[GTOP] [HELP] [ORGANISMS] [SEARCH] [SUMMARY]
Rhodopseudomonas palustris BisB5 (rpal2)
Gene : ABE39602.1
DDBJ   :       conserved hypothetical protein
Swiss-Prot:       

Homologs Archaea 0/68 : Bacteria 47/915 : Eukaryota 0/199 : Viruses 0/175  --->[See Alignment]
b.80.1e.32.1
:737 amino acids
:SECSTR
:PSIPRED
:DISOPRED
:BLT:PDB  339->483 1wlhB PDBj 2e-04 27.7 %
:RPS:PDB  185->460 3eb7A PDBj 8e-08 8.0 %
:RPS:SCOP 223->500 1dabA b.80.1.7 * 4e-04 10.1 %
:HMM:SCOP 1->402 1ucuA_ e.32.1.1 * 6e-17 20.9 %
:HMM:SCOP 424->737 1ucuA_ e.32.1.1 * 2.4e-28 26.7 %
:RPS:PFM  14->115 PF00669 * Flagellin_N 2e-05 29.4 %
:RPS:PFM  191->293 PF07482 * DUF1522 3e-14 62.1 %
:RPS:PFM  337->446 PF07482 * DUF1522 6e-14 58.2 %
:HMM:PFM  190->296 PF07482 * DUF1522 2.1e-42 61.7 107/109 
:HMM:PFM  337->446 PF07482 * DUF1522 2e-40 56.9 109/109 
:HMM:PFM  5->119 PF00669 * Flagellin_N 1.2e-12 25.9 112/139 
:HMM:PFM  531->604 PF00669 * Flagellin_N 0.00028 21.6 74/139 
:HMM:PFM  652->736 PF00700 * Flagellin_C 4.3e-09 24.7 85/86 
:HMM:PFM  475->510 PF06437 * ISN1 0.00089 40.0 35/409 
:BLT:SWISS 10->585 FLAA_HELFE 2e-07 27.6 %
:BLT:SWISS 498->717 FLJK_CAUCR 3e-12 26.9 %
:REPEAT 2|183->320|330->469
:SEG

SeqInfo AminoSeq See neighboring genes
Links GIB DAD Abbreviations Back to title page
GT:ID ABE39602.1 GT:GENE ABE39602.1 GT:PRODUCT conserved hypothetical protein GT:DATABASE GIB00345CH01 GT:ORG rpal2 GB:ACCESSION GIB00345CH01 GB:LOCATION 2645785..2647998 GB:FROM 2645785 GB:TO 2647998 GB:DIRECTION + GB:PRODUCT conserved hypothetical protein GB:PROTEIN_ID ABE39602.1 GB:DB_XREF GI:91683300 InterPro:IPR001029 LENGTH 737 SQ:AASEQ MSGIVLSNAVRQNLSSLQATADLLATTQSRLSSGKKVNSALDNPTNFFTAASLDSRSSDINNLLDGIGNGIQIIQAANTGISSLTKLVDSAKSIANQALQSVAGYSSKSSVTTTIAGATADDLRGTSTYSNGLAQSIGLQDGQGTPGVVDGDTLLGGVAATKTGGTVGGSGITAGTALSALGANKPVAGDTMTVNGRTITFASGGAPDKATLPTGSGVEGQLVTDGKGNSTVFLDSGTVQDVMNAIDLASGVQKVTITGGDATLAPSSGTAAAVTSNALVLSTSTGSDLSISGNNTLLSAFGLNSGATGAGTFKAERTASPAAGDGVSRANMIQADSTLSINGKTITFKDAAIPANADYGFGKVGSQNVITDGNGNSTVYLQGGTIKDVLTAVDIASGAQTAPVSNGAASLAVTAGSEASKVLSGGQLQISSGLAGDLKISGTGNALSALGLAGNQGTATSFSVARTATAGGITGKTLSFEAFNGGTAVNVTIGDGTNGTVKSLADLNSALSVNNLAASIDTTGKLTISASNDYASSTIGSTESGGKIGGTAASLFSTASAPVADVNAQNTRANLVTQYNNIIQQIKTTAQDASFNGVNLLGGDTLKLVFNETGKSTLSIQGVTFDPAGLGLSSLKSGKDFIDNANTNKVLSSLNTASSTLRSQASALGSNLSIVQTRQDFSKNLINVLQTGSSNLTLADTNEEAANSQALSTRQSIAVSALSLANSSQQSVLQLLR GT:EXON 1|1-737:0| BL:SWS:NREP 2 BL:SWS:REP 10->585|FLAA_HELFE|2e-07|27.6|475/513| BL:SWS:REP 498->717|FLJK_CAUCR|3e-12|26.9|216/273| NREPEAT 1 REPEAT 2|183->320|330->469| SEG 59->78|dinnlldgigngiqiiqaan| SEG 147->177|gvvdgdtllggvaatktggtvggsgitagta| SEG 718->736|avsalslanssqqsvlqll| BL:PDB:NREP 1 BL:PDB:REP 339->483|1wlhB|2e-04|27.7|137/306| RP:PDB:NREP 1 RP:PDB:REP 185->460|3eb7A|8e-08|8.0|276/589| RP:PFM:NREP 3 RP:PFM:REP 14->115|PF00669|2e-05|29.4|102/137|Flagellin_N| RP:PFM:REP 191->293|PF07482|3e-14|62.1|103/109|DUF1522| RP:PFM:REP 337->446|PF07482|6e-14|58.2|109/109|DUF1522| HM:PFM:NREP 6 HM:PFM:REP 190->296|PF07482|2.1e-42|61.7|107/109|DUF1522| HM:PFM:REP 337->446|PF07482|2e-40|56.9|109/109|DUF1522| HM:PFM:REP 5->119|PF00669|1.2e-12|25.9|112/139|Flagellin_N| HM:PFM:REP 531->604|PF00669|0.00028|21.6|74/139|Flagellin_N| HM:PFM:REP 652->736|PF00700|4.3e-09|24.7|85/86|Flagellin_C| HM:PFM:REP 475->510|PF06437|0.00089|40.0|35/409|ISN1| GO:PFM:NREP 3 GO:PFM GO:0001539|"GO:ciliary or flagellar motility"|PF00669|IPR001492| GO:PFM GO:0005198|"GO:structural molecule activity"|PF00669|IPR001492| GO:PFM GO:0009420|"GO:bacterial-type flagellum filament"|PF00669|IPR001492| RP:SCP:NREP 1 RP:SCP:REP 223->500|1dabA|4e-04|10.1|276/539|b.80.1.7| HM:SCP:REP 1->402|1ucuA_|6e-17|20.9|368/0|e.32.1.1|1/2|Phase 1 flagellin| HM:SCP:REP 424->737|1ucuA_|2.4e-28|26.7|307/0|e.32.1.1|2/2|Phase 1 flagellin| OP:NHOMO 95 OP:NHOMOORG 47 OP:PATTERN -------------------------------------------------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1112--------45522134223------------32323135--2-1--1----------4--------------------1---2111-----------------1------------1---------1--------------------------------1--------1----------------------1----1----------3132----1------------------------------------1-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1-----------------------------1----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- STR:NPRED 405 STR:RPRED 55.0 SQ:SECSTR ########################################################################################################################################################################################EETTcccEEEEEEccccTTccEEEEEEcTTcEEEEEEEEEEEEEccccEEEEEEEEEEEEEcTTTccEEEEEEcccccccEEEEEEHHHHcccccccccHHHHccEEEEEEEEETTTTEEEEEEEETTcccccEEccccEEEEEGGGcccccccccccGGGGTTcccEEEcccEEcccEEEEEcccTTcEEEEEEEEEEcccEEEEEEETTEEEEEEEEccccccccGGGccGGGcEEEEccccccccccEEEEEEEEEccccccTTccEEEEEEEEEEEEEccccccccGGGccGGGcEEEEccccccccccEEEEHEEEEEccccccTTccEEEEEEEEEcccTTccccccHHHHHHHHHHTTccEEEEEEEEEcTTccTTHHHHHHHHHHHHHccccEEEEc#################################################################################################################################################### DISOP:02AL 1-1| PSIPRED ccccEEEHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccHHHHHHHccccccHHHHHHHHHcccccEEEEEEccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccEEEEEccccHHHHcccccHHHEEEcccEEEEccccccEEccccEEEccccccccccccccccccccccccccccccccccEEEEcccEEEEEcccccccccccEEEEEEEEEEEEcccccEEEEEEEEEccccccccccccEEEEEEcccEEEEEEcccccccccccEEEEEEcccccccccccHHHEEccccccccccccccEEEEEEcccccccccEEEEEEcccEEEEccEEEEEEcccccccEEEccccccEEEEEEcccccEEEEEccccHHHHHHcEEEcccEEEEEEccccccccEEccccccEEEcccEEEEEccccccEEEEEccccccccEEEEcccccccEEEEEEcccccccccEEEEEEEEcccEEEEEEcccccHHHHHHcccccEEEEEccccEEHHHHHHHHHHHccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccEEEEEcccEEEEEEcccccEEEEEEEEEccccEEEEEEEEEEccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccHHHHHHHHc //