[GTOP] [HELP] [ORGANISMS] [SEARCH] [SUMMARY]
>AAL64972.1 paer1 AAL64972.1 "resolvase, conjectural"
MITAVTYIRVSTEEQDPENQRVFLERWAGERGIYIVKHYVDVGVSGATEPWERPAFRQMA
SEVDKLEPRPRVLLVYEISRLVRSFQELFTLLDVVENRLGLVVVSASEREQALQNLDGVY
RQFLRAVLAFVATMEREFIRQRTKTALERARLQGKVWNVAEKRRDLTQAVVEMYLSGASL
RETARAFGLSLYEVRRILSNAGVYRPSPYTCPRCFSKMKVAERTAKISNGKYTVVERLYC
YNCGYEEIREG
//