[GTOP] [HELP] [ORGANISMS] [SEARCH] [SUMMARY]
>ABD99672.1 lsal0 trmU "tRNA (5-methylaminomethyl-2-thiouridylate)-methyltransferase"
MKDKSQIRVVVGMSGGVDSSVSAYLLKQQGYDVVGVFMKNWDDKNDSGVCTVTEDYQDVA
KVASQIGIPYYSVNFEKEYWDRVFTYFLDEYKNGRTPNPDIMCNKEVKFKAFLDYAMSID
ADYIAMGHYAQLRRDEDGRVHLLRGADDNKDQTYFLSQLSQEQLQKVMFPIGHLQKSEVR
RIAEEAGLATAKKKDSTGICFIGERNFSKFLGEFLPAQPGEMVTLDGEVKGNHFGLMNYT
IGQRKGLGIGGDGKSNEPWFVIGKDLKTNTLLVGQGYHNEHLYANSLDASKLSFVDDISD
CGDEFHCTAKFRYRQKDTGVTVKFNEDRTKVEVIFDEPVRAITPGQEVVFYDGEECLGSG
TIDHAYKESKLLQYV
//