[GTOP] [HELP] [ORGANISMS] [SEARCH] [SUMMARY]
>ACV55525.1 elen0 ACV55525.1 "isoleucyl-tRNA synthetase"
MANTYKETMNLPKTDFAMRANLPESEPKRLAKWEEEHIYEQVLEKNKDGKPFILHDGPPY
ANGPIHIGHAFNKILKDFVNKSHAQRGFFTPYVPGWDCHGQPIEHMVEKTLGPDKMAKID
QPTLRRLCREWAEKYVDVQREGFKRLGVNADWEHPYLTFTPNYEAGNVEVFKRMYLDGSV
YRGRKPIHWCKRCHTALAEAEIEYSDETSPSIFVKFKMDIMPGMFETAGAAGDAYVLIWT
TTPWTLPANTAVSLAPDADYVMVQADGSNMIMARELVEQVAEIAGWESYDLVRGEDGEPV
ALKGREFTGLTYTCPVRQDLKGTIIYGDHVTLDSGTGAVHTAPGHGQDDYLVALEFDVPL
LMPVDDNGVLTDEAGPFAGLDVDEANPVIIEWLRERGTLVAQKEILHSYPHCWRCHEPVI
FRATDQWFVSMDKNSLRENALKAIENDVEWIPAWASNRIGSMVADRPDWCISRQRSWGVP
IPVFKCAKCGSTVANEQTFDAVIDLFYREGADAWFTREPSEYLPRGVKCETCGCTELTPE
KDILDVWWESGVSHTSVLKHREAEGLRFPADMYLEGSDQHRGWFQSSLLTSMGAYGVPPY
KAVMHCGFTVDGEGRKMSKSLGNGVDPAEVMAKSGADVLRLWVASVDYSQDVSISDEILQ
RTSEAYRRIRNTFRFLLGSLDDFDDQKDAVSDWNALEPLDQWAMVRTKHLLDDVSAAYDA
YKFHYVYRAVYDYIVNDLSAVYMDATKDRLYSEAPDSPRRRAVQTVLMNILEVLVRVLAP
VLSFTTDEVWEHYPQAMRERAGRPTNVQLAGWPKASDFAPAIPADGERVSEDFGVIMGVR
EVVTKALEDARGQKVVNKSQEAAVVVTAPRAVLDAVERYDAAVFEELFIVASVSFAEGEE
LAATVSKTEAEKCPRCWNHRALGGNANHGSVCERCGDALDAIGFAEGE
//