[GTOP] [HELP] [ORGANISMS] [SEARCH] [SUMMARY]
>ACF70405.1 sent8 cpsB "mannose-1-phosphate guanylyltransferase"
MRQTKLYPVVMAGGSGSRLWPLSRVLYPKQFLCLKGDLTMLQTTICRLNGVECESPVVIC
NEQHRFIVAEQLRQLNKLTENIILEPAGRNTAPAIALAALAATRQHTDCDPLMLVLAADH
AIANEEAFRDAVRGAMPYADAGKLVTFGIVPDLPETGYGYIRRGDVVPGATDAVAFEVAQ
FVEKPGLETAQAYVASGDYYWNSGMFLFRAGRYLEELKKFRPDILAACEQAMRGVDPDLD
FIRVDEEAFLACPEESIDYAVMERTADAVVMPMDAGWSDVGSWSSLWEISAHTPEGNVHH
GDVISHKTENSYVYAESGLVTTVGVKDLVVVQTKDAVLIADRHAVQDVKKVVEKIKADGR
HEHHMHREVYRPWGKYDSIDAGERYQVKRITVKPGEGLSVQMHHHRAEHWVVVAGTARVT
INGEVKLLGENESIYIPLGATHCLENPGKIPLDLIEVRSGSYLEEDDVVRFEDRYGRI
//