[GTOP] [HELP] [ORGANISMS] [SEARCH] [SUMMARY]
ORFs of Escherichia coli B str. REL606(ecolR)
Not classified  [    1- 3000]  [ 3001- 4209]

[ALL List]

[ 1- 3000] thrL thrA thrB thrC yaaX yaaA yaaJ talB mogA yaaH yaaW htgA yaaI dnaK dnaJ insL-1 mokC hokC nhaA nhaR ACT37714.1 ACT37715.1 ACT37716.1 insA-1 insB-1 ACT37719.1 ACT37720.1 rpsT yaaY ribF ileS lspA fkpB ispH rihC dapB carA carB caiF caiE caiD caiC caiA caiT fixA fixB fixC fixX yaaU yabF kefC folA apaH apaG ksgA pdxA surA imp djlA rluA hepA polB araD araA araB araC yabI yabJ thiP tbpA yabN setA leuD leuC leuB leuA leuL leuO ilvI ilvH fruR yabB mraW ftsL ftsI murE murF mraY murD ftsW murG murC ddlB ftsQ ftsA ftsZ lpxC yacA secA mutT yacG yacF coaE guaC hofC hofB ppdD nadC ampD ampE aroP pdhR aceE aceF lpdA yacH acnB yacL speD speE yacC cueO gcd hpt yadF yadG yadH yadI yadE panD yadD panC panB yadC yadK yadL yadM htrE ecpD yadN folK pcnB yadB dksA sfsA ligT hrpB mrcB fhuA fhuC fhuD fhuB hemL yadQ yadR yadS yadT pfs dgt degP cdaR yaeH yaeI dapD glnD map rpsB tsf pyrH frr ispC uppS cdsA yaeL yaeT hlpA lpxD fabZ lpxA lpxB rnhB dnaE accA ldcC yaeR tilS rof yaeP yaeQ yaeJ cutF yaeF proS yaeB rcsF metQ metI metN gmhB dkgB yafC yafD yafE mltD gloB yafS rnhA dnaQ yafT insA-2 insB-2 ACT37905.1 yhhI-1 yafV ykfE fadE lpcA yafJ yafK yafQ dinJ yafL yafM dinB yafN yafO yafP ykfJ prfH pepD gpt yafA crl insA-3 insB-3 phoE proB proA yagP yagQ yagR yagS yagT yagU ykgJ yagV yagW yagX yagY yagZ ykgK ykgL ykgM eaeH ykgA ykgB ykgI ykgC ykgD ykgE ykgF ykgG ACT37956.1 ykgH betA betB betI betT yahA yahB yahC yahD yahE yahF yahG yahI yahJ yahK yahL yahM yahN yahO prpR prpB prpC prpD prpE codB codA cynR cynT cynS cynX lacA lacY lacZ lacI mhpR mhpA mhpB mhpC mhpD mhpF mhpE mhpT yaiL frmB frmA frmR yaiO insB-4 insA-4 tauA tauB tauC tauD hemB ACT38011.1 yaiT yaiV ampH sbmA yaiW yaiY yaiZ ddlA yaiB phoA psiF yaiC proC yaiI aroL yaiA aroM yaiE ykiA insB-5 insA-5 rdgC yajF araJ sbcC sbcD phoB phoR brnQ proY malZ queA tgt yajC secD secF yajD tsx yajI ybaD ribD ribH nusB thiL pgpA yajO dxs ispA xseB thiI thiJ apbA yajQ yajR ACT38066.1 ACT38067.1 ACT38068.1 cyoE cyoD cyoC cyoB cyoA ampG yajG bolA tig clpP clpX insL-2 lon hupB ppiD ybaV ybaW ybaX ybaE cof ybaO mdlA mdlB glnK amtB tesB ybaY ybaZ ybaA ylaB ylaC maa hha ybaJ acrB acrA acrR kefA ybaM priC ybaN apt dnaX ybaB recR htpG adk hemH aes gsk ybaL fsr ushA ybaK ybaP ybaQ copA ybaS ybaT cueR ybbJ ybbK ybbL ybbM ybbN ybbO tesA ybbA ybbP rhsD ybbC ylbH ybbD ylbG ybbB ybbS allA allR gcl hyi glxR ybbV allP allB ybbY glxK ylbA allC allD fdrA ylbE ylbF arcC purK purE ybbF ppiB cysS ybcI ybcJ folD sfmA sfmC sfmD sfmH sfmF fimZ intD ACT38177.1 ACT38178.1 ACT38179.1 ACT38180.1 renD emrE ybcK ybcL ybcM ybcN ninE ybcO rus ylcG ybcQ insB-6 insA-6 ybcR ybcS ybcT ybcU ACT38198.1 nohB ACT38200.1 ACT38201.1 ACT38202.1 ACT38203.1 ACT38204.1 ACT38205.1 appY ompT envY ybcH nfrA ACT38211.1 yhhI-2 ACT38213.1 ACT38214.1 ACT38215.1 ACT38216.1 ACT38217.1 cusS cusR cusC ylcC cusB cusA pheP ybdG nfnB ybdF ybdJ ybdK insJ-1 insB-7 insA-7 hokE insL-3 entD fepA fes ybdZ entF fepE fepC fepG fepD ybdA fepB entC entE entB entA ybdB ybdD ybdH ybdL ybdM ybdN insB-8 insA-8 dsbG ahpC ahpF ybdQ ybdR rnk rna citT citG citX citF citE citD citC insB-9 insA-9 citA citB dcuC crcA cspE ccrB ybeM tatE lipA ybeF lipB ybeD dacA rlpA mrdB mrdA ybeA ybeB phpB nadD holA rlpB leuS ybeL ybeR ybeV hscC rihA insJ-2 insK-2 gltK gltJ gltI ACT38307.1 lnt ybeX ybeY ybeZ yleA ubiF asnB nagD nagC nagA nagB nagE glnS ybfM ybfN fur fldA ybfE ybfF seqA pgm ybfP ybfGH potE speF ACT38333.1 kdpE kdpD kdpC kdpB kdpA kdpF ybfA rhsC ybfB ybfO ybfC ACT38345.1 ACT38346.1 ACT38347.1 ybfD ybgA phrB ybgH ybgI ybgJ ybgK ybgL nei abrB ybgO ybgP ybgQ ybgD gltA sdhC sdhD sdhA sdhB sucA sucB sucC sucD farR hrsA ybgG cydA cydB ybgT ybgE ybgC tolQ tolR tolA tolB pal ybgF nadA pnuC ybgR ybgS aroG gpmA galM galK galT galE modF modE ybhT modA modB modC ybhA ybhE ybhD ybhH ybhI ybhJ ybhC ACT38408.1 ACT38409.1 ACT38410.1 ACT38411.1 ACT38412.1 ACT38413.1 ACT38414.1 ACT38415.1 ACT38416.1 ACT38417.1 ACT38418.1 ACT38419.1 ACT38420.1 ACT38421.1 ybhB bioA bioB bioF bioC bioD uvrB ybhK moaA moaB moaC moaD moaE ybhL ybhM ybhN ybhO ybhP ybhQ ybhR ybhS ybhF ybhG ybiH rhlE ybiA dinG ybiB ybiC ybiJ ybiI ybiX ybiL ybiM ybiN ybiO glnQ glnP glnH dps ybiF ompX ybiP ACT38465.1 mntR ybiR ybiS ybiT ybiU ybiV ybiW ybiY fsa moeB moeA ybiK yliA yliB yliC yliD yliE yliF yliG yliH yliI yliJ dacC deoR ybjG cmr ybjH ybjI ybjJ ybjK ACT38496.1 ACT38497.1 ACT38498.1 ACT38499.1 ACT38500.1 ACT38501.1 ACT38502.1 ACT38503.1 ACT38504.1 ACT38505.1 ACT38506.1 ACT38507.1 ACT38508.1 ACT38509.1 ACT38510.1 ACT38511.1 ACT38512.1 ACT38513.1 ACT38514.1 ACT38515.1 ACT38516.1 ACT38517.1 ACT38518.1 ACT38519.1 ACT38520.1 ACT38521.1 ACT38522.1 ACT38523.1 ACT38524.1 ACT38525.1 ACT38526.1 ACT38527.1 ACT38528.1 tfaE ACT38530.1 ACT38531.1 ACT38532.1 ACT38533.1 ybjL ybjM grxA ybjC nfsA rimK ybjN potF potG potH potI ybjO ybjF artJ artM artQ artI artP ybjP ybjQ ybjR ybjS ybjT ltaE poxB hcr hcp ybjE aqpZ ybjD ybjX macA macB cspD clpS clpA infA aat cydC cydD trxB lrp ftsK lolA ycaJ serS dmsA dmsB dmsC ycaC ycaD ycaM ycaN ycaK pflA pflB focA ycaO ycaP serC aroA ycaL cmk rpsA himD ycaI msbA lpxK ycaQ ycaR kdsB ycbJ ycbC smtA mukF mukE mukB ycbB ycbK ycbL aspC ompF asnS pncB pepN ssuB ssuC ssuD ssuA ssuE ycbQ ycbR ycbS ycbT ycbU ycbV ycbF pyrD ycbW ycbX ycbY uup pqiA pqiB ymbA rmf fabA ycbZ ycbG ompA sulA yccR yccS yccF helD mgsA yccT yccU yccV yccW yccX yccK yccA hyaA hyaB hyaC hyaD hyaE hyaF appC appB appA yccC yccY yccZ ymcA ymcB ymcC ymcD cspH cspG sfa gnsA yccM torS torT torR torC torA torD yccD cbpA yccE agp yccJ wrbA ymdF ycdG ycdH ycdI ycdJ ycdK ycdL ycdM ycdC putA putP ycdN ycdO ycdB phoH ycdP ycdQ ycdR ycdS ycdT insF-1 insE-1 ycdW ycdX ycdY ycdZ csgG csgF csgE csgD csgB csgA csgC ymdA ymdB ymdC mdoC mdoG mdoH yceK msyB yceE htrB yceA yceI yceJ yceO solA yceP dinI pyrC yceB grxB yceL rimJ yceH mviM mviN flgN flgM flgA flgB flgC flgD flgE flgF flgG flgH flgI flgJ flgK flgL rne ACT38763.1 rluC yceF yceD rpmF plsX fabH fabD fabG acpP fabF pabC yceG tmk holB ycfH ptsG fhuE ycfF ycfL ycfM ycfN nagZ ycfP ndh ycfJ ycfQ ycfR ycfS mfd ycfT ycfU ycfV ycfW insA-10 insB-10 cobB ycfZ ymfA potD potC potB potA pepT ycfD phoQ phoP purB ycfC trmU ymfB ymfC icdA ycgW ycgX ycgE ycgF ycgZ ymgA ymgB ymgC ycgG ymgF ymgD ACT38827.1 ycgI minE minD minC ycgJ ycgK ycgL ycgM ycgN umuD umuC dsbB nhaB fadR ycgB dadA dadX ycgO ldcA mltE ycgR ymgE ycgY treA dhaM dhaL dhaK dhaR ycgV ychF pth ychH ychM prsA ispE lolB hemA prfA hemK ychQ ychA kdsA ldrA ldrB ldrC chaA chaB chaC ychN ychP narL narX narK narG narH narJ narI purU ychJ ychK hnr galU hns tdk adhE ychE oppA oppB oppC oppD oppF yciU cls kch yciI tonB yciA ispZ yciC yciD yciE yciF yciG trpA trpB trpC trpD trpE trpL yciV yciO insA-11 insB-11 yciL btuR yciK sohB yciN topA cysB acnA ribA pgpB yciS yciM pyrF yciH osmB yciT yciR rnb yciW fabI ycjD sapF sapD sapC sapB sapA ymjA ycjJ ycjK ycjL ycjC aldH ordL goaG pspF pspA pspB pspC pspD pspE ycjM ycjN ycjO ycjP ycjQ ycjR ycjS ycjT ycjU ycjV ompG ycjW ycjX ycjF tyrR tpx ycjG ycjI ycjY ycjZ mppA ynaI ynaJ ydaA fnr ogt abgT abgB abgA abgR ydaL ydaM ydaN dbpA ydaO intR xisR ydaC lar recT recE racC ydaE kil sieB ydaF ydaG ACT39008.1 ACT39009.1 ACT39010.1 ydfQ-1 rzpR trkG ynaK ACT39015.1 ACT39016.1 ACT39017.1 ACT39018.1 pinR ynaE ynaF ompN ydbK ydbJ hslJ ldhA ydbH ynbE ydbL feaR feaB tynA insE-2 insF-2 ydbC ydbD ynbA ynbB ynbC ynbD acpD hrpA ydcF aldA gapC insA-12 insB-12 cybB ydcA hokB mokB trg ydcI ydcJ ydcG ACT39056.1 ydcH rimL ydcK tehA tehB ydcL ydcM ydcO ydcN ydcP yncJ ydcQ ydcR ydcS ydcT ydcU ydcV ydcW ydcX ydcY ydcZ yncA yncB yncC yncD yncE ansP yncG yncH ACT39086.1 rhsE ydcD ACT39089.1 ACT39090.1 ydcC ydcE yddH nhoA narV narW narY narZ narU yddJ yddK yddL yddG fdnG fdnH fdnI yddM adhP sfcA rpsV bdm osmC yddO yddP yddQ yddR yddS ddpX dos yddV yddW xasA gadB pqqL yddB yddA ydeM ydeN ydeO ACT39130.1 ydeP ydeQ ydeR ydeS ydeT yneL hipA hipB ydeZ yneA yneB yneC tam yneE uxaB yneF yneG yneH yneI yneJ yneK sotB marC ACT39154.1 ACT39155.1 marR marA marB eamA ydeE ydeH ydeI ydeJ dcp ydfG ydfH ydfZ ydfI ydfJ ydfK pinQ ACT39172.1 ACT39173.1 ACT39174.1 stfR lomR ACT39177.1 insE-3 insF-3 ybcW gnsB ynfN ACT39183.1 cspI ydfP ydfQ-2 ydfR essQ ACT39189.1 ACT39190.1 insE-4 insF-4 ACT39193.1 ACT39194.1 ydfU ACT39196.1 rem hokD ACT39199.1 ACT39200.1 ACT39201.1 ACT39202.1 ydfX dicC ACT39205.1 ACT39206.1 ACT39207.1 ACT39208.1 dicB ydfD ydfE ACT39212.1 rspB rspA ynfA ynfB speG ynfC ynfD ynfE ynfF ynfG ynfH ynfI ynfJ ynfK mlc ynfL ynfM asr ydgD ydgE ydgF ydgG pntB pntA ydgH ydgI ydgB ydgC rstA rstB tus fumC fumA manA ydgA uidC uidB uidA uidR hdhA malI malX malY add ydgJ blr ydgT ydgK rnfA rnfB rnfC rnfD rnfG rnfE nth ydgR gst pdxY tyrS pdxH ydhA ydhH slyB slyA ydhI ydhJ ydhK sodC ydhF ydhL ydhM nemA gloA rnt lhr ydhD ydhO sodB ydhP ACT39292.1 purR ydhB ydhC cfa ribC norM ydhQ ydhR ydhS ydhT ydhU ydhX ydhW ydhV ydhY ydhZ pykF lpp ynhG sufE sufS sufD sufC sufB sufA ydiH ydiI ydiJ ydiK ydiL ydiN ydiB aroD ydiF ydiO ydiP ydiQ ydiR ydiS ydiT ydiD ppsA ydiA aroH ydiE ydiU ydiV nlpC btuD btuE btuC himA pheT pheS pheM rplT rpmI infC thrS ACT39352.1 ydiY pfkB ydiZ yniA yniB yniC ydjM ydjN ydjO cedA katE ydjC celF celD celC celB celA osmE nadE ydjQ ydjR spy astE astB astD astA astC xthA ydjX ydjZ ynjA ynjB ynjC ynjD ynjE ynjF nudG ynjH gdhA ynjI topB selD ydjA sppA ansA pncA ydjE ydjF ydjG ydjH ydjI ydjJ ydjK ydjL yeaC yeaA gapA yeaD yeaE mipA yeaG yeaH yeaI yeaJ yeaK ACT39418.1 yeaL yeaM yeaN yeaO yoaF yeaP yeaQ yoaG yeaR insL-4 yeaS yeaT yeaU yeaV yeaW yeaX rnd fadD yeaY yeaZ yoaA yoaB yoaC yoaH pabB yeaB sdaA yoaD yoaE manX manY manZ yobD yebN rrmA cspC yobF yebO yobG ACT39458.1 kdgR yebQ htpX prc proQ yebR yebS yebT yebU yebV yebW pphA yebY yebZ yobA holE yobB exoX ptrB yebE yebF yebG purT eda edd zwf yebK pykA msbB yebA znuA znuC znuB ruvB ruvA yebB ruvC yebC ntpA aspS yecD yecE yecN yecO yecP torZ torY cutC yecM argS yecT flhE flhA flhB cheZ cheY cheB cheR tap tar cheW cheA motB motA flhC flhD yecG otsA otsB araH araG araF yecI yecJ yecR ftn yecH tyrP yecA pgsA uvrC uvrY insA-13 insB-13 yedU yedV yedW yedX yedY yedZ yodA yodB yeeI yeeJ shiA amn yeeN yeeO cbl nac erfK cobT cobS cobU insD ACT39564.1 ACT39565.1 ACT39566.1 yoeD yeeX yeeA sbmC dacD sbcB yeeD yeeE yeeF yeeY yeeZ hisL hisG hisD hisC hisB hisH hisA hisF hisI wzzB ugd gnd manB manC insB-14 insA-14 wbbD wbbC wzy wbbB wbbA vioB vioA wzx rmlC rfbA rfbD rfbB galF wcaM wcaL wcaK wzxC wcaJ cpsG cpsB wcaI wcaH wcaG gmd wcaF wcaE wcaD wcaC wcaB wcaA wzc wzb wza yegH asmA dcd udk yegE alkA yegD yegI yegK yegL yegM yegN yegO yegB baeS baeR yegP yegQ ogrK yegZ ACT39647.1 ACT39648.1 ACT39649.1 ACT39650.1 ACT39651.1 ACT39652.1 ACT39653.1 ACT39654.1 ACT39655.1 ACT39656.1 ACT39657.1 ACT39658.1 ACT39659.1 ACT39660.1 ACT39661.1 ACT39662.1 ACT39663.1 ACT39664.1 ACT39665.1 ACT39666.1 ACT39667.1 ACT39668.1 ACT39669.1 ACT39670.1 ACT39671.1 yegR yegS gatR gatD gatC gatB gatA insA-15 insB-15 gatY fbaB yegT yegU yegV yegW yegX thiD thiM ACT39690.1 ACT39691.1 ACT39692.1 ACT39693.1 ACT39694.1 ACT39695.1 ACT39696.1 insB-16 insA-16 yehE mrp metG molR yehI yehK yehL yehM yehP yehQ yehR yehS yehT yehU yehV ACT39714.1 yehW yehX yehY yehZ bglX dld pbpG yohC yohD yohF yohGH yohI yohJ yohK cdd sanA yeiS yeiT yeiA mglC mglA mglB galS yeiB folE yeiG cirA lysP yeiE yeiH nfo yeiI yeiJ rihB yeiL yeiM yeiN yeiC fruA fruK fruB setB yeiW yeiP yeiQ yeiR yeiU spr rtn yejA yejB yejE yejF yejG bcr rsuA yejH rplY yejK yejL yejM yejO narP ccmH ccmG ccmF ccmE ccmD ccmC ccmB ccmA napC napB napH napG napA napD napF eco mqo yojI alkB ada yojL ompC insB-17 insA-17 rcsC atoS atoC atoD atoA atoE atoB yfaP yfaQ yfaS yfaT yfaA gyrA ubiG yfaL nrdA nrdB yfaE inaA yfaH glpQ glpT glpA glpB glpC yfaD yfaU yfaV yfaW yfaX yfaY yfaZ yfaO ais yfbE yfbF yfbG yfbH arnT yfbW yfbJ pmrD menE menC menB yfbB menD menF elaB elaA elaC elaD yfbM ACT39855.1 ACT39856.1 nuoN nuoM nuoL nuoK nuoJ nuoI nuoH nuoG nuoF nuoE nuoC nuoB nuoA lrhA yfbQ yfbR yfbS yfbT yfbU yfbV ackA pta yfcC yfcD yfcE yfcF yfcG folX yfcH yfcI hisP hisM hisQ hisJ argT ubiX purF cvpA dedD folC accD dedA truA usg pdxB flk yfcJ fabB yfcK yfcL yfcM yfcA mepA aroC yfcB yfcN yfcO yfcP yfcQ yfcR yfcS yfcTU yfcV sixA yfcX yfcY yfcZ fadL insB-18 insA-18 vacJ yfdC dsdC dsdX dsdA emrY emrK evgA evgS yfdE yfdV yfdU yfdW yfdX ypdI yfdY ddg yfdZ ypdA ypdB ypdC ypdD ypdE ypdF ypdG ypdH glk yfeO ypeC mntH nupC yfeA yfeC yfeD gltX ACT39962.1 yfeR yfeH ypeB ligA zipA cysZ cysK ptsH ptsI crr pdxK yfeK yfeS cysM cysA cysW cysU cysP ucpA yfeT yfeU yfeV yfeW yfeX yfeY yfeZ ypeA amiA hemF yfeG yffI eutL eutC eutB eutA eutH eutG eutJ eutE cchB cchA eutI eutT eutQ eutP ypfE maeB talA tktB ypfG yffH aegA narQ acrD yffB dapE ACT40019.1 ypfH ypfI ypfJ purC nlpB dapA gcvR bcp hyfA hyfB hyfD hyfE hyfF hyfG hyfH hyfI hyfJ hyfR focB perM yfgC yfgD hda uraA upp purM purN ppk ppx yfgF yfgG yfgH yfgI guaA guaB xseA yfgJ yfgK yfgL yfgM hisS ispG yfgA yfgB ndk pbpC yfhM sseA sseB pepB yfhJ fdx hscA hscB iscA iscU iscS iscR yfhQ suhB yfhR csiE hcaT hcaR hcaE hcaF hcaC hcaB hcaD yphA yphB yphC yphD yphE yphF yphG yphH glyA hmpA glnB yfhA yfhG yfhK purL insA-19 insB-19 tadA yfhB yfhH yfhL acpS pdxJ recO era rncS lepB lepA rseC rseB rseA rpoE nadB yfiC srmB yfiE yfiK yfiD ung yfiF trxC yfiP yfiQ pssA yfiM kgtP clpB yfiH rluD yfiO yfiA pheL pheA tyrA aroF yfiL yfiR yfiN yfiB rplS trmD rimM rpsP ffh ypjD yfjD grpE ppnK recN smpA yfjF yfjG smpB ACT40162.1 ACT40163.1 ACT40164.1 ACT40165.1 insA-20 insB-20 csiD ygaF gabD gabT gabP ygaE ygaU yqaE ygaV ygaP stpA ygaW ygaC ygaM nrdH nrdI nrdE nrdF proV proW proX ygaXY ygaZ ygaH emrR emrA emrB ygaG gshA yqaA yqaB csrA alaS recX recA ygaD mltB srlA srlE srlB srlD gutM srlR gutQ ygaA norV ygbD hypF hydN ascG ascF ascB hycI hycH hycG hycF hycE hycD hycC hycB hycA hypA hypB hypC hypD hypE fhlA ygbA mutS pphB ygbI ygbJ ygbK ygbL ygbM ygbN rpoS nlpD pcm surE ygbO ispF ispD ftsB ygbE cysC cysN cysD iap insL-5 insK-3 insJ-3 cysH cysI cysJ ygcM ygcN ygcO ygcP ygcQ ygcR ygcS ygcU ygcW yqcE ygcE ACT40274.1 ygcF ygcG eno pyrG mazG chpA chpR relA rumA barA gudD gudX gudP yqcA yqcB yqcC syd yqcD ygdH sdaC sdaB xni fucO insB-21 insA-21 ACT40300.1 ACT40301.1 ACT40302.1 ACT40303.1 ACT40304.1 fucI fucK fucU fucR ygdE ygdD gcvA ygdI csdA ygdK ygdL mltA amiC argA recD recB ptr recC ppdC ygdB ppdB ppdA thyA lgt ptsP ygdP mutH ygdQ ygdR tas ygeD aas galR lysA lysR ygeA araE kduD kduI yqeF yqeG yqeH insE-5 insF-5 ygeQ ygeR xdhA xdhB xdhC ygeV ygeW ygeX ygeY ygeZ yqeA yqeB yqeC ygfJ ygfK ssnA ygfM xdhD ygfO guaD ygfQ ygfS ygfT ygfU idi lysS prfB recJ dsbC xerD fldB ygfX ygfY ygfZ yqfA yqfB bglA ygfF gcvP gcvH gcvT visC ubiH pepP ygfB ygfE ygfA serA rpiA yqfE iciA sbm argK ygfG ygfH ygfI yggE yggA yggB fbaA pgk epd yggC yggD yggF yggP cmtA cmtB tktA yggG speB speA yqgB yqgC yqgD metK galP sprT endA yggJ gshB yqgE yqgF yggR yggS yggT yggU yggV yggW yggM ansB yggN yggL yggH mutY yggX mltC nupG speC yqgA ACT40449.1 ACT40450.1 flu yeeR ACT40453.1 yafZ ACT40455.1 yeeS yeeT yeeU yeeV yeeW ACT40461.1 ACT40462.1 ACT40463.1 ACT40464.1 ACT40465.1 ACT40466.1 ACT40467.1 ACT40468.1 ACT40469.1 ACT40470.1 ACT40471.1 ACT40472.1 ACT40473.1 insB-22 insA-22 ACT40476.1 ACT40477.1 ACT40478.1 ACT40479.1 yghD ACT40481.1 ACT40482.1 ACT40483.1 ACT40484.1 ACT40485.1 ACT40486.1 ACT40487.1 ACT40488.1 yghF yghG pppA yghJ yghK glcB glcG glcF glcE glcD glcC yghO ACT40501.1 ACT40502.1 ACT40503.1 ACT40504.1 ACT40505.1 ACT40506.1 ACT40507.1 ACT40508.1 yghQ yghR yghS yghT pitB gss yghU hybG hybF hybE hybD hybC hybB hybA yghW yghXY yghZ yqhA yghA exbD exbB metC yghB yqhC yqhD dkgA yqhG yqhH ygiQ sufI plsC parC ygiS ygiT ygiU ygiV ygiW ygiX ygiY ygiZ mdaB ygiN parE yqiA cpdA yqiB yqiE tolC ygiA ygiB ygiC ygiD ygiE ribB yqiC ygiL yqiG yqiH yqiI glgS yqiJ yqiK rfaE glnE ygiF ygiM cca uppP ygiG ygiH ygiP ttdA ttdB ygjE ygjD rpsU dnaG rpoD ygjF yqjH yqjI aer ygjG ygjH ebgR ebgA ebgC ygjI ygjJ ygjK fadH ygjM ygjN ygjO ygjP ygjQ ygjR ygjT ygjU ygjV uxaA uxaC exuT exuR yqjA yqjB yqjC yqjD yqjE yqjK yqjF yqjG yhaH yhaI yhaJ yhaK yhaL yhaM yhaO tdcG tdcF tdcE tdcD tdcC tdcB tdcA tdcR yhaB yhaC garK garR garL garP garD sohA yhaV agaR agaZ agaV agaW agaE agaF agaA agaS agaY agaB agaC agaD agaI yraH yraI yraJ yraK yraL yraM yraN yraO yraP yraQ yraR yhbO yhbP yhbQ yhbS yhbT yhbU yhbV yhbW mtr deaD nlpI pnp rpsO truB rbfA infB nusA yhbC argG yhbX secG glmM folP hflB rrmJ