[GTOP] [HELP] [ORGANISMS] [SEARCH] [SUMMARY]
Thermotoga maritima MSB8 (tmar0)
Gene : AAD35788.1
DDBJ   :       hypothetical protein
Swiss-Prot:       

Homologs Archaea 0/68 : Bacteria 10/915 : Eukaryota 0/199 : Viruses 0/175  --->[See Alignment]
d.26.1
:852 amino acids
:PSIPRED
:DISOPRED
:RPS:SCOP 96->167 2etnA2 d.26.1.2 * 9e-04 31.8 %
:RPS:PFM  743->836 PF02687 * FtsX 8e-04 33.7 %
:HMM:PFM  227->373 PF02687 * FtsX 3.8e-18 23.2 138/175 
:HMM:PFM  675->844 PF02687 * FtsX 1e-22 26.8 153/175 
:BLT:SWISS 87->198 SAM5B_DANRE 4e-04 27.9 %
:BLT:SWISS 216->336 BCEB_BACSU 2e-04 25.4 %
:BLT:SWISS 743->850 MACB_ACTAC 2e-05 26.0 %
:TM
:SEG

SeqInfo AminoSeq See neighboring genes
Links GIB DAD Abbreviations Back to title page
GT:ID AAD35788.1 GT:GENE AAD35788.1 GT:PRODUCT hypothetical protein GT:DATABASE GIB00025CH01 GT:ORG tmar0 GB:ACCESSION GIB00025CH01 GB:LOCATION complement(727792..730350) GB:FROM 727792 GB:TO 730350 GB:DIRECTION - GB:PRODUCT hypothetical protein GB:NOTE identified by sequence similarity; putative GB:PROTEIN_ID AAD35788.1 GB:DB_XREF GI:4981230 LENGTH 852 SQ:AASEQ MILKIALRNFTKNLKISLVVILGLAISLSLVTGALSLSDSINVWKWERIEENFGNADAVAEPKSPSFLFFSFATSKIDDSEIENLKKQVKGVLPVSEDSARLNSTLDVLVIATEPEYLSDFVGESLTLNPGEALVGKSIAELMNLKVGDRITLLFSSGSKEFTVVKIGEKGFLNFKGESASLSGTVFINVKDFDGVFPTKCYLHYDLPVEKHEETTIETNLRVRNIKYSFLKSPINKSLAYVTLAFSGISIFVGFLVFYMFCEDVIRDRSSTLVTLRKIGLRKMEEWGILLLEGFMYSLISASVGVLIGIFVGKFLLSRFQEVVDVISSSFFHFDKIGFHLSISTLLLSLGLGVLFPMFLFFLKAREITGKPPIYREMREQLDVSWKLVIFAVLLSFVLFFSELRVFSVVLLSLIIAIKLRNPFIMMALGTLNLGMGLFSSLNLQSEKAFIFSSLNKGSAIFFGVTLLVFSVVLLSKNVFNNLMSRGNLSLLIGLSYVQRFPKKGITVSLTFAFLIFSVTVFNILSASADRFVQEKVKGGLFGYNFLVLENPFRSLLAKTSLPVHEELKDPSRVYLYTLKTERGEKMIAFVDESFFRNSTLKLLRGSARSLEASDTALIGDPVDLEEITGTLKSILPLGGRKEVKFKVAGIYNKNDYLVPIDMIAPISNVPSDVKPLSLLLGRVEESSASSVKQFYFSKFAYPFFLDEEFKKLYSGIEGLVSVIKFIFLFGFLSASSGLLLFVLKSYFSRIKIMGTLRAVGMKINQLVASFLIEHLFFLFGGILIGTVSGVLMGYFVSEAMSESLGTFMVSVPTASILLSLLTVIALASAVMVIPSLMMSKLSPLEAMKEGE GT:EXON 1|1-852:0| BL:SWS:NREP 3 BL:SWS:REP 87->198|SAM5B_DANRE|4e-04|27.9|104/469| BL:SWS:REP 216->336|BCEB_BACSU|2e-04|25.4|114/646| BL:SWS:REP 743->850|MACB_ACTAC|2e-05|26.0|104/644| TM:NTM 11 TM:REGION 8->30| TM:REGION 242->264| TM:REGION 291->313| TM:REGION 342->364| TM:REGION 391->413| TM:REGION 423->444| TM:REGION 458->480| TM:REGION 506->528| TM:REGION 720->742| TM:REGION 766->788| TM:REGION 811->833| SEG 341->355|lsistlllslglgvl| SEG 388->418|lvifavllsfvlffselrvfsvvllsliiai| SEG 462->480|ffgvtllvfsvvllsknvf| SEG 726->742|fiflfgflsassglllf| RP:PFM:NREP 1 RP:PFM:REP 743->836|PF02687|8e-04|33.7|89/177|FtsX| HM:PFM:NREP 2 HM:PFM:REP 227->373|PF02687|3.8e-18|23.2|138/175|FtsX| HM:PFM:REP 675->844|PF02687|1e-22|26.8|153/175|FtsX| GO:PFM:NREP 1 GO:PFM GO:0016020|"GO:membrane"|PF02687|IPR003838| RP:SCP:NREP 1 RP:SCP:REP 96->167|2etnA2|9e-04|31.8|66/79|d.26.1.2| OP:NHOMO 10 OP:NHOMOORG 10 OP:PATTERN -------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1111111111--- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- DISOP:02AL 848-852| PSIPRED cEEEEEEHHHccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccEEHHHHHHcccccccccccccccEEEEEEEcccccHHHHHHHHHHHHcccccccccHHHcccEEEEEEEcccHHHHHHccccEEccccHHHHHHHHHHHHccccccEEEEEEEccccEEEEEEEccccEEEEccccccccEEEEEEEEccccccccEEEEEEccccccccccEEEccEEEEEEHHHHHHccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccHHHHHHHHHHHHHHHHccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccccHHHHHHHHHccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccEEEEEHHHHHHHHHHHHHccccccHHHHHHccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccEEEEEEHHHHHHccccccEEEHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccEEEEEEEccHHHHHHHHcccccHHHHccccEEEEEEEEcccccEEEEEHHHHHHHcHHHHHHHcccccccccccEEEcccccHHHHHHHHHHHcccccccEEEEEEEEEEccccEEEEHHHHcccccccccHHHHHHHHHHHcccHHHHHHHHHHHHcccccEEcHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHEEEEccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccHHHHHcccc //