[GTOP] [HELP] [ORGANISMS] [SEARCH] [SUMMARY]
>ACD30665.1 ftul2 ACD30665.1 "DNA/RNA endonuclease G"
MTKKTSKQKDTKKQTTKKPINYIKIFILLALTIGGGFSGIFFDKFDLKEKFINFRHAVYN
YFTSEPIKHYTTKDNENITARFFSQSDEGKKQQQQSNEFDNLKQYPPVRTLPAVTDYCHG
FLAYGNPSYGVTDGLGQANLYLCRDGYVVGYNYQTKEASWVAFELTKSKVANHLKRDDRF
KEDSDVPFVYRATLDDYSRSGYDRGHLASYASMDFSKKSADQSFLLSNMSPQKAGLNRQG
WERLETDERIWANMYDSIYVYTGPIYKKQKIHKTIGDNKIAVPDYFFKIIYVPSKNQAIA
FVMPNARVEKTKIANYRVSIKDIEQCTGLHFLTNISNRDAVINSVSSMWRTTYL
//