[GTOP] [HELP] [ORGANISMS] [SEARCH] [SUMMARY]
Streptomyces avermitilis MA-4680 (save0)
Gene : BAC68636.1
DDBJ   :       putative transcriptional activator SRCAP homolog
Swiss-Prot:       

Homologs Archaea 0/68 : Bacteria 8/915 : Eukaryota 16/199 : Viruses 0/175  --->[See Alignment]
:3338 amino acids
:PSIPRED
:DISOPRED
:RPS:PFM  1026->1126 PF02450 * LACT 3e-04 34.7 %
:BLT:SWISS 1550->1688 SON_HUMAN 3e-04 31.6 %
:SEG

SeqInfo AminoSeq See neighboring genes
Links GIB DAD Abbreviations Back to title page
GT:ID BAC68636.1 GT:GENE BAC68636.1 GT:PRODUCT putative transcriptional activator SRCAP homolog GT:DATABASE GIB00135CH01 GT:ORG save0 GB:ACCESSION GIB00135CH01 GB:LOCATION 1109139..1119155 GB:FROM 1109139 GB:TO 1119155 GB:DIRECTION + GB:PRODUCT putative transcriptional activator SRCAP homolog GB:NOTE a giant polypeptide 3338 aa GB:PROTEIN_ID BAC68636.1 LENGTH 3338 SQ:AASEQ MTLPTLPPELVQLAVALGVLRREPGDGADPRLEVDQAFFADPGKQLSGVLSDPVRRAAALELAAALLGSAKNAALETEGAQPGRTWIPLPTGDGATAGRLYLVVDASGDTVALSLAGRATLRAAEVECAASVVVPMVATGPGGTRFLPGTADGDIRVAVSLRLPPAPGDFGLGGLRVGADVPTHALGRPRLRLSLTGLRLPGEPARDLDIDDGSLPGRLGELIPLLADLLTGLLRSRGTIDPASAGRLRLLLTLFGLGDTSVIPPLPLAELPGSGPLVFADWLRAVFLPKPGEPVPPPAARAWLETLGQLLGLRLSLPLRGEGTTASPYLLCLSPLPGVRVCVRLVAQAADDGLELRLGLSAAAEVSGAVSAHAAADLLALRLGGGADVLWLPEVRVHVEVSGAEGHLLRRPAPPQPVTLMVGTLSAGFSIGSDRAVRLLLEAADVVLDGHPYSRLDLSSVEALAAAAAQVGVDALHDALETLFSNDEDGGGRRATALLVLLALRKPALDWPVGLPPLTEIVGNPAYALLRYHSRVLADAPHRWGAIAAQLAVLVRAPAPTGEGSAVDPWVVSVGDVGLPARPALLLWQDDAEGAPRLTVGVRLVSAPLPISGGAVRLSAALDAVRLTLPAVDPPSAVALTAAELRLAWGEDLSFDAGPVQLKAGSLLLAAGWRQGAGWGARARVTGASVTVEGDEVALPDPLELATGVDPLLPGPGSALWPALTRLAGLALLRTTPREGLDPRSLLAALLGWLPARGRLRVPGEEDTGIDLAALIADWPPLPLAGLVTDPVETVRSWLGDVLAGSGGADRSVAAIALLRELFARGGPERIRQVAVAGDGTHERPWRLPLDDSGPELLIWLDPDGPGLDGLGEVLDALVPADLTAALDGSAPLPGVERLTAVLSGAARFDSDLAELLDERPDSAADLWALLNHAAGSDGLLPVSAQVLPGTTHPTVVLPRGHLCAPETFELSDHLPGADPTRTVYVSSDLPGIRPWPGQPGAAGAHLLDLRTPGLAAESFGLGGLAATGPWYVLLPPTEEATVRLRPAVAEFRRLAGAPVVLVAHSLAARAAVQVWSEGGLAQLVTLGGPLSDTARPGPLDGLEQPGVHDAFRLLQSLVGLLPAGSSTDGSPLAELVATWAAVTGDAPSGLRSVPFPVSAFTPVALPSAAPAPVLSVVTQFTREELHGALTALVAAVAAQVRRRLPGGGAVPGRSRATHLGLGLSFRSTAAAAEGIVCGSELRLDAWRVPLPAAQRSAPTVTPRLHVRLTLRRPGGWLLDGRPGAGARTGPQPRLRGADLLVGIGPRLDDASVSAVLHDAALDGVGHGRLAITPHTLDAAARRFLGLLADTLSPRPTAGPVRDLVDLLVQAGVAVLTAEERVELRPDTLERVIADPAGLIRTLLSDPAVRGTLRRLAGLPDGGAGLLSAGGLEVGVTPDCVITVSTPERGLPLAGIATVHGTLVVGPERAPALTLRVRSGQVEAAVLPEPDLPALARLVMLTTGGEAIRWGLQSLRDRGILLDPLLDVLGLLAHDPRRPDAPGSVRSPVPLITAPGRRLVEVLGADRPGEPFLLAPGHLARLIDAVAQLIGLPGGLTALSLPGGGSVSVAEDGTDLEVTLRLRDGSGPAALESAVHWRLRPGPTVTAWLTLSAEQSGPGGFGAGLELEVGPEVKVAARLTPRAGAPRLDIPLYPLTPGLGALAELGQQAAQYALPMLLDVLRDLADPADPGDPRLKQIAAALAGLLAALELTDADGAASIEQLKLLASAPADEFGARFRRHPSEVTAALKALARALIGDAAAQPPVLWRSPGGRVVVDLDAAPGGVPRLTVTADGLHPVPGTDAEVSFAATTAGPAPCHLSWSVVDPDALFPGPVDLMPFVRVTLGGVDDRVEAGLWLDPPGTTDREALVLRLPGSPTLVHRRGAADSAEVAAAVPKLIRRIAVPLAADLALTPAPVTDLLKAPVGNDSTVGKVLHSARILTGTGSPPGAPWRLADGLLDAPTPRVLSALAGFLTALAPRLGPVRLQLLEAEDGPGQRRYGLGLELVETPYPLLELGDVVVALSADGSWEPPAAGAGTAHVEVWLGSLPDTLPGPDPEFSPALRLRGLGLQVGGAKGPLLDQGLRIDALSLHGSYARDASGFQHAGARLELRGLAVPFGSAGGGTNPVAAKILQPEAAGGDATAAAPGFDPALVVWKQGQDPVALRLSAGAGSGPWWLSVEKQLGPLYLEQVGLSVAYDGDRLREVGVLVDGGVALGGLAVGVDDLALHVPWATPADPATWRLGLAGLAVSYSGPSVSVVGGLRRRERDGGVEYAGMLKVEAAGFGLTAVGAYGTYPVVGTAERYTSMFGIAAIAAPIGGPPAFFITGIGAGLGLNRGLVLPGKVTDVGEFPLVAAMDPSSQLVREPMKALDSMGRTFPPRRGAFWLAAGVRFTSFTVVESVAVLAVTFDHDVEVVLLGLCRMELPNPAKPIVSIELALRARFSAREAVLSVEAQLTDNSWLLNRDCRVSGGFAMVIWFRTGEFVLSLGGYHPRFAKPAHYPDVPRLGIHWRVSDAIAIKGESYFTLTSSCVMAGARVEAAFDGGFVQASFVAGVDALVSWDPFFYDVGVYVAVSARLEIDIRVWFVHVRITIGFSIAAQLTVQGPDVRGVAVLDLDVSKVEVAFGAVDAPGSPPPLGWAAFHDKYLVAGDPHGETMSLTVRAGGAARDPGGATGAPEDGSRERPLLLTSEFTLASTTRTASNRAGGEVLSGPALDLGPMRRVDVVSEHRVEMVRLDADGKPVGTPVDLASTAVRGNVPDGVWRWFDDVELDEGGVREAFTGLVLSAVTRLGGGLTTGSVDEVDPGPRRPLPLSDDRDPAGVRSAAMEAAVRWSRTQSGANTLDRATEFLVRGAGFAAFGRCLSGEPSRPSDFALALLPADRISPPRLARITEGLVTPARPPLPLTPRQAPQQPDPEPPRVAPPVLLASLRPPVGPVRRDGRTTVRVPRWPRRAAPTLAEAREQALPTAAQLFTRPALADRVGASGATARDRGRRFSRSGEEREVLRGLLSVDRSAPWLRSGERDIVDGGPVRLGAGQIQVWRLRRAAEDVRAERPRLAVTGDQRVRIVALDRAGAALVDSEVAGTAEVPVPRGTQLLALIGLGTTPTANRPRRAGLSGWHPGSFGAQVMPGTVLVPGARVSTAAPGSKRGLRPARVALVTGFDLVGRQGLTTTELPASTHSVVVVLSAAGPVKDTDGLLLGLDGAQRARGATEPTPPLAVEQGGQTVLLYPVTPQGGSPVSVTTGHDERWRPSGVLGSAQPAERVARAILRYGLPALTGDLAGEGSGRSAVTWIGDV GT:EXON 1|1-3338:0| BL:SWS:NREP 1 BL:SWS:REP 1550->1688|SON_HUMAN|3e-04|31.6|133/100| SEG 57->75|aaalelaaallgsaknaal| SEG 123->134|aaevecaasvvv| SEG 246->258|grlrllltlfglg| SEG 289->298|pkpgepvppp| SEG 304->323|letlgqllglrlslplrgeg| SEG 358->390|lglsaaaevsgavsahaaadllalrlgggadvl| SEG 463->469|alaaaaa| SEG 490->505|gggrratallvllalr| SEG 667->684|lllaagwrqgagwgarar| SEG 722->738|paltrlaglallrttpr| SEG 861->876|ldpdgpgldglgevld| SEG 1163->1178|pvalpsaapapvlsvv| SEG 1189->1205|altalvaavaaqvrrrl| SEG 1413->1432|lrrlaglpdggagllsaggl| SEG 1521->1532|lldplldvlgll| SEG 1698->1714|glgalaelgqqaaqyal| SEG 1739->1758|aaalagllaaleltdadgaa| SEG 1791->1802|alaraligdaaa| SEG 1925->1934|aadsaevaaa| SEG 1943->1958|avplaadlaltpapvt| SEG 2103->2114|lrlrglglqvgg| SEG 2177->2192|aaggdataaapgfdpa| SEG 2246->2268|vgvlvdggvalgglavgvddlal| SEG 2290->2308|vsysgpsvsvvgglrrrer| SEG 2349->2366|fgiaaiaapiggppaffi| SEG 2702->2717|raggaardpggatgap| SEG 2937->2965|tparpplpltprqapqqpdpepprvappv| SEG 2971->2997|rppvgpvrrdgrttvrvprwprraapt| SEG 3030->3044|rdrgrrfsrsgeere| SEG 3235->3245|dtdglllgldg| RP:PFM:NREP 1 RP:PFM:REP 1026->1126|PF02450|3e-04|34.7|98/301|LACT| GO:PFM:NREP 2 GO:PFM GO:0004607|"GO:phosphatidylcholine-sterol O-acyltransferase activity"|PF02450|IPR003386| GO:PFM GO:0006629|"GO:lipid metabolic process"|PF02450|IPR003386| OP:NHOMO 33 OP:NHOMOORG 24 OP:PATTERN -------------------------------------------------------------------- ---------------------------------111-------1-----------------------1----------------------------------------------------------------------------2-------1-----------------1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --------------1----------------------111111-----22131511-1--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DISOP:02AL 1-3, 2709-2721, 2936-2961, 3021-3035, 3083-3097, 3146-3158| PSIPRED cccccccHHHHHHHHHHHHHHccccccccccEEEcHHHHccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccccEEEccccccccEEEEccccccccccEEEEEEEccccEEEEEEccccEEEHHHHHHHHHEEEEEEEEcccccEEccccccccEEEEEEEEccccccccccccEEEccccccHHccccEEEEEEEEEEcccccccccccccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccccccccHHEEEEHHHccccccccccccHHHccccccEEHHHHHHHHcccccccccccHHHHHHHHHHHHHHcEEEEcEEcccccccccEEEEEccccHHHHHHHHHHHHccccEEEEEcccHHHHHHHHHHHHHHHHEEEEEEcccccEEEEccEEEEEEEEcccccEEccccccccEEEEEEEcccccccccHHHHHHHHHHHHEEEcccccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccccccHHHHHHHHHHHHHcccccccccccHHHHHHccHHHHHHHHHHHHHHccccHHHHHHHHHHHHEEcccccccccccccEEEEEcccccccccEEEEEEcccccccEEEEEEEEEEcccccccccEEEHHHHcEEEEEEccccccccEEEEHHHEEEEcccccccccccEEEEcccEEEEEccccccccccEEEEEccEEEEccccccccccHHHHccccccccccccHHHHHHHHHHHHHHHcccccccccHHHHHHHHHHHcccccEEEccccccccccHHHHHHccccccccHHcccHHHHHHHHHHHHHcccccccHHHHHHHHHHHHHHcccHHHHHEEEEEccccccccccccccccccEEEEEEccccccccHHHHHHHHHccccHHEEccccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccHHHHHHHHHHcccccccEEEEEEEcccccccEEEEcccccccccccccccccccccccEEEEEEccccccccccccccccccEEEEEccccccHHccccccEEccccEEEEEccccccEEEEcHHHHHHHHHccccEEEHHHHHHHHHHHHHHccccEEEEEEEccccccccccccccccccccHHHHHHHHHHHHHHccccccccccHHHHHHHHHHHHccccccccccccccccccccccccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccccccccEEEEEcccHHHHHHHHcccEEccccEEEEEEcccccccccccccccEEEEEEEEEccccEEEEccccccccccccccccccEEEEEcccccccHHHHHHHHHHHHccccccEEEEEccHHHHHHHHHHHHHHHHccccccccHHHHHHHHHHHccEEEEEEHHHccccHHHHHHHHHcHHHHHHHHHccHHHHHHHHHHccccccccccEEcccEEEcccccEEEEEccccccccEEEEEEEcEEEEEccccccEEEEEEEcccEEEEEcccccHHHHHHHHEEEcccHHHHHHHHHHHHccEEHHHHHHHHHHHHcccccccccccccccccEEEccHHHHHHHHccccccccEEEccHHHHHHHHHHHHHHccccccEEEEcccccEEEEEcccccEEEEEEEEccccHHHHHHHHEEEEccccEEEEEEEEEccccccccccccEEEEEcccEEEEEEEcccccccccccccccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHEEccccccHHHHHHHHHHccccHHHHHHHHccHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccccEEEEccccEEEEEEccccccccEEEEEEccccccccccccEEEEEEcccccccEEEEEEEcccccccccccHHHHHHHHccccccHHcccEEEcccccccccEEEEEccccccEEEEcccccHHHHHHHHHHHHHHHHccHHHccEEccccHHHHHHccccccHHHHHHHHHcEEEEcccccccccHHHHccccccccHHHHHHHHHHHHHHHcccccEEEEEEEccccccccEEccccEEEcccccHHHHccEEEEEEccccccccccccccEEEEEEEccccccccccccccccHHEEEEccEEEccccccccccccEEEEEEEccccccccccHHHcccEEEEEEEEEEccccccccccHHHEEEccccccccccccccccccEEEEEEcccccEEEEEEcccccccEEEEEEcccccEEEEEcEEEEEEcccEEEEEEEEEEccEEEccEEEEEEEEcccccccccccccEEEEEEEEEEEEEcccEEEEEEccccccccccEEEEEEEEEEEcccHHEEEccccEEccccccHHHHHHHHHHHHHcccccccHHHHHHccccccccccccccccHHHHHHccEEEcccccHHHHHHHHHHHcccccccccccccEEEEEcEEEEEEEEEEEEEEEEEEEccEEEEEEEEEHHHHcccccccEEEEEEEEEEEEccccEEEEEEEEEccccEEEEcccEEEccHHHHHHHHHHHHHHHcccccccccccccccccccEEEEEEEcccEEEEEEEEEEEcccEEEEccEEEEEEccccEEEEHHHHHHHHHccccEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEEcEEEEEEccccccEEEEEEEEEEEEEEEEccccccccccccHHHHcccEEEEccccccEEEEEEEcccccccccccccccccccccccEEEEcccEEEEcccccccccccccccccccccccccHHHHHHHccEEEEEEccccccccccHHHHHHHHcccccHHHHHHccccccccccHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccccccccccccccccccccccccHHHHHHHHHHHHHHHcccccHHHHHHHHHHHHcccHHHHHHHHccccccccccEEEEccccccccHHHHHHcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccEEcccccHHHHHHHHHHHHHHccHHHHHHcccHHHHccccccccHHHHHHHHHHccccccccccccccccccccccccccHHccccccccccccEEEEEccHHHHHHHHHcccEEccccccEEEEEEEcccccccccccccccccccccccEEEEEEEcccccccccccccccccccccccccccccccEEccccEEcccccccccccccEEEEEEEcHHHHcccccccccccccccEEEEEEEccccccccccEEEEcccHHHHccccccccccEEEccccEEEEEEEccccccEEEEEcccccccccccccccccHHHHHHHHHHHHccHHHcccccccccccEEEEEEccc //