[GTOP] [HELP] [ORGANISMS] [SEARCH] [SUMMARY]
>ACD30340.1 ftul2 ACD30340.1 "short-chain dehydrogenase/reductase"
MVNNSKTILITGCSHGGIGYATAVHLKNLGHRVFASARQQKDVEALSQEGFETYLIDVTN
YEYIDNALADILNKTGGSLDVIFNNAGYGQAGALEDIDTKFLKQQFETNVFGLHNLTYKA
LKIMRKQGYGKIIQHSSVLGLVAMKYRGAYNASKYAIEGLTDTMRLELRDSNIFITSLNT
GPITSKFRENSIKTITNVNYDSSVHKQQYEKILARQHKKVPFNEPAISVAKVVEKIINCD
KPKPRYYITKATWIMTSLKRILPTNILDNFLNRY
//