[GTOP] [HELP] [ORGANISMS] [SEARCH] [SUMMARY]
Nocardia farcinica IFM 10152 (nfar0)
Gene : BAD57697.1
DDBJ   :       putative sodium-dependent symporter
Swiss-Prot:       

Homologs Archaea 11/68 : Bacteria 382/915 : Eukaryota 1/199 : Viruses 0/175  --->[See Alignment]
:512 amino acids
:PSIPRED
:DISOPRED
:RPS:PFM  33->433 PF00474 * SSF 2e-19 27.7 %
:HMM:PFM  34->433 PF00474 * SSF 9.5e-79 32.2 398/406 
:BLT:SWISS 25->502 YWCA_BACSU 5e-65 33.8 %
:PROS 368->411|PS00041|HTH_ARAC_FAMILY_1
:TM
:SEG

SeqInfo AminoSeq See neighboring genes
Links GIB DAD Abbreviations Back to title page
GT:ID BAD57697.1 GT:GENE BAD57697.1 GT:PRODUCT putative sodium-dependent symporter GT:DATABASE GIB00210CH01 GT:ORG nfar0 GB:ACCESSION GIB00210CH01 GB:LOCATION 3033402..3034940 GB:FROM 3033402 GB:TO 3034940 GB:DIRECTION + GB:PRODUCT putative sodium-dependent symporter GB:PROTEIN_ID BAD57697.1 LENGTH 512 SQ:AASEQ MNVVSAALFAALVAVTLAITAWAARQNKSAADHYVAGGALTGRQNGVAIAGDFISAASFLGVTGAIALTGFNGFYLAVFVPVAFVLALLLIAEPLRNLGRFTLADVLATRFPGKDVRSLMAISTVVISVVYLVSQLVGAALLVSLLFDLDYVVAVLVIGALTTAYTLVGGMLATSWIQIVKTGLLLVCAVALFLLVLVRFDFNPFGPFSVALAEFGQHFVAPRRGDGAASFDQLSQTVGLVLGVLGLPHVMIRFLTVPDAQQARTSAYTSLWIFFGFYLMIPVLGYGAAILVGPGAIAAENKGGNLAVAQLAETLGGGILLAFVAAVAFVTILAALSGLVIATSGAIAHDLYAQVLRNGAVSAAAQHRAARIATVATCLVGVGIAFAAQRQNVAFLASLGMSIAACANLPALLLTLYWRRMTARAVLAGIVTGLVLSTAVILLSPVVQGADSLLPFSNPALAVAPISFAVSILVALCTAPRGTAAAQAEREFLELRTRALTGRTPEEAAVAS GT:EXON 1|1-512:0| BL:SWS:NREP 1 BL:SWS:REP 25->502|YWCA_BACSU|5e-65|33.8|473/513| PROS 368->411|PS00041|HTH_ARAC_FAMILY_1|PDOC00040| TM:NTM 11 TM:REGION 1->22| TM:REGION 75->97| TM:REGION 127->149| TM:REGION 179->201| TM:REGION 236->258| TM:REGION 272->294| TM:REGION 320->342| TM:REGION 368->389| TM:REGION 395->417| TM:REGION 425->447| TM:REGION 457->478| SEG 3->24|vvsaalfaalvavtlaitawaa| SEG 76->92|lavfvpvafvlalllia| SEG 184->198|lllvcavalfllvlv| SEG 238->247|vglvlgvlgl| SEG 315->336|lgggillafvaavafvtilaal| SEG 360->376|avsaaaqhraariatva| RP:PFM:NREP 1 RP:PFM:REP 33->433|PF00474|2e-19|27.7|393/401|SSF| HM:PFM:NREP 1 HM:PFM:REP 34->433|PF00474|9.5e-79|32.2|398/406|SSF| GO:PFM:NREP 4 GO:PFM GO:0005215|"GO:transporter activity"|PF00474|IPR001734| GO:PFM GO:0006810|"GO:transport"|PF00474|IPR001734| GO:PFM GO:0016020|"GO:membrane"|PF00474|IPR001734| GO:PFM GO:0055085|"GO:transmembrane transport"|PF00474|IPR001734| OP:NHOMO 556 OP:NHOMOORG 394 OP:PATTERN ---1-------------------11--1--11-------------11111------------------ --1--112111--1-------2---2------21112234----121--11-212111--222-3265332-----------1--111----------------1---------------------1-1-111-1122222----1---------------------1111------------11111----1-1111111121111111111111111112311------2-2---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1--12--------1--------1211---------11----------------------23222511-----------------21111-22222111-------------421-----------------------------11-1--111112222222222222332222124222432-122122---1242-12231---22----------343-----121-1-111-3333232--22421---3--1-----1--1-------12111--11-1111111111111-1221112111121----1--------11111111111111111-1111111111111111111111111111111111111111111111-1111--111111111111--------------1111---------------112111111-2112122211132222111---------11111-1-1-1-111--111111111111--1-------------------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DISOP:02AL 358-366, 480-490, 506-512| PSIPRED ccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccHHHHEEEcccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccHHHHHHHHHcccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccHHHHHHHHHHHccHHHHcccccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccccccccccHHHHHHHHHccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccccccccccHHHHHHHHHHHHEEEEcccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccHHHHHccc //