[GTOP] [HELP] [ORGANISMS] [SEARCH] [SUMMARY]
Candidatus Pelagibacter ubique HTCC1062 (pubi0)
Gene : AAZ20874.1
DDBJ   :       Ammonium transporter family protein
Swiss-Prot:       

Homologs Archaea 36/68 : Bacteria 576/915 : Eukaryota 133/199 : Viruses 0/175  --->[See Alignment]
f.44.1
:711 amino acids
:SECSTR
:PSIPRED
:DISOPRED
:BLT:PDB  3->413 2nuuD PDBj 3e-14 26.6 %
:RPS:PDB  8->414 2b2fA PDBj 2e-77 25.1 %
:RPS:SCOP 8->399 1u77A f.44.1.1 * 3e-67 23.8 %
:HMM:SCOP 3->399 1u7gA_ f.44.1.1 * 1.4e-107 40.3 %
:RPS:PFM  11->413 PF00909 * Ammonium_transp 3e-60 39.6 %
:RPS:PFM  524->658 PF07228 * SpoIIE 2e-11 26.3 %
:HMM:PFM  12->415 PF00909 * Ammonium_transp 1.5e-114 42.8 381/399 
:HMM:PFM  522->709 PF07228 * SpoIIE 4.9e-35 23.1 182/193 
:BLT:SWISS 8->462 Y537_SYNY3 5e-80 38.6 %
:BLT:SWISS 472->655 RSBU_BACSU 5e-17 23.1 %
:PROS 175->200|PS01219|AMMONIUM_TRANSP
:TM
:SEG

SeqInfo AminoSeq See neighboring genes
Links GIB DAD Abbreviations Back to title page
GT:ID AAZ20874.1 GT:GENE AAZ20874.1 GT:PRODUCT Ammonium transporter family protein GT:DATABASE GIB00256CH01 GT:ORG pubi0 GB:ACCESSION GIB00256CH01 GB:LOCATION complement(60069..62204) GB:FROM 60069 GB:TO 62204 GB:DIRECTION - GB:PRODUCT Ammonium transporter family protein GB:PROTEIN_ID AAZ20874.1 GB:DB_XREF GI:71061871 LENGTH 711 SQ:AASEQ MESVKSFVDTLWVIDCAILVFIMQAGFMCMETGLSRHKNSINVALKNAADFGLSVVVFWIFGFGLMFGTSYNGFFGTDLFFFKTEKADYMTYFVFQAMFVATAATIVSGAVAERMKFNGYLIITIIATGIIYPIVGHWAWSSSYLNNMNDTVMQLSAVTGEIKNTGWLTELGFVDFAGSTIVHSVGGWIALAAVLILGPRIGKYSESNKGKFTGSSFPLAVLGTLILWFGWFGFNGGSNGAMDETVPLILINTFLSAAFGLLTGLGISFLLFKKPDPFYVILGPLAGLVAITAGCNSMTSVTAIFVGIIGAIVAIFINELLNKYEIDDVVGAVPVHLGAGVWGTISVGLFSDLEKLGTGLTRLEQIEVQVIGILAIGAFAFFGSYIILKILNYFYPLRVTPLQEELGLNIAEHNAVSVEHDLISILEKQSESGDLSVRGPQDPFTAGGVIGLYYNKLMNKLEVSENEKEKWRSRISKEINLAVKVQENFLPKRDLQNYPVQGINIASREVSGDFFSFYPHNDSINFIIADVAGKGVHAGMVMAKASTLFEVMSRDQVDPDEMMLHMNNDLFLTKTSGMFVTCVLGKYDLITKEVSWVNAGHQPAIIRDKNGKYQNFDSEAPPMGVIHQKNKSIYKINKQVLNGNKFYVFTDGLSESLNAEGQEIGIEGSIEIIEDNYTKDSKKHLSDISKKIIDSSKSGKLSDDLTLISIG GT:EXON 1|1-711:0| BL:SWS:NREP 2 BL:SWS:REP 8->462|Y537_SYNY3|5e-80|38.6|443/541| BL:SWS:REP 472->655|RSBU_BACSU|5e-17|23.1|182/335| PROS 175->200|PS01219|AMMONIUM_TRANSP|PDOC00937| TM:NTM 11 TM:REGION 10->32| TM:REGION 48->70| TM:REGION 90->112| TM:REGION 119->141| TM:REGION 174->196| TM:REGION 216->238| TM:REGION 245->267| TM:REGION 278->300| TM:REGION 302->324| TM:REGION 328->350| TM:REGION 368->390| SEG 119->134|gyliitiiatgiiypi| SEG 228->240|wfgwfgfnggsng| SEG 304->317|ifvgiigaivaifi| SEG 660->674|egqeigiegsieiie| SEG 679->705|kdskkhlsdiskkiidssksgklsddl| BL:PDB:NREP 1 BL:PDB:REP 3->413|2nuuD|3e-14|26.6|380/410| RP:PDB:NREP 1 RP:PDB:REP 8->414|2b2fA|2e-77|25.1|379/391| RP:PFM:NREP 2 RP:PFM:REP 11->413|PF00909|3e-60|39.6|379/395|Ammonium_transp| RP:PFM:REP 524->658|PF07228|2e-11|26.3|133/193|SpoIIE| HM:PFM:NREP 2 HM:PFM:REP 12->415|PF00909|1.5e-114|42.8|381/399|Ammonium_transp| HM:PFM:REP 522->709|PF07228|4.9e-35|23.1|182/193|SpoIIE| GO:PFM:NREP 5 GO:PFM GO:0006810|"GO:transport"|PF00909|IPR001905| GO:PFM GO:0008519|"GO:ammonium transmembrane transporter activity"|PF00909|IPR001905| GO:PFM GO:0016020|"GO:membrane"|PF00909|IPR001905| GO:PFM GO:0055085|"GO:transmembrane transport"|PF00909|IPR001905| GO:PFM GO:0004721|"GO:phosphoprotein phosphatase activity"|PF07228|IPR010822| RP:SCP:NREP 1 RP:SCP:REP 8->399|1u77A|3e-67|23.8|365/383|f.44.1.1| HM:SCP:REP 3->399|1u7gA_|1.4e-107|40.3|370/383|f.44.1.1|1/1|Ammonium transporter| OP:NHOMO 1637 OP:NHOMOORG 745 OP:PATTERN ------1-------11-----1121--1121111212111331333141-3311---------1--11 398-3--1221111111----3---3-----123331123-21211--111-223-1---111-1--3321---------2-211112111111-------1-1115111--------11-----2313122414289843111B-62352241233111111452233262111111111111-1--1--222--1-1111-11111112332311113121222222222312222222222222212222-1111111-1-111111-1-111----------------------------------------111----11-13-----------122------1--11121114122--1111-2-1-113-11-------2-11--112--211111111111-11-1-11-114-111-111111111311212-11111221111111111111512-----------------------------522211122112222222111122221111112222222-122152---132221232222314----------2232B433244-563331574572736111214241--1----------------2122222111122212131222223222211111112---3113------11--1111111111111-1111111111111111111-111--11-----------------11111111-1------------------------63313------------11-2222213111122222222322322321----------41112-111112222--1111111111111132HH7999--------1------------------------222111112122123- ----323-----11243423332333211111111-2222222----22225441222222242113212313131322222232211-24134382121222445-2G4H------------------------------------------------12A-8551112-44A327A4*32452644B4515634668 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- STR:NPRED 415 STR:RPRED 58.4 SQ:SECSTR ##ccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTTccGGGHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHccEETTTEEcTTGGGTTccTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHGGGGTTTccHHHHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHccHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHcccHHHHTTccccccTTTTHHHHHHHHHHHHHHHcccTTTTHHHHTcccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHGGGccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccHHHHHHHHHHHHHHHTTTTTTccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTTcccTTcHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccHHHHccccTcHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTcccccHHHHHHcHHHHHHcccc###################################################################################################################################################################################################################################################################################################### DISOP:02AL 201-215, 486-487| PSIPRED cccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccccccccccccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccEEEEcccHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccccccccccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccHHHHHHHHHHHHHHHccccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcHHHcccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccHHHHHHccHHHHHccHHccccccccHHHHccccccEEEcccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccccEEEEEEEEHHHHcccEEEEEEccccEEEEEEEcccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccHHHHHHHHHHHHHHHcccccEEEEEEEEEEccccEEEEEEccccccEEEccccEEEEEccccccEEEcccccccEEEEEEEEccccEEEEEccccEEccccccccccHHHHHHHHHHHHcccHHHHHHHHHHHHHHHHccccccccEEEEEEc //