[GTOP] [HELP] [ORGANISMS] [SEARCH] [SUMMARY]
head org value tmar0
head gene value AAD35678.1

[-5] AAD35673.1 +  622101  623111 rod shape-determining protein MreB    
[-4] AAD35674.1 -  623354  623944 hypothetical protein           
[-3] AAD35675.1 +  624073  625746 penicillin-binding protein 2       
[-2] AAD35676.1 -  625691  626419 amino acid ABC transporter, ATP-binding protein 
[-1] AAD35677.1 -  626416  627066 amino acid ABC transporter, permease protein 
[0 ] AAD35678.1 -  627081  627821 amino acid ABC transporter, periplasmic amino acid-binding protein 
[1 ] AAD35679.1 -  627860  629245 conserved hypothetical protein      
[2 ] AAD35680.1 -  629300  630559 sugar ABC transporter, periplasmic sugar-binding protein, putative 
[3 ] AAD35681.1 +  630654  631916 sugar ABC transporter, permease protein 
[4 ] AAD35682.1 +  631926  632378 hypothetical protein           
[5 ] AAD35683.1 +  633179  634012 sugar ABC transporter, permease protein