[GTOP] [HELP] [ORGANISMS] [SEARCH] [SUMMARY]
ORFs of Escherichia coli BW2952(ecolQ)
Not classified  [    1- 3000]  [ 3001- 4084]

[ALL List]

[ 1- 3000] thrL thrA thrB thrC yaaX yaaA yaaJ talB mog yaaH yaaW yaaI dnaK dnaJ insL.1 mokC hokC nhaA nhaR insB.1 insA.1 rpsT yaaY ribF ileS lspA fkpB ispH rihC dapB carA carB caiF caiE caiD caiC caiB caiA caiT fixA fixB fixC fixX yaaU kefF kefC folA apaH apaG ksgA pdxA surA imp djlA rluA hepA polB araA araB araC yabI thiQ thiP tbpA sgrR setA leuD leuC leuB leuA leuL leuO ilvI ilvH fruR mraZ mraW ftsL ftsI murE murF mraY murD ftsW murG murC ddlB ftsQ ftsA ftsZ lpxC secM secA mutT yacG yacF coaE guaC hofC hofB ppdD nadC ampD ampE aroP pdhR aceE aceF lpd yacH acnB yacL speD speE yacC cueO gcd hpt can yadG yadH yadI yadE panD yadD panC panB yadC yadK yadL yadM htrE ecpD yadN folK pcnB yadB dksA sfsA ligT hrpB mrcB fhuA fhuC fhuD fhuB hemL clcA erpA yadS btuF mtn dgt degP cdaR yaeH yaeI dapD glnD map rpsB tsf pyrH frr dxr ispU cdsA rseP bamA skp lpxD fabZ lpxA lpxB rnhB dnaE accA ldcC yaeR tilS rof yaeP yaeQ yaeJ nlpE yaeF proS yaeB rcsF metQ metI metN gmhB dkgB yafC yafD yafE mltD gloB yafS rnhA dnaQ yafT ykfM yafV ivy fadE lpcA yafJ yafK yafQ dinJ yafL yafM dinB yafN yafO yafP pepD gpt frsA crl phoE proB proA ykfI yafW ykfH ykfG yafX ykfF ykfB yafY yafZ ykfA perR insI.1 insH.1 mhpD mhpF mhpE mhpT yaiL frmB frmA frmR yaiO insC.1 insD.1 yaiP yaiS tauA tauB tauC tauD hemB insF.1 insE.1 yaiV ampH sbmA yaiW yaiY yaiZ ddlA iraP phoA psiF adrA proC yaiI aroL yaiA aroM yaiE rdgC mak araJ sbcC sbcD phoB phoR brnQ proY malZ acpH queA tgt yajC secD secF yajD tsx yajI nrdR ribD ribE nusB thiL pgpA yajO dxs ispA xseB thiI yajL panE yajQ yajR cyoE cyoD cyoC cyoB cyoA ampG yajG bolA tig clpP clpX lon hupB ppiD ybaV ybaW queC ybaE cof ybaO mdlA mdlB glnK amtB tesB ybaY ybaZ ybaA ylaB ylaC maa hha ybaJ acrB acrA acrR kefA ybaM priC ybaN apt dnaX ybaB recR htpG adk hemH aes gsk ybaL fsr ushA ybaK ybaP ybaQ copA ybaS ybaT cueR ybbJ qmcA ybbL ybbM ybbN ybbO tesA ybbA ybbP rhsD ybbC ybbB allS allA allR gcl hyi glxR ybbW allB ybbY glxK ylbA allC allD fdrA ylbF ybcF purK purE lpxH ppiB cysS ybcI ybcJ folD sfmA sfmC sfmD sfmH sfmF fimZ intD insE.2 insF.2 emrE ybcK ybcL ybcM ylcH ybcN ninE ybcO rusA ylcG quuD insH.2 essD arrD rzpD.1 rzoD.1 borD.1 ybcV.1 ybcW.1 ylcI nohB.1 appY ompT envY ybcH nfrA nfrB cusS cusR cusC cusF cusB cusA pheP ybdG nfsB ybdF ybdJ ybdK hokE insL.2 entD fepA fes ybdZ entF fepE fepC fepG fepD entS fepB entC entE entB entA ybdB cstA ybdD ybdH ybdL ybdM ybdN ybdO dsbG ahpC ahpF uspG ybdR rnk rna citT citG citX citF citE citD citC dpiB dpiA dcuC pagP cspE crcB tatE lipA ybeF lipB ybeD dacA rlpA mrdB mrdA ybeA ybeB cobC nadD holA rlpB leuS ybeL ybeQ ybeR djlB ybeT ybeU djlC hscC rihA gltL gltK gltJ gltI insH.3 lnt ybeX ybeY ybeZ miaB ubiF asnB nagD nagC nagA nagB nagE glnS ybfM ybfN fur uof fldA ybfE ybfF seqA pgm ybfP potE speF ybfK kdpE kdpD kdpC kdpB kdpA kdpF ybfA rhsC ybfB ybfC ybfQ ybfD ybgA phr ybgH ybgI ybgJ ybgK ybgL nei abrB ybgO ybgP ybgQ ybgD gltA sdhC sdhD sdhA sdhB sucA sucB sucC sucD mngR mngA mngB cydA cydB ybgT ybgE ybgC tolQ tolR tolA tolB pal ybgF nadA pnuC zitB ybgS aroG gpmA galM galK galT galE modF modE ybhT modA modB modC ybhA pgl ybhD ybhH ybhI ybhJ ybhC ybhB bioA bioB bioF bioC bioD ybhU uvrB ybhK moaA moaB moaC moaD moaE ybhL ybhM ybhN ybhO ybhP ybhQ ybhR ybhS ybhF ybhG ybiH rhlE ybiA dinG ybiB ybiC ybiJ ybiI ybiX fiu ybiM rlmF ybiO glnQ glnP glnH dps rhtA ompX ybiP yliL mntR ybiR ybiS ybiT ybiU ybiV ybiW ybiY fsaA moeB moeA iaaA gsiA gsiB gsiC gsiD yliE yliF yliG bssR yliI yliJ dacC deoR ybjG cmr ybjH ybjI ybjJ ybjK ybjL ybjM grxA ybjC nfsA rimK ybjN potF potG potH potI ybjO rumB artJ artM artQ artI artP ybjP ybjQ amiD ybjS ybjT ltaE poxB hcr hcp ybjE aqpZ ybjD ybjX macA macB cspD clpS clpA infA aat cydC cydD trxB lrp ftsK lolA rarA serS dmsA dmsB dmsC ycaC ycaD ycaM ycaN ycaK pflA pflB focA ycaO ycaP serC aroA ycaL cmk rpsA ihfB ycaI msbA lpxK ycaQ ycaR kdsB ycbJ ycbC smtA mukF mukE mukB ycbB ycbK ycbL aspC ompF asnS pncB pepN ssuB ssuC ssuD ssuA ssuE ycbQ ycbR ycbS ycbT ycbU ycbV ycbF pyrD ycbW ycbX rlmL uup pqiA pqiB ymbA rmf fabA ycbZ ycbG ompA sulA sxy yccS yccF helD mgsA yccT yccU hspQ yccW yccX yccK yccA hyaA hyaB hyaC hyaD hyaE hyaF appC appB yccB appA etk etp gfcE gfcD gfcC gfcB gfcA insA.2 insB.2 cspH cspG ymcE gnsA yccM torS torT torR torC torA torD cbpM cbpA yccE agp yccJ wrbA ymdF rutG rutF rutE rutD rutC rutB rutA rutR putA putP efeO efeB phoH pgaD pgaC pgaB pgaA ACR63512.1 ycdT insF.3 insE.3 ycdU ghrA ycdX ycdY ycdZ csgG csgF csgE csgD csgB csgA csgC ymdA ymdB ymdC mdoC mdoG mdoH yceK msyB mdtG lpxL yceA yceI yceJ yceO solA bssS dinI pyrC yceB grxB mdtH rimJ yceH yceM yceN flgN flgM flgA flgB flgC flgD flgE flgF flgG flgH flgI flgJ flgK flgL rne yceQ rluC yceF yceD rpmF plsX fabH fabD fabG acpP fabF pabC yceG tmk holB ycfH ptsG fhuE hinT ycfL ycfM thiK nagZ ycfP ndh ycfJ ycfQ bhsA ycfS mfd ycfT lolC lolD lolE nagK cobB ycfZ ymfA potD potC potB potA pepT ycfD phoQ phoP purB hflD mnmA nudJ rluE icd elbA ycgX ycgE ycgF ycgZ ymgA ariR ymgC ycgG ymgF ymgD ymgG ymgI ymgJ minE minD minC ycgJ ycgK ycgL ycgM ycgN hlyE umuD umuC dsbB nhaB fadR ycgB dadA dadX cvrA ldcA emtA ycgR ymgE ycgY treA dhaM dhaL dhaK dhaR ycgV ychF pth ychH ychM prs ispE lolB hemA prfA prmC ychQ ychA kdsA ldrA ldrB ldrC chaA chaB chaC ychN ychO narL narX narK narG narH narJ narI ychS tpr purU ychJ rssA ACR63511.1 rssB galU hns tdk adhE ychE oppA ACR62157.1 ACR62685.1 oppC oppD oppF yciU cls yciY kch yciI tonB yciA yciB yciC ompW yciE yciF yciG trpA trpB trpC trpD trpE trpL trpH yciO yciQ rluB btuR yciK sohB yciN topA cysB ymiA yciX acnA ribA pgpB yciS yciM pyrF yciH osmB yciT yciZ gmr rnb yciW fabI ycjD sapF sapD sapC sapB sapA ymjA puuP puuA puuD puuR puuC puuB puuE pspF pspA pspB pspC pspD pspE ycjM ycjN ycjO ycjP ycjQ ycjR ycjS ycjT ycjU ompG ycjW ycjX ycjF tyrR tpx ycjG mpaA ycjY ycjZ mppA ynaI insH.4 ynaJ uspE fnr ogt abgT abgB abgA abgR ydaL ydaM ydaN dbpA ttcA intR ydaQ ydaC lar recT recE racC ydaE kilR sieB ydaF ydaG racR ydaS ydaT ydaU ydaV rzoR trkG ynaK insH.5 stfR tfaR pinR ynaE uspF ompN ydbK ydbJ hslJ ldhA ydbH ynbE ydbL feaR feaB tynA maoC paaA paaB paaC paaD paaE paaF paaG paaH paaI paaJ paaK paaX paaY insD.2 insC.2 insI.2 ydbC ydbD ynbA ynbB ynbC ynbD azoR hrpA ydcF aldA cybB ydcA hokB mokB trg ydcI ydcJ mdoD ydcH rimL ydcK tehA tehB ydcL ydcM ydcO ydcN ydcP yncJ yncN ydcQ ydcR ydcS ydcT ydcU ydcV ydcW yncL ydcX ydcY ydcZ yncA yncB yncC yncD yncE ansP yncG yncH ydcD ydcC pptA yddH nhoA yddE narV narW narY narZ narU yddJ yddG fdnG fdnH fdnI yddM adhP maeA sra bdm osmC ddpF ddpD ddpC ddpB ddpA ddpX dos yddV yddW gadC gadB pqqL yddB yddA ydeM ydeN ydeO yneN ydeP ydeQ ydeR ydeS hipA hipB ydeU ydeK lsrK lsrR lsrA lsrC lsrD lsrB lsrF lsrG tam yneE uxaB yneF yneG yneH sad yneJ yneK ydeA marC marR marA marB eamA ydeE yneM ydeH ydeI ydeJ dcp ydfG ydfH ydfZ ydfI ydfK pinQ tfaQ ydfN ynfO ydfO gnsB ynfN cspI ydfP arrQ ydfR essQ cspB cspF quuQ ydfU rem hokD relE relB ydfV flxA ydfW ydfX dicC dicA ydfA ydfB dicB ydfD rspB rspA ynfA ynfB speG ynfC ynfD ynfE ynfF ynfG ynfH dmsD clcB ynfK dgsA ynfL ynfM asr ydgU ydgD mdtI mdtJ tqsA pntB pntA ydgH ydgI folM ydgC rstA rstB tus fumC fumA manA ydgA uidC uidA uidR hdhA malI malX malY add ydgJ blr cnu ydgK rsxA rsxB rsxC rsxD rsxG rsxE nth tppB gst pdxY tyrS pdxH ydhA anmK slyB slyA ydhI ydhJ ydhK sodC ydhF ydhL ydhM nemA gloA rnt lhr grxD ydhO sodB ydhP ynhF purR ydhB ydhC cfa ribC mdtK ydhQ ydhR ydhS ydhT ydhU ydhX ydhW ydhV ydhY ydhZ pykF lpp ynhG sufE sufS sufD sufC sufB sufA ydiH ydiI ydiJ ydiK ydiL ydiM ydiN ydiB aroD ydiF ydiO ydiP ydiQ ydiR ydiS ydiT fadK pps ydiA aroH ydiE ydiU ydiV nlpC btuD btuE btuC ihfA pheT pheS pheM rplT rpmI infC thrS yniD ydiY pfkB ydiZ yniA yniB yniC ydjM ydjN ydjO cedA katE chbG chbF chbR chbA chbC chbB osmE nadE cho ves spy astE astB astD astA astC xthA ydjX ydjY ydjZ ynjA ynjB ynjC ynjD ynjE ynjF nudG ynjH gdhA ynjI topB selD ydjA sppA ansA pncA ydjE ydjF ydjG ydjH ydjI ydjJ ydjK ydjL yeaC msrB gapA yeaD yeaE mipA yeaG yeaH yeaI yeaJ yeaK yoaI yeaL yeaM yeaN yeaO yoaF yeaP yeaQ yoaG yeaR leuE yeaT yeaU yeaV yeaW yeaX rnd fadD yeaY yeaZ yoaA yoaB yoaC yoaH pabB nudL sdaA yoaD yoaE manX manY manZ yobD yebN rrmA cspC yobF yebO mgrB yobH kdgR yebQ htpX prc proQ yebR yebS yebT rsmF yebV yebW pphA yebY yebZ yobA holE yobB exoX ptrB yebE yebF yebG purT eda edd zwf yebK pykA lpxM yebA znuA znuC znuB ruvB ruvA yebB ruvC yebC nudB aspS yecD yecE yecN cmoA cmoB torZ torY cutC yecM argS yecT flhE flhA flhB cheZ cheY cheB cheR tap tar cheW cheA motB motA flhC ACR65692.1 uspC otsA otsB araH araG araF ftnB yecJ yecR ftnA yecH tyrP yecA pgsA uvrC uvrY yecF sdiA yecC yecS dcyD fliY fliZ fliA fliC fliD fliS fliT amyA yedD yedE yedF yedK yedL fliE fliF fliG fliH fliI fliJ fliK fliL fliM fliN fliO fliP fliQ fliR rcsA dsrB yodD yedP yedQ yodC yedI yedA vsr dcm yedJ yedR hchA yedV yedW yedX yedY yedZ yodA yodB mtfA yeeJ shiA amn yeeN yeeO cbl nac erfK cobT cobS cobU insH.6 insD.3 insC.3 flu yeeR yeeS yeeT yeeU yeeV yeeX yeeA sbmC dacD sbcB yeeD yeeE yeeF yeeY yeeZ yoeB yefM hisL hisG hisD hisC hisB hisH hisA hisF hisI cld ugd gnd insH.7 wbbK wbbJ wbbI rfc glf rfbX rfbC rfbA rfbD rfbB galF wcaM wcaL wcaK wzxC wcaJ cpsG cpsB wcaI gmm fcl gmd wcaF wcaE wcaD wcaC wcaB wcaA wzc wzb wza yegH asmA dcd udk yegE alkA yegD yegI yegJ yegK yegL mdtA mdtB mdtC mdtD baeS baeR yegP yegQ ogrK yegR yegS insE.4 insF.4 gatD gatC gatB gatA gatZ gatY fbaB yegT yegU yegV yegW yegX thiD thiM rcnR rcnA yohN yehA yehB yehC yehD yehE mrp metG yehI yehK yehL yehM yehP yehR yehS yehT yehU mlrA yohO yehW yehX yehY osmF bglX dld pbpG yohC yohD yohF dusC yohJ yohK cdd sanA yeiS yeiT yeiA mglC mglA mglB galS yeiB folE yeiG cirA lysP yeiE yeiH nfo yeiI nupX rihB yeiL yeiM yeiN yeiC fruA fruK lpxT spr rtn yejA yejB yejE yejF yejG bcr rsuA yejH rplY yejK yejL yejM insH.8 narP ccmH ccmG ccmF ccmE ccmD ccmC ccmB ccmA napC napB napH napG napA napD napF yojO eco mqo yojI alkB ada apbE ompC rcsD rcsB rcsC atoS atoC atoD atoA atoE atoB yfaP yfaQ yfaT yfaA gyrA ubiG yfaL ypaB nrdA nrdB yfaE inaA glpQ glpT glpA glpB glpC yfaD ypaA yfaU yfaV yfaW yfaX yfaY yfaZ nudI ais arnB arnC arnA arnD arnT arnE arnF pmrD menE menC menB yfbB menD menF elaB elaA rbn elaD yfbK yfbL yfbM yfbN yfbO yfbP nuoN nuoM nuoL nuoK nuoJ nuoI nuoH nuoG nuoF nuoE nuoC nuoB nuoA lrhA yfbQ yfbR yfbS yfbT yfbU yfbV ackA pta yfcC yfcD yfcE yfcF yfcG folX yfcH yfcI hisP hisM hisQ hisJ argT ubiX purF cvpA dedD folC accD dedA truA usg pdxB flk yfcJ fabB mnmC yfcL yfcM yfcA mepA aroC prmB yfcN yfcO yfcP yfcQ yfcR yfcS yfcV sixA fadJ fadI yfcZ fadL yfdF vacJ yfdC intS yfdG yfdH yfdI yfdK yfdN yfdP yfdQ yfdR yfdS yfdT torI dsdC dsdX dsdA emrY emrK evgA evgS yfdE yfdV oxc frc yfdX ypdI yfdY lpxP yfdZ ypdA ypdB ypdC fryA ypdE ypdF fryC fryB glk yfeO ypeC mntH nupC insL.3 yfeA yfeC yfeD gltX xapR xapB xapA yfeN yfeR yfeH ypeB ligA zipA cysZ cysK ptsH ptsI crr pdxK yfeK yfeS cysM cysA cysW cysU cysP ucpA yfeT murQ murP yfeW yfeX yfeY yfeZ ypeA amiA hemF eutR eutK eutL eutC eutB intZ yffL yffM yffN yffO yffP yffQ yffR yffS eutA eutH eutG eutJ eutE eutN eutM eutD eutT eutQ eutP eutS maeB talA tktB ypfG nudK aegA narQ acrD ypfM yffB dapE ypfN ypfH ypfI ypfJ purC bamC dapA gcvR bcp hyfA hyfB hyfC hyfD hyfE hyfF hyfG hyfH hyfI hyfJ hyfR focB yfgO yfgC yfgD hda uraA upp purM purN ppk ppx yfgF yfgG yfgH yfgI guaA guaB xseA yfgJ der bamB yfgM hisS ispG yfgA rlmN ndk pbpC yfhM sseA sseB pepB iscX fdx hscA hscB iscA iscU iscS iscR trmJ suhB yfhR csiE hcaT hcaR hcaE hcaF hcaC hcaB hcaD yphA yphB yphC yphD yphE yphF yphG yphH glyA hmp glnB yfhA yfhG yfhK purL yfhD tadA yfhB yfhH yfhL acpS pdxJ recO era rnc lepB lepA rseC rseB rseA rpoE nadB yfiC srmB yfiE eamB yfiD ung yfiF trxC yfiP yfiQ pssA yfiM kgtP clpB yfiH rluD bamD raiA pheL pheA tyrA aroF yfiL yfiR yfiN yfiB rplS trmD rimM rpsP ffh ypjD yfjD grpE nadK recN smpA yfjF yfjG smpB intA yfjH alpA yfjI yfjJ yfjK yfjL yfjM rnlA yfjO yfjP yfjQ yfjR ypjK yfjS yfjT yfjW yfjX yfjY ypjJ yfjZ ypjF ypjA csiD ygaF gabD gabT gabP csiR ygaU yqaE ygaV ygaP stpA ygaW ygaC ygaM nrdH nrdI nrdE nrdF proV proW proX ygaZ ygaH mprA emrA emrB luxS gshA yqaA yqaB csrA alaS recX recA ygaD mltB srlA srlE srlB srlD gutM srlR gutQ norR norV norW hypF hydN ascG ascF ascB hycI hycH hycG hycF hycE hycD hycC hycB hycA hypA hypB hypC hypD hypE fhlA ygbA mutS pphB ygbI ygbJ ygbK ygbL ygbM ygbN rpoS nlpD pcm surE truD ispF ispD ftsB ygbE cysC cysN cysD iap ygbF ygbT ygcH ygcI ygcJ ygcK ygcL ygcB cysH cysI cysJ sscR ygcN ygcO ygcP ygcQ ygcR ygcS ygcU ygcW yqcE ygcE ygcF ygcG eno pyrG mazG chpA chpR relA ACR65690.1 ACR63515.1 rumA barA gudD gudX gudP yqcA truC yqcC syd queF ygdH sdaC sdaB ygdG fucO fucA fucP fucI fucK fucU fucR ygdE ygdD gcvA ygdI csdA csdE ygdL mltA amiC argA recD recB ptrA recC ppdC ygdB ppdB ppdA thyA lgt ptsP rppH ygdT mutH ygdQ ygdR tas lplT aas galR lysA lysR ygeA araE kduD kduI yqeF yqeG yqeH yqeI yqeJ yqeK ygeG ygeH ygeI insD.4 insC.4 ygeR xdhA xdhB xdhC ygeV ygeW ygeX ygeY hyuA yqeA yqeB yqeC ygfJ ygfK ssnA ygfM xdhD ygfO guaD ygfQ ygfS ygfT ygfU idi lysS prfB recJ dsbC xerD fldB ygfX ygfY ygfZ yqfA yqfB bglA ygfF gcvP gcvH gcvT visC ubiH pepP ygfB zapA ygfA serA rpiA argP scpA argK scpB scpC ygfI yggE argO mscS fbaA pgk epd yggC yggD yggF yggP cmtA cmtB tktA yggG speB speA yqgB yqgC yqgD metK galP yggI endA rsmE gshB yqgE yqgF yggR yggS yggT yggU rdgB yggW yggM ansB yggN yggL trmI mutY yggX mltC nupG speC yqgA yghD yghG pppA yghJ glcA glcB glcG glcF glcE glcD glcC insH.9 yghQ yghR yghS yghT pitB gsp yghU hybG hybF hybE hybD hybC hybB hybA hybO yghW yghZ yqhA yghA exbD exbB metC yghB yqhC yqhD dkgA yqhG yqhH ygiQ ftsP plsC parC ygiS ygiT mqsR ygiV ygiW qseB qseC ygiZ mdaB ygiN parE yqiA cpdA yqiB nudF tolC ygiB ygiC ygiD zupT ribB yqiC ygiL insC.5 insD.5 yqiH yqiI glgS yqiJ yqiK rfaE glnE ygiF htrG cca bacA folB ygiH ttdR ttdA ttdB ttdT ygjD rpsU dnaG rpoD mug yqjH yqjI aer ygjG ygjH ebgR ebgA ebgC ygjI ygjJ ygjK fadH ygjM ygjN rlmG ygjP ygjQ ygjR alx sstT ygjV uxaA uxaC exuT exuR yqjA yqjB yqjC yqjD yqjE yqjK yqjF yqjG yhaH yhaI yhaJ yhaK yhaL yhaM yhaO tdcG tdcF tdcE tdcD tdcC tdcB tdcA tdcR yhaB yhaC garK garR garL garP garD sohA yhaV agaR kbaZ agaV agaS kbaY agaB agaC agaD agaI yraH yraI yraJ yraK yraL yraM yraN diaA yraP yraQ yraR yhbO yhbP yhbQ yhbS yhbT yhbU yhbV yhbW mtr deaD nlpI pnp rpsO truB rbfA infB nusA yhbC argG yhbX secG glmM folP hflB rrmJ yhbY greA dacB obgE yhbE rpmA rplU ispB sfsB murA yrbA yrbB yrbC yrbD yrbE yrbF yrbG kdsD kdsC yrbK lptA lptB rpoN hpf ptsN yhbJ npr yrbL mtgA elbB arcB yhcC gltB gltD gltF yhcA yhcD insH.10 yhcF yhcG yhcH nanK nanE nanT nanA nanR dcuD sspB sspA rpsI rplM yhcM yhcB degQ degS mdh argR yhcN yhcO aaeB aaeA aaeX aaeR tldD yhdP rng yhdE mreD mreC mreB csrD yhdH accB accC yhdT panF prmA dusB fis yhdJ yhdU envR acrE acrF yhdV yhdX yhdY yhdZ yrdA yrdB aroE rimN yrdD smg smf def fmt rsmB trkA mscL yhdL zntR yhdN rplQ rpoA rpsD rpsK rpsM rpmJ secY rplO rpmD rpsE rplR rplF rpsH rpsN rplE rplX rplN rpsQ rpmC rplP rpsC rplV