[GTOP] [HELP] [ORGANISMS] [SEARCH] [SUMMARY]
Streptomyces avermitilis MA-4680 (save0)
Gene : BAC67847.1
DDBJ   :       putative ABC transporter permease protein
Swiss-Prot:       

Homologs Archaea 0/68 : Bacteria 6/915 : Eukaryota 0/199 : Viruses 0/175  --->[See Alignment]
:882 amino acids
:SECSTR
:PSIPRED
:DISOPRED
:RPS:PDB  399->432 3cc9A PDBj 2e-04 16.7 %
:HMM:PFM  267->391 PF02687 * FtsX 5.2e-12 27.2 125/175 
:HMM:PFM  712->872 PF02687 * FtsX 1.3e-18 24.4 160/175 
:HMM:PFM  518->580 PF06903 * VirK 0.00024 30.2 63/119 
:TM
:SEG

SeqInfo AminoSeq See neighboring genes
Links GIB DAD Abbreviations Back to title page
GT:ID BAC67847.1 GT:GENE BAC67847.1 GT:PRODUCT putative ABC transporter permease protein GT:DATABASE GIB00135CH01 GT:ORG save0 GB:ACCESSION GIB00135CH01 GB:LOCATION 153715..156363 GB:FROM 153715 GB:TO 156363 GB:DIRECTION + GB:PRODUCT putative ABC transporter permease protein GB:NOTE PF02687: Predicted permease GB:PROTEIN_ID BAC67847.1 LENGTH 882 SQ:AASEQ MNTAWAGGLARHRAGRLLAALAGIALAVALVAALGSFLTVSKATMTQRAVRSVAVDWQVEVQPGADPQAMLSLVRKAPGIRTAVPVGFAHSSAFTAQVQGSTQTTGPGMVLGLPDGYQKLFPGGIRPLTGGTSGVLLAQQTASNLHVAPGDTVGIRLPGTGVRQVRVAGVVDLPQADSLFQKVGAPTQSQPTAPPDNVVLLPSTTFTSLTAQAPAAGVTTQIHAARDAKLPSEPAAAFNTATRGAHNLEARASGAAIVGNNLGAALDSARQDALYAQILFLFLGVPGALLAAALTAAVAAAGGERRRQEQALLRLRGLRPGRIATLSGIEAGLVGAGGAAAGLGIAALLGRLAFGSASFGTSAGTWILWYALAFVLGAVVAAGAVLVPALRDLRGVTVADTRRAGRRTGSVWWMRYGVDFALLIGSWLIFRASSGNQYALVLAPEGVPSISVSYWAFLGPALLWIGSALLLWRLTLLALTHGRRVLARLSLPLAKNLAGTTAAVLSRRRRPLARSVVLLALAVSFAISTATFNATYKQQAEVDARLTNGADVTVTEPPEARTPPGAAASLKVSGVRHVEALQHRFAYVGSDLQDLYGVRPDTITSATSLQDAYFSGGTAGTLMRKLAKQPDALLVSAETVTDFQLSPGDTVNLRIQDAHTKALRTVPFHYVGVAKEFPTAPKDSFFVANASYVAQATGSDSVGAFLLDTGGTHQKQIAAHLRRQLGTSATVSDLTQTRGTVGSSLTAVDLAGLTRIELAFAVLLAAGAGGLVLALGLAERRRTFAIATVLGATRRQLRGMVLTEAILLTAGGLAGGALIGWALSEMLVKVLTGVFDPPPADLAVPGAYLALTAFAATVAVLAAALNGVRRAARPAVEELRDL GT:EXON 1|1-882:0| TM:NTM 7 TM:REGION 18->40| TM:REGION 277->299| TM:REGION 337->358| TM:REGION 368->390| TM:REGION 415->436| TM:REGION 455->477| TM:REGION 512->534| SEG 4->35|awagglarhragrllaalagialavalvaalg| SEG 279->322|lflflgvpgallaaaltaavaaaggerrrqeqallrlrglrpgr| SEG 331->355|aglvgaggaaaglgiaallgrlafg| SEG 371->390|alafvlgavvaagavlvpal| SEG 468->480|alllwrltllalt| SEG 502->524|aavlsrrrrplarsvvllalavs| SEG 758->778|lafavllaagagglvlalgla| SEG 805->823|ailltagglaggaligwal| SEG 847->873|aylaltafaatvavlaaalngvrraar| RP:PDB:NREP 1 RP:PDB:REP 399->432|3cc9A|2e-04|16.7|30/344| HM:PFM:NREP 3 HM:PFM:REP 267->391|PF02687|5.2e-12|27.2|125/175|FtsX| HM:PFM:REP 712->872|PF02687|1.3e-18|24.4|160/175|FtsX| HM:PFM:REP 518->580|PF06903|0.00024|30.2|63/119|VirK| OP:NHOMO 8 OP:NHOMOORG 6 OP:PATTERN -------------------------------------------------------------------- --------------------------------------22----------------------1----11--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- STR:NPRED 31 STR:RPRED 3.5 SQ:SECSTR ##############################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################ccEETTTEEc###GGGcTTTHHHHHHHHHHHHHH################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################## DISOP:02AL 1-2, 188-190, 304-305| PSIPRED ccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccEEEEEEEccccHHHHHHHHHHccccEEEEEccEEEcccEEEEEcccEEcccccEEEEcccHHHHHcccccEEEcccccEEEEEEEcccccccccccEEEEEEccccHHHEEEEEEEccccHHHHHHHHccccccccccccccEEEccHHHHHHccccccccccHHHHHHHHHccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccHHHHHHHHHHHHHHccHHHHHHHHHHHEEccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccEEEEEHHcccccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHEEEcccccEEEEEcccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHEEEEEEcccEEEEEccccccccccHHHHHcccccHHHHHHHHHHHHHcccHHHHHcccHHHccccccccHHHcccccHHHHHHHHHcccccEEEEHHHHHcEEcccccEEEEEEEEccccccccccHHEEEHHHHccccccccEEEEcHHHHHHccccccEEEEEEcccccHHHHHHHHHHHHHccccHHHHHHHHHHHHHcHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccHHHHHHHHHHHccHHHHHHHHcccHHHHHHHHHHHHHHHHccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccHHHHHHcc //