[GTOP] [HELP] [ORGANISMS] [SEARCH] [SUMMARY]
Streptomyces avermitilis MA-4680 (save0)
Gene : BAC67808.1
DDBJ   :       putative integral membrane protein
Swiss-Prot:       

Homologs Archaea 15/68 : Bacteria 125/915 : Eukaryota 2/199 : Viruses 0/175  --->[See Alignment]
f.35.1
:844 amino acids
:PSIPRED
:DISOPRED
:RPS:SCOP 199->382 1iwgA7 f.35.1.1 * 4e-04 16.4 %
:HMM:SCOP 201->385 1iwgA8 f.35.1.1 * 1.4e-27 34.3 %
:HMM:SCOP 511->756 1iwgA8 f.35.1.1 * 7.6e-26 24.3 %
:RPS:PFM  205->384 PF03176 * MMPL 1e-14 36.7 %
:RPS:PFM  527->750 PF03176 * MMPL 3e-12 32.8 %
:HMM:PFM  61->150 PF03176 * MMPL 4.6e-05 27.8 90/333 
:HMM:PFM  194->416 PF03176 * MMPL 7.4e-48 40.7 216/333 
:HMM:PFM  542->760 PF03176 * MMPL 1.3e-39 28.2 209/333 
:BLT:SWISS 203->382,528->766 MMPLB_MYCLE 3e-34 36.1 %
:TM
:SEG

SeqInfo AminoSeq See neighboring genes
Links GIB DAD Abbreviations Back to title page
GT:ID BAC67808.1 GT:GENE BAC67808.1 GT:PRODUCT putative integral membrane protein GT:DATABASE GIB00135CH01 GT:ORG save0 GB:ACCESSION GIB00135CH01 GB:LOCATION 110830..113364 GB:FROM 110830 GB:TO 113364 GB:DIRECTION + GB:PRODUCT putative integral membrane protein GB:NOTE PF03176: MMPL family GB:PROTEIN_ID BAC67808.1 LENGTH 844 SQ:AASEQ MFCWIGEAATRRPRLVLFGAFVFLVLCVALGAGAGGRLKTQGYDDPRSDSSFAARVTAEHLGAAPNLVVVVQVPGGFVDDAAAQRAGEDLTRRLAAQPQVSAVSSYWRGRAAELRSRDGRSAMLLAHVDGTGEELGGRVKRLREALTAAGPYTGGSSAPGPSTAGPSTPGPSAAGPSAAGSSTGGSPAGGSSARAAAKGMPALKVHVGGPALVDAELQDLSESDLKRAEAVVLPGTLILLVLVFGSVVAALLPLLIGVLSIAGTLLVLSVLGRVTDVSVFALNLTTVLGLGLGIDYGLLIVSRFREEITGGHSARDAALRTVRTEGHTIVFSAATVCAALATLLVFPPYFLRSFAYAGIAVVAIAAVAALTIMPALLTLLGKRVNAWPVPWRRRVQAGCASRWWEALARRVVRRPVLAAVPVIGLLAVLAAPFAHAGFATPDDRALPAGSFSRQAGDLVRGEFGTRSAGALTVFTTSATPQVALDYAPRLSALPGVAQVVGPFGVYRDGRQVAASGPGQAGPSGTDRAAFHSVVPSADPRSGAAQRLVRAIRAMPTPADTHVHVGGPSAVLVDAKDTVAGRLPLALAVITLTTSVLLFGFTRSVILPLKAIALNALSLAAVMGAMVWVFQTGHLQSLLGFTPGPLSTTMPVLLFCIVFGLSVDYEVFVLARIKEAHDAGQDTAGSIVTGIARTGGIVTTAGALLAFTLLSFGTSQVSLLQFFGIGAGLGVLLDATLVRGVLVPALMRLAGGWNWWAPRGLRRDRPARNGPPVTGDPPARRAPPPPPARHAPPTPPVPPVPQVSQASQASQAPAGAGPAVPPVSSPSRRTPDVSRSSHPTQEGLS GT:EXON 1|1-844:0| BL:SWS:NREP 1 BL:SWS:REP 203->382,528->766|MMPLB_MYCLE|3e-34|36.1|418/1014| TM:NTM 13 TM:REGION 14->35| TM:REGION 58->80| TM:REGION 238->260| TM:REGION 280->302| TM:REGION 327->349| TM:REGION 358->380| TM:REGION 415->437| TM:REGION 487->509| TM:REGION 569->591| TM:REGION 606->628| TM:REGION 650->671| TM:REGION 684->706| TM:REGION 724->746| SEG 15->36|lvlfgafvflvlcvalgagagg| SEG 68->73|vvvvqv| SEG 147->197|taagpytggssapgpstagpstpgpsaagpsaagsstggspaggssaraaa| SEG 288->300|lglglgidyglli| SEG 333->345|aatvcaalatllv| SEG 355->369|ayagiavvaiaavaa| SEG 406->422|alarrvvrrpvlaavpv| SEG 513->524|aasgpgqagpsg| SEG 698->714|ttagallaftllsfgts| SEG 776->836|pparrappppparhapptppvppvpqvsqasqasqapagagpavppvsspsrrtpdvsrss| RP:PFM:NREP 2 RP:PFM:REP 205->384|PF03176|1e-14|36.7|180/284|MMPL| RP:PFM:REP 527->750|PF03176|3e-12|32.8|213/284|MMPL| HM:PFM:NREP 3 HM:PFM:REP 61->150|PF03176|4.6e-05|27.8|90/333|MMPL| HM:PFM:REP 194->416|PF03176|7.4e-48|40.7|216/333|MMPL| HM:PFM:REP 542->760|PF03176|1.3e-39|28.2|209/333|MMPL| GO:PFM:NREP 2 GO:PFM GO:0016020|"GO:membrane"|PF03176|IPR004869| GO:PFM GO:0016020|"GO:membrane"|PF03176|IPR004869| RP:SCP:NREP 1 RP:SCP:REP 199->382|1iwgA7|4e-04|16.4|177/199|f.35.1.1| HM:SCP:REP 201->385|1iwgA8|1.4e-27|34.3|169/223|f.35.1.1|1/2|Multidrug efflux transporter AcrB transmembrane domain| HM:SCP:REP 511->756|1iwgA8|7.6e-26|24.3|218/223|f.35.1.1|2/2|Multidrug efflux transporter AcrB transmembrane domain| OP:NHOMO 427 OP:NHOMOORG 142 OP:PATTERN ------1111111111-11-111--------------------------------------------- ----C233333413G8977-7A33B7879983786A7746265E32211221321211--23513237971-----------1----------------------------------------------------------111-1-------------------------------------111-----1-2222221222222222--11-2222--12-1121222--2-111111111111111-112---------------------1---------------------------------------------------1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------1-----------------------------------------------------------------------------------------------------4------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DISOP:02AL 38-50, 159-166, 391-404, 513-519, 759-844| PSIPRED cHHHHHHHHHHHHHHEEEcHHHHHHHHHHHEEccccccccccccccccHHHHHHHHHHHHccccccEEEEEEEcccccccHHHHHHHHHHHHHHHHcccHHHHHHccccccHHHHcccccEEEEEEEccccccHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccccccccccccccccHHHEEcccccccHHHHHHHHHHHHHHccccccEEEEEccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccHHHHHccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccHHHccccccccccccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccHHccccccHHHHHHHHHHHHccccccccEEEEEccccHHHHHHHHHHHHHcccHHHHHHcccccccccHHHHcccccccccccccEEEEEEEEccccccHHHHHHHHHHHHHccccccEEEEccccHHHHHHHHHHHcccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccHHHHHHHHHHHcccHHHHHHHHHHHHHHHHHHccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc //