[GTOP] [HELP] [ORGANISMS] [SEARCH] [SUMMARY]
>AAZ21852.1 pubi0 ribD "5-amino-6-(5-phosphoribosylamino)uracil reductase"
MELALNLAKARHGLTGINPSVGCVIVKNNKILSIGQTGFKGTPHAEFNAIKNSHENIEGS
KMYVTLEPCSHYGKTPPCTNIIIKNKIKEVVYGVEDIDKKVKGKTLNILKSKNILVKKDL
LKKQINKFYAPYFFNRKKNLPYVTGKIAISKNNLIYSKDTKRISDIHTDRFTHFLRYKND
SLMISSKTLNKDDPKLNCRLEGLSKFSPKRIILDRNLEIKKNSYIFKTANKDNTIIFYYN
AKAEVKLMLKKKGITLIKSKLNKNSFDIKSILMKLYVLGCRNLLVEGGNDLSKHIIKKKL
FNEFYLYKCSKSLSKLVNHKEFGFLKELKKNYKNKLKINKKLGKDVITLYK
//