[GTOP] [HELP] [ORGANISMS] [SEARCH] [SUMMARY]
Rickettsia conorii str. Malish 7 (rcon0)
Gene : rompB
DDBJ   :rompB    outer membrane protein B (cell surface antigen sca5)
Swiss-Prot:OMPB_RICCN  RecName: Full=Outer membrane protein B;AltName: Full=rOmp B;     Short=rOmpB;AltName: Full=168 kDa surface-layer protein;AltName: Full=Surface protein antigen;AltName: Full=Cell surface antigen 5;     Short=Sca5;Contains: RecName: Full=120 kDa surface-exposed protein; AltName: Full=Surface protein antigen; AltName: Full=120 kDa outer membrane protein ompB; AltName: Full=p120;Contains: RecName: Full=32 kDa beta peptide;Flags: Precursor;

Homologs Archaea 0/68 : Bacteria 32/915 : Eukaryota 0/199 : Viruses 0/175  --->[See Alignment]
b.121.4f.4.5
:1655 amino acids
:SECSTR
:PSIPRED
:DISOPRED
:RPS:PDB  208->464 3eb7A PDBj 2e-05 10.7 %
:RPS:PDB  719->989 3eb7A PDBj 1e-05 7.5 %
:RPS:PDB  1428->1568 3btpA PDBj 6e-12 9.5 %
:RPS:SCOP 707->877 1wcdJ1 b.121.4.9 * 4e-07 21.6 %
:RPS:SCOP 1372->1655 1uynX f.4.5.1 * 2e-17 14.9 %
:HMM:SCOP 1308->1655 1uynX_ f.4.5.1 * 1.9e-45 23.6 %
:RPS:PFM  704->927 PF12334 * rOmpB 2e-77 92.2 %
:RPS:PFM  1373->1634 PF03797 * Autotransporter 3e-13 28.8 %
:HMM:PFM  704->927 PF12334 * rOmpB 3.6e-108 82.5 217/217 
:HMM:PFM  1371->1640 PF03797 * Autotransporter 1.9e-34 21.9 256/265 
:BLT:SWISS 1->1655 OMPB_RICCN 0.0 100.0 %
:REPEAT 2|240->531|537->856
:SEG

SeqInfo AminoSeq See neighboring genes
Links GIB DAD Abbreviations Back to title page
GT:ID AAL03623.1 GT:GENE rompB GT:PRODUCT outer membrane protein B (cell surface antigen sca5) GT:DATABASE GIB00062CH01 GT:ORG rcon0 GB:ACCESSION GIB00062CH01 GB:LOCATION complement(1007188..1012155) GB:FROM 1007188 GB:TO 1012155 GB:DIRECTION - GB:GENE rompB GB:PRODUCT outer membrane protein B (cell surface antigen sca5) GB:PROTEIN_ID AAL03623.1 GB:DB_XREF GI:15620207 GB:GENE:GENE rompB LENGTH 1655 SQ:AASEQ MAQKPNFLKKLISAGLVTASTATIVASFAGSAMGAAIQQNRTTNAVATTVDGVGFDQTAVPANVAVPLNAVITAGVNKGITLNTPAGSFNGLFLNTANNLDVTVREDTTLGFITNVVNNANHFNLMLNAGKTLTITGQGITNVQAAATKNANNVVAQVNNGAAIDNNDLQGVGRIDCGAAASTLVFNLANPTTQKAPLILGDNAVIVNGANGTLNVTNGFIKVSSKSFATVNVINIGDGQGIMFNTDADNVNTLNLQANGATITFNGTDGTGRLVLLSKNAAATDFNVTGSLGGNLKGIIEFNTVAVNGQLKANAGANAAVIGTNNGAGRAAGFVVSVDNGKVATIDGQVYAKDMVIQSANAVGQVNFRHIVDVGTDGTTAFKTAASKVAITQNSNFGTTDFGNLAAQIIVPNTMTLNGNFTGDASNPGNTAGVITFDANGTLASASADANVAVTNNITAIEASGAGVVQLSGTHAAELRLGNAGSVFKLADGTVINGKVNQTALVGGALAAGTITLDGSATITGDIGNAGGAAALQGITLANDATKTLTLGGANIIGANGGTINFQANGGTIKLTSTQNNIVVDFDLAIATDQTGVVDASSLTNAQTLTINGKIGTVGANNKTLGQFNIGSSKTVLSDGDVAINELVIGNNGAVQFAHNTYLITRTTNAAGQGKIIFNPVVNNNTTLATGTNLGSATNPLAEINFGSKGAANVDTVLNVGKGVNLYATNITTTDANVGSFIFNAGGTNIVSGTVGGQQGNKFNTVALDNGTTVKFLGNATFNGNTTIAANSTLQIGGNYTADFVASADGTGIVEFVNTGPITVTLNKQAAPVNALKQITVSGPGNVVINEIGNAGNYHGAVTDTIAFENSSLGAVVFLPRGIPFNDAGNRIPLTIKSTVGNKTATGFDVPSVIVLGVDSVIADGQVIGDQNNIVGLGLGSDNDIIVNATTLYAGIGTINNNQGTVTLSGGIPNTPGTVYGLGTGIGASKFKQVTFTTDYNNLGNIIATNATINDGVTVTTGGIAGIGFDGKITLGSVNGNGNVRFVDGILSHSTSMIGTTKANNGTVTYLGNAFVGNIGDSDTPVASVRFTGSDGGAGLQGNIYSQVIDFGTYNLGISNSNVILGGGTTAINGKINLRTNTLTFASGTSTWGNNTSIETTLTLANGNIGNIVILEGAQVNATTTGTTTIKVQDNANANFSGTQTYTLIQGGARFNGTLGGPNFVVTGSNRFVNYGLIRAANQDYVITRTNNAENVVTNDIANSSFGGAPGVGQNVTTFVNATNTAAYNNLLLAKNSANSANFVGAIVTDTSAAITNAQLDVAKDIQAQLGNRLGALRYLGTPETAEMAGPEAGAIPAAVAAGDEAVDNVAYGIWAKPFYTDAHQSKKGGLAGYKAKTTGVVIGLDTLANDNLMIGAAIGITKTDIKHQDYKKGDKTDVNGFSFSLYGAQQLVKNFFAQGSAIFSLNQVKNKSQRYFFDANGNMSKQIAAGHYDNMTFGGNLTVGYDYNAMQGVLVTPMAGLSYLKSSDENYKETGTTVANKQVNSKFSDRTDLIVGAKVAGSTMNITDLAVYPEVHAFVVHKVTGRLSKTQSVLDGQVTPCISQPDRTAKTSYNLGLSASIRSDAKMEYGIGYDAQISSKYTAHQGTLKVRVNF GT:EXON 1|1-1655:0| SW:ID OMPB_RICCN SW:DE RecName: Full=Outer membrane protein B;AltName: Full=rOmp B; Short=rOmpB;AltName: Full=168 kDa surface-layer protein;AltName: Full=Surface protein antigen;AltName: Full=Cell surface antigen 5; Short=Sca5;Contains: RecName: Full=120 kDa surface-exposed protein; AltName: Full=Surface protein antigen; AltName: Full=120 kDa outer membrane protein ompB; AltName: Full=p120;Contains: RecName: Full=32 kDa beta peptide;Flags: Precursor; SW:GN Name=ompB; OrderedLocusNames=RC1085; SW:KW Cell membrane; Cell outer membrane; Cell wall; Complete proteome;Membrane; Secreted; Virulence. SW:EXACT T SW:FUNC + BL:SWS:NREP 1 BL:SWS:REP 1->1655|OMPB_RICCN|0.0|100.0|1655/1655| GO:SWS:NREP 6 GO:SWS GO:0005886|"GO:plasma membrane"|Cell membrane| GO:SWS GO:0009279|"GO:cell outer membrane"|Cell outer membrane| GO:SWS GO:0005618|"GO:cell wall"|Cell wall| GO:SWS GO:0016020|"GO:membrane"|Membrane| GO:SWS GO:0005576|"GO:extracellular region"|Secreted| GO:SWS GO:0009405|"GO:pathogenesis"|Virulence| NREPEAT 1 REPEAT 2|240->531|537->856| SEG 59->71|avpanvavplnav| SEG 141->163|tnvqaaatknannvvaqvnngaa| SEG 503->517|talvggalaagtitl| SEG 552->562|gganiigangg| SEG 683->698|nnnttlatgtnlgsat| SEG 1016->1028|gvtvttggiagig| SEG 1183->1189|tttgttt| SEG 1275->1303|nvttfvnatntaaynnlllaknsansanf| SEG 1346->1371|aemagpeagaipaavaagdeavdnva| RP:PDB:NREP 3 RP:PDB:REP 208->464|3eb7A|2e-05|10.7|257/589| RP:PDB:REP 719->989|3eb7A|1e-05|7.5|267/589| RP:PDB:REP 1428->1568|3btpA|6e-12|9.5|137/386| RP:PFM:NREP 2 RP:PFM:REP 704->927|PF12334|2e-77|92.2|217/217|rOmpB| RP:PFM:REP 1373->1634|PF03797|3e-13|28.8|250/263|Autotransporter| HM:PFM:NREP 2 HM:PFM:REP 704->927|PF12334|3.6e-108|82.5|217/217|rOmpB| HM:PFM:REP 1371->1640|PF03797|1.9e-34|21.9|256/265|Autotransporter| RP:SCP:NREP 2 RP:SCP:REP 707->877|1wcdJ1|4e-07|21.6|167/421|b.121.4.9| RP:SCP:REP 1372->1655|1uynX|2e-17|14.9|248/279|f.4.5.1| HM:SCP:REP 1308->1655|1uynX_|1.9e-45|23.6|297/0|f.4.5.1|1/1|Autotransporter| OP:NHOMO 90 OP:NHOMOORG 32 OP:PATTERN -------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2---1--------------------------------------------------------------------------------------------------42456645C424444----------------------------------------1---1--1------------2----1-1----------------1--------------------------------------------------1------------------------------------------------1---2----------------------------------------1-------------------------------------------------------------------------------------1--1------1-1------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- STR:NPRED 690 STR:RPRED 41.7 SQ:SECSTR ###############################################################################################################################################################################################################ccEEEEEEcTTcEEEEEEEEEEEEEccccEEEEEEEEEEEEEETTTTEEEEEEEcccccccEEEEEEHHHHcccccccccHHHHccEEEEEEEEETTTTEEEEEEEETTcccccEEccccEEEEEGGGcccccccccccGGGGTTcccEEEcccEEcccEEEEEcccTTcEEEEEEEEEEcccEEEEEEETTEEEEEEEEccccccccGGGccGGGcEEEEcccccEEEEEEEEEccccccTTccEEEEEEEEEEEc##############################################################################################################################################################################################################################################################ETTcccEEEEEEccccTTccEEEEEEcTTcEEEEEEEEEEEEEccccEEEEEEEEEEEEEcTTTccEEEEEEcccccccEEEEEEHHHHcccccccccccccHHHHccEEEEEEEEETTTTEEEEEEEETTcccccEEccccEEEEEGGGcccccccccccGGGGTTcccEEEcccEEcccEEEEEcccTTcEEEEEEEEEEcccEEEEEEETTEEEEEEEEccccccccGGGccGGGcEEEEccccccccccEEEEEEEEEccccccTTcccccccccccEEEEEEEEEcccccc#############################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################EEEEcccccccccEEEEHHHHHHHc###TTcHHHHHHHTTccGGGEEEEcTTccEEEcHHHHHHHcHHHHHHHHHHHTccGGGGccccccccccEEEEcccEEEcGGGccTTTcccTTEEEE#EEcTTccEEEEEEEHHHH####################################################################################### DISOP:02AL 1-4| PSIPRED cccccHHHHHHHHccEEEEEEEEEEEEEHHHcEEEEEEEcccccEEEEcccccccccEEEEEEccccccEEEEEEccccEEEccccEEEccccEEccccEEEEEEcccEEEEEcccccccEEEEEEEEcccEEEEccccEEEEEEEEEccccEEEEEEEccccccccccccccEEEEccccEEEEEEEcccccEEEcEEEccccEEEEEcEEEEEEcccEEEEcccccccEEEEEcccHHEEEEEccccccccccccEEEEEEEEccEEEEcEEEEEEccccEEEEEEEEEEEcccccEEEEEEEEEccEEEEEcccccEEEEEcccccEEEEEEEEEccccEEEEEEEEEEcccEEEEEcccccEEEEccEEEEccEEEEEcccEEEEEEEEccEEEEcEEEEEcEEEEEccccEEEcEEEEEEcccEEccEEEEEEcccEEEEEEEEEEEEEccccEEEEEEcEEEEEEccEEEEEEEEEcccEEEEEEccEEEEcccEEEcccccccccEEEEEEEcEEEEEEccccEEcEEcccEEEEccEEEEEEEEcEEEEEEEEccEEEEEEEEEEEEEcccccEEEEcccEEEEcccEEEEcEEEEEEcEEEEEcEEEEEEcccEEEEEEEEcccEEEEccccEEEEEEEEcccEEEEEcccEEccEEEEEEEEccEEEEEEEEccccEEEEEEccccccccEEEEEEEcccEEEccEEEEEEEEEEEEEEEEEcccccccEEEEEcccEEEEEEEEEEccccEEEEEEEEccEEEEEEEEEEEEccEEEEcEEEEEEccEEEEEEEEEccEEEEEEEEccccEEEEEEEEEEEEcccccEEEccccccEEEEEcccccccccccEEEEEEEcccccEEEEcccEEEEccccEEEEEEEEEccccEEEEccccEEEEEEcccEEcccEEEEEcccEEEEEEEEcccEEEEEEccccEEEEccccEEEEEEEccccccccEEEEEEEEEEccccEEEEEEEEccccEEEEEcEEEEEEccEEEcccEEEcccccEEEEEEEEcccccEEcccEEEEEccccEEEEccccEEEEcccEEEEEEEcccccEEEEEEEEcccEEEEccccEEEEEEEEccEEEEEEccEEEEEcEEEEcccEEEEEEEEEEEEEEEEEcccEEEEEEEEEEcccccEEEEEEcEEEEEEEEEEEEEEEEccccccccccEEEEEEEEEEEccccccccEEEEccccccccHHHEEccccEEEEEEEcccEEEEEcccccccccccccccccEEEEEccccHHHHHHHHHHccccccccEEEEccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHEEEcccccccHHHHHHHHcccccHHccccccccccccccEEEEEEcccccccccccccccEEccEEEEEEEHEEccccEEEEEEEEEEEEEEEEcccccccccccEEEEEEEEEEEEcccEEEEEEEEEEEEEEcccEEEEEcccccccccEEEEEccccEEEEEEEEEEEEEEccccEEEEEEEEEEEEEEEcccEEEEcccHHHEEEcccccEEEEEEEEEEEEEcEEEEccEEEEEEEEEEEEEEEcccccEEEEEEEcccccEEEcccccccccEEEEEEEEEEEEccEEEEEEEEEEEccEEEEEEEEEEEEEcc //