[GTOP] [HELP] [ORGANISMS] [SEARCH] [SUMMARY]
Thermus thermophilus HB27 (tthe0)
Gene : AAS80693.1
DDBJ   :       probable protein-export membrane protein
Swiss-Prot:       

Homologs Archaea 4/68 : Bacteria 797/915 : Eukaryota 3/199 : Viruses 0/175  --->[See Alignment]
f.35.1
:735 amino acids
:SECSTR
:PSIPRED
:DISOPRED
:RPS:PDB  326->368 2dhhA PDBj 5e-05 27.9 %
:RPS:PDB  616->649 3d9bA PDBj 3e-04 23.5 %
:RPS:SCOP 243->425 1iwgA7 f.35.1.1 * 8e-11 12.7 %
:RPS:SCOP 556->723 1iwgA7 f.35.1.1 * 9e-21 13.8 %
:HMM:SCOP 141->430 1iwgA8 f.35.1.1 * 2e-34 36.1 %
:HMM:SCOP 503->730 1iwgA8 f.35.1.1 * 8.2e-40 27.1 %
:RPS:PFM  247->422 PF02355 * SecD_SecF 2e-23 32.6 %
:RPS:PFM  493->527 PF00152 * tRNA-synt_2 3e-04 42.9 %
:RPS:PFM  552->721 PF02355 * SecD_SecF 4e-31 39.4 %
:HMM:PFM  257->425 PF02355 * SecD_SecF 5.1e-19 24.4 168/189 
:HMM:PFM  549->725 PF02355 * SecD_SecF 4.8e-66 53.1 177/189 
:HMM:PFM  33->52 PF07549 * Sec_GG 1.7e-07 60.0 20/29 
:HMM:PFM  467->491 PF07549 * Sec_GG 1.3e-06 36.0 25/29 
:BLT:SWISS 28->734 SECDF_BACSU 2e-71 34.3 %
:TM
:SEG

SeqInfo AminoSeq See neighboring genes
Links GIB DAD Abbreviations Back to title page
GT:ID AAS80693.1 GT:GENE AAS80693.1 GT:PRODUCT probable protein-export membrane protein GT:DATABASE GIB00176CH01 GT:ORG tthe0 GB:ACCESSION GIB00176CH01 GB:LOCATION complement(330328..332535) GB:FROM 330328 GB:TO 332535 GB:DIRECTION - GB:PRODUCT probable protein-export membrane protein GB:PROTEIN_ID AAS80693.1 GB:DB_XREF GI:46196276 LENGTH 735 SQ:AASEQ MNRKNLTSLFLLGVFLLALLFVWKPWAPEEPKVRLGLDLKGGLRIVLEADVENPTLDDLEKARTVLENRINALGVAEPLIQIQGQKRIVVELPGLSQADQDRALKLIGQRAVLEFRIVKEGATGTTVAQINQALRENPRLNREELEKDLIKPEDLGPPLLTGADLADARAVFDQFGRPQVSLTFTPEGAKKFEEVTRQNIGKRLAIVLDGRVYTAPVIRQAITGGQAVIEGLSSVEEASEIALVLRSGSLPVPLKVAEIRAIGPTLGQDAIQAGIRSALIGTLAIFLLIFAYYGPHLGLVASLGLLYTSALILGLLSGLGATLTLPGIAGLVLTLGAAVDGNVLSFERIKEELRAGKKLRQAIPEGFRHSTLTIMDVNIAHLLAAAALYQYATGPVRGFAVILAIGVVASVFSNLVFSRHLLERLADRGEIRPPMWLVDPRFNFMGPARYVTAATLLLAALAAGVVFAKGFNYSIDFTGGTAYTLRAEPNVEVETLRRFLEEKGFPGKEAVITQVQAPTAAYREFLVKLPPLSDERRLELERLFASELKATVLASETVGPAIGEELRRNAVMAVLVGLGLILLYVAFRFDWTFGVASILAVAHDVAIVAGMYSLLGLEFSIPTIAALLTIVGYSINDSIVVSDRIRENQKLLRHLPYAELVNRSINQTLSRTVMTSLTTLLPILALLFLGGSVLRDFALAIFVGIFVGTYSSIYVVSALVVAWKNRRKAQEASKA GT:EXON 1|1-735:0| BL:SWS:NREP 1 BL:SWS:REP 28->734|SECDF_BACSU|2e-71|34.3|662/737| TM:NTM 11 TM:REGION 5->27| TM:REGION 273->294| TM:REGION 298->320| TM:REGION 326->348| TM:REGION 395->417| TM:REGION 451->473| TM:REGION 569->591| TM:REGION 594->616| TM:REGION 623->644| TM:REGION 673->695| TM:REGION 701->722| SEG 6->21|ltslfllgvfllallf| SEG 134->146|lrenprlnreele| SEG 308->325|tsalilgllsglgatltl| SEG 380->388|ahllaaaal| SEG 452->463|taatlllaalaa| SEG 535->543|errlelerl| SEG 574->583|vlvglglill| SEG 675->689|tslttllpilallfl| RP:PDB:NREP 2 RP:PDB:REP 326->368|2dhhA|5e-05|27.9|43/1022| RP:PDB:REP 616->649|3d9bA|3e-04|23.5|34/1045| RP:PFM:NREP 3 RP:PFM:REP 247->422|PF02355|2e-23|32.6|176/185|SecD_SecF| RP:PFM:REP 493->527|PF00152|3e-04|42.9|35/337|tRNA-synt_2| RP:PFM:REP 552->721|PF02355|4e-31|39.4|170/185|SecD_SecF| HM:PFM:NREP 4 HM:PFM:REP 257->425|PF02355|5.1e-19|24.4|168/189|SecD_SecF| HM:PFM:REP 549->725|PF02355|4.8e-66|53.1|177/189|SecD_SecF| HM:PFM:REP 33->52|PF07549|1.7e-07|60.0|20/29|Sec_GG| HM:PFM:REP 467->491|PF07549|1.3e-06|36.0|25/29|Sec_GG| GO:PFM:NREP 12 GO:PFM GO:0008565|"GO:protein transporter activity"|PF02355|IPR003335| GO:PFM GO:0015627|"GO:type II protein secretion system complex"|PF02355|IPR003335| GO:PFM GO:0015628|"GO:protein secretion by the type II secretion system"|PF02355|IPR003335| GO:PFM GO:0000166|"GO:nucleotide binding"|PF00152|IPR004364| GO:PFM GO:0004812|"GO:aminoacyl-tRNA ligase activity"|PF00152|IPR004364| GO:PFM GO:0005524|"GO:ATP binding"|PF00152|IPR004364| GO:PFM GO:0005737|"GO:cytoplasm"|PF00152|IPR004364| GO:PFM GO:0006412|"GO:translation"|PF00152|IPR004364| GO:PFM GO:0006418|"GO:tRNA aminoacylation for protein translation"|PF00152|IPR004364| GO:PFM GO:0008565|"GO:protein transporter activity"|PF02355|IPR003335| GO:PFM GO:0015627|"GO:type II protein secretion system complex"|PF02355|IPR003335| GO:PFM GO:0015628|"GO:protein secretion by the type II secretion system"|PF02355|IPR003335| RP:SCP:NREP 2 RP:SCP:REP 243->425|1iwgA7|8e-11|12.7|180/199|f.35.1.1| RP:SCP:REP 556->723|1iwgA7|9e-21|13.8|167/199|f.35.1.1| HM:SCP:REP 141->430|1iwgA8|2e-34|36.1|216/223|f.35.1.1|1/2|Multidrug efflux transporter AcrB transmembrane domain| HM:SCP:REP 503->730|1iwgA8|8.2e-40|27.1|218/223|f.35.1.1|2/2|Multidrug efflux transporter AcrB transmembrane domain| OP:NHOMO 1546 OP:NHOMOORG 804 OP:PATTERN ----------------------------------1111------------------------------ 2222322122112122222-221122222222222212222222122211111112212222223212331--------111222222111111111--111111111211111111111111112-2222222222222222222322222222222222222222222222222222222211111222211111111111111111221111111111112-1111112211111111111111111111----------------------------------------------------------------------22-2222222221212-222222122--2112211222222222222222221222211111223222222222222222222222-22222222112121122222222222232222222222222222222-1-222332222222222222222222222222222222222222223222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222212222222222422222222222222222222222222222222222222222224423222244244444244444424444442-22222------22222222222222222-2222222222222222222222222222222222222222222222222222-222222222222222222222222222222222222222122222222222222222333322222222222222222222222244434444446542222222222222222222222222222222222----------11--111----11---2222222222111 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1--------------------------1--3---------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- STR:NPRED 77 STR:RPRED 10.5 SQ:SECSTR #####################################################################################################################################################################################################################################################################################################################################HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTTTTTccccTTTHHHHHHH#######################################################################################################################################################################################################################################################cccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH###################################################################################### DISOP:02AL 1-4, 124-140, 225-226, 228-242, 527-542, 726-728, 730-735| PSIPRED cccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccccEEEEEEccEEEEEEEccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccEEEEEcccEEEEEEcccccccHHHHHHHHcccEEEEEEEEcccccccccccccccccccccccccccccccccHHHccccEEcccEEEEEEEEEEccccEEEEEEEcHHHHHHHHHHHHHccccEEEEEEccEEccccEEcccccccEEEEEEcccHHHHHHHHHHHHcccccccEEEEEEEEccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccEEcHHHHHHHHHHHHHHHccEEEEEHHHHHHHHccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcHHHHHHHHccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccEEEEEcccEEEEEEEcccccHHHHHHHHHHccccccEEEEEEEEcccccEEEEEEEEccccHHHHHHHHHHHHHHcccEEEEEEEEcHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccHHHHHHHHHHHHHHHcccEEEHHHHHHHHHccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccccccccc //