[GTOP] [HELP] [ORGANISMS] [SEARCH] [SUMMARY]
Nocardia farcinica IFM 10152 (nfar0)
Gene : kdpD
DDBJ   :kdpD     putative two-component system sensor kinase
Swiss-Prot:       

Homologs Archaea 11/68 : Bacteria 637/915 : Eukaryota 16/199 : Viruses 0/175  --->[See Alignment]
a.30.2c.26.2d.122.1
:828 amino acids
:SECSTR
:PSIPRED
:DISOPRED
:BLT:PDB  11->209 2r8rA PDBj 5e-44 52.8 %
:BLT:PDB  242->352 3dloA PDBj 5e-05 30.3 %
:BLT:PDB  609->767 3dgeA PDBj 6e-07 25.8 %
:RPS:PDB  21->123 3bwvB PDBj 1e-13 12.5 %
:RPS:PDB  241->358 3dloA PDBj 6e-13 27.4 %
:RPS:PDB  610->823 3d36B PDBj 4e-23 19.4 %
:RPS:SCOP 240->358 1tq8A c.26.2.4 * 2e-13 25.4 %
:RPS:SCOP 609->679 2c2aA1 a.30.2.1 * 5e-09 29.6 %
:RPS:SCOP 687->820 1id0A d.122.1.3 * 1e-15 18.8 %
:HMM:SCOP 239->372 2gm3A1 c.26.2.4 * 1.2e-14 26.5 %
:HMM:SCOP 593->681 2c2aA1 a.30.2.1 * 2.3e-14 36.0 %
:HMM:SCOP 679->827 1gkzA2 d.122.1.4 * 3.5e-33 34.9 %
:RPS:PFM  10->219 PF02702 * KdpD 1e-60 58.6 %
:RPS:PFM  240->348 PF00582 * Usp 5e-05 36.7 %
:RPS:PFM  615->676 PF00512 * HisKA 1e-04 41.9 %
:RPS:PFM  725->820 PF02518 * HATPase_c 2e-07 35.4 %
:HMM:PFM  10->219 PF02702 * KdpD 3.3e-99 63.8 210/211 
:HMM:PFM  721->820 PF02518 * HATPase_c 2.4e-22 33.0 100/111 
:HMM:PFM  239->358 PF00582 * Usp 1.5e-16 26.9 119/140 
:HMM:PFM  612->679 PF00512 * HisKA 1.6e-16 38.8 67/68 
:BLT:SWISS 10->821 KDPD_MYCTU 0.0 56.9 %
:TM
:SEG

SeqInfo AminoSeq See neighboring genes
Links GIB DAD Abbreviations Back to title page
GT:ID BAD56415.1 GT:GENE kdpD GT:PRODUCT putative two-component system sensor kinase GT:DATABASE GIB00210CH01 GT:ORG nfar0 GB:ACCESSION GIB00210CH01 GB:LOCATION 1720031..1722517 GB:FROM 1720031 GB:TO 1722517 GB:DIRECTION + GB:GENE kdpD GB:PRODUCT putative two-component system sensor kinase GB:PROTEIN_ID BAD56415.1 LENGTH 828 SQ:AASEQ MSTSDAPAPRRGRLRIYLGAAPGAGKTYAMLGEAQRRIARGGDVVVAIVNTHGRPRTEEQLAGLEVVPPRRITYRGVEFEELDLDAVLARRPAVALVDELAHTNVPGSRHAKRWQDVAELLAAGIDVLSTVNIQHLESLADVVEQITGVAQRERIPDAVVRRAEQIELVDITPQALRRRLAHGNVYAPEKVDAALRNYFREGNLTALREIALLWLADQVDLALAKYRGEHAITDTWEARERVVVAVTGGPESETLVRRASRIAAKAGADLLVVHVVRGDGLTTPEMGAVRELAAGLGADVHSVVGDDVPATLLDFARQVNATQLVVGTSRRSRWARILDEGIGAAVVRDSGKIDVHMVTHEHRVRGPRPALLGRHDRRPAAWLAAFLIPVAATAVMAAIVRLTGTAGLNALFFVAVLAVALFGGVGPAIVAALLSGLLLNYFFTEPLYSLTIAEPANFVTTVVLLVVAVAVAALVDTAAARAREAGSAAREAELLALFAGAVLRGADVPALLEKVRETYAQRGVSLVRLDGDRVEVLGTAGAEPPSTPAAADTRGDVEDSPYALLLAGPRLRPRDRRVLTAVAGQAAGLVRQRELAAEAARAAMLAETDRLRRLLLSAVSHDLRTPLAAVKAAAAGLRSTDVEFSPEDTAELLATIEESTDQLTRLVTNLLDSSRLAAGVVTPEPRPVYVDEVVHSALLSLGVDAGERLTLELGDTLVRADATLLERVLANLLDNALRYAPDGPIRVCATNSGERTTVTVADHGPGLDSGVTAFPRTGDQRTGGAGLGLVVARGFVEAMGGTLTAAETPGGGTTMIIDLPAVSTEAPA GT:EXON 1|1-828:0| BL:SWS:NREP 1 BL:SWS:REP 10->821|KDPD_MYCTU|0.0|56.9|812/860| TM:NTM 3 TM:REGION 382->404| TM:REGION 414->436| TM:REGION 458->480| SEG 84->98|ldavlarrpavalvd| SEG 406->426|aglnalffvavlavalfggvg| SEG 459->503|vttvvllvvavavaalvdtaaarareagsaareaellalfagavl| SEG 561->581|pyalllagprlrprdrrvlta| SEG 589->607|lvrqrelaaeaaraamlae| SEG 628->635|aavkaaaa| SEG 781->794|rtggaglglvvarg| BL:PDB:NREP 3 BL:PDB:REP 11->209|2r8rA|5e-44|52.8|195/203| BL:PDB:REP 242->352|3dloA|5e-05|30.3|109/132| BL:PDB:REP 609->767|3dgeA|6e-07|25.8|159/237| RP:PDB:NREP 3 RP:PDB:REP 21->123|3bwvB|1e-13|12.5|96/162| RP:PDB:REP 241->358|3dloA|6e-13|27.4|117/132| RP:PDB:REP 610->823|3d36B|4e-23|19.4|211/221| RP:PFM:NREP 4 RP:PFM:REP 10->219|PF02702|1e-60|58.6|210/211|KdpD| RP:PFM:REP 240->348|PF00582|5e-05|36.7|109/139|Usp| RP:PFM:REP 615->676|PF00512|1e-04|41.9|62/69|HisKA| RP:PFM:REP 725->820|PF02518|2e-07|35.4|96/112|HATPase_c| HM:PFM:NREP 4 HM:PFM:REP 10->219|PF02702|3.3e-99|63.8|210/211|KdpD| HM:PFM:REP 721->820|PF02518|2.4e-22|33.0|100/111|HATPase_c| HM:PFM:REP 239->358|PF00582|1.5e-16|26.9|119/140|Usp| HM:PFM:REP 612->679|PF00512|1.6e-16|38.8|67/68|HisKA| GO:PFM:NREP 9 GO:PFM GO:0000155|"GO:two-component sensor activity"|PF02702|IPR003852| GO:PFM GO:0000160|"GO:two-component signal transduction system (phosphorelay)"|PF02702|IPR003852| GO:PFM GO:0004673|"GO:protein histidine kinase activity"|PF02702|IPR003852| GO:PFM GO:0016020|"GO:membrane"|PF02702|IPR003852| GO:PFM GO:0006950|"GO:response to stress"|PF00582|IPR006016| GO:PFM GO:0000155|"GO:two-component sensor activity"|PF00512|IPR003661| GO:PFM GO:0007165|"GO:signal transduction"|PF00512|IPR003661| GO:PFM GO:0016020|"GO:membrane"|PF00512|IPR003661| GO:PFM GO:0005524|"GO:ATP binding"|PF02518|IPR003594| RP:SCP:NREP 3 RP:SCP:REP 240->358|1tq8A|2e-13|25.4|118/127|c.26.2.4| RP:SCP:REP 609->679|2c2aA1|5e-09|29.6|71/89|a.30.2.1| RP:SCP:REP 687->820|1id0A|1e-15|18.8|133/146|d.122.1.3| HM:SCP:REP 239->372|2gm3A1|1.2e-14|26.5|132/0|c.26.2.4|1/1|Adenine nucleotide alpha hydrolases-like| HM:SCP:REP 593->681|2c2aA1|2.3e-14|36.0|89/0|a.30.2.1|1/1|Homodimeric domain of signal transducing histidine kinase| HM:SCP:REP 679->827|1gkzA2|3.5e-33|34.9|149/193|d.122.1.4|1/1|ATPase domain of HSP90 chaperone/DNA topoisomerase II/histidine kinase| OP:NHOMO 2221 OP:NHOMOORG 664 OP:PATTERN ---------------------------1---------1-21--11--2112-1--------------- 257471112223-132222-23112422222142221332323263222111445122--43325235471---------312-1---4445-411---2121-132272---------------111311121-2A9996222H2457B3422244--1-11332EHCG111-1-11111-11652211-422444442343434433432221443133419832212263-221211111222111-11-2-21--1----12--111-112--1-111---------------------------1-------------13337333444414143331-112-3-182212322242-112124----61394441----237433-234351111111--114-44744756564-32284435544436-252-34-34-312222222221-14C6711----------------------------264312322189989884554DD7A6666359A757A7-1454B762-5463A1234111421--------1557A833111922E5222-956835734CDMEMa-2----11-11---------------1224341545142212-11---22222212213----361------41116313334343333-3333333333333333332555113113133333333333333333121231-122222221222-------------23A21---------------1111111---65889869858787899791111-11-111123111112421167769675551-1---7-222211----------------------------------------11111-152 ----1----------11---------1-----------------------------------------------------------------1-----1-1--112-----------------------------------------------------------------------1-------1--11-1--3---- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- STR:NPRED 612 STR:RPRED 73.9 SQ:SECSTR ##########cccEEEEEEccTTHHHHHHHHTTcccGGTTTcEEEEEEccGGGHHHHHHHHHcTTccGGGEEEcccGGGccccEEEEccHHHHTTccccGGGTTccccEEEccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcHHHHHHHHHHHHHHccccTTTGGGcccccHHHHHHHHHccccHHHHcHcccccHHHHHHHHHHHHTTcHHHccccEEHHHHEEcTTcccccccccccEEEEcccccHHHHHHHHHHHHHHHHTccEEEEEEEcccTTccHHHHHHHHHHHHTTccEEEEccccHHHHHHHHHHHTTccEEEEEccEEcTTccEEccHHHHHHHHHcccccEEEEccccccEEccEHHEEEETTEEEEEEEEccccccHHHHHHHHHHH##############################################################################################################################################################################################################HEccccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccccccccEEEEEHHHHHHHHHHHHHHHHHHTTEEEEEEccccEEEEcHHHHHHHHHHHHHHHHHTcTTcEEEEEEEEETTEEEEEEEEccccccHHHHHHTTccccGGGccccHHHHHHHHHHHTTcEEEEEEETTTEEEEEEEEEcccTTccc DISOP:02AL 1-12, 281-287, 361-375, 825-828| PSIPRED cccccccHHccccEEEEEEccccccHHHHHHHHHHHHHHcccEEEEEEEcccccHHHHHHHHcccccccccEEcccEEEEEccHHHHHHccccEEEEEcHHcccccccccccHHHHHHHHHHccccEEEcccHHHHHHHHHHHHHHccEEEEEEccHHHHHcccEEEEEEccHHHHHHHHHcccccHHHHHHHHHHHcccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccccccccccEEEEEcccccHHHHHHHHHHHHHHHcccEEEEEEEccccccHHHHHHHHHHHHHHccEEEEEccccHHHHHHHHHHHccccEEEEccccccHHHHHHcccHHHHHHHHccccEEEEEcccHHcccccccccccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccEEEEEcHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccHHHHHHHHHHHcccccHHHHcccccccccccEEEEEEccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccEEEEEEcccHHHHHHHHHHHHHHHcccEEEEEccccEEEEcHHHHHHHHHHHHHHHHEEccccEEEEEEEEEccEEEEEEEEcccccHHHHcccEEccccccccccHHHHHHHHHHHHHccEEEEEEEccccEEEEEEEEcccccccc //