[GTOP] [HELP] [ORGANISMS] [SEARCH] [SUMMARY]
Pyrobaculum aerophilum str. IM2 (paer1)
Gene : AAL62509.1
DDBJ   :       sulfate transport system, ATP-binding protein, putative
Swiss-Prot:       

Homologs Archaea 68/68 : Bacteria 908/915 : Eukaryota 196/199 : Viruses 1/175  --->[See Alignment]
c.37.1
:200 amino acids
:PSIPRED
:DISOPRED
:BLT:PDB  1->193 1l2tB PDBj 5e-18 35.9 %
:RPS:PDB  7->193 3b5jA PDBj 3e-30 23.5 %
:RPS:SCOP 1->191 1sgwA c.37.1.12 * 3e-30 19.8 %
:HMM:SCOP 7->193 1ii8.1 c.37.1.12 * 5.3e-47 40.3 %
:RPS:PFM  41->146 PF00005 * ABC_tran 1e-08 37.3 %
:RPS:PFM  118->188 PF02463 * SMC_N 7e-05 35.2 %
:HMM:PFM  41->146 PF00005 * ABC_tran 1.4e-19 36.2 105/118 
:HMM:PFM  116->189 PF02463 * SMC_N 3.3e-07 28.4 74/220 
:HMM:PFM  29->50 PF05729 * NACHT 2.1e-05 54.5 22/166 
:BLT:SWISS 15->200 PSTB1_THETN 6e-24 36.1 %

SeqInfo AminoSeq See neighboring genes
Links GIB DAD Abbreviations Back to title page
GT:ID AAL62509.1 GT:GENE AAL62509.1 GT:PRODUCT sulfate transport system, ATP-binding protein, putative GT:DATABASE GIB00076CH01 GT:ORG paer1 GB:ACCESSION GIB00076CH01 GB:LOCATION 10815..11417 GB:FROM 10815 GB:TO 11417 GB:DIRECTION + GB:PRODUCT sulfate transport system, ATP-binding protein, putative GB:NOTE Transport and binding proteins; Anions GB:PROTEIN_ID AAL62509.1 GB:DB_XREF GI:18159057 LENGTH 200 SQ:AASEQ MIKAVALGKRYNDVYVFKNVYIDLPQRGLVALVGPNGSGKTTLLKIFAMLTEPSEGEVYILGAPWREARVKHRGRVLYAHQEPLVYSGTVEQNLICNDDDVLEALGLKGLMRHKAKGLSGGYKKLLTVARVLACKPQIALLDEPTAYLDPGKRQGLLEYLNEYAKKSLVVWTTHYPPEADSSEQVYEIRDGNLRLLKSRI GT:EXON 1|1-200:0| BL:SWS:NREP 1 BL:SWS:REP 15->200|PSTB1_THETN|6e-24|36.1|180/239| BL:PDB:NREP 1 BL:PDB:REP 1->193|1l2tB|5e-18|35.9|192/232| RP:PDB:NREP 1 RP:PDB:REP 7->193|3b5jA|3e-30|23.5|187/243| RP:PFM:NREP 2 RP:PFM:REP 41->146|PF00005|1e-08|37.3|102/123|ABC_tran| RP:PFM:REP 118->188|PF02463|7e-05|35.2|71/536|SMC_N| HM:PFM:NREP 3 HM:PFM:REP 41->146|PF00005|1.4e-19|36.2|105/118|ABC_tran| HM:PFM:REP 116->189|PF02463|3.3e-07|28.4|74/220|SMC_N| HM:PFM:REP 29->50|PF05729|2.1e-05|54.5|22/166|NACHT| GO:PFM:NREP 4 GO:PFM GO:0005524|"GO:ATP binding"|PF00005|IPR003439| GO:PFM GO:0016887|"GO:ATPase activity"|PF00005|IPR003439| GO:PFM GO:0005524|"GO:ATP binding"|PF02463|IPR003395| GO:PFM GO:0005694|"GO:chromosome"|PF02463|IPR003395| RP:SCP:NREP 1 RP:SCP:REP 1->191|1sgwA|3e-30|19.8|187/200|c.37.1.12| HM:SCP:REP 7->193|1ii8.1|5.3e-47|40.3|186/370|c.37.1.12|1/1|P-loop containing nucleoside triphosphate hydrolases| OP:NHOMO 24760 OP:NHOMOORG 1173 OP:PATTERN FFB7HBDDHGHFFDIHVAFIIIGMNFHPJJJGB59A95C9887JTDLPGHoXQ7FSFLLFIEGAH247 JLXB*JMJOOLLMGHFGBB-BK66JcCCCCCGKPOPamjfDSEkQSLQQGGBROVBEM44TTKNdSXkokLMGGGdLKNBdQN84875NNHD1CAD8--BELAFCUFNDK232222346244448HFAHNFFJJMHMRRUUDBBbIXKVWNNNMPEEA9ACG7OMKUfjiFAFBEABAFAFB8FCFDBXL8KNVttwsvou*ewzstsysfddYi*wvQWZfdTYbddYZa**RPPQNQMMMMPPPMNNNLGKaPIMPQJGPEVXVDESWKMGIPOJMNRQUVVSZcfeTWVXUQUXRUVKJJJIKKKLLKJJgTTNMNUSVYZmdkqonotxnpVpUZrmmMVWSsZSWaXYSK9**ZOKLSLIMXSWXGFCODNFFFBCEBADGB*o*GJLYYQWSTVQRTRVSQQz-IKQJITKLf*K5******p*****mcB9FVcsYWXdjRXFEFFFFFFQGLAHRHO55524222234434665363264456354C96867NiaNbTRTVUaLOMOMVVifTRSSJTTUwTQZR4CNNMXFLILcRcagmDKKDHCBJBBCBBDCCFGBHHHOZgHMJKNGLSFEL9MKMIKJJMLHFGHSUMTBECE9ABAABA655665555CFABCCBOPMENEL8LDPCIKLIBIJMJKHHMJKIGL1-89EAD231111YPeZJWNQWUURVQWOQ-VQPQTSTQRSVUSOPPOOTjomadQSMQQMOOQOPOPPNQNOOWOLJPQMOD2abddgdccdfgf239C68567CCEDF5WRbIGGPLG9DDCBDBCPBBDCB7BABCPKJLNKFTTaNNPKFJSSRB8A7AA998HJPOaOQPPQXWWVVACD9CA9666555521HCEE9A8A33221222l7K85645-4271775AAA589525336OQRIJOhNVP6MH 1122PNB-QD64EJIB8966CFBKAGAAA7868FHF5B8AAAA665979DBCIB77C6778663423423235633312343223525-87486476654418EE8-7VVbJONdRUB987ALEbZ5Y5**X2XKdF975O6DkO5F588R95*CRLIZBS*BYEO8eOT*TbQL9688*5958AYRUs7fV7GYPZYA ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1------------------------------------------------ DISOP:02AL 200-201| PSIPRED cEEEEEEEEEEccEEEEEccEEEEccccEEEEEccccccHHHHHHHHHccccccccEEEEccEEcccccHHHHcccEEEccccccccccHHHHHHHHHHHHHHHcccHHHHcccHHHcccHHHHHHHHHHHHHccccEEEEEcccccccHHHHHHHHHHHHHHHccccEEEEcccHHHHHHccEEEEEEccEEEEEcccc //