[GTOP] [HELP] [ORGANISMS] [SEARCH] [SUMMARY]
>BAF55431.1 cglu2 BAF55431.1 "hypothetical protein"
MSSPSAPLATPDVELDVHTLSSENLPWLCIVWDDPVNLMSYVTYVFQTVLGFSKKRATEL
MMQVHTEGKAVVSSGEKDKVEGDVKKLHTAGLWATMQQAG
//