[GTOP] [HELP] [ORGANISMS] [SEARCH] [SUMMARY]
Streptomyces avermitilis MA-4680 (save0)
Gene : pteA4
DDBJ   :pteA4    modular polyketide synthase
Swiss-Prot:       

Homologs Archaea 0/68 : Bacteria 860/915 : Eukaryota 185/199 : Viruses 0/175  --->[See Alignment]
a.28.1c.1.19c.19.1c.2.1c.95.1d.129.7d.358.1
:6145 amino acids
:SECSTR
:PSIPRED
:DISOPRED
:BLT:PDB  17->446 2qo3B PDBj e-148 60.0 %
:BLT:PDB  554->888 2qo3B PDBj 2e-54 39.1 %
:BLT:PDB  947->1416 2fr0A PDBj 1e-50 30.8 %
:BLT:PDB  1436->1525 2ju1A PDBj 9e-17 51.1 %
:BLT:PDB  1541->2397 2qo3B PDBj 0.0 49.2 %
:BLT:PDB  2461->2707 2fr0A PDBj 6e-30 34.9 %
:BLT:PDB  2943->3026 2ju1A PDBj 4e-17 53.6 %
:BLT:PDB  3045->3470 2qo3B PDBj e-154 65.0 %
:BLT:PDB  3574->3917 2qo3B PDBj 5e-33 32.7 %
:BLT:PDB  4090->4283 2fr0A PDBj 9e-39 45.7 %
:BLT:PDB  4357->4448 2fr0A PDBj 5e-12 38.0 %
:BLT:PDB  4469->4556 2ju1A PDBj 9e-17 52.3 %
:BLT:PDB  4584->5427 2hg4F PDBj e-178 47.8 %
:BLT:PDB  5490->5954 2fr0A PDBj 4e-55 38.5 %
:BLT:PDB  5973->6062 2ju1A PDBj 3e-12 42.2 %
:RPS:PDB  10->444 2c9hA PDBj 1e-88 21.9 %
:RPS:PDB  554->837 2c2nA PDBj 2e-76 24.0 %
:RPS:PDB  814->905 1cjaA PDBj 1e-16 14.4 %
:RPS:PDB  940->1225 3d64A PDBj 3e-15 7.6 %
:RPS:PDB  1197->1395 2e6eB PDBj 8e-18 10.6 %
:RPS:PDB  1468->1983 1e1cA PDBj 2e-91 9.9 %
:RPS:PDB  2068->2347 2c2nA PDBj 2e-76 28.7 %
:RPS:PDB  2327->2396 1cjaA PDBj 2e-15 13.0 %
:RPS:PDB  2455->2698 3d64A PDBj 2e-16 9.5 %
:RPS:PDB  2676->2708 2c29F PDBj 3e-04 30.3 %
:RPS:PDB  2787->2840 2e6gC PDBj 3e-06 11.1 %
:RPS:PDB  2970->3469 1e1cA PDBj 1e-88 9.8 %
:RPS:PDB  3572->3856 2c2nA PDBj 5e-56 21.2 %
:RPS:PDB  3844->3915 1cjaA PDBj 2e-07 6.5 %
:RPS:PDB  4201->4231 1e7rA PDBj 7e-05 35.5 %
:RPS:PDB  4228->4374 2e6eA PDBj 2e-22 21.8 %
:RPS:PDB  4505->5000 1e1cA PDBj 1e-92 11.6 %
:RPS:PDB  5098->5378 2c2nA PDBj 3e-76 24.9 %
:RPS:PDB  5358->5427 1cjaA PDBj 1e-13 11.7 %
:RPS:PDB  5606->5743 1dj3A PDBj 1e-07 11.0 %
:RPS:PDB  5737->5875 2e6gC PDBj 1e-19 12.7 %
:RPS:PDB  5966->6062 1e1cB PDBj 2e-16 9.2 %
:RPS:SCOP 15->490 1e1cA1 c.1.19.1 * 4e-87 10.2 %
:RPS:SCOP 558->798 1nm2A1 c.19.1.1 * 4e-63 21.0 %
:RPS:SCOP 776->901 2hh8A1 d.358.1.1 * 3e-21 8.0 %
:RPS:SCOP 947->1159 2fr0A2 c.2.1.2 * 2e-31 34.6 %
:RPS:SCOP 1162->1416 2fr0A1 c.2.1.2 * 6e-23 38.4 %
:RPS:SCOP 1468->2044 1e1cA1 c.1.19.1 * e-103 10.4 %
:RPS:SCOP 2070->2311 1nm2A1 c.19.1.1 * 9e-65 22.1 %
:RPS:SCOP 2292->2406 2hh8A1 d.358.1.1 * 5e-20 7.6 %
:RPS:SCOP 2461->2650 2fr0A2 c.2.1.2 * 1e-35 42.6 %
:RPS:SCOP 2666->2708 2fr0A1 c.2.1.2 * 1e-08 51.2 %
:RPS:SCOP 2970->3556 1e1cA1 c.1.19.1 * 4e-92 8.6 %
:RPS:SCOP 3574->3828 1nm2A1 c.19.1.1 * 5e-47 14.0 %
:RPS:SCOP 3809->3917 2hh8A1 d.358.1.1 * 6e-15 7.9 %
:RPS:SCOP 3976->4188 2fr0A2 c.2.1.2 * 4e-24 33.2 %
:RPS:SCOP 4194->4448 2fr0A1 c.2.1.2 * 7e-17 36.7 %
:RPS:SCOP 4500->5081 1e1cA1 c.1.19.1 * e-100 10.0 %
:RPS:SCOP 5101->5342 1nm2A1 c.19.1.1 * 8e-64 19.7 %
:RPS:SCOP 5323->5427 2hh8A1 d.358.1.1 * 1e-17 6.6 %
:RPS:SCOP 5489->5700 2fr0A2 c.2.1.2 * 5e-27 31.9 %
:RPS:SCOP 5703->5955 2fr0A1 c.2.1.2 * 1e-22 38.5 %
:RPS:SCOP 5997->6106 1j3mA d.129.7.1 * 5e-14 19.8 %
:HMM:SCOP 11->393 1tedA_ c.95.1.2 * 1.3e-103 50.3 %
:HMM:SCOP 556->844 1mlaA1 c.19.1.1 * 2.8e-73 54.8 %
:HMM:SCOP 945->1160 2fr1A2 c.2.1.2 * 4.3e-40 41.0 %
:HMM:SCOP 1164->1427 1gz6A_ c.2.1.2 * 7.7e-48 31.9 %
:HMM:SCOP 1445->1559 1klpA_ a.28.1.1 * 3.6e-27 40.4 %
:HMM:SCOP 1535->1917 1tedA_ c.95.1.2 * 6.7e-103 48.2 %
:HMM:SCOP 2068->2363 1nm2A1 c.19.1.1 * 3.4e-75 51.5 %
:HMM:SCOP 2459->2664 2fr1A2 c.2.1.2 * 3.7e-49 42.7 %
:HMM:SCOP 2668->2932 1gz6A_ c.2.1.2 * 1.6e-47 28.7 %
:HMM:SCOP 2946->3061 1klpA_ a.28.1.1 * 1.5e-24 41.2 %
:HMM:SCOP 3037->3419 1tedA_ c.95.1.2 * 4.2e-102 49.7 %
:HMM:SCOP 3572->3880 1nm2A1 c.19.1.1 * 4.7e-71 50.4 %
:HMM:SCOP 3975->4186 2fr1A2 c.2.1.2 * 2.3e-45 44.9 %
:HMM:SCOP 4195->4445 1gz6A_ c.2.1.2 * 2.8e-48 34.6 %
:HMM:SCOP 4476->4592 1klpA_ a.28.1.1 * 7.7e-28 44.7 %
:HMM:SCOP 4568->4950 1tedA_ c.95.1.2 * 2.9e-103 47.7 %
:HMM:SCOP 5099->5394 1nm2A1 c.19.1.1 * 4.8e-75 51.1 %
:HMM:SCOP 5488->5701 2fr1A2 c.2.1.2 * 3.4e-44 42.8 %
:HMM:SCOP 5704->5968 1gz6A_ c.2.1.2 * 2.1e-48 32.7 %
:HMM:SCOP 5980->6066 1af8A_ a.28.1.1 * 6.8e-23 44.2 %
:RPS:PFM  21->269 PF00109 * ketoacyl-synt 1e-64 56.6 %
:RPS:PFM  278->395 PF02801 * Ketoacyl-synt_C 3e-31 66.1 %
:RPS:PFM  559->822 PF00698 * Acyl_transf_1 1e-64 54.7 %
:RPS:PFM  1171->1346 PF08659 * KR 4e-26 49.7 %
:RPS:PFM  1456->1521 PF00550 * PP-binding 2e-06 40.9 %
:RPS:PFM  1545->1793 PF00109 * ketoacyl-synt 1e-58 55.4 %
:RPS:PFM  1802->1919 PF02801 * Ketoacyl-synt_C 9e-34 68.4 %
:RPS:PFM  2072->2349 PF00698 * Acyl_transf_1 7e-66 55.8 %
:RPS:PFM  2675->2707 PF08659 * KR 6e-05 69.7 %
:RPS:PFM  2787->2843 PF08659 * KR 4e-04 43.9 %
:RPS:PFM  2957->3022 PF00550 * PP-binding 6e-07 40.9 %
:RPS:PFM  3047->3295 PF00109 * ketoacyl-synt 1e-57 55.4 %
:RPS:PFM  3304->3421 PF02801 * Ketoacyl-synt_C 2e-33 68.6 %
:RPS:PFM  3576->3848 PF00698 * Acyl_transf_1 8e-49 45.5 %
:RPS:PFM  4202->4374 PF08659 * KR 8e-28 48.9 %
:RPS:PFM  4487->4549 PF00550 * PP-binding 4e-08 48.4 %
:RPS:PFM  4582->4826 PF00109 * ketoacyl-synt 8e-65 60.9 %
:RPS:PFM  4835->4952 PF02801 * Ketoacyl-synt_C 1e-32 68.6 %
:RPS:PFM  5103->5380 PF00698 * Acyl_transf_1 1e-64 52.1 %
:RPS:PFM  5711->5886 PF08659 * KR 4e-32 53.4 %
:RPS:PFM  6009->6058 PF00550 * PP-binding 4e-07 48.0 %
:HMM:PFM  19->269 PF00109 * ketoacyl-synt 2e-96 58.5 246/253 
:HMM:PFM  1542->1793 PF00109 * ketoacyl-synt 1.8e-99 55.9 247/253 
:HMM:PFM  3044->3295 PF00109 * ketoacyl-synt 7.9e-98 57.9 247/253 
:HMM:PFM  4576->4826 PF00109 * ketoacyl-synt 2.2e-99 57.7 246/253 
:HMM:PFM  559->860 PF00698 * Acyl_transf_1 8.1e-67 39.1 302/318 
:HMM:PFM  2072->2370 PF00698 * Acyl_transf_1 6.1e-64 38.5 299/318 
:HMM:PFM  3576->3887 PF00698 * Acyl_transf_1 1.2e-63 36.9 309/318 
:HMM:PFM  5103->5401 PF00698 * Acyl_transf_1 4.7e-64 38.5 299/318 
:HMM:PFM  1171->1346 PF08659 * KR 5e-63 58.5 176/181 
:HMM:PFM  2675->2849 PF08659 * KR 1.3e-60 56.0 175/181 
:HMM:PFM  4202->4376 PF08659 * KR 6.9e-64 59.4 175/181 
:HMM:PFM  5711->5885 PF08659 * KR 1.9e-62 58.3 175/181 
:HMM:PFM  277->394 PF02801 * Ketoacyl-synt_C 4.4e-49 64.1 117/119 
:HMM:PFM  1801->1918 PF02801 * Ketoacyl-synt_C 2.6e-51 65.8 117/119 
:HMM:PFM  3303->3420 PF02801 * Ketoacyl-synt_C 3.7e-51 66.7 117/119 
:HMM:PFM  4834->4952 PF02801 * Ketoacyl-synt_C 9.3e-52 66.1 118/119 
:HMM:PFM  1455->1521 PF00550 * PP-binding 7.2e-14 33.3 66/67 
:HMM:PFM  2956->3022 PF00550 * PP-binding 6.4e-12 31.8 66/67 
:HMM:PFM  4486->4551 PF00550 * PP-binding 2.6e-15 35.4 65/67 
:HMM:PFM  5992->6058 PF00550 * PP-binding 1.3e-14 36.4 66/67 
:BLT:SWISS 17->2396,5734->6062 ERYA2_SACER 0.0 45.6 %
:BLT:SWISS 2494->2622 PPSA_MYCTU 1e-05 29.5 %
:BLT:SWISS 2788->2843 PHAS_MYCTU 5e-05 42.9 %
:BLT:SWISS 2886->3915 ERYA2_SACER 0.0 47.6 %
:BLT:SWISS 4094->4556 OL56_STRAT 2e-73 46.4 %
:BLT:SWISS 4581->5427 PKSL1_ASPPA e-121 34.3 %
:PROS 1480->1495|PS00012|PHOSPHOPANTETHEINE
:PROS 2981->2996|PS00012|PHOSPHOPANTETHEINE
:PROS 4511->4526|PS00012|PHOSPHOPANTETHEINE
:PROS 6017->6032|PS00012|PHOSPHOPANTETHEINE
:PROS 3991->4004|PS00213|LIPOCALIN
:PROS 182->198|PS00606|B_KETOACYL_SYNTHASE
:PROS 1706->1722|PS00606|B_KETOACYL_SYNTHASE
:PROS 3208->3224|PS00606|B_KETOACYL_SYNTHASE
:PROS 4739->4755|PS00606|B_KETOACYL_SYNTHASE
:TM
:REPEAT 4|24->1525|1548->3026|3050->4556|4581->6062
:SEG

SeqInfo AminoSeq See neighboring genes
Links GIB DAD Abbreviations Back to title page
GT:ID BAC68126.1 GT:GENE pteA4 GT:PRODUCT modular polyketide synthase GT:DATABASE GIB00135CH01 GT:ORG save0 GB:ACCESSION GIB00135CH01 GB:LOCATION complement(508951..527388) GB:FROM 508951 GB:TO 527388 GB:DIRECTION - GB:GENE pteA4 GB:PRODUCT modular polyketide synthase GB:NOTE filipin gene cluster GB:PROTEIN_ID BAC68126.1 LENGTH 6145 SQ:AASEQ MDLSQTRRQLGELEAKDTEPIAIVGMACRYPGGVASPEELWQLVASGGDGVSGFPTDRGWDLDTIYDPEPGRTGRTYVREGGFLYDAGEFDPAFFGISPREALVMDPQQRLLLQTSWEALERAGIDPVTARGTRAGVFVGTNGQDHAYLQRQGDSDSEAHLVTANTAAVVSGRISYALGLEGPAVTVDTACSSSLVALHLAAQALRRGECSLALAGGVTVMATPNTFIAFSAQRGLSPDGRCRAFSSTADGTGMSEGIGVLLLERLSDARRLGHEVLAVIRGSAVNQDGASNGLTAPNGPSQERVIRQALENARLTASQVDAVEAHGTATTLGDPIEAEALLATYGQEHSDDRPLWLGSIKSNIGHTQAAAGVAGVIKMVMAIRNGVLPQTLDVDEPTAQVDWSAGGVKLLTEAVAWPESDHPRRAAVSSFGVSGTNAHTIIEQAPALDREPAAEPAGAPAAGALPWVLSAKSDAALRAQAERLLSFLEDGRSGGTGPGRSPADIGFSLATTRTAWDRRAAVVGESLEELTEGVRALASGTPSAAVVRNAARHGDKTGFLFSGQGSQRLGMGRELYDAFPVFAAAYDEIRAHLDVALDADAEQLNQTGCTQPALFAVEVALFRLLESWGVRPDYVAGHSVGEIAAAHVAGVLSLGDAARLVSARAALMQALPAGGAMVAVQAAEDEVVPHLTHGVGIAAINGPRSVVVSGAEDAVLAIVEVFTQQGCKTSRLMVSHAFHSPLMDPVLEEFAEVVRGLTFSEPRIPVVANLTGRLAEAYTPEYWVRHVREAVRFADGIETLGELGVTTFVEIGPGGVLSALVQGCFDDGTDIVTVPSLRADRPEPYALVTALAELHVSGAELDWHAFFPGARRVDLPTYAFQQQRYWLEAREAETATVDAVDAEFWASVESEDAQSLAATLGLNPEELDVVVPKLSAWRRRRREQSVVDGRRYQLAWQPLNGLSAGDLSGSTWLFAAPEGDEWAGTVRTALAGRGAHLIPLTVGADADRASLTDELTRVAGEAGSLDGVLSLLATDEIASPEHPALSQGFAQSVALAQALGDAGVDAPLWCATRGAAATGRSDDAPLSAVQNQVWGLGRALALEHARRWGGLIDLPAAVDERAAGRIAAVLSQGADAADGQEDQVAVRATGVFTARLAHARSGVGRPWSPRGTVLITGGTGALGGHVARWLAGAGAEHLVLTSRRGADAPGATALKAELEELGARVTLAVCDVADRDALAALLAEHTFTSVFHAAGVEQFAPFDELTPADFARTMAAKAHGAAHLDELLGDRELDAFVLFSSIAGVWGSGLQTAYAAGNAFLDGLAARRRARGLTATAIAWGPWADGGMVTDADEAHLRRRGVVTLPAALAVTAVQRALDCDDTAVVVADIDWERFIGPFTFGRPSALLSELPEVRRAGAVTAAVTAAPADVGATPLAARLAGLPEAERTHTLIDLVRAHVAAVLGHSSAAEVEPDRAFKALGFDSLTAVELRNKVNTATGLALSPTLVFDYPNATALARFLQSELLGSQAVVEQEQHAAADDEPIAIVAMSCHLPGGVDSPEALWDLVTSGGDAISEFPSNRGWDVEALYDPDPDRPGKTYARDGGFLYGATDFDAGFFGISPREALAMDPQQRLMLETSWEAFERAGIAPAQLRGSRTGVFVGMAYQGYGADVRRTPEGVEGHRLVGGASSVVSGRVAYTFGLEGPAVTIDTACSSSLVALHLAMQSLRNGECTMALAGGVTVMAGPSVFVEFSRQRGLSPDGRCRAFGADADGTGWAEGVGMLLVERLSDARRNGHQVLAVVRGSAVNQDGASNGLTAPNGPAQQRVIHQSLASAGLAPRDVDAVEAHGTGTRLGDPIEAQALLATYGQGRDGDRPLWLGSLKSNIGHTQAAAGVAGVIKMVMAMRHGILPRTLHADEPTPHVDWSAGDVRLLTEAVDWPESDRPRRAAISSFGVSGTNAHTIIEQAPATAELPPTPDSGALVPWVLSGKGEPALRAQAARLADHLDANDGWTASDIGLSLASRETFEDRAVLLAQGSDKLRQALTALAAGQPAANVTLGRARSEGKVGFLFSGQGSQRIGMGRELYEAFPVFADAYDEVCARLEAPVDVDAETLHRTGCAQPALFAVEVALFRLLESWGVRPDYVAGHSVGEIAAAHVAGVLSLDDAVRLVSARAALMQALPVGGAMVAVQATEEEVLPHLTDEVGIAAINGPRSMVLSGAGEAVTAIAEVFVGQGRKTSRLKVSHAFHSPLMDPMLEEFAEVVRGLTFHQPQVPVVSNLTGRLAEPYSPEYWVRHVREAVRFADGIETLGELGVTTFVEIGPGGVLSGMVQDCVDEAVTVPVLRGDRPEQQAVVTALAELHVHGVSPDWQALFPGAHRVTLPTYAFQRERFWLDGEGDLAAAGTPTDAADSGFWDSVEREDAESLAATLGVSADASLGAILPRLSAWRRQRREQSVVDGWRYRVTWKPLGALPQPGASGTWLLVVAGESEWTASVRTALDERGLELVTLVAGPGTDRGTLARELAGVGPVTGVLSLLAEDESASAGDPGLSHGLAATLCLVQALGDVGVDVPLWCATRGAVATGRSDRVDRPLQSQVWGFGRAAALEHPRRWGGLLDLPELLDARTAARVAAVLGQTAEDQVAVRASGVLGRRLVRAARATGPAQGWSPRGTVLITGGTGALGGHVARWLAGAGAEHLVLTSRRGPAAPGAAELVAELEELGAAATVVACDAADRDALRALLAQHPVNAVVHAAGVGDHVMIEDSDPAGFAGSVAAKAAGATHLDELLAGQELDAFVMFSSGAGIWGGAGQGAYSAANAYLDALAEHRRAHGRTALAVSWGGWAEGGMAGVGDGEEMLRRRGLPPMRPALAISALQQALADGETALTVADFDWERFIGPFTVTRPSALFSDVPEAGRALEAPAPGGAEAGNALAAKLTGLPAAEQDRTLVDLVRTHAAAVLGHDGTAAVEPGRAFNDLGFDSLSAVELRNKLTADTGLKLPTTLVFDYPNATALARFLRAELLGSRGAARQEQRTAAVGDEPIAIVAMSCRLPGGVGSPEDLWQLVTSGGDVISGFPEDRGWNVEALYDPDPGTPGKTYARDGGFLYDAGDFDAALFGISPREALAMDPQQRLLLEASWEAFERAGIDPASLKGSRTGVFVGMSYQGYGAGLPQVPEGVEGHLLTGSAASVVSGRVAYSFGLEGPAVTVDTACSSSLVALHLAIQSLRNGESTMAVAGGVNVMAVPAAFVEFSRQRGLAPDGRCKAFGAGADGTGWAEGVGVVLVERLSDAVRNGHEILAVVRGSAVNQDGASNGLTAPNGPAQQRVIRQALASAGLTEADVDAVEAHGTGTALGDPIEAQALLATYGQERPEDRPLWLGSLKSNIGHAQAASGVAGVIKMVMAMRHGVLPRTLHADEPTPHVDWSAGAVRLLTEAVGWPDTNRPRRAAISSFGVSGTNAHTIIEQAPVAEPAAVAPVEVSSATVPWVLSGKSEAALRAQAERLLTLTADGAEPSLTDVGFSLATTRAALEHRAAVVGADHGRIAEGLRALASGAPAPGAVLGRADAGQVGFLFSGQGSQRIGMGRQLYEAFPVFAEAYDEVCAHLDRHLDRPLRDVAFGENGHEDGEELNRTAFTQPALFAHEVAVHRLLESWGVRPDYLAGHSVGEIAAAHVAGALALEDAAALVTARAALMQALPAGGAMIAVQATEDEVLPHLTDDAGIAAINGPQSVVVSGTEDAVAAVADFFAREGRKISRLTVSHAFHSPLMDPVLEDFARVVGGLRFETPRTPVVSNLTGELIDAYTADYWVRHVREAVRFADGIRTLGELGVTTFVETGPGAVLSAMAQGCLDGAVAVASARSGSPEPEAITGALAQLHVHGVPVDWRAFFAGRGARRADLPTYAFQHQRYWLETTAPTAAAGTDAVETGFWETVEREDAQSLAATLELPVEQLDAVLPRLSAWRRQQRRESAVEGWSYRTGWKPLSGLRAHELRGNWLFLVTEDTEAFEAFEWTAAVADGLAARGARLVRVTVDPAADRGALLRQLGEAVRESPLDGVISLLGIDERHHAGHPALSVGTVLTLALVQALGDAGIDAPLWALTRSAMSTGRADAVPSAAQNAVWGLGRVAALEHAPRWGGLIDLPDTVDDRIAGRLAAVLAQSAEDQVAIRDRGVFGRRLSHTAARRNTRAAQGWSPRGTVLITGGTGALGGHVARWLAGAGAEHLVLTSRRGPDAPGAAGLVAELEATGVRVTVAACDVADREALAALLAEHPVNAVVHTAGVDHMEPLEAMTPGACADVLSAKAAGALHLDALLAGQELDAFVLFSSIAGVWGSGHQAAYAAANALLDGLAERRRAQGLPATAVAWGPWAGGGMAEADGADERLRRRGLIPMPAALAVAGLRRALDSGEATATVADVDWERFLPPFTVGRPSALLGDLPEAERILTADSTAGGPGTAAASPLADRLARMPETEQHALLVDLVRTHAAAVLGHNNAGEVEADRAFKDLGFDSLTAVELRNKLKAETGLALPPTLVFDHPNAQALARQLRTELTGLTIAAAPEAAAAPAEDEEPIAIVGMACRYPGGVRSPEDLWHLVAAGGDAVGDFPADRGWDVEDIYDPDPDARGKTYARRGGFLYEAGEFDPGFFGISPREAVAMDPQQRLLLETTWETFERAGIDAESVRGSRTGVFVGSGYQDYAARAFNAIDDSEGFFGTGNSASIMSGRIAYTFGLEGPAVTVDTACSSSLVALHWAIQALRNGECSMALAGGVMVMSTPRAFVEFSRQRGLAPDGRCKAFGADADGTGWAEGVGMLLVERLSDARRNGHQVLAVVRGSAVNQDGASNGLTAPNGPAQQRVIRQALTSAGLTAADIDAVEAHGTGTRLGDPIEAQALLATYGQERPAGQPLWLGSLKSNIGHTQAAAGVAGVIKMVMAMRHGVLPQTLHVDEPTPHVDWSAGDVRLLTEAVAWPESERPRRAAVSSFGVSGTNAHTIIEQAPPVPAEEATVTPAPALLPWVLSAKSSAALRDQARRLLAFVEDGMSLADVGFSLATTRSALRHRAAVIGESGDGFRRGLGSLAAGMPSPGVVQGRPGGKVGFLFSGQGSQRIGMGRELYEAFPVFADAYDEVCARLEAPVDVDAETLHRTGCAQPALFAVEVALFRLLESWGVRPDYVAGHSVGEIAAVHVAGVLSLDDAVKLVSARAALMQALPAGGAMVAVQATEDEVLPHLTDGVGMAAINGPRSVVVSGAEDAVLEIAEVFTRQGRKTSRLKVSHAFHSPLMDPMLEEFAEVVRGLTFHQPQVPVVSNLTGRLAEPYSPEYWVRHVREAVRFADGIETLGELGVTTFVEIGPGGVLSGMVQDCVDEAVTVPVLRGDRPEQQAVVTALAHLHTHGMSVDWNVFFAGARKADLPTYAFQHEPYWVDAPQIAAAAEAEPVDAEFWETVERGDLQALAETLGVGAGDKFGDVLPRLSSWRRQRKEQSTVDTWRYGESWKGIPDRVPEGPARIGLWLVPVSAAQLGDDWVTACLRGLTERGLAPLPVPVEPATGREDLAAQLTRAAGDETVAGVLSLLAVDCGAAPAAAALTVGVALSVLLVQALGDAGIGAPLWCVTRNAVGVSTADEATDPYQSQVWGLGRVAALEHAPRWGGLIDLPDTVDDRIAGRLAAVLGQSAEDQVAIRDRGLFVRRLSRLPAALSERSWSPRGTVLITGGTGALGGHVARWLAGAGAEHLVLTSRRGPAAPGAAGLKAELEEAGVRVTVAACDVADREALAVLLAEHPVNAVVHTAGTAEAGMLAETSLGDFAATVAAKALGAVHLHELLGDQELDAFVLFSSISGVWGGGGQAAYSAANAFLDGLAQHRRARGLAATAIAWGPWGEGGMVADAGDEERLRQRGLSVLRPDRAISALHGALSGGDGTVTVADVDWERFVVPFTIGRPSALLSDLPEVGDALAEKRTERAAEPSALKAKLSTLSEGERQRLLVDTVCAHAAAVLGHSGSAAVDPDLAFRDLGFDSLTAVELRNLLSADTGLTLPATLVFDHPTPEAIARYLRSELADETGPEEVSVFSELDRLESVISTAASAEQTVRSGVRRRLQELLSLVNSAGEQGAESADAQRQLQDATIDDIFDLIDQDLEIS GT:EXON 1|1-6145:0| BL:SWS:NREP 6 BL:SWS:REP 17->2396,5734->6062|ERYA2_SACER|0.0|45.6|2594/3567| BL:SWS:REP 2494->2622|PPSA_MYCTU|1e-05|29.5|124/1876| BL:SWS:REP 2788->2843|PHAS_MYCTU|5e-05|42.9|56/2126| BL:SWS:REP 2886->3915|ERYA2_SACER|0.0|47.6|1017/3567| BL:SWS:REP 4094->4556|OL56_STRAT|2e-73|46.4|460/3519| BL:SWS:REP 4581->5427|PKSL1_ASPPA|e-121|34.3|835/2109| PROS 1480->1495|PS00012|PHOSPHOPANTETHEINE|PDOC00012| PROS 2981->2996|PS00012|PHOSPHOPANTETHEINE|PDOC00012| PROS 4511->4526|PS00012|PHOSPHOPANTETHEINE|PDOC00012| PROS 6017->6032|PS00012|PHOSPHOPANTETHEINE|PDOC00012| PROS 3991->4004|PS00213|LIPOCALIN|PDOC00187| PROS 182->198|PS00606|B_KETOACYL_SYNTHASE|PDOC00529| PROS 1706->1722|PS00606|B_KETOACYL_SYNTHASE|PDOC00529| PROS 3208->3224|PS00606|B_KETOACYL_SYNTHASE|PDOC00529| PROS 4739->4755|PS00606|B_KETOACYL_SYNTHASE|PDOC00529| TM:NTM 1 TM:REGION 5591->5613| NREPEAT 1 REPEAT 4|24->1525|1548->3026|3050->4556|4581->6062| SEG 451->464|epaaepagapaaga| SEG 491->502|grsggtgpgrsp| SEG 510->521|attrtawdrraa| SEG 1227->1243|lavcdvadrdalaalla| SEG 1323->1337|glaarrrargltata| SEG 1362->1374|vvtlpaalavtav| SEG 1417->1435|agavtaavtaapadvgatp| SEG 1529->1540|qavveqeqhaaa| SEG 1687->1696|vggassvvsg| SEG 2045->2057|qaltalaagqpaa| SEG 2652->2664|gvlgrrlvraara| SEG 2709->2747|gpaapgaaelvaeleelgaaatvvacdaadrdalralla| SEG 2749->2764|hpvnavvhaagvgdhv| SEG 2772->2785|agfagsvaakaaga| SEG 2806->2817|gagiwggagqga| SEG 2844->2884|wggwaeggmagvgdgeemlrrrglppmrpalaisalqqala| SEG 2917->2941|peagraleapapggaeagnalaakl| SEG 3238->3252|mavaggvnvmavpaa| SEG 3471->3490|apvaepaavapvevssatvp| SEG 3498->3513|eaalraqaerlltlta| SEG 3674->3700|aaahvagalaledaaalvtaraalmqa| SEG 3743->3753|davaavadffa| SEG 3857->3868|gavavasarsgs| SEG 3891->3902|raffagrgarra| SEG 3918->3929|ttaptaaagtda| SEG 4005->4037|vtedteafeafewtaavadglaargarlvrvtv| SEG 4268->4274|alaalla| SEG 4307->4320|akaagalhldalla| SEG 4343->4356|aayaaanalldgla| SEG 4375->4387|agggmaeadgade| SEG 4399->4410|aalavaglrral| SEG 4451->4468|tadstaggpgtaaaspla| SEG 4561->4580|iaaapeaaaapaedeepiai| SEG 5002->5017|appvpaeeatvtpapa| SEG 5029->5040|aalrdqarrlla| SEG 5428->5444|vdapqiaaaaeaepvda| SEG 5577->5602|llavdcgaapaaaaltvgvalsvllv| SEG 5745->5762|gpaapgaaglkaeleeag| SEG 5811->5821|aatvaakalga| SEG 6131->6144|iddifdlidqdlei| BL:PDB:NREP 15 BL:PDB:REP 17->446|2qo3B|e-148|60.0|426/873| BL:PDB:REP 554->888|2qo3B|2e-54|39.1|335/873| BL:PDB:REP 947->1416|2fr0A|1e-50|30.8|459/468| BL:PDB:REP 1436->1525|2ju1A|9e-17|51.1|90/95| BL:PDB:REP 1541->2397|2qo3B|0.0|49.2|846/873| BL:PDB:REP 2461->2707|2fr0A|6e-30|34.9|244/468| BL:PDB:REP 2943->3026|2ju1A|4e-17|53.6|84/95| BL:PDB:REP 3045->3470|2qo3B|e-154|65.0|422/873| BL:PDB:REP 3574->3917|2qo3B|5e-33|32.7|336/873| BL:PDB:REP 4090->4283|2fr0A|9e-39|45.7|191/468| BL:PDB:REP 4357->4448|2fr0A|5e-12|38.0|91/468| BL:PDB:REP 4469->4556|2ju1A|9e-17|52.3|88/95| BL:PDB:REP 4584->5427|2hg4F|e-178|47.8|810/859| BL:PDB:REP 5490->5954|2fr0A|4e-55|38.5|457/468| BL:PDB:REP 5973->6062|2ju1A|3e-12|42.2|90/95| RP:PDB:NREP 22 RP:PDB:REP 10->444|2c9hA|1e-88|21.9|413/426| RP:PDB:REP 554->837|2c2nA|2e-76|24.0|283/317| RP:PDB:REP 814->905|1cjaA|1e-16|14.4|90/327| RP:PDB:REP 940->1225|3d64A|3e-15|7.6|278/462| RP:PDB:REP 1197->1395|2e6eB|8e-18|10.6|199/210| RP:PDB:REP 1468->1983|1e1cA|2e-91|9.9|478/727| RP:PDB:REP 2068->2347|2c2nA|2e-76|28.7|279/317| RP:PDB:REP 2327->2396|1cjaA|2e-15|13.0|68/327| RP:PDB:REP 2455->2698|3d64A|2e-16|9.5|242/462| RP:PDB:REP 2676->2708|2c29F|3e-04|30.3|32/326| RP:PDB:REP 2787->2840|2e6gC|3e-06|11.1|51/225| RP:PDB:REP 2970->3469|1e1cA|1e-88|9.8|462/727| RP:PDB:REP 3572->3856|2c2nA|5e-56|21.2|276/317| RP:PDB:REP 3844->3915|1cjaA|2e-07|6.5|70/327| RP:PDB:REP 4201->4231|1e7rA|7e-05|35.5|31/314| RP:PDB:REP 4228->4374|2e6eA|2e-22|21.8|119/221| RP:PDB:REP 4505->5000|1e1cA|1e-92|11.6|458/727| RP:PDB:REP 5098->5378|2c2nA|3e-76|24.9|280/317| RP:PDB:REP 5358->5427|1cjaA|1e-13|11.7|68/327| RP:PDB:REP 5606->5743|1dj3A|1e-07|11.0|136/432| RP:PDB:REP 5737->5875|2e6gC|1e-19|12.7|126/225| RP:PDB:REP 5966->6062|1e1cB|2e-16|9.2|97/619| RP:PFM:NREP 21 RP:PFM:REP 21->269|PF00109|1e-64|56.6|241/245|ketoacyl-synt| RP:PFM:REP 278->395|PF02801|3e-31|66.1|117/118|Ketoacyl-synt_C| RP:PFM:REP 559->822|PF00698|1e-64|54.7|264/297|Acyl_transf_1| RP:PFM:REP 1171->1346|PF08659|4e-26|49.7|176/181|KR| RP:PFM:REP 1456->1521|PF00550|2e-06|40.9|65/67|PP-binding| RP:PFM:REP 1545->1793|PF00109|1e-58|55.4|241/245|ketoacyl-synt| RP:PFM:REP 1802->1919|PF02801|9e-34|68.4|117/118|Ketoacyl-synt_C| RP:PFM:REP 2072->2349|PF00698|7e-66|55.8|278/297|Acyl_transf_1| RP:PFM:REP 2675->2707|PF08659|6e-05|69.7|33/181|KR| RP:PFM:REP 2787->2843|PF08659|4e-04|43.9|57/181|KR| RP:PFM:REP 2957->3022|PF00550|6e-07|40.9|65/67|PP-binding| RP:PFM:REP 3047->3295|PF00109|1e-57|55.4|241/245|ketoacyl-synt| RP:PFM:REP 3304->3421|PF02801|2e-33|68.6|117/118|Ketoacyl-synt_C| RP:PFM:REP 3576->3848|PF00698|8e-49|45.5|270/297|Acyl_transf_1| RP:PFM:REP 4202->4374|PF08659|8e-28|48.9|173/181|KR| RP:PFM:REP 4487->4549|PF00550|4e-08|48.4|62/67|PP-binding| RP:PFM:REP 4582->4826|PF00109|8e-65|60.9|235/245|ketoacyl-synt| RP:PFM:REP 4835->4952|PF02801|1e-32|68.6|117/118|Ketoacyl-synt_C| RP:PFM:REP 5103->5380|PF00698|1e-64|52.1|278/297|Acyl_transf_1| RP:PFM:REP 5711->5886|PF08659|4e-32|53.4|176/181|KR| RP:PFM:REP 6009->6058|PF00550|4e-07|48.0|50/67|PP-binding| HM:PFM:NREP 20 HM:PFM:REP 19->269|PF00109|2e-96|58.5|246/253|ketoacyl-synt| HM:PFM:REP 1542->1793|PF00109|1.8e-99|55.9|247/253|ketoacyl-synt| HM:PFM:REP 3044->3295|PF00109|7.9e-98|57.9|247/253|ketoacyl-synt| HM:PFM:REP 4576->4826|PF00109|2.2e-99|57.7|246/253|ketoacyl-synt| HM:PFM:REP 559->860|PF00698|8.1e-67|39.1|302/318|Acyl_transf_1| HM:PFM:REP 2072->2370|PF00698|6.1e-64|38.5|299/318|Acyl_transf_1| HM:PFM:REP 3576->3887|PF00698|1.2e-63|36.9|309/318|Acyl_transf_1| HM:PFM:REP 5103->5401|PF00698|4.7e-64|38.5|299/318|Acyl_transf_1| HM:PFM:REP 1171->1346|PF08659|5e-63|58.5|176/181|KR| HM:PFM:REP 2675->2849|PF08659|1.3e-60|56.0|175/181|KR| HM:PFM:REP 4202->4376|PF08659|6.9e-64|59.4|175/181|KR| HM:PFM:REP 5711->5885|PF08659|1.9e-62|58.3|175/181|KR| HM:PFM:REP 277->394|PF02801|4.4e-49|64.1|117/119|Ketoacyl-synt_C| HM:PFM:REP 1801->1918|PF02801|2.6e-51|65.8|117/119|Ketoacyl-synt_C| HM:PFM:REP 3303->3420|PF02801|3.7e-51|66.7|117/119|Ketoacyl-synt_C| HM:PFM:REP 4834->4952|PF02801|9.3e-52|66.1|118/119|Ketoacyl-synt_C| HM:PFM:REP 1455->1521|PF00550|7.2e-14|33.3|66/67|PP-binding| HM:PFM:REP 2956->3022|PF00550|6.4e-12|31.8|66/67|PP-binding| HM:PFM:REP 4486->4551|PF00550|2.6e-15|35.4|65/67|PP-binding| HM:PFM:REP 5992->6058|PF00550|1.3e-14|36.4|66/67|PP-binding| GO:PFM:NREP 4 GO:PFM GO:0048037|"GO:cofactor binding"|PF00550|IPR006163| GO:PFM GO:0048037|"GO:cofactor binding"|PF00550|IPR006163| GO:PFM GO:0048037|"GO:cofactor binding"|PF00550|IPR006163| GO:PFM GO:0048037|"GO:cofactor binding"|PF00550|IPR006163| RP:SCP:NREP 21 RP:SCP:REP 15->490|1e1cA1|4e-87|10.2|441/559|c.1.19.1| RP:SCP:REP 558->798|1nm2A1|4e-63|21.0|230/243|c.19.1.1| RP:SCP:REP 776->901|2hh8A1|3e-21|8.0|112/127|d.358.1.1| RP:SCP:REP 947->1159|2fr0A2|2e-31|34.6|203/209|c.2.1.2| RP:SCP:REP 1162->1416|2fr0A1|6e-23|38.4|255/259|c.2.1.2| RP:SCP:REP 1468->2044|1e1cA1|e-103|10.4|538/559|c.1.19.1| RP:SCP:REP 2070->2311|1nm2A1|9e-65|22.1|231/243|c.19.1.1| RP:SCP:REP 2292->2406|2hh8A1|5e-20|7.6|102/127|d.358.1.1| RP:SCP:REP 2461->2650|2fr0A2|1e-35|42.6|190/209|c.2.1.2| RP:SCP:REP 2666->2708|2fr0A1|1e-08|51.2|42/259|c.2.1.2| RP:SCP:REP 2970->3556|1e1cA1|4e-92|8.6|546/559|c.1.19.1| RP:SCP:REP 3574->3828|1nm2A1|5e-47|14.0|236/243|c.19.1.1| RP:SCP:REP 3809->3917|2hh8A1|6e-15|7.9|94/127|d.358.1.1| RP:SCP:REP 3976->4188|2fr0A2|4e-24|33.2|206/209|c.2.1.2| RP:SCP:REP 4194->4448|2fr0A1|7e-17|36.7|254/259|c.2.1.2| RP:SCP:REP 4500->5081|1e1cA1|e-100|10.0|545/559|c.1.19.1| RP:SCP:REP 5101->5342|1nm2A1|8e-64|19.7|231/243|c.19.1.1| RP:SCP:REP 5323->5427|2hh8A1|1e-17|6.6|92/127|d.358.1.1| RP:SCP:REP 5489->5700|2fr0A2|5e-27|31.9|206/209|c.2.1.2| RP:SCP:REP 5703->5955|2fr0A1|1e-22|38.5|252/259|c.2.1.2| RP:SCP:REP 5997->6106|1j3mA|5e-14|19.8|110/127|d.129.7.1| HM:SCP:REP 11->393|1tedA_|1.3e-103|50.3|342/0|c.95.1.2|1/4|Thiolase-like| HM:SCP:REP 556->844|1mlaA1|2.8e-73|54.8|228/0|c.19.1.1|1/4|FabD/lysophospholipase-like| HM:SCP:REP 945->1160|2fr1A2|4.3e-40|41.0|205/0|c.2.1.2|1/7|NAD(P)-binding Rossmann-fold domains| HM:SCP:REP 1164->1427|1gz6A_|7.7e-48|31.9|254/302|c.2.1.2|1/4|NAD(P)-binding Rossmann-fold domains| HM:SCP:REP 1445->1559|1klpA_|3.6e-27|40.4|114/115|a.28.1.1|2/5|ACP-like| HM:SCP:REP 1535->1917|1tedA_|6.7e-103|48.2|342/0|c.95.1.2|2/4|Thiolase-like| HM:SCP:REP 2068->2363|1nm2A1|3.4e-75|51.5|237/254|c.19.1.1|2/4|FabD/lysophospholipase-like| HM:SCP:REP 2459->2664|2fr1A2|3.7e-49|42.7|206/0|c.2.1.2|2/7|NAD(P)-binding Rossmann-fold domains| HM:SCP:REP 2668->2932|1gz6A_|1.6e-47|28.7|254/302|c.2.1.2|2/4|NAD(P)-binding Rossmann-fold domains| HM:SCP:REP 2946->3061|1klpA_|1.5e-24|41.2|114/115|a.28.1.1|3/5|ACP-like| HM:SCP:REP 3037->3419|1tedA_|4.2e-102|49.7|342/0|c.95.1.2|3/4|Thiolase-like| HM:SCP:REP 3572->3880|1nm2A1|4.7e-71|50.4|242/254|c.19.1.1|3/4|FabD/lysophospholipase-like| HM:SCP:REP 3975->4186|2fr1A2|2.3e-45|44.9|205/0|c.2.1.2|4/7|NAD(P)-binding Rossmann-fold domains| HM:SCP:REP 4195->4445|1gz6A_|2.8e-48|34.6|240/302|c.2.1.2|3/4|NAD(P)-binding Rossmann-fold domains| HM:SCP:REP 4476->4592|1klpA_|7.7e-28|44.7|114/115|a.28.1.1|4/5|ACP-like| HM:SCP:REP 4568->4950|1tedA_|2.9e-103|47.7|342/0|c.95.1.2|4/4|Thiolase-like| HM:SCP:REP 5099->5394|1nm2A1|4.8e-75|51.1|237/254|c.19.1.1|4/4|FabD/lysophospholipase-like| HM:SCP:REP 5488->5701|2fr1A2|3.4e-44|42.8|208/0|c.2.1.2|6/7|NAD(P)-binding Rossmann-fold domains| HM:SCP:REP 5704->5968|1gz6A_|2.1e-48|32.7|254/302|c.2.1.2|4/4|NAD(P)-binding Rossmann-fold domains| HM:SCP:REP 5980->6066|1af8A_|6.8e-23|44.2|86/86|a.28.1.1|4/4|ACP-like| OP:NHOMO 5642 OP:NHOMOORG 1045 OP:PATTERN -------------------------------------------------------------------- 4482L1233341-1FEFNN-NFCCU9PNOOPFHEDE73463MDM1121232234311411NI32X5RbHX3--------2224222222225222221-357554M77352222222222222222222322222233366222K5585678A2222333322432DHEX52222222222222222222132V22222222422222223225B2232226222222222D4222222222222222222223-222222-2-22222222222222233322222552222222222222222222222222222222222222552222222222R2992222223--2322322422222222222322437333344444866444465844444444444444-5575865458537779557666665964363544444552222222224433325222222222222222222222222222222322223221454463HEDDFB5567IIIJ3N664242423679224436548654632334312233332334216263262355253322454733E584424aQ342432222222122222222222222444442375434677777677777777777772-33332211111E3D5364366D3AA433-733333434474633333554694CA734333333333333336334333332868788767787223546444877853E4622224222222244233563244325B5546AG88364744A9C522222222345572333335755665555544433333323--1111--------2-2-------------------------22222222222A2 2252n*4-311-2239ETBYHNNclWX333655LNE9BDCCCB555RKHRHKFHEBWTG999222111-211212111-112222212-1D3E212------6222-1O3X6554413221233512314F3-3242221323521222-4116263333433CD2A558E66B8345R*85JFO958BP68434233* ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- STR:NPRED 5787 STR:RPRED 94.2 SQ:SECSTR #TTHHHHHHcccccccccccEEEEEEEEEcccccTcHHHHHHHHHTTcccEEEccccccTTccccEccEEEEcccEEEccccccccTTcccGGGTTccHHHHTTccHHHHHHHHHHHHHHHHHTcccccHHHHHEEEEEEccHHHHHHHHHHcGGGccTTTTTTTcTTHHHHHHHHHHTccccEEccccGGGHHHHHHHHHHHHHHTTcccEEEEEEEEccccHHHHHHHHHTTcccGGGcccTTcTTccccccccEEEEEEEEEHHHHHHTTccccEEEEEEEEEEcccccccccTTcHHHHHHHHHHHHHHTccGGGccEEEccccccTTHHHHHHHHHHHHHGGETcGGGGcEEEcTHHHHcccGGGHHHHHHHHHHHHHHHTEEcccTTcccccccccccccccccEcccccccEEccccEEEEEEEETTTEEEEEEEEcccccGGGGGGGHHHHHHHccEEEcTTccHHHHHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHTTcGGcccTTccccccGGGccccccccccccHHHHHHHHHHTcEEcTTccEEEETTEEEEEccTTcccTTTTTTTTTHcTTHHHHHHHHHHHHcccHHccHHHHTcHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTEEEEEEcTTHHHHHHHHHTcccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHEEEEEEEccTTccHHHHcccEEEEEEEETTEEEEEEEHHHHHHHHHHGGGGTccEEEccccccTTcGGGGGGHHHHHHHHHTccccccccEEEcTTTccccTTTHHHHHHHHTTccEEHHHHHHHHHcccEcEEEEEccccHHHHHHHHHcHHHTTEEEEcccHHHHHHHccTTTcccEEcccTTcccTTcGGGEEEEcccTTccEEEEEEcccEEEEEccTTHHHHHHHH##################################ccccGGGHHHHHHHHHHHGGGcHHHHHHHHHTTTTcTTTTcEEEEHHHHHHHHTTcEEEEEccccccccHHHHHHHHHcHTTcTTccEEccTTccHHHHHHHHHHHcTTcccEEEEEEEcccHHHHHHHHHHHHHHHHHTEEEEEEEcTTccHHHHHHHHHHHHHcTTccEEEEcccccccccccHHHHHHTHHTccGGGcTTcccHHHHHHHHTTccccccccHHHHcGcEEEEEETTTcHHHHHHHHHHHHHcccEEEEEccccTTcHHHHHHHHHHHTTcEEEEEEEccccccccEEEEEcccccccEEEEEccHHHHHHHHHHHcccccEEEEEEEccHHHHHHHTTcEEEEEEcccccccHHHHHHHHHTTcccccEEEEEccccccEEEEcccccGGGccEEEEEEcTTccEEEEEEcccGGGccTTcHccEEEEcccEEEEEEccHHHHHHHTccccccccccEEEEEEEcccccEEEEEEGGGccTT#HHHHHTTTccTTccccHHHHHHHHcEEcTTccEEccccGGGcccccccTTcTTcTTccccccccccccEEEEEEccccHHHHHHHHHHHHTcTTcccTTTHHHHTTTccTTTccEEEEccccHHHHHHHHHTccccGGGccEEEEEcHHHHHHTcccccccHHHHHHHHTTccTTcccEEEEEETHHHHTTTccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccHHHHHTTEEEEEEEcccHHHHHHHHHHHHHTTccTTcccccEEEEEccTTcccccGGGHHHHHHHHHHHHHHTTccEEEcccTTTTTcccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHTccGGGcccTTTTcHHHHHHHHEEEEHHHHHHHHHHHHHHHTTcHHHHHHccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTTcccccTTTccccTTccccccccccccccccccccccTTHHHHHHHHHHHHcccccccEEEEcccHHHHHHHHHHHHHHHHHTTccccEEEcccHHHHHHHHHHHcccEEEEEccHHHHHHHHHHHHHHHHHcGGGGGGGHHHHHHHccEEEcTTcHHHHHHHHHHHTTHHHHHHHHHHHHHHHTTcccGGGcccTTcccccccccHHHHHHHHHHHHTccccHHHHHHHHHHHHTTccTTTcccccTccGGGcTTGGGccTTcTTTTHHHHcHHHHHHHHHHHHHHccTTccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTTccccccccccccGGGccHHHHGGGcccTEETTTTEEcccccccHHHHcHHHHHHHHHHTTccHHHHHHHHHHHHHHTccGGGcccTcccccccccccHHHHHHTcGGHHHHHHHHHTccccccccEEEcTTTccccccGHHHHHHHHTTccEEHHHHHHHHTTccccEEEEEccccHHHHHHHHHcHHEEEEcccHHHHHHHHHEEEEccEEEccccEEETTTTccccccTTccccEEEETTccEEcccEEETTTTEEEEEEEccEEEEEccGGEEEEETTTccc#################cccGGGHHHHHHHHHHHGGGcHHHHHHHHHTTTTcccccHHHHHHHHHHHHTTcEEEEEcccccccHHHHHHHHHTTccEccEccTTccHHHHHHHHHHTTcccTTccccEEEEcccHHHHHHHHHHHHHHcGGGGTccccHHHHHHHHHHHHHHTTcTTTTHHHHTTcccEEEccHHHHHHHHHHHHTTcccccEEHHHHHHHTTHHHHHHHHHccccTTcEEEEEcccHHHHHHHHHHHTTTcEEEEEEETT##############################################################################EEEEEEEccccGGGGGGcHHHHHHHHHHHTTTTTcEEEEEEEccccccccGGGT##############################################ccEEEEEEccHHHHHHHTccccccccccEEEEEEEcccccEEEEEEGGGccTTccHTTccTTccccHHHHHHHHcEEcTTccEccccGGGcccccccccTTHHHHHHcHHHHHHTccccEEcTTccEEcccccGGGGTTcccTTccTTTTcccccHHHHcccEEccEEccccHHHHHHHHHHHHHTTcccEEEEccHHHHHHHTTccTTcTTTGGGTTccccccccHHHHHHHcTTccTTTcEEccTTHHHHHHHHHHHHHHHTccGGGcEEEEcccHHHHHHccHHHHHHHcGGTTccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHcTTEEcEEEEcHHHHHHTHHHHccHHHHHHHHHHHHHHccccHHHHHHHHHHTTccGGGTGGEEEEEEcccHHHHHHHHHTTTTEEccccccccccccEEEEETTEEEEEEcccccccTTcccEEEEEEEEEEEEccHHHHHHHHHTccTTccHHHHHHHHHHHHHHHTTcccccEEEEEEEEEEcccEEEEEEEEEEEHHEccccHHHHHHHHHHHHHHHHHcHHTTHHHHHHHHHHHHHHccTTccccccEEEEEEEEEEEHHHHHcccccccEEcHHHHHHHHcHHHHHHHHHHHHcTHHHHHHHHHHHHHHHHcTTcTTcEEEEEcccccTTcEEEEEEEcTTccccEEEEEEEcHHHHHHHEEccGEEEccccTTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccTTcccEEEEEETTEEEEEEcTTcccEEEEEEEcHHHHHHHHHHHTTccHHHHHHHHHHHHHHHHHTTcccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTcEEEEEEccTTccHHHHHHHHHEEEEEETTEEEEEEEHHHHHHHHHTGGGGTccEEEccccccTTcGGGGGGHHHHHHHHHTccccccccEEEcTTTcccccGGHHHHHHHHTTccEEHHHHHHHHTTccccEEEEEccccHHHHHHHHHcHHcccccHHHHHHHTccEEEEEccEEEccTTTcEEEEcccccccccTTccccEEEETTccEE#################################################cccccG##GGHHHHHHHHHHHGGGcHHHHHHHHHTTTTcTTTTcEEEEEccccHHHHHHHHHHHHTTcEEEEEccccccccHHHHHHHHHTTccEEccTTccHHHHHHHHHHHcTTcccEEEEEEEcccHHHHHHHHHHHHHHHHHTcEEEEEcTTccHHHHHHHHHHHHHcTTccEEEEccccccccHHHHHHTccGGGcTTcccHHHHHHHHTTccccccccHHHHHHHHHHHcEEEEEcccTTTHHHHHHHHHHTTccEEEEEccccTTcHHHHHHHHHHTTTccEEEEEEEcccccTccEEEEccccTTcccccEEEEEEcccccccHHHHHHHHHHTccccEEEEEEEEccccGGGGGGcHHHHHHHHHHTHHTTTcEEEEEEEHHHHHHTTcEEEEEEEcccccEEEEEEcTTccEEEEEEcccGGHGccTTcHHHHHHTTccEEEEEEccHHHHHHHTccccccccccEEEEEEEcccccEEEEEEGGGccTTccHHHHHHHHHHTTTccHHHHHHHHHHHHHHHccccccGGcccccccccTTHHHHHHcHHHHHHTccccEEcTTccEEcccccGGGGTTccccTTcTTcTTcccccHHHHcccEEccEEccccHHHHHHHHHHHHHTTcccEEEEccGGHHHHHTTccTTcTTTGGGTTccccccccHHHHHHHcTTccTTTcEEccTTHHHHHHHHHHHHHHHTccGGGcEEEEcccHHHHHHTTcccccHHcGGGccTTHHcHHHHHHHHHHHHHHHHHHcTTEEcEEEEcHHHHHHHHHHTccHHHHHHHHHHHHHEccccHHHHHHHHHHTTccGGGTGGEEEEEEcccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTTcccccGGGGcccEEEEEccTTcccccTTHHHHHHHHHHHHHHHHTccEEEcccTTTTTccccHHHHHHHHHHHGGGGGGTcHHHHHTcccccccTTTTcHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTTcHHHHcGHHTTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTcccccTTTcccccccHHHHHHHHHHHHHTcccTcccccTTTTccccccHHHHHHHHHHTcTTccccHHHHHHHHHHHTTcccccccHHHHHHHHHHHHTTTTGGGccTTTTETEEEEEEETTEEEEEEEEGGGccEEEEEEccccccccTTGGGcTTTccEEEEEEEEEETTEEEEcGGGcEEccccccccEEEEccHHHHHHHHHTccccccccEHHHHHHcTEEEEcGGGEEEEEETTEEEEEEEEEccHHHHHHcccTTEEEEEcTTccEEEEEcHcccHHHHHHHTTcccEEEccccccEEEEEEccccccEEcccccHHHHHHHHccEEEETccEEEEETTccEEcHHHHHHHHcHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTTccccTTccccccHHHHccEEccccEEETTTTccccccTTccccEEEETTcc########################################################cccGGGHHHHHHHHHHHGGGcHHHHHHHccHHTTTTcTTTTcTcEEEEEccccHHHHHHHHTTcEEEETEccccccccHHHHHHHTTccEEccTTccHHHHHHHHHHTTcccTTccccEEEcccHHHHHHHHHHHHHHHTcEEEEEEEcTTccHHHHHHHHHHHHHcTTccEEEEccccccccHHHHHHHHHHTTTTcHHHHHHHHHHTcccccccccccccccEEEEEEEcTTcccccEEETTccHHHHHHcEEEEEccccTTcHHHHHHHHHHGGGccEEEEEEEccccccccEEEEEccccccEEEEEccHHHHHHHHHHHcccccHccHTccccEEEEEEEEccccGGGGGGcHHHHHHHHHHHHHTTTcEEEEEEEccccccccGGGEEEETccTTcGGGcccHHHHHHHHHHHHHHHHHHTcTTTEEEEEEccccTTcEcccHHHHHcccccTTcHHHHHHHHHHcHHHcHHHHHHHHHHHHHHHccccTTcHHccHHHHHHHHHHHHHHHccccTTTccTTccTTTTccccHHHHHHHHHHHHGGGTccccGGGGGTcccHHHHHHHHHHcccccccccET########################################################################## DISOP:02AL 1-20, 1420-1438, 2921-2947, 3038-3040, 4450-4477, 4563-4574, 5007-5014, 5957-5981, 6061-6098, 6108-6123| PSIPRED cccHHHHHHHHHHcccccccEEEEEEEEEcccccccHHHHHHHHHccccEEEcccccccccHHHHcccccccccccccccccEEccHHcccHHHHcccHHHHHHHcHHHHHHHHHHHHHHHHccccHHHcccccEEEEEEcccHHHHHHHHccccccccEEEHHHHHHHHHHHHHHHHcccccEEEEEcHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccEEEEEcccccccHHHHHHHHHcccccccccccccccccccEEEEcEEEEEEEEcHHHHHHcccEEEEEEEEEEEcccccccccccccHHHHHHHHHHHHHHccccHHHccEEEEcccccccccHHHHHHHHHHHcccccccccEEEEEccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccccccccccccccccccEEEccccccccccccEEEEEEEcccHHHHHHEEEEEcccccccccccccccccccccEEEEEEcccHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccccccHHHHHHHHHHHHHccccEEEEEEccHHHHHHHHHHHHccccccEEEEcccccccEEEEEEccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccHHHHccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccEEEEEEccHHHHHHHHHHccccHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccEEEEEcccHHHHHHHHcccEEEEEEEccccEEEEccHHHHHHHHHHHHHcccEEEEEcccccccHHHHHHHHHHHHHHHHccccccccEEEEEcccccccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccEEEEEcccHHHHHHHHHHHcccccEEEEEEcccccccHHHHHHHHHHHHccccccccHHcccccccccccccccccccEEEcccccccccccccccccccccccccccHHHHHHccHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccHHHHHHcccHHHHHHHHHccccccccccEEEEEcccccHHHHHHHHHHHccccEEEEEccccccHHHHHHHHHHHHcccccccEEEEEccccccccHHHHHHHccHHHHHHHHHHHHccccccEEEEEEcccEEEcccccccccHHHHHHHHHHHHHHHHccccEEEEEEccccccHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccEEEEcccEEEEEEEcccccccccccccccEEEEEcccHHHHHHHHHHHHHccccEEEEEEccccccHHHHHHHHHHHHcccEEEEEEcccccHHHHHHHHHcccccEEEEcccccccccHHHccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccccEEEEEccHHHHcccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccEEEEEEccccccccHHHHHHHHHHHHccccccHHHHHHHHHHHHHcccccEEEEEccHHHHHHHHHHccccHHHHHHHHHHHccccccccccccccccccHHHHHHHcccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccHHHccccccHHHHcccHHHHHHHHHHHHHHccccccHHHHcccccHHHHHHHHHHHccccccccccccccccccccEEEEEEccccccccccHHHHHHHHHccccEEEEccccccccHHHHcccccccccccccccccEEccHHHccHHHHcccHHHHHHHcHHHHHHHHHHHHHHHHccccccccccccEEEEEEcccHHHHHHHHccHHHcccEEEHHHHHHHHHHHHHHHHcccccEEEEEcHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccEEEEEcccccccHHHHHHHHHcccccccccccccccccccEEEEcEEEEEEEEcHHHHHHcccEEEEEEEEEEEcccccccccccccHHHHHHHHHHHHHHccccHHHccEEEccccccccccHHHHHHHHHHHcccccccccEEEEEccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccccccccccccccccccEEEEcccccccccccEEEEEEEccccccccEEEEEEcccccccccccccccccEEEEcccccHHHHHHHHHHHHHHHHccccccHHHHHHHHHcccccccEEEEEEccHHHHHHHHHHHHcccccccEEEccccccccEEEEEccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccccccHHcccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccEEEEEEccHHHHHHHHHHccccHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccEEEEEEccHHHHHHHHcccEEEEEEEccccEEEEccHHHHHHHHHHHHHcccEEEEEcccccccHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccEEEEEEcccccccccccHHHHHHcccccccHHHHHHHHHHcccEEEEEEcccHHHHHHHHHHccccEEEEEEcccccHHHHHHHHHHHHHHccccccHHHHccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccHHHHHHHHHHcccccccccccccccccccccHHHHHHccccccccEEEEEEHHHHHccccccccccEEEEccccccHHHHHHHHHHHccccEEEEEccccccHHHHHHHHccccccccEEEEcccccccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccEEEEEEccccccccccccccHHHHHHHHHHHHHHHHcccEEEEEEEcccccHHHHHHHHHHHHccccccEEEEccccEEEEEEEccccccccccccccccEEEEEcccHHHHHHHHHHHHHccccEEEEEcccccccHHHHHHHHHHHHcccEEEEEEcccccHHHHHHHHHccccEEEEEccccccccHHHcccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccEEEEEcHHHHHHccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccEEEEEccccccccccccHHHHHHHHHcccccccHHHHHHHHHHHHHccccccEEccccHHHHHHHHHHccHHHHHHHHHHHHHHHccccccccccHHHHHHHHHcccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccccccccHHHHcccHHHHHHHHHHHHHHHccccHHHHHHccccHHHHHHHHHHHHHHccccccccccccccccccEEEEEEEEEcccccccHHHHHHHHHccccEEEcccccccccHHHHcccccccccccccccccEEccHHcccHHHHcccHHHHHHHcHHHHHHHHHHHHHHHHccccHHHcccccEEEEEEcccHHHHHHHHccHHHccccEEHHHHHHHHHHHHHHHHcccccEEEEEcHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccEEEEccccccccHHHHHHHHHccccccccccccccccccccEEEcEEEEEEEEcHHHHHHcccEEEEEEEEEEEEccccccccccccHHHHHHHHHHHHHHccccHHHccEEEccccccccccHHHHHHHHHHHcccccccccEEEEEcccccccccHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccccccccccccccccccEEEccccccccccccEEEEEEEcccHHcHHEEEEEEccccccccccccccccccEEEEEEccccHHHHHHHHHHHHHHHHccccccHHHHHHHHHccccccccEEEEEEccHHHHHHHHHHHHcccccccEEEcccccccEEEEEccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccHHHHHccccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccEEEEEEccHHHHHHHHHHccccHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccEEEEEEccHHHHHHHHccccEEEEEEccccEEEEccHHHHHHHHHHHHHcccEEEEEcccccccHHHHHHHHHHHHHHHHccccccccEEEEEcccccccccccHHHHHHHccccccHHHHHHHHHHccccEEEEEcccHHHHHHHHHHcccccEEEEEEccccHHHHHHHHHHHHHHccccccHHHccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccHHHHHHHHHHHHHHHcccccccccEEEcccccccccccccccccEEEEEcccccccHHHHHHHHHHHHHHHccccEEEEEccccccHHHHHHHHHHHccccccccEEEEcccccccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccccEEEEEccccEEcccccccccHHHHHHHHHHHHHHHHccccEEEEEEcccccHHHHHHHHHHHHHcccccEEEEEccEEEEEHHHEEccccccccccccccccEEEEEEccHHHHHHHHHHHHHccccEEEEEcccccccHHHHHHHHHHHHcccEEEEEEcccccHHHHHHHHHcccccEEEEccccccccHHHHccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccEEEEHHHHHHHHccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccEEEEEcccHHHccHHHHHHHHHHHHHcccccccHHHHHHHHHHHHHccccEEEEccccHHHHHHHHHHccccHHHHHHHHHHHHccccccccccccccHHHHHHHHccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccHHHccccccHHHccccHHHHHHHHHHHHHHHcccccHHHHEEcccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccHHHccccccccEEEEEEEcccccccccHHHHHHHHHccccEEEEccccccccHHHHcccccccccccccccccEEccHHcccHHHHcccHHHHHHHcHHHHHHHHHHHHHHHHccccHHHcccccEEEEEEcccHHHHHHHHccccccccEEEHHHHHHHHHHHHHHHHcccccEEEEEcHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccEEEEEcccccccHHHHHHHHHcccccccccccccccccccEEEEccEEEEEEccHHHHHHcccEEEEEEEEEEEEccccccccccccHHHHHHHHHHHHHHccccHHHccEEEccccccccccHHHHHHHHHHHcccccccccEEEEEccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccccccccccccccccccEEEEcccccccccccEEEEEEEcccHHcHHEEEEEEccccccccccccccccccEEEEEccccHHHHHHHHHHHHHHHHccccHHHHHHHHHcccccccEEEEEEEccHHHHHHHHHHHHcccccccEEEcccccEEEEEEccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccHHHcHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccEEEEEEccHHHHHHHHHHccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccEEEEEEccHHHHHHHHcccEEEEEEEccccEEEEccHHHHHHHHHHHHHcccEEEEEcccccccHHHHHHHHHHHHHHHHccccccccEEEEEcccccccccccHHHHHHHccccccHHHHHHHHHHccccEEEEEcccHHHHHHHHHHccccEEEEEccccccHHHHHHHHHHHHHHccccccHHHcccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccHHHHHHHcccccHHHHHHHHHHHHHHHHHccccccccccHHHHHccccccccccccccccEEEEEccccccHHHHHHHHHHHHHcccccEEEEccccccHHHHHHHHHHHHcccccccEEEEccccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccccEEEEEcccEEcccccccccHHHHHHHHHHHHHHHHccccEEEEEEccccccHHHHHHHHHHHccccccEEEEcccEEEEEccccccccccccccccccEEEEEccccHHHHHHHHHHHHccccEEEEEcccccccHHHHHHHHHHHHcccEEEEEEcccccHHHHHHHHHcccccEEEEcccccccHHHHHccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccEEEEHHHHHHHcccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccEEEEEcccHHcccccccHHHHHHHHHcccccccHHHHHHHHHHHHHcccccEEEEccccHHHHHHHHHHcccHHHHHcHHHHHHcccccccccccHHHHHHHHHcccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccHHHccccccHHHHccHHHHHHHHHHHHHHHHcccccHHHHHccccHHHHHHHHHHHcccccccccccccHHHHHHHHHccccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccccccccccHHccccHHHHHHHHHHHHccc //