[GTOP] [HELP] [ORGANISMS] [SEARCH] [SUMMARY]
Rickettsia conorii str. Malish 7 (rcon0)
Gene : AAL03799.1
DDBJ   :       cell surface antigen-like protein
Swiss-Prot:       

Homologs Archaea 0/68 : Bacteria 7/915 : Eukaryota 0/199 : Viruses 0/175  --->[See Alignment]
:652 amino acids
:SECSTR
:PSIPRED
:DISOPRED
:RPS:PDB  309->452 1eguA PDBj 2e-04 16.2 %
:BLT:SWISS 20->95,275->592 OMPA_RICCN 6e-13 33.5 %
:REPEAT 2|338->459|485->607
:SEG

SeqInfo AminoSeq See neighboring genes
Links GIB DAD Abbreviations Back to title page
GT:ID AAL03799.1 GT:GENE AAL03799.1 GT:PRODUCT cell surface antigen-like protein GT:DATABASE GIB00062CH01 GT:ORG rcon0 GB:ACCESSION GIB00062CH01 GB:LOCATION complement(1163625..1165583) GB:FROM 1163625 GB:TO 1165583 GB:DIRECTION - GB:PRODUCT cell surface antigen-like protein GB:PROTEIN_ID AAL03799.1 GB:DB_XREF GI:15620396 LENGTH 652 SQ:AASEQ MVWIGYRRGRIIVQFTQNSLVRFQQDVISDIDFNGTAAQVTIADGKNVGGATGGNIDNKLGGGVNILNFVGNSTVIGNVGATNPVNILNVQGNNAGTINLAAGGNLAAVTSSGGVNGIVNVLGVGTLGPVTGIAALNLNGAGNVMIVGASSATTLTINNAGVVATAAGGFTSNAAVGAGQLTTNTTGNVTVGTGTYTGNITGNATFGGAGTINTTVITGQTDFKGSAGTVNVNDIGTLAAVTSSAATNSNLVFLGGGNVTGVINNIGAITVNAAGNKTVILQKSVSATSLTLGNNAVANLQDSLTKSGNVDFTNGGVLEFSGANPAGYLLNSQIKNGNTGTLNVYTTGTILTATDSSIGMVNTINIGQGNAVAAFTIDVSNKALTLGSDINLNNTKSVFGLTTSKNQQVTFMNSVDGFAGGGGSVNLSSTSSTIPNDNVLTLQGNLGNETLGTKANPLAVINVSGNVGVVGTNATLGTNGLDMSNTAVLNIAAGGVFADASLTSAKIAKINIGEVNAGPAVYALDALNGDFPLDAPGVTFVNSASVLKLMTTVASGKNSTIELTGNIEPVVPNTGVVEINARNANTKLTIDGMANKYAIGTKANPVSKVQLTGHGTLVITALNTPNIDVSVAKVAIGSQCGSNFFLHSFRFY GT:EXON 1|1-652:0| BL:SWS:NREP 1 BL:SWS:REP 20->95,275->592|OMPA_RICCN|6e-13|33.5|347/2021| NREPEAT 1 REPEAT 2|338->459|485->607| SEG 109->132|vtssggvngivnvlgvgtlgpvtg| SEG 160->169|agvvataagg| SEG 182->205|ttnttgnvtvgtgtytgnitgnat| SEG 237->251|tlaavtssaatnsnl| SEG 255->267|gggnvtgvinnig| SEG 460->480|vinvsgnvgvvgtnatlgtng| RP:PDB:NREP 1 RP:PDB:REP 309->452|1eguA|2e-04|16.2|136/721| OP:NHOMO 12 OP:NHOMOORG 7 OP:PATTERN -------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11-2-24--1--1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- STR:NPRED 140 STR:RPRED 21.5 SQ:SECSTR ####################################################################################################################################################################################################################################################################################################################TTTTcccHHHHccTTccTTcEEEccccTTccccccccEEEEEccccEEEEEEEEETcccTTccEEEEEEc##ccEEEEEEEEEEcccccE##EEEEEEEEcccccccEEEETTEEEEccccccEEEEEEEEEEEEcccGGGcEE######################################################################################################################################################################################################## DISOP:02AL 8-20,652-653| PSIPRED cEEEEEEccEEEEEEccccEEEEEEEEEEEEEcccEEEEEEEEccccccEEcccccccccccccEEEEEccccEEEcccccccccEEEEEEccccEEEEEcccccEEEEEccccEEcccccEEEEEEccEEEEEEcccEEEccEEEEEEccccEEEEEEEccccccccEEEEEEEEEEEEEcccEEEEEEEEEEEEccEEEEccEEccccEEEEEEEEccEEEEcccccccccccccccccccccccccEEEEEEccccEEEEEEccccEEEEEcccEEEEcccccEEEEEEccccccccccccEEEEEEEEccccEEEEEccccccccccEEEEEccEEEEEEEccccEEEccccccEEEEEEEEccccEEEEEEEEcccEEEEEccEEEEEccccEEEEEEEcccEEEEEcccEEEEEEEEEEEcccccEEEccccEEEEEEccccccccccccEEEEEEEEEEEEEEEccccEEEEEEEEEEEEEEEEEccEEEcccccEEcEEEEEEEccEEEcccEEEEEEccccccccccccEEEEEEEEEEEEEccccccccEEEEEEEEccccccEEEEEEEEEccccEEEEEcccccccccccccEEEEEEEEEcccEEEEEEccccEEEEEEEEEEcccccccEEEEEEEcc //