[GTOP] [HELP] [ORGANISMS] [SEARCH] [SUMMARY]
Thermobifida fusca YX (tfus0)
Gene : AAZ55376.1
DDBJ   :       ATPase
Swiss-Prot:       

Homologs Archaea 0/68 : Bacteria 3/915 : Eukaryota 0/199 : Viruses 0/175  --->[See Alignment]
a.111.1c.37.1c.55.1
:1000 amino acids
:SECSTR
:PSIPRED
:DISOPRED
:RPS:PDB  329->389 2bjvA PDBj 2e-05 19.7 %
:RPS:SCOP 272->371 1qhbA a.111.1.2 * 2e-05 12.0 %
:RPS:SCOP 351->542 1qvrA2 c.37.1.20 * 6e-06 26.4 %
:RPS:SCOP 751->829 2i7nA1 c.55.1.14 * 4e-04 5.3 %
:HMM:SCOP 299->492 1jbkA_ c.37.1.20 * 1.4e-09 22.6 %
:RPS:PFM  23->124 PF00285 * Citrate_synt 9e-04 37.2 %
:HMM:PFM  351->429 PF00004 * AAA 4.1e-07 26.4 72/130 
:HMM:PFM  667->783 PF01503 * PRA-PH 1.6e-05 45.7 46/83 
:HMM:PFM  311->371 PF05496 * RuvB_N 0.00012 31.7 60/234 
:BLT:SWISS 302->368 RUVB_VIBPA 1e-05 37.9 %
:SEG

SeqInfo AminoSeq See neighboring genes
Links GIB DAD Abbreviations Back to title page
GT:ID AAZ55376.1 GT:GENE AAZ55376.1 GT:PRODUCT ATPase GT:DATABASE GIB00263CH01 GT:ORG tfus0 GB:ACCESSION GIB00263CH01 GB:LOCATION complement(1547778..1550780) GB:FROM 1547778 GB:TO 1550780 GB:DIRECTION - GB:PRODUCT ATPase GB:PROTEIN_ID AAZ55376.1 GB:DB_XREF GI:71915474 InterPro:IPR003593 LENGTH 1000 SQ:AASEQ MPGLGSLLPAAVLRCRALWRTSVVALREPVRYCDAIRLLGADDPDVVELIDQLVADEATDLLAARTELVGFTHQALNRLDREAHLLTRVERTRYIAAAHSAIVVTAFFESLDDTELPFRLDNGLDDAAAGVADRKRLGEFVALLVASAPPLPRPQRSTADGRARVRRFYLRRCKQLPSVLRGMPLWEELDESQRRAITERLGASLADRCVRRYEELRDKLAASFPEFGAWASLSMVRARTSVTDVPMGLSRLQHRLQSISTGRVPSAVRGALARAHEERLNVPPVRHTGGTHIPPLSISYINPCFRVTEITAHARPHDAAWWEEHTEVRDDLAEFLLGYVTSPRALTHPLIVVGPPGSGKSALASVLAARLPDSDFTAVRVSGRNLPADGYDRVLADRFAEALAAAGGGNCDALPVLILDGLEEVTTRSLASRSDLLAGVTRFQRERAAGPDPVAVVVTCRDSTAARMRFPLGSVVLRLEDFTDAQLATWLSIWNRVNSSYFHHHGVASLDWETVEAHFPLARRPLFLLMLALYDGVGNALRRVNAPLRETALYERWLRMLADSTDRADPVATERPAEAESDPEVRSGRIEQALLTASLLALSLFHRGGEVVDGATVAADRDALVRWPPHYARPLDPLRLPCVGETPPAEGAPTGLAFTDPVLGDYLVARLVAEELAELAEARMRELRSIRPAPVDDSFLYALLSFTPLSVSGEVLRFLADRLRLLAPHVRDELRLVLAELLREAGRHRREAHYAGYRPVELGAACRDAIYTANLLLVLMGVHGGAVPLRELFGAGAVRRWRSLAHLWRSQLPPEQWASLAESLRVHEDSRGGLVVYPCEGLPLDPDPGAQTYLGEVARDAALLADSGTQQLLHALSPLIRLFGGDVTARAAGEVSDAYAVLALAFTAAETSDEDLVSYYDRAFSLAAMLDSDNRLRFIVFLLRQLRGHTHRLGARLVPLVARYVRPVGVARSARASVRRLAEEHNEHVTAIRDVLAGRW GT:EXON 1|1-1000:0| BL:SWS:NREP 1 BL:SWS:REP 302->368|RUVB_VIBPA|1e-05|37.9|66/334| SEG 400->409|aealaaaggg| SEG 593->604|alltasllalsl| SEG 667->688|lvarlvaeelaelaearmrelr| SEG 716->727|lrfladrlrlla| SEG 730->745|vrdelrlvlaellrea| SEG 898->909|ayavlalaftaa| SEG 965->982|vrpvgvarsarasvrrla| RP:PDB:NREP 1 RP:PDB:REP 329->389|2bjvA|2e-05|19.7|61/236| RP:PFM:NREP 1 RP:PFM:REP 23->124|PF00285|9e-04|37.2|94/347|Citrate_synt| HM:PFM:NREP 3 HM:PFM:REP 351->429|PF00004|4.1e-07|26.4|72/130|AAA| HM:PFM:REP 667->783|PF01503|1.6e-05|45.7|46/83|PRA-PH| HM:PFM:REP 311->371|PF05496|0.00012|31.7|60/234|RuvB_N| GO:PFM:NREP 2 GO:PFM GO:0044262|"GO:cellular carbohydrate metabolic process"|PF00285|IPR002020| GO:PFM GO:0046912|"GO:transferase activity, transferring acyl groups, acyl groups converted into alkyl on transfer"|PF00285|IPR002020| RP:SCP:NREP 3 RP:SCP:REP 272->371|1qhbA|2e-05|12.0|100/595|a.111.1.2| RP:SCP:REP 351->542|1qvrA2|6e-06|26.4|163/357|c.37.1.20| RP:SCP:REP 751->829|2i7nA1|4e-04|5.3|75/113|c.55.1.14| HM:SCP:REP 299->492|1jbkA_|1.4e-09|22.6|177/195|c.37.1.20|1/1|P-loop containing nucleoside triphosphate hydrolases| OP:NHOMO 6 OP:NHOMOORG 3 OP:PATTERN -------------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------------------2--2--2---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- STR:NPRED 195 STR:RPRED 19.5 SQ:SECSTR #######################################################################################################################################################################################################EcccccHHHHHHHHHHHHHHHcccccTTEEccccTTccccEEEEEEEc#####GGGcEEEEEEETTTccEEEEEEEETTTEEEEEEcTTccTHHHHHHHHHHcccGcGGGGGGGTTcccccccTTcHHHccHHHHHHHHHHHHHTTccccEEEEccTTccHHHHHHHHHHTcTTTTccEEEEEGGGccHHcHHHHHHHHH######################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################### DISOP:02AL 1-4, 193-201, 244-254, 257-260, 687-691| PSIPRED cccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccEEccccHHHHHccccHHHHHHHHHHHHHHHcccccccccccccccHHHHHHHHHHHcHHHHHHHccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccHHHHHHHHHHccccHHHHHHHHHHHHHHHHccccHHcccccccccHHHHHcccccEEEEEccccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccHHHccccEEEEccccccHHHHHHHHHHHccccccEEEEEEEcccccccHHHHHHHHHHHHHHHHccccccEEEEEEEcccHHHcccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHccccEEEEEEccccHHHHHHcccccEEEEEEcccHHHHHHHHHHHHHHcHHHHHHHHHHcccHHHHHHHHHHHHcHHHHHHHHHHHHHcHHHHHHccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccccccHHHHcccHHHHHHHHHHHHHHHHHccccEEEHHHHHHHHHHHHHccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccEEEEEHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccHHHHccccccccHHHHHHHHHHcccccHHHHHHHHHHHHHHccHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccccccccccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccHHHHHHccccccHHHHHHHHHHHHccccHHHHHHHHHHHHHHHHcccEEEEcccccccccccccHHHHHHccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccccccHHHHHHHHHHHHHHccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccHHHHHHHHHHHHcHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccc //