[GTOP] [HELP] [ORGANISMS] [SEARCH] [SUMMARY]
Streptomyces avermitilis MA-4680 (save0)
Gene : BAC68743.1
DDBJ   :       putative integral membrane protein
Swiss-Prot:       

Homologs Archaea 0/68 : Bacteria 15/915 : Eukaryota 0/199 : Viruses 0/175  --->[See Alignment]
:759 amino acids
:PSIPRED
:DISOPRED
:HMM:PFM  419->730 PF04632 * FUSC 1.1e-19 24.8 298/650 
:TM
:SEG

SeqInfo AminoSeq See neighboring genes
Links GIB DAD Abbreviations Back to title page
GT:ID BAC68743.1 GT:GENE BAC68743.1 GT:PRODUCT putative integral membrane protein GT:DATABASE GIB00135CH01 GT:ORG save0 GB:ACCESSION GIB00135CH01 GB:LOCATION 1303909..1306188 GB:FROM 1303909 GB:TO 1306188 GB:DIRECTION + GB:PRODUCT putative integral membrane protein GB:NOTE PF05976: Bacterial membrane protein of unknown function (DUF893) GB:PROTEIN_ID BAC68743.1 LENGTH 759 SQ:AASEQ MRTVTRPSRTGTWDRFTASDPGLLRLMAGLRTVGAIALTLAVLALLRADVSHMVAGSMAAMVATFAVKDKQRREQAVTLALGLPVALTAMSLGALLNTHVIAGDLFFIALIFAAVYSRRFGDRGMALGLIGFQVYFVSLFVRATFSALPGLCGTLAIAFACSAVVRFGLVVETPERILERLRRAFRARLAQLVSAQIELLDAGPARLEKALEDVRLHTARLHETALMIQGRLDEGTSDSATASLVQRRVADAEIAAERLGVLLLSARSAERADTLTLHLPNAPLPAPGDWPRAQDDVTATLRRDLHALRMLVLRPVSHDRGPAVAHLRNRLLGYRDEENLPRASAAVQDVFRGIGEAARSVLGLRLAVDGPQDESDDTPATTRSREELDAEDVAIAGAEEKEPDDDGPTGLKRPTTRSAVQVSVGSALAIVGGEFLSSQRWYWAVLTCWVVFLNTASTGEILVKGYRRLLGTVLGVVAGVALAGLVGNRTWLAFVLVLLFIFAMFYSAPLSYALMSFFVTAMLGLLYTLLNTYSPEVLVLRIAETALGAACGVIAAVLVLPVNTDRRTDELLGTVLSRLGDVTDAAVEQLSGGPALDLLDKARDLDTALDDLRSSTQPLTHPITPLRARRQTARYLVALLETCAYHARSLAATAELLPYSKTVAADPRLKRAGRRIADNIGVLVARVEDEGSEGVVETGASLAAMLEADTEGATRPDRVTSRVLRHLQRLDEGVVGLARPLGVSVSSPDRESSRGRVGS GT:EXON 1|1-759:0| TM:NTM 9 TM:REGION 20->42| TM:REGION 86->108| TM:REGION 121->143| TM:REGION 151->173| TM:REGION 444->466| TM:REGION 469->491| TM:REGION 493->515| TM:REGION 517->539| TM:REGION 542->563| SEG 35->48|aialtlavlallra| SEG 176->190|rilerlrrafrarla| SEG 469->487|llgtvlgvvagvalaglvg| SEG 492->505|lafvlvllfifamf| SEG 595->612|aldlldkardldtalddl| HM:PFM:NREP 1 HM:PFM:REP 419->730|PF04632|1.1e-19|24.8|298/650|FUSC| OP:NHOMO 18 OP:NHOMOORG 15 OP:PATTERN -------------------------------------------------------------------- ---------------11-------1-------------1----------------------------231--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------11-11111------------------------------------------------------------------------------------1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DISOP:02AL 1-7, 373-386, 402-403, 405-407, 658-664, 684-700, 744-759| PSIPRED cccccHHHHHHHHHHHHccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHcHHHHHHHccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccccccccccccccccccccHHHHHHHHHcccccccccccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccHHHHHHHHHHHcccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccccccccHHHHHHHHHHHHHHcccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccccccccccccccccc //