[GTOP] [HELP] [ORGANISMS] [SEARCH] [SUMMARY]
>AAD36800.1 tmar0 AAD36800.1 "conserved hypothetical protein"
MNSFSSKNPEGCSLKVLIKYLLKLSVVPFLIGLGGFIVFVSLEILYQLSDLIVRHRVGIE
KLFLMLYYYLPYFVAMGVPVGVLLAIFWTFSRLSEERELMAIQVHGISQKNLIVPFLILG
ALLSIAVFFLSDQIVPEYQSKAEEAMSKYVLKKPEVFVVENVISKIGDDQYFYVEKYDER
TSTMWNVVIFRYGHEETIVTAKRVQKKGNDWYLFDGNYYTVDKDGFLKLDVHFSEMKLDI
TEDIEKLLRVGKTPKEMTGKELKEKIEFFKKVGVKPSPWVVELHSRYANSLTPIVIVLVG
VPLSLLFQLRSKSWGVIFTFVLVVLYQGSGAWLSAMGKENLLNPVLAPWIPNIVFTIVGT
LLFILLDTFFAYRITEFLSRLFFVAFIFTVSSLFSSQVVIVSDRMEKFPEEMVFHGSVEI
AYKDMTVQASEATIQLTEEGKAKKLEASGGVIYRKADTILMGEHLIFYLENEKSVLTHIR
GSTVLEIEKEKKKIYLSGEDLTSEGSRTIVDMGSISTCSETPPHYKLKARYIEIKENDYL
LAKDVVFYLLEIPLFYQPIFFTSLSDKPQPFSVEVGVGNNPHLKTSYNVSYPSGLLYFST
KSVLSGGLSKELNWNHKMGSWSLNLDYKESTSHSVLVKIFDSKNTFLFSQKNEERIHQFE
RKEKILNGSLNVVLRKESDGEDSYILPRVTVKKVSVKTGVGTFSVDSFNHETRIEDQEKR
NSGSVSLSFRSVPFLLFQSVSVSTTGKYLFENQNLDERTSYLKTDSIWDFQNLSLGKFLV
LDDKIYAGVYRSNEDGYRVGNLFTTTLRVPLGPFSFESYYKLFTVSGENLRKFSQNESKN
EVDLKVSFSYENFKSSLETTYDFLEKEFSDPYLKTSYSFKTGDITHTVDSTTRFVLDEIS
RSYTTWNFQQRMGAFLNRFYFTYYYREPHVKYVEDQMRIYGKNFLFMENPRITTYTKLSV
DPFELDEFWIRGTFKKGESTHSLKMSYSSDNLEFSYQTKNGDPALEISFSLKDWNVEKFS
LSVEKALHCLGTKISTSFGRNFTLESFSILFFIRDFPNSGIGFDTEEGIGLNVF
//