[GTOP] [HELP] [ORGANISMS] [SEARCH] [SUMMARY]
Rhodopseudomonas palustris BisB5 (rpal2)
Gene : ABE38907.1
DDBJ   :       conserved hypothetical protein
Swiss-Prot:       

Homologs Archaea 0/68 : Bacteria 34/915 : Eukaryota 0/199 : Viruses 0/175  --->[See Alignment]
e.32.1
:762 amino acids
:SECSTR
:PSIPRED
:DISOPRED
:BLT:PDB  24->116,590->762 1ucuA PDBj 2e-04 22.6 %
:BLT:PDB  462->511 1hehC PDBj 1e-04 40.0 %
:HMM:SCOP 1->386 1ucuA_ e.32.1.1 * 2.6e-14 19.8 %
:HMM:SCOP 395->762 1ucuA_ e.32.1.1 * 9.1e-27 24.9 %
:RPS:PFM  14->115 PF00669 * Flagellin_N 5e-10 35.3 %
:RPS:PFM  359->469 PF07482 * DUF1522 2e-10 55.0 %
:HMM:PFM  208->323 PF07482 * DUF1522 3.1e-35 57.8 109/109 
:HMM:PFM  359->469 PF07482 * DUF1522 8.3e-40 62.4 109/109 
:HMM:PFM  5->120 PF00669 * Flagellin_N 2.1e-10 23.0 113/139 
:HMM:PFM  586->629 PF00669 * Flagellin_N 2.8e-05 25.0 44/139 
:HMM:PFM  677->761 PF00700 * Flagellin_C 2.1e-09 24.7 85/86 
:BLT:SWISS 10->109 FLAA_HELPY 5e-08 31.6 %
:BLT:SWISS 462->511 XYND_CELFI 3e-04 40.0 %
:BLT:SWISS 589->762 FLJL_CAUCR 5e-13 36.7 %
:REPEAT 2|206->329|357->475
:SEG

SeqInfo AminoSeq See neighboring genes
Links GIB DAD Abbreviations Back to title page
GT:ID ABE38907.1 GT:GENE ABE38907.1 GT:PRODUCT conserved hypothetical protein GT:DATABASE GIB00345CH01 GT:ORG rpal2 GB:ACCESSION GIB00345CH01 GB:LOCATION 1886025..1888313 GB:FROM 1886025 GB:TO 1888313 GB:DIRECTION + GB:PRODUCT conserved hypothetical protein GB:PROTEIN_ID ABE38907.1 GB:DB_XREF GI:91682605 InterPro:IPR001029 LENGTH 762 SQ:AASEQ MSGIVLSNAVRQNLSSLQATADLLATTQSRLSSGKKVNSALDNPTNFFTASGLDARSSDINNLLDGIGNGVQILQAANTGITSLTKLVDSAKSIANQALQTVSGYSTKSNVSTTITGATANDLRGTTSYSSTSAAGNVLYSGAAGGATAATSAATLGGTAGSLVGSGVVNNNLTVPVAIDSTTRLFAAGGGGTAGLTTQANTTFTDGSKLSVNGKTITFSATAVPGASAVAAGSSLSSTNVVTDSGGNSTVYLGTAADSAATVGDLMAAIDVASGAQSITAINATTKIATLTGGAGASSITGGTVTLKSSTGADLSISGTADMLASLKLTASLGSSVTTVAAARATSSSSLGSLIEDGSTLNVNGKTITFKNTLSTDVNAIPTGFGKPSGAHYATDGNGNSTVFLQDATAADMLSAIDLATGTKSATIATSVATVTTPAGNVASTVLSGALKLSTGTAADLSITGTGNALAALGLNGPTGTDTSFNASRTASAGNVSGKSLTFTSFKDGAAVNVTFGDGTNGTVKSLAQLNTALAANNMVAVVDNATGKLTISASNDFASHTLGSSDGGAIGGTLSSTLTFSSASAPVADTNAQNTRAGLVKQYNDIMDQIKTTAQDASFNGVNLLDGDTLKLVFNETGKSTISIQGVSYNPTGLGLSTLTSGTDFIDNDATNSVLAKLSTASTTLRSQASAFGSNLSIVQARQDFSKNLINVLQTGSSNLTLADTNEEAANSQALSTRQSIAVSALSLANQSQQGVLQLLR GT:EXON 1|1-762:0| BL:SWS:NREP 3 BL:SWS:REP 10->109|FLAA_HELPY|5e-08|31.6|98/510| BL:SWS:REP 462->511|XYND_CELFI|3e-04|40.0|50/644| BL:SWS:REP 589->762|FLJL_CAUCR|5e-13|36.7|169/273| NREPEAT 1 REPEAT 2|206->329|357->475| SEG 126->133|ttsyssts| SEG 141->169|sgaaggataatsaatlggtagslvgsgvv| SEG 182->205|ttrlfaaggggtaglttqanttft| SEG 220->239|satavpgasavaagsslsst| SEG 279->306|itainattkiatltggagassitggtvt| SEG 334->354|gssvttvaaaratsssslgsl| SEG 423->439|tksatiatsvatvttpa| SEG 527->546|laqlntalaannmvavvdna| SEG 574->586|tlsstltfssasa| SEG 653->664|tglglstltsgt| BL:PDB:NREP 2 BL:PDB:REP 24->116,590->762|1ucuA|2e-04|22.6|262/494| BL:PDB:REP 462->511|1hehC|1e-04|40.0|50/88| RP:PFM:NREP 2 RP:PFM:REP 14->115|PF00669|5e-10|35.3|102/137|Flagellin_N| RP:PFM:REP 359->469|PF07482|2e-10|55.0|109/109|DUF1522| HM:PFM:NREP 5 HM:PFM:REP 208->323|PF07482|3.1e-35|57.8|109/109|DUF1522| HM:PFM:REP 359->469|PF07482|8.3e-40|62.4|109/109|DUF1522| HM:PFM:REP 5->120|PF00669|2.1e-10|23.0|113/139|Flagellin_N| HM:PFM:REP 586->629|PF00669|2.8e-05|25.0|44/139|Flagellin_N| HM:PFM:REP 677->761|PF00700|2.1e-09|24.7|85/86|Flagellin_C| GO:PFM:NREP 3 GO:PFM GO:0001539|"GO:ciliary or flagellar motility"|PF00669|IPR001492| GO:PFM GO:0005198|"GO:structural molecule activity"|PF00669|IPR001492| GO:PFM GO:0009420|"GO:bacterial-type flagellum filament"|PF00669|IPR001492| HM:SCP:REP 1->386|1ucuA_|2.6e-14|19.8|364/0|e.32.1.1|1/2|Phase 1 flagellin| HM:SCP:REP 395->762|1ucuA_|9.1e-27|24.9|345/0|e.32.1.1|2/2|Phase 1 flagellin| OP:NHOMO 82 OP:NHOMOORG 34 OP:PATTERN -------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------212--------44522134223------------32323135--2-1-----1-------4-2-----------------------1-1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3142----1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- STR:NPRED 312 STR:RPRED 40.9 SQ:SECSTR #######################HHHHHHHHHTcccTTTccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTcTTccHHHHHHHHHHHH#########################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################EcccccccccEEEcccccccccEEccEEEccccEEcccEEEEEEEccccc##############################################################################cTTccEEEEEEEEETTEEEEEEEcTTccEEEccccEEccccEEccccEEEcTEEEETTEEEEHHHHTTccTTTcccccccccccccHHHHHHHH####HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTccc DISOP:02AL 1-1,23-33,56-64,103-105,585-593| PSIPRED ccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccccccccccEEEEccccccccccccHHccccccHHHccEEEcccccccccccccEEEEEcccccccccEEccccEEccccEEEEccEEEEEEEccccccHHHcccccccccEEEEcccccEEEEEcccccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccEEEEEEcccccccccccEEEEEccccccEEEccHHHHHHHccccccccccEEEEHHHccccccHHHHHHccccEEEEcccEEEEccccccccccccccccccccccEEEccccccEEEEcccHHHHHHHHHHHcccccccEEEEEEEEEEcccccccccEEccEEEEEEcccccEEEEEcHHHEEEEEccccccEEEEEEEcccccEEEEccccEEEEccccccEEEEEEccccccHHEEHHHHHHHHccccEEEEEEccccEEEEEEcccccEEEEEccccccccccEEEEEEEcccccccHHcccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccccEEEEEccEEEEEEEcccccEEEEEEEEEEccccccHHccccccEEcHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHc //