[GTOP] [HELP] [ORGANISMS] [SEARCH] [SUMMARY]
>ABE00097.1 lsal0 glgP "Glycogen phosphorylase"
MDFNKEVFKEKFKNRLDEKYALDVKDATPQELYLTLSSIVRSSYSRYWRKTWKKYMEDGK
KQIYYFSIEFLPGRLLMSNLLNMGWLETVRDALKDLDIDLDEIAEVEKDMALGNGGLGRL
ASAFMDSLASDGLPGNGNGIRYRYGLFKQKFIDGYQIELPNEWLDSGNPWEIRRESKSVT
VRLGGKVYLVDRGNYLEPVYEDAQLIKAVPYDTAIVGYKNGTVNTMRLWDAEIPSSEEAK
YRTIEQRREVEDLVSVLYPDDSKESGRILRLKQEYFFVSAGIQSIVRHFKKYNKSMNKIG
EYIGIHINDTHPAMSVAELMRILVDEEHMSWDDAWKQTVAVMSYTNHTIMAEALEKWPVH
IMQQVQPRILQIIQEIDRRFVEEKQGKYARDMIERTRIIKDNQVRMANLSIIGSHSTNGV
AKLHTELLKDDVLHDFYVMYPERFNNKTNGITDRRWLQIANPELSKVLDKAIGTEWRQDP
TKLQKLLKHQNDNKVLNQIANAKLKNKERLAKFIEKETGIKVSTDAIFDVQIKRLHAYKR
QLLKLMHIVKLYLDIKQGKVASDFQPRVFIFGAKAAPSYYYAKAIIKCINEVANMVNNDP
EIGDKLKVVFLEDYRVSLAEKIIPAANISEQISLASKEASGTSNMKLMLNGALTVATLDG
ANIEIKDYVGEDNIFIFGLTKDEVYDYYNNGNYHSYDYYNNHEEIRRVLNAFVDGTIPNC
QAEGQEIFDSLTKYNDEYFVLRDFESYVNIQEMVDRTYSNKRHWNQMSLVNIAYGGMFSS
DDTIKRYAEDIWNISPLKDEKHGTYSL
//