHHEEETTccccEEccGGGcccEEEEEEEEEcGGGTTTTccEEEEEEEEEccccccccGGGGccccHHHHHHHHTTcccccccTTccHHHHHHHHHHHcTTcEEEEETTEEEEHHHHHHHHHHHHHHHHHHTccTTcEEEEEccccHHHHHHHHHHHHTTcEEEEccTTccHHHHHHHHHHHcccEEEEcGGGGGGGccccccEEEGGcccccccccccTTcEEEEEEccccEEEEEHHHHHHHHHHHHHTccccTTcEEEEcccTTcTHHHHHHHHHHTTTcEEEEccHHHHTcHHHHHHHHHHTTccEEEEcHHHHTTccTTTcccccEEEcEEEEEcccccHHHHHHHTTTcETcEEEEEEccGGGccccEEEEccccccccccccEEcTTEEEEEEcTTcccccTTccEEEEEEETTcccEETTcHHHHHHHEEEccccTTcEEEEEEEEEEEcTTccEEEEEEGGGEEEETTEEEEHHHHHHHHHTcTTEEEEEEEEEEEcTTccEEEEEEEEEcccccHHHHHHHHHHHccGGGcccEEEEcccccccTTccccGGGcccccccHccccccccHHHHHHHHHHHHHHTcccccccccTTccccccHHHHHHHHHHHHHccccccHHHHHHcccHHHHHHHHHcHccccccccccEEEccEEEEccccccccccEEEEccTTccTTTTHHHHHHHTTTccEEEEccTTcTTccccccccHHHHHHHHHHHHHHHTcccEEEEEETHHHHHHHHHHHHcGGGEEEEEEEccccccccccccHHHHHHHHHHHHcccccHHHHHHHHTTTcccHHHHHHHHTTEETTEEcccHHHHHHTHHHHHcccccccccccccccEEEEccTTccTTcGGGHHHHHHHcTTEEEcccTTccccHHHHHHHHHHHHHHHHTH########## DISOP:02AL 29-47, 994-1003, 1299-1303, 1776-1786, 5757-5770, 6028-6036| PSIPRED cccccccccccccHHHHHHcccHHHHHHHHHccccccccccccccccccccccHHHHHHHHHHHHcccccEEEEEEEEEEccccHHHHHHHHHHHHHHccccEEEEEEEccEEEEEEEccccccEEEEEcccccHHHHHHHHHHHHHHHccccccccccEEEEEEEEccccEEEEEEccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccccccccccHHHHHHHHHHHHccHHHHHHHHHHHHHHcccccccccccccccccccccEEEEEccHHHHHHHHHHHHHccccHHHHHHHHHHHHHHHHcccccEEEEEEEccccHHHHHHHHcHHHcEEEEEEEcccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccHHHHHHHHcccccccccccEEEEEEEccccccccccccccccccccccccEEEEEEEEccccEEEEEEEEccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccccccccccccHHHHHHHHccccccccccccHHHHHHHHHHHccccEEEEccccEEcHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccEEEEEEcccHHHHHHHHHHHHHccEEEEccccccHHHHHHHHHHcccEEEEEcHHHHHHHHHHccEEEEEccHHHHccccccccccccccccccccccccEEEEEcccccccccEEEEcHHHHHHHHHHHHHHHccccccEEEEEcccHHHHHHHHHHHHHHHccEEEEEccccccHHHHHHHHHHccccEEEEcHHHHHHHHHccccccEEEEEEcccccHHHHHHHHHcccEEEEcccccHHHEEEEEEccccccccccccccccEEEEEcccccccccccEEEEEEccccHHHHHcccHHHHHHHHcccccccccccEEEEccEEEEcccccccEEEEEEccccEEEEccEEEcHHHHHHHHHHcccccEEEEEEEEccccccEEEEEEEEcccccccHHHHHHHHHHHccHHccccEEEEcccccccccccccHHHHccHHHHHHHcccccHHHHHHHHHHHHHHHHccccccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccccHHHHHccccHHHHHHHHHHccccccHHHHHHccccccccHHHHHHHHHcccccccccEEEEEcccccHHHHHHHHHHHHHHcccEEEEEEEEccccEEEEEcccccccccccccccccccccHHHHHHHHHHHHcccccccccEEEEEEEEEcccccEEEEEEEHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccccccccHHHHHHHHHHHHcccHHHHHHHHHHHccccccccccccccccccccccccEEEEEEcHHHHHHHHHHHHHHHcccHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccccccEEEEEccccccccccccccHHHHHHHHHccEEEEEEccccccHHHHcccccHHHHHHHHHHHHHHHccccccHHHHHHccccccHHHHccccccEEEccHHHHHHHHccccccccccccccccccccccccccEEEEEEEEEccccccEEEEEEEEcHHHcccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccEEccHHHHHHHHHHHHccccccEEEEEEEEEEEccccHHHHHHHHHHHHHHcccEEEEEEEEccEEEEEEEccccccEEEEEcccccHHHHHHHHHHHHHHccccccccccEEEEEEEEccccEEEEEEcHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccccccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccccccccccccccccEEEEEEcHHHHHHHHHHHHHccccHHHHHHHHHHHHHHHHcccccEEEEEEEccccccHHHHHHHHHHHHcEEEEEEEEcccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccHHHHHHHHccccccccEEEEEEEEcccHHHcccccccccEEEEccccccccccEEEEEcccccccEEEEEEcccccEEEEEEEccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccccccccccHHHHHHHccccccHHccHHHHHHHHHHHHccccEEEEccccEEcHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccEEEEEEcccHHHHHHHHHHHHHccEEEEccccccHHHHHHHHHHcccEEEEEcHHHHHHcccccEEEEcccccccccccccccccccccEEEEEcccccccccEEEEcHHHHHHHHHHHHHHcccccccEEEEEcccHHHHHHHHHHHHHHHccEEEEcccccccHHHHHHHHHHccccEEEccHHHHHHHHHHccccccEEEEEcccccHHHHHHHHcccEEEEccccccccEEEEEEccccccccccccccccccEEEEEcccccccccccEEEEEEcccHHHHHHcccHHHHHHHHcccccccccccEEEccEEEEEEcccccEEEEEEccccEEEEccEEccHHHHHHHHHHcccccEEEEEEEEccccccEEEEEEEEcccccccHHHHHHHHHHHccccccccEEEEcccccccccccccHHHHccHHHHHHHccccccccHHHHHHHHHHHHHHccccccccccHHHHcHHHHHHHHHHHHHHHccccccHHHHHccccHHHHHHHHHHcccccccccccHHHHHccccccHHHHHHHcccccccccHHHHHHHHHHHHcccccEEEEEEEEEEcccccHHHHHHHHHHHHHHcccEEEEEEEcccEEEEEEEccccccEEEEEcccccHHHHHHHHHHHHHHHccccccccccEEEEEEEEccccEEEEEEccHHHHcHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccccccccccccccccccEEEEEcHHHHHHHHHHHHHccccHHHHHHHHHHHHHHHHHcccEEEEEEEEccccccHHHHHHHHHHHHcEEEEEEEEcccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccHHHHHHHHccccccccEEEEEEHHcccccccccccccccEEEEccccccccccEEEEEEEEccccccccEEEEEEEEccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccccccccHHHHHccccccccccccHHHHHHHHHHHHcccEEEEccccEEcHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccEEEEEEcccHHHHHHHHHHHHHccEEEEccccccHHHHHHHHHHcccEEEEEcHHHHHHccccccEEEEEccccccccccccccccccccccccccccccEEEEEcccccccccEEEEcHHHHHHHHHHHHHHcccccccEEEEEccHHHHHHHHHHHHHHHHccEEEEEccccccHHHHHHHHHHccccEEEEcHHHHHHHHHHcccccEEEEEEcccccHHHHHHHHcccEEEEccccccHHHEEEEEEcccccEEcccccccccEEEEEcccccccccccEEEEEEcccHHHHHccccHHHHHHHHcccccccccEEEEccEEEEccccEEEEEEccccEEEEccEEccHHHHHHHHHHcccccEEEEEEEEcccccEEEEEEEEEcccccccHHHHHHHHHHHccccccccEEEEcccccccccccHHHHHHHHHHHHHccccccccHHHHHHHHHHHHHHccccccccccHHHHcccHHHHHHHHHHHHHHHcccccHHHHHccccHHHHHHHHHHcccHHHHHHHHHccccccccccHHHHHHHHHHHcccccEEEEEEEEEEcccccHHHHHHHHHHHHHHcccEEEEEEEcccEEEEEEcccccccEEEEEccHHHHHHHHHHHHHcccccccccEEEEEEEEEccccccEEEEEEccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccccccccHHHHHHHHHHHHHccccccHHHHHHHHHHHHHHccccccccccccccccccccccccEEEEEEcHHHHHHHHHHHHHHcccHHHHHHHHHHHHHHHHcccccEEEEEccccccHHHHHHHHHHHHcEEEEEEEEcccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccHHHHHHHHccccccccccccEEEEEEcccccccccccccEEEEEccccccccccEEEEEEEccccccccccEEEEEEEccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccccccccHHHHHHHHHHccccccHHHHHHHHHHHHHHHccccEEEEccccEEcHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccEEEEEEcccHHHHHHHHHHHHHccEEEEccccccHHHHHHHHHHcccEEEEEcHHHHHHccccccEEEEEccccccccccccccccccccccccccccccccccEEEEEEccccccccEEEEcHHHHHHHHHHHHHHccccccEEEEEcHHHHHHHHHHHHHHHHHccEEEEcccccccHHHHHHHHHHccccEEEEcHHHHHHHHHHcccccEEEEEEcccccHHHHHHHHHHHcccccEEEEccccccHHEEEEEEccccccccccccccccccEEEEEcccccccccccEEEEEEcccHHHHHHcccHHHHHHHHHccccccccccEEEEccEEEEccccEEEEEEccccEEEEccEEEcHHHHHHHHHHccccccEEEEEEEccccccEEEEEEEEcccccccHHHHHHHHHHcccccccccEEEEcccccccccccHHHHHccHHHHHHHcccccccHHHHHHHHHHHHHccccccccccccHHHHcccHHHHHHHHHHHHHHHcccccHHHHHccccHHHHHHHHHHHHHccccccccccccccccccHHHHHHHHHHHHcccccEEEEEEEEEEcccccHHHHHHHHHHHHHHccccEEEEEEEccEEEEEEEcccccccEEEEccccHHHHHHHHHHHHHccccccccccEEEEEEEEccccEEEEEEccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccccccccHHHHHHHHHHHHHccccHHHHHHHHHHHHHHHHccccccccccccccccccccccccEEEEEccHHHHHHHHHHHHHHcccHHHHHHHHHHHHHHHHccccEEEEEEEEcccccHHHHHHHHHHHcEEEEEEEEcccccHHHHHHHHHHHHHHHHccccccHHHHHHHHccccccccccccHHHHHHcccccccccccccEEEEEccccccccccEEEEEEEcccccccccEEEEEEEEccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccHHHccccccHHHHHHHHHHcccccccccccccHHHHHHHHHHHccccEEEEccccEEcHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccEEEEEEcccHHHHHHHHHHHHHccEEEEccccccHHHHHHHHHHcccEEEEEccHHcccccccccccccccccccccccccEEEEEcccccccccEEEEcHHHHHHHHHHHHHHcccccccEEEEEHHHHHHHHHHHHHHHHHHccEEEEEccHHcccHHHHHHHHHHccccEEEEcHHHHHHHHHccccccccccEEEEEEcccccHHHHHHHHHHccccEEEEccccccHHHEEEEEcccccccccccccEEccccEEEEEcccccccccccccEEEEcccHHHHHHcccHHHHHHHHHcccccccccEEEEccEEEEccccEEEEEEccccEEEEccEEccHHHHHHHHHHcccccEEEEEEEccccccEEEEEEEEcccccccHHHHHHHHHHHcHHHccccEEEEccccccccccHHHHHHHHHHHHHHHHccccccHHHHHHHHHHHHHHccccccccccHHHHcccHHHHHHHHHHHHHHHcccccHHHHHccccHHHHHHHHHHcccccccccccccccccccccccccccccEEEEEccccccHHHHHHHHHHccccccEEEEEccccccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccEEEEEEcHHHHHHHHHHHHHHHccccEEEEEEEEcccccccccccHHHHHHHHHHHHHHHHccccccccccHHHHHHHHHHHHHccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccccccEEEEEEEcccccccccHHHHHHHHcccccEEEEcccccHHHcccHHHHHHHHHHHHHHHcccccccc //