[GTOP] [HELP] [ORGANISMS] [SEARCH] [SUMMARY]
>CIRT_02186 cimm2 CIRG_02183 ""
MASQAEFVTPSAVNATMKASAVVGHRQRCSYGDSCWPTEGEWQSFNASVSGHLIRTYPSA
AVCHAERYDDAKCTAAKENWLDSFWRTNQTGAYSAILWELGENGQCFIDSPRDAPCDQGI
VPHYSVNIQSTSDIQTAVKFAAQKELYLTVKNTGHDHLGRSSGQGAFSLWTHNMKGREWH
TSFIPKGAPQETTGIPAVTLQAGEQWLDVYRAAAENGVIVVGGSARTVGAAGGYLTGGGH
SPFSHFYGLAVDNLLEVNLVDANGTPRTINQYTDPEYFYALRGGGGSAWGVITSVTYKTH
PSPSHIQVGLVQFNVTNNSTLRAVIEKCLQELPSITDAGYTGYGSMNFLSGGKEPLGFGA
IFIQPNGTNATFTRTFKPYYDIAKMQGVSGALANIDFPSWIEYAEVFVQDPNIATNIIDG
SRLLTSQALLHRTRDLVDLMFEYASFGPGFNFIGKVSSAKRDETSTHPIWEQSRALLSFA
ANWRDDASANEKRNAKLSLVEISKKLGDIVGPGGGTYVNEANPYEPDWQNVFWGEKYARL
LAIKKRIDPTNLFVCNRCVGTDIVLEP
//