[GTOP] [HELP] [ORGANISMS] [SEARCH] [SUMMARY]
Nitrosococcus oceani ATCC 19707 (noce0)
Gene : ABA56781.1
DDBJ   :       Fimbrial assembly protein pilQ precursor
Swiss-Prot:       

Homologs Archaea 0/68 : Bacteria 446/915 : Eukaryota 3/199 : Viruses 0/175  --->[See Alignment]
a.102.1
:699 amino acids
:SECSTR
:PSIPRED
:DISOPRED
:RPS:PDB  283->360 2a02A PDBj 2e-12 25.6 %
:RPS:SCOP 594->695 2nvpA1 a.102.1.8 * 2e-11 17.3 %
:RPS:PFM  61->127 PF11741 * AMIN 1e-04 33.3 %
:RPS:PFM  313->355 PF07660 * STN 4e-04 41.9 %
:RPS:PFM  385->445 PF03958 * Secretin_N 2e-05 37.7 %
:RPS:PFM  544->693 PF00263 * Secretin 3e-27 44.7 %
:HMM:PFM  539->694 PF00263 * Secretin 2.7e-47 39.7 156/166 
:HMM:PFM  308->354 PF07660 * STN 3.8e-13 38.3 47/52 
:HMM:PFM  382->445 PF03958 * Secretin_N 2.3e-13 35.9 64/83 
:HMM:PFM  41->127 PF11741 * AMIN 4.2e-09 22.4 85/115 
:HMM:PFM  163->264 PF11741 * AMIN 6.6e-05 21.0 100/115 
:BLT:SWISS 47->697 PILQ_PSEAE e-147 48.7 %
:TM
:SEG

SeqInfo AminoSeq See neighboring genes
Links GIB DAD Abbreviations Back to title page
GT:ID ABA56781.1 GT:GENE ABA56781.1 GT:PRODUCT Fimbrial assembly protein pilQ precursor GT:DATABASE GIB00281CH01 GT:ORG noce0 GB:ACCESSION GIB00281CH01 GB:LOCATION 276042..278141 GB:FROM 276042 GB:TO 278141 GB:DIRECTION + GB:PRODUCT Fimbrial assembly protein pilQ precursor GB:PROTEIN_ID ABA56781.1 GB:DB_XREF GI:76882100 InterPro:IPR001775 InterPro:IPR004846 InterPro:IPR005644 InterPro:IPR011662 LENGTH 699 SQ:AASEQ MKPAHKIVPHDSRKAYRERCFLPALIGLLLLCWLPCITFAATKLQGIEYSSLPGEGVQLRLEFSAPVAEPTFFAIDDPARIVLDFPRVKIGTVRQSQVIGAGMTRSVTMVEAADRTRVVVNLVQSVPFETRVDKNFVYVTVNGFPAAASAEKSGAAPTGRHLIKNIDFRRGEAGEGRVIVSLSDIRTPVDIREEGKRIIVDFINTALPNELERRLDVLDFATPVKLVDTFTKNQNVRMVITPANVEHEYLSYQSDDTLVVELKPLTKKEKELARKKEFGYVGEKLSLNFQSIEVRSVLQLIADFTGLNLVASDTVQGSVTLRLKNVPWDQALDIILRTKGLAMRRMGNVVLVAPSQEIADREKLELEARKQVEELAPLGSEFIQVNFAKASNLAALIQSEENSLLSPRGHATFDERTNTLLVMDTADRLAALRKLVASLDIPVRQVLIESRVVIASSDFSRDLGVRFGLSGRGDTSGTFDQATTSGSLNGTTQIINRETLELQDRLNVNFPVTKKDAAKIALALTNLPLGALLELELSALQAEGRGEVISNPRVITSNQKEAIIEQGTEIPYQRASSSGATSVSFKKAVLSLTVTPQITPDDRIIMDLGVTKDSVGKVFNGVPSINTRKVATQVLVNNGQTVVLGGIYEQEKNRAVRRIPFLGDLPYAGILFRDKSEFNNKRELLIFVTPKIIKEGARL GT:EXON 1|1-699:0| BL:SWS:NREP 1 BL:SWS:REP 47->697|PILQ_PSEAE|e-147|48.7|638/714| TM:NTM 1 TM:REGION 21->43| SEG 22->34|lpaligllllcwl| SEG 146->156|aaasaeksgaa| SEG 257->272|tlvvelkpltkkekel| SEG 521->543|alaltnlplgallelelsalqae| RP:PDB:NREP 1 RP:PDB:REP 283->360|2a02A|2e-12|25.6|78/82| RP:PFM:NREP 4 RP:PFM:REP 61->127|PF11741|1e-04|33.3|66/103|AMIN| RP:PFM:REP 313->355|PF07660|4e-04|41.9|43/52|STN| RP:PFM:REP 385->445|PF03958|2e-05|37.7|61/75|Secretin_N| RP:PFM:REP 544->693|PF00263|3e-27|44.7|150/166|Secretin| HM:PFM:NREP 5 HM:PFM:REP 539->694|PF00263|2.7e-47|39.7|156/166|Secretin| HM:PFM:REP 308->354|PF07660|3.8e-13|38.3|47/52|STN| HM:PFM:REP 382->445|PF03958|2.3e-13|35.9|64/83|Secretin_N| HM:PFM:REP 41->127|PF11741|4.2e-09|22.4|85/115|AMIN| HM:PFM:REP 163->264|PF11741|6.6e-05|21.0|100/115|AMIN| GO:PFM:NREP 2 GO:PFM GO:0019867|"GO:outer membrane"|PF07660|IPR011662| GO:PFM GO:0009306|"GO:protein secretion"|PF00263|IPR004846| RP:SCP:NREP 1 RP:SCP:REP 594->695|2nvpA1|2e-11|17.3|98/426|a.102.1.8| OP:NHOMO 1049 OP:NHOMOORG 449 OP:PATTERN -------------------------------------------------------------------- 112--------------------------------------------------------------------------------22311--------------1-------1111111111111111-----11-------------------111--1-----1-12-1-1-1--1-----1----11112-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1---2----------2141114-----2245421111111-------------13123--141-1-----4-1-11--23211-111111---------211-1--------------------------------11332-2433375555743444446466664555544452134832322423344122254411111111131353333333311-3233315342332323333214311111111111-1-------1132222362223342224333322322224344254--11221------21241132222233323-2222223222232322332222332211211--111111111121111111--634344334343--321-1-12111135212221222111111122222212121326666434623335146411111111133555233333656644444443332222----111111--------1---------------------------11-1121222-3- -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2------------------------1-----1---- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- STR:NPRED 78 STR:RPRED 11.2 SQ:SECSTR ##########################################################################################################################################################################################################################################################################################ccEEcccccccHHHHHHHHHHHHTcEEEccTTTTTTccccccEEcHHHHHHHHHTTcccEEEEETTEEEEEccccccc################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################### DISOP:02AL 1-4, 93-94, 144-167, 259-282, 361-381, 397-411, 614-619, 696-699| PSIPRED ccccccccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccHHccccEEEEEEEEccccEEEEEEEEccccccccEEEEccccEEEEEcccccccccccccccccccEEEEEEEEccccEEEEEEcccccccEEEEcccEEEEEEEccccccccccccccccccccccccccccccccccEEEEEccccccccccEEcccEEEEEEcccccccHHHHEEccccccccccEEEEEEccccEEEEEEcccccccEEEcccccEEEEEEEccccccccccccccccccccEEEEEEEcccHHHHHHHHHHHHcccEEEcccccEEEEEEEccccHHHHHHHHHHcccEEEEEEccEEEEEEcHHHHHHHHHHHHHHccccccccEEEEEEEEccccHHHHHHHHHHHHHHHccccEEEEEcccccEEEEEEcHHHHHHHHHHHHHHccccccEEEEEEEEEEEcccHHHccEEEEEccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccEEEEEEEcccccEEEEEEEEHHHcccEEEEEccEEEEEccEEEEEEEccEEEEEEEccccEEEEEEEEEEEEEEEEEEEccccEEEEEEEEEEcccccccccccEEEEEEEEEEEEEccccEEEEEEEEEEccccccccccEEEcccEEEEEcccccccccEEEEEEEEEEEEEcccccc //