[GTOP] [HELP] [ORGANISMS] [SEARCH] [SUMMARY]
Thermus thermophilus HB27 (tthe0)
Gene : AAS80725.1
DDBJ   :       acriflavin resistance protein B
Swiss-Prot:       

Homologs Archaea 0/68 : Bacteria 664/915 : Eukaryota 7/199 : Viruses 0/175  --->[See Alignment]
c.55.1d.225.1d.58.44f.35.1
:1099 amino acids
:SECSTR
:PSIPRED
:DISOPRED
:BLT:PDB  9->514,599->1056 2i6wA PDBj 4e-34 26.5 %
:RPS:PDB  6->326,573->1064 3d9bA PDBj 2e-69 26.2 %
:RPS:SCOP 66->216 1mwkA2 c.55.1.1 * 6e-26 15.5 %
:RPS:SCOP 277->482 1iwgA8 f.35.1.1 * 2e-22 14.6 %
:RPS:SCOP 628->734 1iwgA3 d.58.44.1 * 4e-13 19.4 %
:RPS:SCOP 785->866 1iwgA6 d.225.1.1 * 1e-11 14.8 %
:RPS:SCOP 880->1095 1iwgA8 f.35.1.1 * 8e-14 24.3 %
:HMM:SCOP 43->138 1iwgA1 d.58.44.1 * 1.1e-25 45.8 %
:HMM:SCOP 137->322 1iwgA2 d.58.44.1 * 1.1e-21 42.7 %
:HMM:SCOP 290->489 1iwgA7 f.35.1.1 * 1.8e-40 36.7 %
:HMM:SCOP 627->727 1iwgA3 d.58.44.1 * 2.9e-08 25.8 %
:HMM:SCOP 781->869 1iwgA5 d.225.1.1 * 2.4e-10 31.8 %
:HMM:SCOP 864->1095 1iwgA8 f.35.1.1 * 2e-44 39.4 %
:RPS:PFM  9->507,582->1085 PF00873 * ACR_tran 9e-68 36.6 %
:HMM:PFM  7->480 PF00873 * ACR_tran 3.7e-119 36.7 474/1021 
:HMM:PFM  578->1088 PF00873 * ACR_tran 1.9e-93 31.7 505/1021 
:BLT:SWISS 41->472,600->1062 NOLG_RHIME 4e-57 30.8 %
:TM
:SEG

SeqInfo AminoSeq See neighboring genes
Links GIB DAD Abbreviations Back to title page
GT:ID AAS80725.1 GT:GENE AAS80725.1 GT:PRODUCT acriflavin resistance protein B GT:DATABASE GIB00176CH01 GT:ORG tthe0 GB:ACCESSION GIB00176CH01 GB:LOCATION complement(363663..366962) GB:FROM 363663 GB:TO 366962 GB:DIRECTION - GB:PRODUCT acriflavin resistance protein B GB:PROTEIN_ID AAS80725.1 GB:DB_XREF GI:46196308 LENGTH 1099 SQ:AASEQ MRENPLVAFFVERFVFATSIFVGMVLVGLLLGLGLGVELLPRFSVPVIAISTSYPGAGPEEVAEQVSKPLEDALSTLTGVDVIGSSSTEGFSLVFVQFKQGVDVDQGAVEASQKVAAIRSTLPKDASAPVVQKFDPSASPILYLALEAPGEDLAEVLRYAERTLKPRLQLVSGVADIRLTGAPKTAIKVYLDPDRLQALGIPPLQVVQALSASALNLPLGALTEEERRLVYTLRATPRTASEVAEVLVDPGRGIRVRDVARVEEAREAPTTLNRVNGRPAVVLAVVKTPDANAVAVAQGVRRALEETSLPPGYRAEVALDTTRFIQAAVEDTVREAFLAALAVSLVVLVFLGKLNSVFSVILAIPITLSGAILLFGVLGFTYNLISLLALTVAVGIVVDDSIVVAENIDRYRRMGLGLKEAVLKGASEVSAAVAAATLSLLAVFLPISFLPGLIGQIFQQFGLGMAAAIGVSWLEALLFLTVRLAYFPDPDPPTLKEALRAALLLPKDLAWAYRRGFRTALGLLLGLGAAFLLYRQGPLHLLLLVLYPALLGLGRYLGRLLLDLAGALARLLHEATEGGVRRLTEGYARALEAALARPYLVLGLAGLAFLSVFPILPRIPFNFTPRADTGVLTATLLLPKDTPLSVSDRAARALEAYFLAHPAVERVVTTVGASATGGAQVGDPSRVQLQIVLKPKGERPDIFTLTEVFNREGKEALKDFPGADLRVLAQTGPEAGDADLQFFVTGPDREALEARVQAIVDRIAEKPYVLNVKSTLEATQRERVFVPDPARLSGTGLTPQDVAQTLRLYLSGTQAATARRSGEEYPVVVQADPLRYSGEGGLLSLPVYAPALQAFLPLGSLGRFEERPSPTLISRRNQAYAAGININLKPEAPGALQVQAELEQDLRAAGLLGDGVELVASGLGSFTEELASLAPLAFGLALVLNYLVIASQFNAWRYPLYLLLPVPLALVGAFWLTYFLGTGLDVISVLGVVMLIGLVTKNAILLLDFASRRMREKPLKEALVEAARLRLRPILMTTLTVLIISLPLLLGAGEGSEYRRPLGVVILGGMLSSTLLTLFVVPAAFFAVEGRLARKGGKG GT:EXON 1|1-1099:0| BL:SWS:NREP 1 BL:SWS:REP 41->472,600->1062|NOLG_RHIME|4e-57|30.8|877/1065| TM:NTM 15 TM:REGION 5->27| TM:REGION 32->53| TM:REGION 333->355| TM:REGION 359->381| TM:REGION 386->408| TM:REGION 431->453| TM:REGION 464->486| TM:REGION 516->538| TM:REGION 540->562| TM:REGION 598->620| TM:REGION 931->952| TM:REGION 959->981| TM:REGION 989->1011| TM:REGION 1032->1053| TM:REGION 1065->1087| SEG 22->40|vgmvlvglllglglgvell| SEG 255->268|rvrdvarveearea| SEG 336->351|aflaalavslvvlvfl| SEG 426->443|asevsaavaaatlsllav| SEG 520->533|alglllglgaafll| SEG 539->572|lhllllvlypallglgrylgrllldlagalarll| SEG 958->971|yplylllpvplalv| SEG 1037->1050|ttltvliislplll| SEG 1067->1078|lggmlsstlltl| BL:PDB:NREP 1 BL:PDB:REP 9->514,599->1056|2i6wA|4e-34|26.5|929/1019| RP:PDB:NREP 1 RP:PDB:REP 6->326,573->1064|3d9bA|2e-69|26.2|803/1045| RP:PFM:NREP 1 RP:PFM:REP 9->507,582->1085|PF00873|9e-68|36.6|975/1014|ACR_tran| HM:PFM:NREP 2 HM:PFM:REP 7->480|PF00873|3.7e-119|36.7|474/1021|ACR_tran| HM:PFM:REP 578->1088|PF00873|1.9e-93|31.7|505/1021|ACR_tran| GO:PFM:NREP 3 GO:PFM GO:0005215|"GO:transporter activity"|PF00873|IPR001036| GO:PFM GO:0006810|"GO:transport"|PF00873|IPR001036| GO:PFM GO:0016020|"GO:membrane"|PF00873|IPR001036| RP:SCP:NREP 5 RP:SCP:REP 66->216|1mwkA2|6e-26|15.5|142/163|c.55.1.1| RP:SCP:REP 277->482|1iwgA8|2e-22|14.6|206/222|f.35.1.1| RP:SCP:REP 628->734|1iwgA3|4e-13|19.4|103/107|d.58.44.1| RP:SCP:REP 785->866|1iwgA6|1e-11|14.8|81/88|d.225.1.1| RP:SCP:REP 880->1095|1iwgA8|8e-14|24.3|213/222|f.35.1.1| HM:SCP:REP 43->138|1iwgA1|1.1e-25|45.8|96/0|d.58.44.1|1/1|Multidrug efflux transporter AcrB pore domain; PN1, PN2, PC1 and PC2 subdomains| HM:SCP:REP 137->322|1iwgA2|1.1e-21|42.7|103/0|d.58.44.1|2/2|Multidrug efflux transporter AcrB pore domain; PN1, PN2, PC1 and PC2 subdomains| HM:SCP:REP 290->489|1iwgA7|1.8e-40|36.7|199/200|f.35.1.1|1/2|Multidrug efflux transporter AcrB transmembrane domain| HM:SCP:REP 627->727|1iwgA3|2.9e-08|25.8|97/0|d.58.44.1|1/1|Multidrug efflux transporter AcrB pore domain; PN1, PN2, PC1 and PC2 subdomains| HM:SCP:REP 781->869|1iwgA5|2.4e-10|31.8|88/92|d.225.1.1|2/2|Multidrug efflux transporter AcrB TolC docking domain; DN and DC subdomains| HM:SCP:REP 864->1095|1iwgA8|2e-44|39.4|221/223|f.35.1.1|2/2|Multidrug efflux transporter AcrB transmembrane domain| OP:NHOMO 4297 OP:NHOMOORG 671 OP:PATTERN -------------------------------------------------------------------- C8J-------------------------------------------11-1--111-11--11--1--1111------------34336FGID-F24---22D495KAI8B--------------342344533465111111--1-67555451122222533352D46A4-2-----2-----2111--11212222222222222221111212212112122------5311111111111111111111-----------------------------------------------------------------------5116-------1-1-1221--------1-13122522213-1-----31E3BG77B11111BENHQI9HLHIFD46574664546-MOGFMJKK598-G99B99CAA979BL6AA7295655545777777777BA866B61111111111--1-221131111111-111337836755ADHIGIBA7776CCGGAAAA7BDBHAFGL-4EFD7BA9ANFA797AFG9FAC87111111195A6BE7592367648A4431583668A769989E92852111222222231111111753578B875ID9HBCB6DEEEDGDJLFEGHCIOJKG--1C85B------76676B67889788A77-6887789768797777777CCC773456545666666546455964564661-877777765777--15343335868G9C65211112111111111777775822297DEEEBCEFCDFEB99BC11111111195AA9666669CDBBGHDAEAA7995454219778459911111111-----------------------------1---111117C6 -------------1------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5----6-1-------3--------------8-----6---- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- STR:NPRED 1009 STR:RPRED 91.8 SQ:SECSTR #####cHHHHcccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccccccccEEEEcccTTccHHHHHTTTHHHHHccccccTTEEEcccEEETTEEEcccEEcTTccHHHHHHHHHHHHHTTGGGccHHHHHHccEEEEccccccEEEEEEEccccHHHHHHHHHHHTHHHHHHcTTcccEEEEcccEcEEEEEEcHHHHHHTTccHHHHHHHHHHHcccccccEEccTTccccEEcccccccHHHHHTcEETTccEEEGGGGEEEEEEEcccccEEEETTEEEEEEEEccccccccTHHHHHHHHHHHTTcccTTEEEEEEEETTHHHHcccccTHHHHHHHHHHHHHHHHTTcccTTTTTHHHHHHHHHHHHHHHHHHTTcccccTTHHHHHHHTHHHHHHHHHHHHHHHHHTTcccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHGGGcccTTTTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTTT################THHHHHHHccccccHHHHHH##########################################################HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTTTHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccccccccccEEEEEEEccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHTTTEEEEEEEETcccccccccccTTEEEEEEEEccGGGcccGGGcHHHHHHHHHHHHTTcTTcEEEEEccccTTcccEEEEEEEcccTTHHHHHHHHHHHHHHTTcTTccEEEEcccccccEEEEEEcHHHHHHHTccHHHHHHHHHHHHHcEEcccEEccccEEEEEEEEcGGGcccGGGGGGcEEEcccHccEEEHHHHEEEEEEccccEEEEETTEEEEEEEEEccTTcccHHHHHHHHHHHHTHTTTccTTEEEEEcTHHHHcccTTTcHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTcccHHHHHHTTHHHHHHHHHHHHHTTcccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTTTTTcccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH########### DISOP:02AL 491-501, 1095-1099| PSIPRED ccHHHHHHHHHHccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccHHHcccccccEEEEEEEEccccHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccEEEEEEEEccEEEEEEEEEEcccHHHHHHHHHHHHHHHHccccccccccEEEEEccccEEEEEEEEEcccccHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccEEEEEEccccEEEEEEEcHHHHHHccccHHHHHHHHHHccccccccEEEcccEEEEEEEccccccHHHHHHHHHccccEEEEEEEEEEEEccccccEEEEEcccEEEEEEEEEcccccHHHHHHHHHHHHHHcccccccEEEEEEcccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccHHHHHHHHHHHHHHHHHccHHHHHHHHHHHHHccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccccccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccccccccccccEEEEEEEHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccccccccccEEEEEEEccccccHHHHHHHHHHHHHHHHccccEEEEEEEEEcccccccccccccEEEEEEEEEcccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccEEEEEEccccccccccEEEEEEcccHHHHHHHHHHHHHHHHHcccEEEEEEcccccccEEEEEEcHHHHHHHcccHHHHHHHHHHHHccccccEEEEccEEEEEEEEEcHHHHccHHHHHccEEEEcccccEEEEEEEEEEEEEccccHHHHHcccEEEEEEEEEccccccHHHHHHHHHHHHHHHHcccccEEEEEcccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccccHHHHHHHHHHHHHHHcccEEEHHHHHHHHHcccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccc //