[GTOP] [HELP] [ORGANISMS] [SEARCH] [SUMMARY]
Rhodopseudomonas palustris BisB5 (rpal2)
Gene : ABE39428.1
DDBJ   :       conserved hypothetical protein
Swiss-Prot:       

Homologs Archaea 0/68 : Bacteria 16/915 : Eukaryota 0/199 : Viruses 0/175  --->[See Alignment]
:461 amino acids
:PSIPRED
:DISOPRED
:HMM:PFM  35->151 PF01545 * Cation_efflux 0.00018 16.2 105/285 
:TM
:SEG

SeqInfo AminoSeq See neighboring genes
Links GIB DAD Abbreviations Back to title page
GT:ID ABE39428.1 GT:GENE ABE39428.1 GT:PRODUCT conserved hypothetical protein GT:DATABASE GIB00345CH01 GT:ORG rpal2 GB:ACCESSION GIB00345CH01 GB:LOCATION 2451333..2452718 GB:FROM 2451333 GB:TO 2452718 GB:DIRECTION + GB:PRODUCT conserved hypothetical protein GB:PROTEIN_ID ABE39428.1 GB:DB_XREF GI:91683126 LENGTH 461 SQ:AASEQ MPMPLAADPAAVPSSSTNSHSVGTPVPASLLLSRGVARLEVMLKLTTAILALAAGVYTYLGVRELLNGSPTTVFFAALIYSVAVSVGIYAFWVFLMQFMPHVVDRTGRALMFGCMILGSLMIVAMSSWLNASALAGAAAIRQHLAITVQNYTRDLDAANTNAIAAQGLLPDIQIASSRFAKLADAERAGSLTGTSGSGTVVQLLTQMSGQLDSLGKEVEASGKRVSALFEEGGKHLAKMRELVSDRGPISERSDGFATESLALMGVIANLQQTSVAPAVRRAATSLSSSFIAPAAGGRSADLAERQTAVVGKVESAIAAQAASLAGAADKILAMPRIESARFQAMSPAEAVLHYAGDFIPSWAGAISIDLMPAVLVLILCVVHAAIRREGLPAASASAMTAAEMMTALRMAREVEQASRAAHAPVEPGVSEPATAPAAPAEPAVAALDENVTALSSARHVK GT:EXON 1|1-461:0| TM:NTM 4 TM:REGION 30->52| TM:REGION 74->96| TM:REGION 114->136| TM:REGION 360->382| SEG 43->54|lklttailalaa| SEG 131->139|asalagaaa| SEG 189->199|gsltgtsgsgt| SEG 316->328|aiaaqaaslagaa| SEG 393->413|aasasamtaaemmtalrmare| SEG 432->446|patapaapaepavaa| HM:PFM:NREP 1 HM:PFM:REP 35->151|PF01545|0.00018|16.2|105/285|Cation_efflux| OP:NHOMO 16 OP:NHOMOORG 16 OP:PATTERN -------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11---11111--------------------1---------1---11------1-1111------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DISOP:02AL 1-8,12-21,184-186,188-190,210-221,246-248,250-252,418-419,456-456,459-462| PSIPRED cccccccccccccccccccccccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccccEEcccHHHHHHHHHHcccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccccccccccccccccHHHHHcccHHHHHcccccc //