[GTOP] [HELP] [ORGANISMS] [SEARCH] [SUMMARY]
Thermus thermophilus HB27 (tthe0)
Gene : fecD
DDBJ   :fecD     iron(III) dicitrate transport system permease protein fecD
Swiss-Prot:       

Homologs Archaea 10/68 : Bacteria 193/915 : Eukaryota 0/199 : Viruses 0/175  --->[See Alignment]
f.22.1
:342 amino acids
:SECSTR
:PSIPRED
:DISOPRED
:BLT:PDB  51->136 2nq2B PDBj 2e-06 36.8 %
:BLT:PDB  265->335 1l7vA PDBj 3e-05 69.0 %
:RPS:SCOP 54->337 1l7vA f.22.1.1 * 7e-24 22.9 %
:HMM:SCOP 8->338 1l7vA_ f.22.1.1 * 2.9e-73 46.3 %
:RPS:PFM  54->337 PF01032 * FecCD 3e-16 29.1 %
:HMM:PFM  21->337 PF01032 * FecCD 1.1e-88 50.2 305/311 
:BLT:SWISS 52->335 Y087_METJA 3e-17 29.7 %
:TM
:SEG

SeqInfo AminoSeq See neighboring genes
Links GIB DAD Abbreviations Back to title page
GT:ID AAS80739.1 GT:GENE fecD GT:PRODUCT iron(III) dicitrate transport system permease protein fecD GT:DATABASE GIB00176CH01 GT:ORG tthe0 GB:ACCESSION GIB00176CH01 GB:LOCATION 380844..381872 GB:FROM 380844 GB:TO 381872 GB:DIRECTION + GB:GENE fecD GB:PRODUCT iron(III) dicitrate transport system permease protein fecD GB:PROTEIN_ID AAS80739.1 GB:DB_XREF GI:46196322 GB:GENE:GENE fecD LENGTH 342 SQ:AASEQ MTRALPPALARGLVFLWLVALLLGAVALGVGLGAVAVPPEAVVRALLGLEENPIVTELRLPRVLAGVLVGAALGVSGAAFQGLFRNPLADPYLMGSASGAAFAVTLFASLLGGLSPAFSQHAVFQHLPLSATFFGFVGALSATLLTLVLAGGVARTGELVLAGVVVGSVLTGLTTYLMMQDADRVRAVFAYTLGNLAFAGWEGVRVLALFFALAFPPLLFLGRVLNALGLGEETARSLGLPLEALKLLLLGAASLLTASAVAQAGIIGFVGLVTPHLLRRLLGEDYRLLLPASALGGGALLALADLLARTLARPAELPVGVVTTLLGGPFFLYLMWRRRGRA GT:EXON 1|1-342:0| BL:SWS:NREP 1 BL:SWS:REP 52->335|Y087_METJA|3e-17|29.7|283/349| TM:NTM 9 TM:REGION 17->39| TM:REGION 61->83| TM:REGION 95->117| TM:REGION 129->151| TM:REGION 158->180| TM:REGION 207->229| TM:REGION 246->268| TM:REGION 284->306| TM:REGION 314->336| SEG 12->47|glvflwlvalllgavalgvglgavavppeavvrall| SEG 63->79|vlagvlvgaalgvsgaa| SEG 137->154|vgalsatlltlvlaggva| SEG 156->175|tgelvlagvvvgsvltgltt| SEG 207->221|lalffalafppllfl| SEG 237->264|slglplealkllllgaaslltasavaqa| SEG 287->315|rlllpasalgggallaladllartlarpa| BL:PDB:NREP 2 BL:PDB:REP 51->136|2nq2B|2e-06|36.8|76/300| BL:PDB:REP 265->335|1l7vA|3e-05|69.0|71/313| RP:PFM:NREP 1 RP:PFM:REP 54->337|PF01032|3e-16|29.1|275/313|FecCD| HM:PFM:NREP 1 HM:PFM:REP 21->337|PF01032|1.1e-88|50.2|305/311|FecCD| GO:PFM:NREP 3 GO:PFM GO:0005215|"GO:transporter activity"|PF01032|IPR000522| GO:PFM GO:0006810|"GO:transport"|PF01032|IPR000522| GO:PFM GO:0016020|"GO:membrane"|PF01032|IPR000522| RP:SCP:NREP 1 RP:SCP:REP 54->337|1l7vA|7e-24|22.9|271/324|f.22.1.1| HM:SCP:REP 8->338|1l7vA_|2.9e-73|46.3|315/324|f.22.1.1|1/1|ABC transporter involved in vitamin B12 uptake, BtuC| OP:NHOMO 231 OP:NHOMOORG 203 OP:PATTERN ---------------------------------------------1111-1---11111--------- -------1111----------1---2----------13----------------------11--1----11------------------------------------12----------------11--1---1--1121111-3---------------------1----------------1-11111-1--11111111-1111111111-1111-112-1-------22--------------------1--------------------------------1--------------------------1----------12-12222132231-----11114-------1111---11-------------------------------------------------------------1-------------1------1-----------------------------------------------------111111----1-1111----1111-1------1----------1-1-------1--11--------------1-2------------------1-------2-------------------------------1----1---1111---1--1---11-------1-------1-11-1--111-111---1---111-1-111------1-1--1111-111111111111111--1----1-----------------------------------1---------------------------211----1-111---------1---11111111111--------------------------------1-----------------------------------1---- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- STR:NPRED 147 STR:RPRED 43.0 SQ:SECSTR ##################################################ccccGGGTcHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHTTcTTccTTcccHHHHHHHHHHH#HHHTT#####ccHHHHH####HHHHHHHH################################################################################################################################ccccccccHHHHHHHHTTcccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccccccHHHHHHHHHHHHHHHHH####### DISOP:02AL 1-7, 341-342| PSIPRED cccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccccHHHHHHHHHccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcHHHHHHHHHHHccccccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccHHHccHHHHHHccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHcccccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHccccc //